Jakiego kierunku studiów szukasz?

Inżynieria chemiczna i procesowa

Politechnika Częstochowska

Chcesz zdobyć uniwersalne wykształcenie inżynierskie dające nieograniczone możliwości znalezienia zatrudnienia? Wybierz Inżynierię Chemiczną i Procesową na Politechnice Częstochowskiej!

Na tym kierunku zostaniesz przygotowany do projektowania, sprawowania nadzoru, modernizacji oraz wdrażania i realizacji procesów technologicznych prowadzących do przekształcenia surowców w użyteczne produkty o wymaganych właściwościach. Poznasz budowę, właściwości, sposoby kształtowania i metody badania różnorodnych materiałów oraz podstawy inżynierii produktu.

Studia realizowane są w trybie stacjonarnym na poziomie pierwszego stopnia. Trwają siedem semestrów. Absolwenci uzyskują tytuł inżyniera.

Zakresy kształcenia:

 • technologia szkła i ceramiki - zagadnienia z zakresu podstaw technologii szkła (produkcja, przetwórstwo) i materiałów ceramicznych (ceramika specjalna, szlachetna, ogniotrwała, budowlana, sanitarna, materiały wiążące) oraz wiedzy praktycznej, kompetencji i umiejętności projektowania, doboru i badania właściwości materiałów szklanych i ceramicznych,
 • technologia kosmetyków - studenci zdobywają wiedzę z zakresu budowy, właściwości i funkcji związków chemicznych wchodzących w skład kosmetyków, zna skład i działanie naturalnych i syntetycznych surowców stosowanych w kosmetyce, uzyskują praktyczne umiejętności otrzymywania głównych grup preparatów kosmetycznych, poznają zasady stosowania techniki oraz metod badań laboratoryjnych surowców i produktów kosmetycznych do oceny ich właściwości, jakości oraz oddziaływania na środowisko,
 • inżynieria korozyjna - absolwent zna rodzaje, mechanizmy i skutki procesów korozyjnych ze szczególnym uwzględnieniem korozji o charakterze elektrochemicznym, potrafi badać zjawiska korozyjne, wyznaczać szybkość korozji materiałów i porównywać ich odporność w określonych środowiskach, zna podstawowe sposoby ochrony materiałów przed korozją.

Perspektywy zatrudnienia:

 • różne gałęzie przemysłu przetwórczego: chemicznego, kosmetycznego, szklarskiego, ceramicznego itp.
 • jednostki związane z produkcją aparatury, planowaniem procesów produkcyjnych, projektowaniem i wdrażaniem prototypowych wyrobów
 • laboratoria badawcze
 • firmy zajmujące się ochroną przed korozją.

Absolwent może również prowadzić samodzielną działalność gospodarczą z zakresu produkcji, usług, projektowania i doradztwa technicznego.

Studia na kierunku:

 • uczestnictwo w wielu zajęciach laboratoryjnych i projektowych
 • możliwość odbycia praktyk w przedsiębiorstwach współpracujących z Wydziałem
 • poznanie zasad bezpiecznego prowadzenia procesów technologicznych i tworzenia nowych produktów rynkowych
 • uzyskanie umiejętności rozwiązywania zadań inżynierskich, podejmowania decyzji, pracy w zespole.

Więcej o kierunku

 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Politechnika Łódzka
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie