Jakiego kierunku studiów szukasz?

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie

Prowadzone przez Szkołę Wyższą Wymiaru Sprawiedliwości studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne oferują studentom m.in.:

 • praktyczny program nauczania,
 • indywidualnych opiekunów naukowych,
 • naukę języków obcych,
 • praktyki i staże,
 • stypendia naukowe i socjalne.

Celem studiów jest kształcenie przyszłych pracowników sektora obronnego i ochronnego, administracji publicznej oraz funkcjonariuszy służb, którzy po ukończeniu studiów będą posiadać najwyższe kwalifikacje merytoryczne oraz odpowiednie standardy etyczne, niezbędne do wykonywania zawodów realizujących ustawowe zadania w zakresie bezpieczeństwa państwa.

Bezpieczeństwo Wewnętrzne to studia dedykowane tym wszystkim, którzy swoją przyszłość zawodową wiążą z instytucjami podległymi resortom administracji publicznej, pracy i polityki społecznej, administracji i cyfryzacji, obrony narodowej czy też spraw wewnętrznych.

Zajęcia są prowadzone przez grono specjalistów z zakresu bezpieczeństwa narodowego oraz praktyków pracujących w Wojsku, Policji, służbach specjalnych, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Służbie Więziennej oraz administracji publicznej i podmiotach gospodarczych zajmujących się bezpieczeństwem.

Studenci podczas pierwszych 3 semestrów zdobędą podstawową wiedzę w zakresie:

 • bezpieczeństwa wewnętrznego państwa,
 • umiejętności jego wykorzystania w praktyce.

Obok przedmiotów kierunkowych studenci zapoznają się z zagadnieniami z zakresu sylwetki społeczno-zawodowej, tradycji i ceremoniału służb publicznych, historii Polski, podstaw socjologii, psychologii, bezpieczeństwa wewnętrznego, nauki o państwie i prawie, w tym prawie o własności intelektualnej i technologii informacyjnej.

Studenci przez pierwsze dwa lata będą uczestniczyć w lektoracie z wybranego języka obcego. Uczelnia umożliwia także udział w zajęciach z drugiego języka.

Na 4 semestrze studenci będą mieć możliwość wybrania jednej z trzech ścieżek specjalizacyjnych:

 • Bezpieczeństwo powszechne;
 • Bezpieczeństwo publiczne;
 • Bezpieczeństwo społeczne.

Podczas tych zajęć, studenci w zaawansowanym stopniu pogłębią dotychczasową wiedzę z zakresu nauk o bezpieczeństwie, a także rozwiną umiejętności przypisane do odpowiedniego modułu edukacyjnego. Ponadto studenci w ramach półrocznych praktyk poznają i udoskonalą warsztat pracy w sektorze bezpieczeństwa wewnętrznego, w służbach mundurowych i administracji publicznej, poznając specyfikę wykonywania zawodów związanych z obronnością państwa, np. w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa.

Zajęcia odbywają się w budynku SWWS zlokalizowanym przy ulicy Karmelickiej 9, w Warszawie.

Ponadto Uczelnia umożliwia zakwaterowanie w akademiku, który znajduje się przy ulicy Belwederskiej 44c.

Nabór na jednolite studia magisterskie na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne.

Wymagania rekrutacyjne

Aby wziąć udział w rekrutacji na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia bezpieczeństwo wewnętrzne trzeba posiadać świadectwo dojrzałości z pozytywnym wynikiem (maturę).

Proces rejestracji na studia obejmuje:

 • Założenie indywidualnego konta rekrutacyjnego w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, zwanym dalej „IRK”, dostępnym na stronie internetowej SWWS
 • Uzupełnienie wymaganych danych w systemie IRK
 • Wniesienie opłaty rekrutacyjnej
 • Zapisanie się na kierunek studiów Bezpieczeństwo wewnętrzne.

Zobacz także Prezentację SWWS w portalu

 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Politechnika Częstochowska
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Politechnika Lubelska
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Coventry University Wrocław
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych, Wydział Międzyuczelniany w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie - grupa Vistula
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Politechnika Łódzka
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Politechnika Poznańska
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uczelnia WSB Merito w Warszawie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Politechnika Opolska
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Akademia Zamojska
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu