Sopocka Szkoła Wyższa

 • Zdjęcie 0
 • Zdjęcie 1
 • Zdjęcie 2
 • Zdjęcie 3
 • Zdjęcie 4
 • Zdjęcie 5
 • Zdjęcie 6
 • Zdjęcie 7
 • Zdjęcie 8
Sopocka Szkoła Wyższa
ul. Rzemieślnicza 5, 81-855 Sopot
(+58) 555 83 80
rekrutacja@ssw-sopot.pl
www.ssw-sopot.pl
7.40
1.03%
35
głosów

Sopocka Szkoła Wyższa (SSW) jest uznaną uczelnią, która w rankingach edukacyjnych zajmuje wysoką pozycję. Uczelnia prowadzi studia I stopnia (studia licencjackie i inżynierskie), studia II stopnia oraz studia podyplomowe na Wydziałach: Ekonomii i Finansów (kierunki: Finanse i Rachunkowość, Business and Languages, Finanse i ekonomia biznesu, Ekonomia) oraz na Wydziale Architektury, Inżynierii i Sztuki (kierunki: Wzornictwo, Architektura, Architektura Wnętrz, Architektura Krajobrazu - jako jedyna Uczenia na Pomorzu).

Studenci Sopockiej Szkole Wyższej mają możliwość wzięcia udziału w darmowych, dofinansowywanych z projektów UE, certyfikowanych, prestiżowych szkoleniach z zakresu finansów, ekonomii, zarządzania i inżynierii produkcji, architektury. Koszt jednorazowego szkolenia na wolnym rynku to nawet do 3500 zł za osobę. Do wyboru kilkadziesiąt szkoleń m.in. SAP, Global Business Services Qualification, SKETCH UP, Adobe, Metodyki zwinne, Microsoft Project, itp. Ze szkoleń tych korzystać mogą tylko studenci SSW.

SSW kładzie szczególny nacisk na współpracę z biznesem i praktyczne kształcenie, stąd studenci wyjeżdżają na wizyty studyjne, praktyki krajowe i zagraniczne biorą udział w licznych projektach. Wykładowcami są głównie głównie praktycy a programy studiów spełniają wymogi dzisiejszych pracodawców.

Uczelnia posiada własne specjalistyczne pracownie: pracownia nowych mediów, prototypownia (wyposażona m.in. w drukarki 3D), pracownie informatyczne, architektoniczne i galerie (pracownie malarskie).

Z uwagi na fakt, iż od kilku lat Trójmiasto utrzymuje się w czołówce najatrakcyjniejszych lokalizacji w Polsce dla branży BPO/SSC/IT, bardzo dużym zainteresowaniem w Sopockiej Szkole Wyższej cieszy się kierunek Finanse i Rachunkowość (studia I i II stopnia) oraz Finanse i Rachunkowość według standardów ACCA (studia II stopnia i studia podyplomowe). Sopocka Szkoła Wyższa jako jedna z nielicznych Uczelni posiada akredytację ACCA. Kwalifikacje zawodowe ACCA to jedne z najbardziej prestiżowych kwalifikacji zawodowych z zakresu finansów i rachunkowości, doceniane przez pracodawców na całym świecie. Studenci Sopockiej Szkoły Wyższej na kierunku finanse i rachunkowość według standardów ACCA już teraz są rozchwytywani przez trójmiejskie Centra BPO/SSC/IT. Bardzo ścisła współpraca SSW z biznesem zaowocowała powstaniem BPO Education Center Sopockiej Szkoły Wyższej, której biuro mieści się w samej Olivia Business Centre.

Drugim kierunkiem, cieszącym się popularnością w Sopockiej Szkole Wyższej jest kierunek Business & Languages. B&L to międzynarodowa ścieżka edukacyjna o profilu praktycznym, łącząca w sobie naukę dwóch języków obcych z wybraną specjalizacją biznesową. Studia te skierowane są do osób, które pragną zdobyć wiedzę i kompetencje niezbędne w prowadzeniu biznesu na rynkach globalnych lub do pracy w organizacjach międzynarodowych. Ostatni semestr studiów realizowany jest w firmach z branży zgodnej z wybraną przez studenta specjalizacją (tzw. gwarantowana praktyka).

W ramach kierunku Business & Languages oferowane są specjalności: international business, international accounting, human resources.

Zarządzanie i inżynieria produkcji to z kolei nowoczesny, interdyscyplinarny, popularny w świecie kierunek menedżerski. Studia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji są odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku, który poszukuje inżynierów, a zwłaszcza inżynierów z przygotowaniem menedżerskim. SSW w ramach kierunku oferuje specjalności: inżynieria utrzymania ruchu procesów produkcyjnych, inżynieria budownictwa, inżynieria systemów elektroenergetycznych, inżynieria jakości.

Nowe specjalności pozwalają zdobyć wiedzę m.in. z zakresu energetyki lub budownictwa lub logistyki oraz automatyki i robotyki połączoną z wiedzą z zakresu zarządzania i marketingu. Studia kończą się uzyskaniem dyplomu inżyniera.


Przy Sopockiej Szkole Wyższej działa również Konwent Pracodawców wspierający Uczelnię w tworzeniu programów studiów spełniających wymogi dzisiejszych pracodawców oraz zapewnieniu praktyk i staży dla studentów oraz absolwentów. To głos doradczy praktyków biznesu, który współtworząc programy studiów sprawia, że absolwent uczelni jest przygotowany do tego, aby sprostać wymagającemu rynkowi pracy. W skład Konwentu wchodzą przedstawiciele największych firm Pomorza m.in. Agencji Rozwoju Pomorza, Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A, Pracodawców Pomorza, CUW Energa S.A, Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza, HK Finance Sp. z o.o, Grupy LOTOS S.A i wielu innych.

Owocna współpraca Sopockiej Szkoły Wyższej z biznesem jest szeroko doceniana przez Pracodawców Pomorza a Rektor Sopockiej Szkoły Wyższej prof. dr hab. Teresa Martyniuk w grudniu 2016 nagrodzona została Złotym Medalem Pracodawców.

Lokalizacja

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Politechnika Gdańska
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji