Szczegółowy opis uczelni

Poznaj SAN

Społeczna Akademia Nauk jest jedną z największych Uczelni w Polsce. Oferuje różnorodne studia pierwszego i drugiego stopnia, proponuje studia podyplomowe, studia doktoranckie, studia przez internet oraz studia po angielsku. Celem Uczelni jest wyposażenie studentów i absolwentów w solidną wiedzę oraz rzetelne umiejętności praktyczne niezbędne na rynku pracy. Dlatego w porozumieniu z pracodawcami i w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku pracy oraz kandydatów na studia, stale rozwija swoją ofertę edukacyjną oraz udoskonala jakość kształcenia. Sukcesywnie zdobywa także prestiżowe uprawnienia akademickie.

Społeczna Akademia Nauk prowadzi studia licencjackie i magisterskie, seminaria doktoranckie, studia podyplomowe oraz MBA. Zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Łącznie Uczelnia oferuje kształcenie na 25 kierunkach. Uzupełnienie oferty stanowią liczne kursy i warsztaty oraz szeroka oferta praktyk studenckich realizowanych przez Studenckie Biuro Karier. Atutem Społecznej Akademii Nauk jest ścisła współpraca z Clark University (USA), dzięki której studenci mogą – równolegle do studiów polskich – uzyskać amerykański dyplom Master, a nawet wyjechać na studia lub na praktyki zagranicę.

Akademia zatrudnia ponad 500 nauczycieli akademickich. Wśród nich znajdują się profesorowie tytularni o ugruntowanej pozycji w środowisku naukowym. Profesjonalna kadra naukowo-dydaktyczna wywodzi się ze znanych uczelni, zarówno polskich, jak i zagranicznych. Z Uczelnią współpracuje także wielu praktyków, którzy realizują warsztaty i laboratoria, tym samym przygotowując studentów do konkretnych zobowiązań i praktycznych zadań w przyszłej pracy zawodowej.

Dla Społecznej Akademii Nauk bardzo istotne jest także utrzymanie i doskonalenie odpowiedniej marki poprzez nieustanne dbanie o jakość i standardy kształcenia oraz badania naukowe i współpracę z przedsiębiorstwami. Dzięki temu Uczelnia może utrzymać i rozwijać szeroką ofertę edukacyjną, co pozwala w konfrontacji z konkurencją przygotować bardzo dobrze wykształconych absolwentów, którzy staną się pożądanymi pracownikami na bardzo konkurencyjnym polskim, europejskim i światowym rynku pracy.

Kluczową kwestią w kontekście zmieniającego się rynku uczelni niepublicznych w Polsce jest zdobywanie przez nie uprawnień akademickich. Kryteria przyznawania tego zaszczytnego tytułu to m.in. uprawnienia do nadawania stopni naukowych w sześciu dyscyplinach. Społeczna Akademia Nauk, jako jedna z nielicznych uczelni niepublicznych w Polsce uzyskała dotychczas prawa doktoryzowania w aż trzech dyscyplinach naukowych i dąży do otrzymania kolejnych uprawnień, by awansować do chlubnego grona uczelni, które mają status Uniwersytetu.

Społeczna Akademia Nauk jest od wielu lat jedną z najczęściej wybieranych Uczelni niepublicznych w Polsce. Dwudziestoletnie doświadczenie w szkolnictwie wyższym, prestiżowe rankingi oraz przyznane Uczelni certyfikaty jakości odzwierciedlają wysoki poziom edukacji i nieustanną dbałość o jakość kształcenia.


Wydziały Zamiejscowe:

Społeczna Akademia Nauk jest uczelnią o zasięgu ogólnopolskim. Posiada, utworzone na podstawie decyzji Ministerstwa Edukacji Narodowej, piętnaście Wydziałów Zamiejscowych:

Oferta Kształcenia
Studia Podyplomowe

Międzynarodowe Centrum Podyplomowe (MCP) istnieje przy Społecznej Akademii Nauk, Clark University i Polskiej Akademii Otwartej (PAO). MCP łączy szeroką ofertę studiów podyplomowych z kursami podnoszącymi kwalifikacje zawodowe.

Międzynarodowe Centrum Podyplomowe oferuje ponad 40 różnorodnych kierunków studiów podyplomowych, m.in. z zakresu:

 • Psychologii i Socjologii
 • Zarządzania
 • Komunikacji i Marketingu
 • Ochrony środowiska
 • Pedagogiki
 • Informatyki
 • Bezpieczeństwa
 • Finansów i Rachunkowości

Oferta studiów przygotowana jest z myślą o osobach, które chcą nabyć nowe umiejętności, dzięki którym będą mogły poszerzyć swoje horyzonty zawodowe i zdobyć dodatkowe uprawnienia.

Rekrutacja na studia

Godziny pracy BIUR REKRUTACJI

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK
9:00 – 17:00

SOBOTA – NIEDZIELA
9:00 – 15:00

Łódź
ul. Sienkiewicza 9, 90-113 Łódź
(042) 664-66-56
e-mail: uczelnia@spoleczna.pl

Łódź
ul. Kilińskiego 98, 90-012 Łódź
(042) 676 25 29, 676 25 30
e-mail: uczelnia@spoleczna.pl

Link do strony rekrutacji - http://rekrutacja.spoleczna.pl/

Kandydaci na studia I stopnia (licencjackie/inżynierskie) powinni złożyć następujące dokumenty:

 • świadectwo maturalne w oryginale lub jego odpis
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej (do wglądu)
 • formularz osobowy
 • zaświadczenie lekarskie (tylko przy rekrutacji na kierunek fizjoterapia)
 • 4 zdjęcia formatu legitymacyjnego lub dowodowego
 • kserokopia dowodu osobistego (obie strony)
 • kserokopia książeczki WKU (str. 2-3 i 6-7) - książeczka do wglądu
 • kserokopia dowodu wpłaty rekrutacyjnej wniesionej na konto szkoły

Kandydaci na studia II stopnia (uzupełniające magisterskie) powinni złożyć następujące dokumenty:

 • świadectwo maturalne w oryginale lub jego odpis
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej (do wglądu)
 • dyplom ukończenia studiów licencjackich lub jego odpis
 • wykaz realizowanych przedmiotów wraz z liczbą godzin i oceną potwierdzony przez uczelnię, którą ukończył kandydat (tzw. suplement do dyplomu)
 • formularz osobowy
 • 4 zdjęcia formatu legitymacyjnego lub dowodowego
 • kserokopia dowodu osobistego (obie strony)
 • kserokopia książeczki WKU (str. 2-3 i 6-7) - książeczka do wglądu
 • kserokopia dowodu wpłaty rekrutacyjnej wniesionej na konto szkoły
Skontaktuj się z nami

Łódź
ul. Sienkiewicza 9, 90-113 Łódź
(042) 664-66-56
e-mail: uczelnia@spoleczna.pl

Łódź
ul. Kilińskiego 98, 90-012 Łódź
(042) 676 25 29, 676 25 30
e-mail: uczelnia@spoleczna.pl

Facebook:

http://pl-pl.facebook.com/spoleczna.lodz

Artykuły dotyczące uczelni

Total 1 item.
SAN w Łodzi - studia podyplomowe „Zarządzanie procesami sprzedaży”

SAN w Łodzi - studia podyplomowe „Zarządzanie...

Społeczna Akademia Nauk zaprasza na studia podyplomowe Zarządzanie procesami sprzedaży. Studia adresowane są dla osób, które uważają sprzedaż za swoją…

Lokalizacja