Jakiego kierunku studiów szukasz?

Inteligentny przemysł

Politechnika Częstochowska

Kierunek Inteligentny Przemysł, realizowany na Politechnice Częstochowskiej, przygotowuje absolwentów do realizacji zadań o charakterze techniczno-inżynieryjnym ukierunkowanych na inteligentną produkcję (engineering 4.0). Zakres wiedzy zdobywanej w trakcie studiów obejmuje m.in.: projektowanie produktów i procesów produkcyjnych, zagadnienia związane z automatyzacją i robotyką, sposoby kształtowania właściwości materiałów inżynierskich, prototypowanie, zasady funkcjonowania i zarządzania organizacjami oraz zasobami materialnymi i niematerialnymi, systemy sterowania i zarządzania.

Studia stacjonarne trwają siedem semestrów, niestacjonarne - osiem. Absolwenci uzyskują tytuł inżyniera.

Zakresy kształcenia:

  • projektowanie i rozwój produktu - studenci zdobywają wiedzę umożliwiającą wykorzystanie technik komputerowych i szybkiego prototypowania do wykonania wirtualnego jak i fizycznego modelu wyrobu; potrafią wykonać prototyp oraz określić procesy i etapy jego produkcji, umieją ocenić stopień innowacyjności produktu oraz jego wpływu na środowisko.
  • nowoczesne procesy produkcyjne - obejmują zagadnienia związane z integracją inteligentnych maszyn i systemów w ramach istniejących oraz projektowanych procesów produkcyjnych w kontekście zwiększania ich elastyczności i efektywności; dzięki wiedzy z obszaru automatyzacji, technik analizy danych oraz technologii informacyjnej absolwenci będą przygotowani do sterowania i zarządzania procesami wytwórczymi.

Perspektywy zatrudnienia:

Główne miejsca pracy absolwentów kierunku to przedsiębiorstwa przetwórcze zorientowane na inteligentne technologie i innowacje. Absolwenci będą także posiadali wiedzę do samodzielnego podjęcia aktywności gospodarczej. Połączenie wiedzy z zakresu automatyzacji, robotyki, wytwórstwa i przetwórstwa materiałów inżynierskich oraz technik zarządzania i kontroli jakości powoduje duże zapotrzebowanie na rynku pracy na tego typu specjalistów.

Studia na kierunku:

  • interesujące i inspirujące wykłady i ćwiczenia
  • możliwość odbycia praktyk i staży we współpracujących z Wydziałem przedsiębiorstwach
  • zdobycie umiejętności cenionych w takich branżach jak lotnictwo, elektronika, produkcja maszyn, przemysł samochodowy
  • uzyskanie kompetencji zarządzania zespołami ludzi oraz pracy w grupie.

Więcej o kierunku

Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Uniwersytet Szczeciński
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie