Jakiego kierunku studiów szukasz?

Inżynieria chemiczna i procesowa

Politechnika Częstochowska

Chcesz zdobyć uniwersalne wykształcenie inżynierskie dające nieograniczone możliwości znalezienia zatrudnienia? Wybierz Inżynierię Chemiczną i Procesową na Politechnice Częstochowskiej!

Na tym kierunku zostaniesz przygotowany do projektowania, sprawowania nadzoru, modernizacji oraz wdrażania i realizacji procesów technologicznych prowadzących do przekształcenia surowców w użyteczne produkty o wymaganych właściwościach. Poznasz budowę, właściwości, sposoby kształtowania i metody badania różnorodnych materiałów oraz podstawy inżynierii produktu.

Studia realizowane są w trybie stacjonarnym na poziomie pierwszego stopnia. Trwają siedem semestrów. Absolwenci uzyskują tytuł inżyniera.

Zakresy kształcenia:

 • technologia szkła i ceramiki - zagadnienia z zakresu podstaw technologii szkła (produkcja, przetwórstwo) i materiałów ceramicznych (ceramika specjalna, szlachetna, ogniotrwała, budowlana, sanitarna, materiały wiążące) oraz wiedzy praktycznej, kompetencji i umiejętności projektowania, doboru i badania właściwości materiałów szklanych i ceramicznych,
 • technologia kosmetyków - studenci zdobywają wiedzę z zakresu budowy, właściwości i funkcji związków chemicznych wchodzących w skład kosmetyków, zna skład i działanie naturalnych i syntetycznych surowców stosowanych w kosmetyce, uzyskują praktyczne umiejętności otrzymywania głównych grup preparatów kosmetycznych, poznają zasady stosowania techniki oraz metod badań laboratoryjnych surowców i produktów kosmetycznych do oceny ich właściwości, jakości oraz oddziaływania na środowisko,
 • inżynieria korozyjna - absolwent zna rodzaje, mechanizmy i skutki procesów korozyjnych ze szczególnym uwzględnieniem korozji o charakterze elektrochemicznym, potrafi badać zjawiska korozyjne, wyznaczać szybkość korozji materiałów i porównywać ich odporność w określonych środowiskach, zna podstawowe sposoby ochrony materiałów przed korozją.

Perspektywy zatrudnienia:

 • różne gałęzie przemysłu przetwórczego: chemicznego, kosmetycznego, szklarskiego, ceramicznego itp.
 • jednostki związane z produkcją aparatury, planowaniem procesów produkcyjnych, projektowaniem i wdrażaniem prototypowych wyrobów
 • laboratoria badawcze
 • firmy zajmujące się ochroną przed korozją.

Absolwent może również prowadzić samodzielną działalność gospodarczą z zakresu produkcji, usług, projektowania i doradztwa technicznego.

Studia na kierunku:

 • uczestnictwo w wielu zajęciach laboratoryjnych i projektowych
 • możliwość odbycia praktyk w przedsiębiorstwach współpracujących z Wydziałem
 • poznanie zasad bezpiecznego prowadzenia procesów technologicznych i tworzenia nowych produktów rynkowych
 • uzyskanie umiejętności rozwiązywania zadań inżynierskich, podejmowania decyzji, pracy w zespole.

Więcej o kierunku

 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Gdański
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Akademia Tarnowska
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana w Radomiu
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Uczelnia WSB Merito w Warszawie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Politechnika Śląska
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Akademia Zamojska
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie