Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/6KAZScduLLKFHxTmkj6AVSCIX0zs_ImJ.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/gKU5Okc9wV2fNgxduzXhAXG2LUkVn1qb.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/9pMPWBdM3g-d2rvb6hcbVVBjiCoIPDWq.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/QhlrMNfPZO1d_41X2XBAb-VbCAuJFeTT.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/j2xhMr99oJE7EwQ1rnyJKSkOxrPYQpxj.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/9ZO4hc8W-t6LubAXmbyl2VoN6WBa87QY.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/1mtDHIRfxZPIHkrLFKkP2XxynaakKmCD.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/k7J6eF1iCO5LSJqwCT9CCQovkW_bn6aI.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
ul. Waszyngtona 4/8, 42-200 Częstochowa
(+34) 378 41 00
kancelaria@ujd.edu.pl
www.ujd.edu.pl
4.25
-0.62%
161
głosów

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie to publiczna Uczelnia wyższa o szerokim profilu kształcenia, prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą we wszystkich dziedzinach nauki i sztuki. Oferuje studia na ponad 50 kierunkach studiów w obszarach: nauk humanistycznych, społecznych, prawnych, ścisłych, przyrodniczych, medycznych i nauk o zdrowiu, rolniczych, pedagogicznych, inżynieryjno-technicznych oraz sztuki. Uczelnia proponuje szeroką ofertę studiów podyplomowych, kursów dokształcających oraz innych form kształcenia ustawicznego. Działalność naukowo-badawcza i dydaktyczna prowadzona jest na sześciu wydziałach:

 • Wydziale Humanistycznym
 • Wydziale Nauk Społecznych
 • Wydziale Prawa i Ekonomii
 • Wydziale Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych
 • Wydziale Nauk o Zdrowiu
 • Wydziale Sztuki.

W ośmiu dyscyplinach Uniwersytet posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora. Ma również prawa do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie historia. Od 2019 roku Uniwersytet prowadzi Szkołę Doktorską.

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

 • posiada wysoko wykwalifikowaną kadrę naukowo dydaktyczną,
 • dorobek naukowy pracowników owocuje nowoczesnymi rozwiązaniami i innowacjami, nowymi technologiami i patentami,
 • wdraża i upowszechnia nowoczesne metody kształcenia takie jak tutoring, kształcenie online, studia dualne,
 • współpracuje z uczelniami polskimi oraz kilkudziesięcioma zagranicznymi ośrodkami naukowymi na całym świecie,
 • z sukcesami uczestniczy w licznych konkursach ogłaszanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, Narodowe Centrum Nauki oraz Narodowe Centrum Badań I Rozwoju i uzyskuje pokaźne fundusze na realizację projektów,
 • zajmuje wysokie miejsce w konkursach związanych z ubieganiem się o fundusze na realizacje projektów finansowanych ze środków europejskich,
 • osiąga wysokie wskaźniki cytowań artykułów naukowych rejestrowanych w uznanych bazach jak Web of Knowledge i Scopus.
 • posiada własną bibliotekę, wydawnictwo, ośrodek sportowy, nowoczesną infrastrukturę, akademik, planetarium, laboratoria.
 • utworzył jednostkę, pełniącą rolę centrum wsparcia osób z niepełnosprawnościami -Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami

Nadrzędnym celem Uczelni jest wykształcenie absolwentów, którzy opuszczając mury Uniwersytetu będą fachowo i odważnie budowali swoją zawodową przyszłość.

Lokalizacja

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Uniwersytet Szczeciński
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku