Jakiego kierunku studiów szukasz?

Inteligentny przemysł

Politechnika Częstochowska

Kierunek Inteligentny Przemysł, realizowany na Politechnice Częstochowskiej, przygotowuje absolwentów do realizacji zadań o charakterze techniczno-inżynieryjnym ukierunkowanych na inteligentną produkcję (engineering 4.0). Zakres wiedzy zdobywanej w trakcie studiów obejmuje m.in.: projektowanie produktów i procesów produkcyjnych, zagadnienia związane z automatyzacją i robotyką, sposoby kształtowania właściwości materiałów inżynierskich, prototypowanie, zasady funkcjonowania i zarządzania organizacjami oraz zasobami materialnymi i niematerialnymi, systemy sterowania i zarządzania.

Studia stacjonarne trwają siedem semestrów, niestacjonarne - osiem. Absolwenci uzyskują tytuł inżyniera.

Zakresy kształcenia:

 • projektowanie i rozwój produktu - studenci zdobywają wiedzę umożliwiającą wykorzystanie technik komputerowych i szybkiego prototypowania do wykonania wirtualnego jak i fizycznego modelu wyrobu; potrafią wykonać prototyp oraz określić procesy i etapy jego produkcji, umieją ocenić stopień innowacyjności produktu oraz jego wpływu na środowisko.
 • nowoczesne procesy produkcyjne - obejmują zagadnienia związane z integracją inteligentnych maszyn i systemów w ramach istniejących oraz projektowanych procesów produkcyjnych w kontekście zwiększania ich elastyczności i efektywności; dzięki wiedzy z obszaru automatyzacji, technik analizy danych oraz technologii informacyjnej absolwenci będą przygotowani do sterowania i zarządzania procesami wytwórczymi.

Perspektywy zatrudnienia:

Główne miejsca pracy absolwentów kierunku to przedsiębiorstwa przetwórcze zorientowane na inteligentne technologie i innowacje. Absolwenci będą także posiadali wiedzę do samodzielnego podjęcia aktywności gospodarczej. Połączenie wiedzy z zakresu automatyzacji, robotyki, wytwórstwa i przetwórstwa materiałów inżynierskich oraz technik zarządzania i kontroli jakości powoduje duże zapotrzebowanie na rynku pracy na tego typu specjalistów.

Studia na kierunku:

 • interesujące i inspirujące wykłady i ćwiczenia
 • możliwość odbycia praktyk i staży we współpracujących z Wydziałem przedsiębiorstwach
 • zdobycie umiejętności cenionych w takich branżach jak lotnictwo, elektronika, produkcja maszyn, przemysł samochodowy
 • uzyskanie kompetencji zarządzania zespołami ludzi oraz pracy w grupie.

Więcej o kierunku

 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Politechnika Łódzka
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu