Jakiego kierunku studiów szukasz?

Turystyka i rekreacja

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu

Aktywność fizyczna jest dla Ciebie jak tlen? Jesteś uzależniony od podróży? Chcesz zarażać energią, dzielić się wiedzą, odkrywać wyjątkowe zakątki?

Studiuj turystykę i rekreację w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu!

Studia I stopnia (licencjackie), 6 semestrów (3-letnie), tryb stacjonarny (dzienny), profil praktyczny

KSZTAŁCENIE

Program studiów uwzględnia w treściach kształcenia najnowsze rozwiązania dotyczące zarządzania w sektorze hotelarsko-gastronomicznym oraz regionach turystycznych, a także postępującą cyfryzację branży turystycznej. Absolwenci kierunku uzyskują kwalifikacje do prowadzenia własnego biznesu turystycznego. Obserwując bieżące trendy dotyczące turystyki i rekreacji, wykładowcy realizują zajęcia m.in. z zakresu terenoznawstwa, turystyki aktywnej (z elementami turystyki przygodowej), animatora czasu wolnego, nordic walking, masażu, fitness i sportów zimowych.

ATRAKCYJNE ZAJĘCIA

Turystyka i rekreacja jest jednym z najstarszych kierunków prowadzonych w PPUZ w Nowym Targu. Połączenie wieloletniego doświadczenia z okresową aktualizacją programu kształcenia daje wymierne korzyści absolwentom tego kierunku. Oprócz zajęć teoretycznych, prowadzonych w salach dydaktycznych PPUZ, znaczna część ćwiczeń odbywa się w okolicznych obiektach sportowo-rekreacyjnych. Do dyspozycji studentów pozostają także niepowtarzalne przyrodniczo obiekty turystyczne oraz atrakcje oferowane na Podhalu. Zajęcia typu study tourodbywają się na terenie pogranicza polsko-słowackiego, a szkolenie pilota wycieczek realizowane jest w wybranym kraju Unii Europejskiej.

EDUKACYJNE BONUSY

Oprócz dyplomu, studenci mogą zdobyć siedem bezpłatnych, dodatkowych uprawnień i certyfikatów m.in. w zakresie narciarstwa zjazdowego, fitness, ćwiczeń siłowych, nordic walking, pilotażu wycieczek międzynarodowych, a także animatora czasu wolnego.

DLA TYCH, KTÓRZY CHCĄ WIĘCEJ

Studenci – miłośnicy kierunku działają w Podhalańskim Kole Naukowym Turystyki, gdzie mogą rozwijać swoje zainteresowania naukowe, wymieniać się między sobą doświadczeniami i prezentować wyniki własnych prac badawczych.

KADRA DYDAKTYCZNA

Wykładowcy posiadają tytuły i stopnie naukowe, a także szereg państwowych uprawnień do prowadzenia zajęć praktycznych w zakresie różnych form turystyki (uprawnienia przewodnika górskiego i pilota wycieczek) oraz rekreacji (uprawnienia trenerskie i instruktorskie).

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwenci kierunku znajdują pracę przede wszystkim w biurach podróży, prestiżowych hotelach, uzdrowiskach, firmach specjalizujących się w obsłudze ruchu turystycznego, a także w szeroko pojętych instytucjach sportowo-rekreacyjnych. Edukację mogą kontynuować na studiach magisterskich oferowanych przez PPUZ lub inne uczelnie.

Zobacz również Prezentację Uczelni w portalu.

 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uczelnia Nauk Społecznych Filia Nowy Targ
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie - grupa Vistula
 • Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Łodzi
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Politechnika Lubelska
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych, Wydział Międzyuczelniany w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Warszawska Akademia Medyczna
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczny w Opolu
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Coventry University Wrocław
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Politechnika Częstochowska
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Akademia Zamojska
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu