Szczegółowy opis uczelni
Poznaj SSW

Sopocka Szkoła Wyższa (SSW) jest uznaną uczelnią, która w rankingach edukacyjnych zajmuje wysoką pozycję. Uczelnia prowadzi studia I stopnia (studia licencjackie i inżynierskie), studia II stopnia oraz studia podyplomowe na Wydziałach: Ekonomii i Finansów (kierunki: Finanse i Rachunkowość, Business and Languages, Finanse i ekonomia biznesu, Ekonomia) oraz na Wydziale Architektury, Inżynierii i Sztuki (kierunki: Wzornictwo, Architektura, Architektura Wnętrz, Architektura Krajobrazu - jako jedyna Uczenia na Pomorzu).

Studenci Sopockiej Szkole Wyższej mają możliwość wzięcia udziału w darmowych, dofinansowywanych z projektów UE, certyfikowanych, prestiżowych szkoleniach z zakresu finansów, ekonomii, zarządzania i inżynierii produkcji, architektury. Koszt jednorazowego szkolenia na wolnym rynku to nawet do 3500 zł za osobę. Do wyboru kilkadziesiąt szkoleń m.in. SAP, Global Business Services Qualification, SKETCH UP, Adobe, Metodyki zwinne, Microsoft Project itp. Ze szkoleń tych korzystać mogą tylko studenci SSW.

SSW kładzie szczególny nacisk na współpracę z biznesem i praktyczne kształcenie, stąd studenci wyjeżdżają na wizyty studyjne, praktyki krajowe i zagraniczne biorą udział w licznych projektach. Wykładowcami są głównie głównie praktycy a programy studiów spełniają wymogi dzisiejszych pracodawców.

Uczelnia posiada własne specjalistyczne pracownie: pracownia nowych mediów, prototypownia (wyposażona m.in. w drukarki 3D), pracownie informatyczne, architektoniczne i galerie (pracownie malarskie).

Z uwagi na fakt, iż od kilku lat Trójmiasto utrzymuje się w czołówce najatrakcyjniejszych lokalizacji w Polsce dla branży BPO/SSC/IT, bardzo dużym zainteresowaniem w Sopockiej Szkole Wyższej cieszy się kierunek Finanse i Rachunkowość (studia I i II stopnia) oraz Finanse i Rachunkowość według standardów ACCA (studia II stopnia i studia podyplomowe). Sopocka Szkoła Wyższa jako jedna z nielicznych Uczelni posiada akredytację ACCA. Kwalifikacje zawodowe ACCA to jedne z najbardziej prestiżowych kwalifikacji zawodowych z zakresu finansów i rachunkowości, doceniane przez pracodawców na całym świecie. Studenci Sopockiej Szkoły Wyższej na kierunku finanse i rachunkowość według standardów ACCA już teraz są rozchwytywani przez trójmiejskie Centra BPO/SSC/IT. Bardzo ścisła współpraca SSW z biznesem zaowocowała powstaniem BPO Education Center Sopockiej Szkoły Wyższej, której biuro mieści się w samej Olivia Business Centre.

Drugim kierunkiem, cieszącym się popularnością w Sopockiej Szkole Wyższej jest kierunek Business & Languages. B&L to międzynarodowa ścieżka edukacyjna o profilu praktycznym, łącząca w sobie naukę dwóch języków obcych z wybraną specjalizacją biznesową. Studia te skierowane są do osób, które pragną zdobyć wiedzę i kompetencje niezbędne w prowadzeniu biznesu na rynkach globalnych lub do pracy w organizacjach międzynarodowych. Ostatni semestr studiów realizowany jest w firmach z branży zgodnej z wybraną przez studenta specjalizacją (tzw. gwarantowana praktyka).

W ramach kierunku Business & Languages oferowane są specjalności: international business, international accounting, human resources.

Zarządzanie i inżynieria produkcji to z kolei nowoczesny, interdyscyplinarny, popularny w świecie kierunek menedżerski. Studia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji są odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku, który poszukuje inżynierów, a zwłaszcza inżynierów z przygotowaniem menedżerskim. SSW w ramach kierunku oferuje specjalności: budownictwo, inżynieria utrzymania ruchu, elektroenergetyka.

Nowe specjalności pozwalają zdobyć wiedzę m.in. z zakresu energetyki lub budownictwa lub logistyki oraz automatyki i robotyki połączoną z wiedzą z zakresu zarządzania i marketingu. Studia kończą się uzyskaniem dyplomu inżyniera.


Przy Sopockiej Szkole Wyższej działa również Konwent Pracodawców wspierający Uczelnię w tworzeniu programów studiów spełniających wymogi dzisiejszych pracodawców oraz zapewnieniu praktyk i staży dla studentów oraz absolwentów. To głos doradczy praktyków biznesu, który współtworząc programy studiów sprawia, że absolwent uczelni jest przygotowany do tego, aby sprostać wymagającemu rynkowi pracy. W skład Konwentu wchodzą przedstawiciele największych firm Pomorza m.in. Agencji Rozwoju Pomorza, Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A, Pracodawców Pomorza, CUW Energa S.A, Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza, HK Finance Sp. z o.o, Grupy LOTOS S.A i wielu innych.

Owocna współpraca Sopockiej Szkoły Wyższej z biznesem jest szeroko doceniana przez Pracodawców Pomorza a Rektor Sopockiej Szkoły Wyższej prof. dr hab. Teresa Martyniuk w grudniu 2016 nagrodzona została Złotym Medalem Pracodawców.

Oferta edukacyjna Uczelni

Sopocka Szkoła Wyższa oferuje studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie w trybie stacjonarnym, stacjonarnym weekendowym, niestacjonarnym oraz online.

STUDIA LICENCJACKIE

Kierunek: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

Specjalności:

 • rachunkowość i controlling
 • zarządzanie finansami
 • kadry i płace
 • podatki i doradztwo podatkowe – dofinansowane z UE

Kierunek: BUSINESS AND LANGUAGES

Specjalności:

 • international business
 • international accounting
 • human resources

Kierunek: EKONOMIA

Specjalności:

 • transport i logistyka
 • ekonomia i zarządzanie firmą rodzinną

Kierunek: FINANSE I EKONOMIA BIZNESU

Kierunek: ARCHITEKTURA WNĘTRZ

Kierunek: WZORNICTWO - Nowość !!!

Bloki projektowe:

 • produkt
 • mebel
 • opakowania
 • mobilność


STUDIA INŻYNIERSKIE

Kierunek: ARCHITEKTURA

Kierunek: ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

Kierunek: ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

Specjalności:

 • budownictwo
 • elektroenergetyka
 • inżynieria utrzymania ruchu


STUDIA MAGISTERSKIE

Kierunek: ARCHITEKTURA

Kierunek: ARCHITEKTURA WNĘTRZ

Kierunek: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ ACCA - w języku angielskim

Kierunek: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

Specjalności:

 • rachunkowość i controlling
 • zarządzanie finansami

Rekrutacja na studia

Przyjęcia na studia odbywają się bez egzaminów wstępnych. Decyduje kolejność podpisanej umowy (za wyjątkiem studiów I stopnia na kierunku Wzornistwo, Architektura Wnętrz i Architektura gdzie organizowana jest rozmowa kwalifikacyjna).

Dokumenty wymagane od kandydatów NA WSZYSTKIE KIERUNKI:

Po dokonaniu rekrutacji on-line na stronie www.ssw-sopot.pl należy dostarczyć dokumenty wygenerowane i wydrukowane w systemie rekrutacyjnym online:

 • kserokopia świadectwa maturalnego (oryginał do wglądu)
 • 2 fotografie (3,5 x 4,5 cm)
 • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej
 • umowa o studiowanie (2 egzemplarze) + załączniki do umowy - deklaracja wyboru modułu dyplomowania
 • ankieta osobowa


DODATKOWO, kandydat ubiegający się o przyjęcie na KIERUNKI STUDIÓW: WZORNICTWO, ARCHITEKTURA WNĘTRZ ORAZ ARCHITEKTURA (dawniej Architektura i Urbanistyka) uczestniczy dodatkowo w ROZMOWIE KWALIFIKACYJNEJ dotyczącej wyboru kierunku studiów.

Kandydat przynosi przed rozmową kwalifikacyjną:
 • list motywacyjny uzasadniający wybór kierunku studiów
 • portfolio zawierające 2 prace malarskie oraz 2 prace rysunkowe w formacie powyżej A4 i technice dowolnej
 • płytę CD zawierającą zdjęcia wszystkich prac, które będą przedstawianych podczas rozmowy
 • potwierdzenie opłaty kwalifikacyjnej w wysokości 150 zł

W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat może zaprezentować prace z zakresu fotografii, grafiki, rzeźby, itp. świadczące o dodatkowych zainteresowaniach i predyspozycjach.

Nasze atuty - warto wiedzieć

DLACZEGO WARTO studiować w Sopockiej Szkole Wyższej?

 • przyszłościowe kierunki studiów, programy pisane we współpracy z pracodawcami
 • kadra akademicka z doświadczeniem praktycznym
 • nowoczesne pracownie (pracownia nowych mediów, prototypownia - wyposażona m.in. w drukarki 3D, pracownie informatyczne, pracownie architektoniczne i galerie (pracownie malarskie)
 • współpraca z uznanymi partnerami biznesowymi m.in. Arla, Thyssen- Krupp, DNV, Bayer
 • gwarantowane praktyki w międzynarodowych firmach
 • darmowe, prestiżowe kursy dla studentów SSW (dofinansowywane ze środków UE)
 • wyjazdy studyjne finansowane przez Uczelnię
 • możliwość udziału w projektach, konkursach, targach itp.
 • gwarancja podniesienie kompetencji językowych w ramach programu studiów -zwiększona liczba godzin nauki języków obcych
 • wymiana międzynarodowa w ramach programu Erasmus+
 • prężnie działające Biuro Karier wspierane przez Konwent Pracodawców zrzeszający przedstawicieli największych firm Pomorza
 • działające przy Uczelni BPO Education Centre mające swoje biuro w największym centrum biznesowym w Gdańsku - Olivia Business Centre
 • studia akredytowane przez prestiżowe zrzeszenia i organizacje międzynarodowe (np. finanse i rachunkowość – kierunek akredytowany przez ACCA)
 • kursy przygotowawcze na studia (np. kursy przygotowujące do studiów architektonicznych)
 • stypendia
 • dogodna lokalizacja - blisko Centrum Sopotu + Wydział Zamiejscowy w Chojnicach
 • zajęcia w małych grupach

Studia podyplomowe, kursy

Sopocka Szkoła Wyższa oferuje STUDIA PODYPLOMOWE i KURSY


Aktualna oferta programów kształcenia dostępna jest na stronie;

https://www.ssw-sopot.pl/studia-podyplomowe/

Artykuły dotyczące uczelni
Total 3 items.
Studiuj architekturę w Sopockiej Szkole Wyższej

Studiuj architekturę w Sopockiej Szkole Wyższ...

Architektura, architektura wnętrz, architektura krajobrazu - to niezwykle atrakcyjne propozycje studiów oferowanych przez Sopocką Szkołę…
Studia podyplomowe w Sopockiej Szkole Wyższej

Studia podyplomowe w Sopockiej Szkole Wyższej

Studia podyplomowe w Sopockiej Szkole Wyższej realizuje Wydział Ekonomiczno - Społeczny oraz Wydział Architektury. Jeżeli…
Wybierz studia dofinansowane z UE w Sopockiej Szkole Wyższej

Wybierz studia dofinansowane z UE w Sopockiej...

Studia połączone z praktyką zawodową to obecnie bardzo popularny model realizowany na wielu liczących się…
Lokalizacja