Jakiego kierunku studiów szukasz?

Inteligentny przemysł

Politechnika Częstochowska

Kierunek Inteligentny Przemysł, realizowany na Politechnice Częstochowskiej, przygotowuje absolwentów do realizacji zadań o charakterze techniczno-inżynieryjnym ukierunkowanych na inteligentną produkcję (engineering 4.0). Zakres wiedzy zdobywanej w trakcie studiów obejmuje m.in.: projektowanie produktów i procesów produkcyjnych, zagadnienia związane z automatyzacją i robotyką, sposoby kształtowania właściwości materiałów inżynierskich, prototypowanie, zasady funkcjonowania i zarządzania organizacjami oraz zasobami materialnymi i niematerialnymi, systemy sterowania i zarządzania.

Studia stacjonarne trwają siedem semestrów, niestacjonarne - osiem. Absolwenci uzyskują tytuł inżyniera.

Zakresy kształcenia:

 • projektowanie i rozwój produktu - studenci zdobywają wiedzę umożliwiającą wykorzystanie technik komputerowych i szybkiego prototypowania do wykonania wirtualnego jak i fizycznego modelu wyrobu; potrafią wykonać prototyp oraz określić procesy i etapy jego produkcji, umieją ocenić stopień innowacyjności produktu oraz jego wpływu na środowisko.
 • nowoczesne procesy produkcyjne - obejmują zagadnienia związane z integracją inteligentnych maszyn i systemów w ramach istniejących oraz projektowanych procesów produkcyjnych w kontekście zwiększania ich elastyczności i efektywności; dzięki wiedzy z obszaru automatyzacji, technik analizy danych oraz technologii informacyjnej absolwenci będą przygotowani do sterowania i zarządzania procesami wytwórczymi.

Perspektywy zatrudnienia:

Główne miejsca pracy absolwentów kierunku to przedsiębiorstwa przetwórcze zorientowane na inteligentne technologie i innowacje. Absolwenci będą także posiadali wiedzę do samodzielnego podjęcia aktywności gospodarczej. Połączenie wiedzy z zakresu automatyzacji, robotyki, wytwórstwa i przetwórstwa materiałów inżynierskich oraz technik zarządzania i kontroli jakości powoduje duże zapotrzebowanie na rynku pracy na tego typu specjalistów.

Studia na kierunku:

 • interesujące i inspirujące wykłady i ćwiczenia
 • możliwość odbycia praktyk i staży we współpracujących z Wydziałem przedsiębiorstwach
 • zdobycie umiejętności cenionych w takich branżach jak lotnictwo, elektronika, produkcja maszyn, przemysł samochodowy
 • uzyskanie kompetencji zarządzania zespołami ludzi oraz pracy w grupie.

Więcej o kierunku

 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
 • Politechnika Częstochowska
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie - grupa Vistula
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Łodzi
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Politechnika Lubelska
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Akademia Zamojska
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uczelnia Nauk Społecznych Filia Nowy Targ
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie
 • Warszawska Akademia Medyczna
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczny w Opolu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych, Wydział Międzyuczelniany w Gdańsku
 • Politechnika Łódzka
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Gdański
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Coventry University Wrocław
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Politechnika Poznańska
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku