Jakiego kierunku studiów szukasz?

Turystyka i rekreacja

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu

Aktywność fizyczna jest dla Ciebie jak tlen? Jesteś uzależniony od podróży? Chcesz zarażać energią, dzielić się wiedzą, odkrywać wyjątkowe zakątki?

Studiuj turystykę i rekreację w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu!

Studia I stopnia (licencjackie), 6 semestrów (3-letnie), tryb stacjonarny (dzienny), profil praktyczny

KSZTAŁCENIE

Program studiów uwzględnia w treściach kształcenia najnowsze rozwiązania dotyczące zarządzania w sektorze hotelarsko-gastronomicznym oraz regionach turystycznych, a także postępującą cyfryzację branży turystycznej. Absolwenci kierunku uzyskują kwalifikacje do prowadzenia własnego biznesu turystycznego. Obserwując bieżące trendy dotyczące turystyki i rekreacji, wykładowcy realizują zajęcia m.in. z zakresu terenoznawstwa, turystyki aktywnej (z elementami turystyki przygodowej), animatora czasu wolnego, nordic walking, masażu, fitness i sportów zimowych.

ATRAKCYJNE ZAJĘCIA

Turystyka i rekreacja jest jednym z najstarszych kierunków prowadzonych w PPUZ w Nowym Targu. Połączenie wieloletniego doświadczenia z okresową aktualizacją programu kształcenia daje wymierne korzyści absolwentom tego kierunku. Oprócz zajęć teoretycznych, prowadzonych w salach dydaktycznych PPUZ, znaczna część ćwiczeń odbywa się w okolicznych obiektach sportowo-rekreacyjnych. Do dyspozycji studentów pozostają także niepowtarzalne przyrodniczo obiekty turystyczne oraz atrakcje oferowane na Podhalu. Zajęcia typu study tourodbywają się na terenie pogranicza polsko-słowackiego, a szkolenie pilota wycieczek realizowane jest w wybranym kraju Unii Europejskiej.

EDUKACYJNE BONUSY

Oprócz dyplomu, studenci mogą zdobyć siedem bezpłatnych, dodatkowych uprawnień i certyfikatów m.in. w zakresie narciarstwa zjazdowego, fitness, ćwiczeń siłowych, nordic walking, pilotażu wycieczek międzynarodowych, a także animatora czasu wolnego.

DLA TYCH, KTÓRZY CHCĄ WIĘCEJ

Studenci – miłośnicy kierunku działają w Podhalańskim Kole Naukowym Turystyki, gdzie mogą rozwijać swoje zainteresowania naukowe, wymieniać się między sobą doświadczeniami i prezentować wyniki własnych prac badawczych.

KADRA DYDAKTYCZNA

Wykładowcy posiadają tytuły i stopnie naukowe, a także szereg państwowych uprawnień do prowadzenia zajęć praktycznych w zakresie różnych form turystyki (uprawnienia przewodnika górskiego i pilota wycieczek) oraz rekreacji (uprawnienia trenerskie i instruktorskie).

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwenci kierunku znajdują pracę przede wszystkim w biurach podróży, prestiżowych hotelach, uzdrowiskach, firmach specjalizujących się w obsłudze ruchu turystycznego, a także w szeroko pojętych instytucjach sportowo-rekreacyjnych. Edukację mogą kontynuować na studiach magisterskich oferowanych przez PPUZ lub inne uczelnie.

Zobacz również Prezentację Uczelni w portalu.

Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Uniwersytet Szczeciński
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku