Szczegółowy opis uczelni

Informacje o Uczelni

Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji ma charakter uczelni biznesowej, przygotowującej absolwentów do pracy w kierowaniu, tworzeniu i zarządzaniu przedsiębiorstwami turystycznymi, sportowymi lub rekreacyjnymi.

SGTiR kształci studentów na studiach licencjackich i magisterskich na kierunku Turystyka i Rekreacja. Studenci mają do wyboru aż 9 specjalizacji: zarządzanie sportem i rekreacja, hotelarstwo i gastronomia, dietetyka osób aktywnych fizycznie, obsługa podróżnicza w transporcie lotniczym, organizacjai zarządzanie w turystyce, organizacja i zarządzanie w rekreacji i sporcie, organizacja i zarządzanie w hotelarstwie, turystyka międzynarodowa, ekonomia turystyki i rekreacji.

SGTiR jako pierwsza branżowa uczelnia turystyczna otrzymała honorową nagrodę Polskiej Izby Turystyki "Globus 98" za osiągnięcia w kształceniu kadr w Polsce. Rektorem Szkoły Głównej Turystyki i Rekreacji jest dr hab. Jolanta Żyśko. W skład SGTiR wchodzi Instytut Turystyki.

SGTiR powstała z połączenia 3 uczelni turystycznych:

 • Wyższej Szkoła Turystyki i Rekreacji imienia Mieczysława Orłowicza (WSTiR) w Warszawie
 • Wyższej Szkoła Hotelarstwa Gastronomii i Turystyki w Warszawie
 • Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi

Osoby pragnące studiować na tym kierunku powinny cechować się zainteresowaniami turystycznymi, krajoznawczymi i rekreacyjnymi, umiejętnościami organizatorskimi. Niezbędna jest znajomość języków obcych, łatwość nawiązywania kontaktów oraz ogólna sprawność fizyczna.

Absolwenci kierunku Turystyka i Rekreacja uzyskują wszechstronne przygotowanie do wykonywania zawodu organizatora turystyki i rekreacji, samodzielnego planowania imprez turystycznych i animacji wolnego czasu. Zyskują bardzo szerokie perspektywy zawodowe. Mogą podjąć pracę w przedsiębiorstwach turystycznych, organizacjach społecznych i rządowych zajmujących się organizacją oraz upowszechnianiem turystyki i rekreacji.

W ramach Koła Naukowego Grupy Uczelni Vistula SPORT w Warszawie została opracowana i wydana druga studencka publikacja "Kompendium. Stowarzyszenia i organizacje w przemyśle spotkań". Publikacja została napisana pod redakcją dr Krzysztofa Celucha opiekuna Koła przez czwórkę studentów Darię Kobakę, Agnieszkę Markiewicz (lider projektu), Natalię Śmieszek oraz Jarosława Czepi-Ogły.

Więcej informacji na temat Koła Naukowego Grupy Uczelni Vistula SPORT znajdziesz TUTAJ

Oferta Kształcenia

Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji w Warszawie prowadzi studia I i II stopnia (licencjackie i magisterskie) na kierunku Turystyka i Rekreacja.

Osoby pragnące studiować na tym kierunku powinny cechować się zainteresowaniami turystycznymi, krajoznawczymi i rekreacyjnymi, umiejętnościami organizatorskimi. Niezbędna jest znajomość języków obcych, łatwość nawiązywania kontaktów oraz ogólna sprawność fizyczna.

Absolwenci kierunku Turystyka i Rekreacja uzyskują wszechstronne przygotowanie do wykonywania zawodu organizatora turystyki i rekreacji, samodzielnego planowania imprez turystycznych i animacji wolnego czasu. Zyskują bardzo szerokie perspektywy zawodowe. Mogą podjąć pracę w przedsiębiorstwach turystycznych, organizacjach społecznych i rządowych zajmujących się organizacją oraz upowszechnianiem turystyki i rekreacji.

Student na trzecim semestrze studiów licencjackich wybierają jedną z pięciu specjalności:

 • Organizacja i obsługa ruchu turystycznego
 • Obsługa podróżnicza w transporcie
 • Hotelarstwo i gastronomia
 • Dietetyka
 • Zarządzanie sportem i rekreacją

Student na drugim semestrze studiów magisterskich wybierają jedną z czterech specjalności:

 • Organizacja i zarządzanie w turystyce
 • Organizacja i zarządzanie w rekreacji i sporcie
 • Organizacja i zarządzanie w hotelarstwie i gastronomii
 • Organizacja i zarządzanie wydarzeniami biznesowymi

Program studiów wszystkich specjalności zawiera przedmioty wspólne dla wszystkich studentów oraz przedmioty związane tylko z daną specjalnością. Ilość godzin poszczególnych przedmiotów zależy od trybu studiów (stacjonarne, niestacjonarne).

Uniwersalny program studiów zapewnia dobry start zawodowy także w innych branżach i umożliwia podjęcie uzupełniających studiów magisterskich.

Rekrutacja na studia

Szczegółowe zasady rekrutacji dla kandydatów na studia na rok akademicki 2013/2014 w Szkole Głównej Turystyki i Rekreacji znajdują się TUTAJ

Skontaktuj się z nami

Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji w Warszawie

ul. Stokłosy 3
02 - 787 Warszawa
(150 m od Stacji Metro Stokłosy)

tel. +48 22 45 72 300
tel. +48 22 45 72 400
fax +48 22 45 72 303

email: rekrutacjasgtir@vistula.edu.pl

www.sgtir.edu.pl

Artykuły dotyczące uczelni

Showing 1-4 of 4 items.

SGTIR pierwszą niepubliczną uczelnią turystyc...

Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji to nowoczesna uczelnia biznesowa, przygotowująca absolwentów do pracy w kierowaniu, tworzeniu i zarządzaniu przedsiębiorstwami turystycznymi,…

SGTiR kształci w zakresie CSR w przemyśle tur...

W Szkole Głównej Turystyki i Rekreacji można wziąć udział w półrocznym kursie i zdobyć certyfikat poświadczający wiedzę w zakresie CSR.…

SGTiR członkiem międzynarodowego stowarzyszen...

Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji to nowoczesna uczelnia biznesowa, przygotowująca absolwentów do pracy w kierowaniu, tworzeniu i zarządzaniu przedsiębiorstwami turystycznymi,…

​Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji (SGTiR)...

Kierunek turystyka i rekreacja oferuje Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji (SGTiR) w Warszawie. Studia są dwustopniowe: 3-letnie licencjackie i 2-letnie…

Lokalizacja