Jakiego kierunku studiów szukasz?

Prawo

Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie

Oferta studiów na kierunku Prawo w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości jest skierowana do absolwentów szkół średnich zainteresowanych zdobywaniem wiedzy związanej z obszarem prawa.

Studia prawnicze w SWWS są:

 • Bezpłatne
 • Stacjonarne
 • Pięcioletnie

Od kandydata oczekiwana jest wiedza z zakresu historii Polski i historii powszechnej, a także o bieżących problemach z zakresu polityki, gospodarki, społeczeństwa, czy wiedza o świecie współczesnym.

Umiejętności zdobyte podczas studiów:

 • Absolwent kierunku Prawo będzie miał pogłębioną wiedzę z zakresu poszczególnych dogmatyk prawniczych, umiejętności praktyczne pozwalające rozumieć procesy, problemy oraz zjawiska społeczne i prawne występujące w skali lokalnej, regionalnej, jak również w pewnej mierze krajowej i globalnej związane z tworzeniem, wykładnią i stosowaniem prawa.
 • Będzie posiadał kwalifikacje, by realizować profesjonalnie różne zadania i role zawodowe - postępując w sposób zgodny z zasadami etyki.

Zapewniamy:

 • możliwość wyboru jednej z trzech ścieżek zawodowych: sądowo-prokuratorskiej, prawniczych zawodów regulowanych i konsularno-legislacyjnej;
 • autorski program studiów;
 • zindywidualizowaną opiekę naukową;
 • lektoraty z języków obcych dostosowane do specjalistycznego języka prawniczego;
 • praktyki i staże w renomowanych instytucjach publicznych;
 • stypendia naukowe i socjalne;
 • akademik o wysokim standardzie w prestiżowej dzielnicy Warszawy;
 • dostęp do podręczników online.

Edukacja na kierunku prawo polega na połączeniu kształcenia akademickiego (semestry 1- 6) z kształceniem zawodowym (semestry 7-10).

Podczas pierwszych 6 semestrów student zdobędzie ogólną wiedzę teoretyczną o podstawowych gałęziach prawa. Następnie wybierze jedną z trzech ścieżek specjalizacyjnych:

 1. sądowo-prokuratorską;
 2. prawniczych zawodów regulowanych;
 3. konsularno-legislacyjną.

W programie studiów Uczelnia zapewnia praktyki:

 • w sądzie
 • w prokuraturze
 • specjalizacyjne, w instytucji państwowej adekwatnej do wybranej ścieżki.

Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości gwarantuje indywidualne podejście do studenta, pracę w małych grupach ćwiczeniowych i system mentoringu, polegający na przypisaniu wykładowcy do studenta, który będzie nadzorował postępy i rozwój w kierunku obranej ścieżki specjalizacyjnej.

Wsparcie mentora będzie obejmować także przygotowanie do zdawania egzaminów na wybraną aplikację.

Studia prawnicze na SWWS mają charakter praktyczny. Udział zajęć praktycznych w całości toku studiów przekracza 50% wszystkich punktów ECTS niezbędnych do zaliczenia studiów. Dodatkową wartością naszego autorskiego programu są zajęcia w obszarze:

 • informatyki
 • filozofii
 • psychologii

Proponowany przez SWWS model studiów prawniczych jest bardzo konkurencyjny i atrakcyjny z punktu widzenia przygotowania do pracy zawodowej. Dzięki praktycznemu profilowi studiów, łączącemu klasyczne kształcenie akademickie z prawniczym kształceniem zawodowym, studenci zdobędą w trakcie studiów zarówno wiedzę teoretyczną, jak i bogate doświadczenie zawodowe i szereg praktycznych umiejętności.

Kadra dydaktyczna SWWS – eksperci i praktycy

Udział w procesie nauczania praktyków o znaczącym doświadczeniu zawodowym oraz szeroka współpraca z przedstawicielami świata akademickiego wpływać będzie na stały dopływ wiedzy i doświadczeń oraz promowanie wśród studentów dobrych praktyk i ukazanie specyfiki wykonywania zawodów prawniczych. Kadrę dydaktyczną tworzą więc doświadczeni nauczyciele akademiccy oraz eksperci i praktycy (m.in. sędziowie, prokuratorzy, adwokaci, radcowie prawni, notariusze i dyplomaci).

Od kandydata oczekiwana jest wiedza z zakresu:

 • historii Polski i historii powszechnej,
 • bieżących problemów z zakresu polityki, gospodarki i społeczeństwa,
 • wiedzy o świecie współczesnym,
 • znajomość co najmniej jednego języka obcego w stopniu komunikatywnym.

Kandydat powinien:

 • dostrzegać i uwzględniać odczucia oraz opinie innych,
 • deklarować chęć współpracy z innymi osobami,
 • przejawiać inicjatywę i aktywność w kontaktach międzyludzkich,
 • prezentować otwartą postawę na różnorodność kulturową,
 • rozumieć potrzebę poszanowania godności ludzkiej
 • respektować podstawowe zasady i wartości etyczne oraz normy moralne.

Kandydata powinna cechować:

 • świadomość specyfiki pracy w zawodach związanych ze stanowieniem i stosowaniem prawa,
 • wrażliwość na sprawy publiczne i społeczne,
 • wykazywać troskę o dobro Państwa i dobro człowieka.

Rekrutacja na studia

Jeśli chcesz studiować na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie stacjonarnej musisz posiadać świadectwo maturalne oraz zarejestrować się na studia w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów.

Rejestracja kandydatów do SWWS:

 • Jak najszybciej zarejestruj się na studia w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów
 • Po zdanej maturze uzupełnij wyniki matury
 • Pobierz z systemu IRK i wydrukuj ankietę i wniosek o przyjęcie na studia. Dokumenty dostarcz do siedziby Uczelni – osobiście, pocztą/kurierem lub za pośrednictwem osoby trzeciej na adres:

Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości

ul. Karmelicka 9, 00-155 Warszawa

https://swws.edu.pl/

Prześlij poprzez system IRK aktualną kolorową fotografię w formie cyfrowej i zapłać opłatę rekrutacyjną (liczy się data wpływu do Uczelni).

Zobacz filmyZobacz także Prezentację SWWS w portalu

 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Akademia Zamojska
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Politechnika Częstochowska
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uczelnia WSB Merito w Warszawie
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • Coventry University Wrocław
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Politechnika Poznańska
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • Politechnika Opolska
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych, Wydział Międzyuczelniany w Gdańsku
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Politechnika Lubelska
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie - grupa Vistula
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie