Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

uczelnia publiczna, 08-110 Siedlce, ul. Konarskiego 2, (+25) 643 19 21, rekrutacja@uph.edu.pl

Progi punktowe - Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Podstawą kwalifikacji są wyniki z części pisemnej egzaminu maturalnego przeliczone na punkty w następujący sposób:

 • liczba punktów procentowych uzyskanych z przedmiotu na poziomie podstawowym, według zasady 1%=1 pkt
 • liczba punktów uzyskanych z przedmiotu na poziomie rozszerzonym, pomnożona przez 2.

Pod uwagę brane są przedmioty przypisane poszczególnym kierunkom studiów.

UPH w Siedlcach nie określa progów punktowych.

O wyniki ostatniej przyjętej na dany kierunek w ostatniej rekrutacji osoby pytajcie na forum.

Progi punktowe - informacje ogólne

Dostanę się na studia?

To pytanie spędza sen z powiek tysiącom maturzystów, szczególnie tym ambitnym, pracowitym, planującym naukę na najpopularniejszych kierunkach uczelni publicznych. Im bardziej prestiżowa szkoła wyższa, wysoko notowana w rankingach polskich i światowych, oferująca atrakcyjne i popularne wśród kandydatów kierunki studiów - tym wyższe są progi punktowe, a co za tym idzie, trudniej się na takie studia dostać.

Dla przyszłych prawników, lekarzy, ekonomistów, informatyków oznacza to konieczność zdania matury z bardzo dobrymi wynikami, ponieważ konkurencja jest po prostu duża.

Czym są progi punktowe na studia?

Próg punktowy jest to ilość punktów, które uzyskała ostatnia osoba na liście przyjętych na studia. Od tej minimalnej ilości punktów można było zostać studentem danego kierunku na wybranej uczelni.

Najczęściej informacji o progach punktowych szukają kandydaci na najpopularniejsze kierunki studiów, realizowane w systemie stacjonarnym przez uczelnie publiczne (studia bezpłatne). Chcą oni ocenić swoje szanse na przyjęcie w wybranej uczelni. Taka wiedza pozwala zaplanować strategię postępowania rekrutacyjnego, np. zarejestrować się z systemie kilku szkół wyższych, w różnych miastach, na wybranych pokrewnych kierunkach. Należy pamiętać, że zapis na kierunek wiąże się z poniesieniem kosztów, czyli opłatą rekrutacyjną.

Wysokie progi punktowe oznaczają, że kandydaci w latach ubiegłych mieli bardzo dobre wyniki z matur, bądź byli laureatami olimpiad przedmiotowych na szczeblu ogólnopolskim, co zagwarantowało im przyjęcie na studia.

Kandydaci na studia powinni pamiętać, że próg punktowy to tylko wartość orientacyjna. Zdobycie takiej samej liczby punktów, jak przyjęci w latach poprzednich, nie gwarantuje przyjęcia na daną uczelnię. Każda uczelnia określa własne wzory przeliczania punktów maturalnych (specjalne algorytmy prezentowane są na stronach internetowych). Zdarza się, że w tabeli z progami punktowymi uczelni, zamiast wartości liczbowej można znaleźć komunikat „wszyscy przyjęci”. Oznacza to, że podczas ubiegłorocznej rekrutacji wszyscy aplikujący kandydaci dostali się na studia.

Progi punktowe a wyniki matury

Istnieje ścisły związek między wynikami egzaminu maturalnego, a progami punktowymi na studia.

Jeżeli matura z jakiegoś przedmiotu pójdzie słabo z skali ogólnokrajowej i wielu maturzystów będzie miało problem ze zdobyciem dużej liczby punktów, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że progi punktowe w danym roku będą niższe. Dotyczy to zazwyczaj jednego lub dwóch przedmiotów maturalnych w danym roku i analogicznie tych kierunków, na których te konkretne przedmioty są brane pod uwagę przy rekrutacji.

Progi punktowe - listy rankingowe

Niektóre uczelnie nie podają progów punktowych lecz listy rankingowe. System list rankingowych oznacza, że uczelnia przyjmuje kandydatów z najlepszymi wynikami maturalnymi do wyczerpania limitu miejsc na danym kierunku. Limity miejsc można sprawdzić w serwisach rekrutacyjnych uczelni.

Niezmienna zasada jest taka, że: im wyższy wynik z egzaminów maturalnych, tym większe szanse na wymarzone studia, zwłaszcza te najbardziej prestiżowe, popularne wśród kandydatów, realizowane przez publiczne uczelnie (bezpłatne studia stacjonarne).

Kolejność zgłoszeń na uczelniach niepublicznych

Na większości uczelni niepublicznych kandydaci przyjmowani są na podstawie kolejności zgłoszeń. Dla nich progi punktowe nie mają żadnego zastosowania, wystarcza tylko zdana matura. Aby zostać studentem uczelni niepublicznej należy jedynie: dokonać rejestracji, stosowanych opłat, przekazać dokumenty i podpisać umowę o naukę. Oczywiście studia realizowane przez uczelnie niepubliczne są odpłatne.

W nielicznych uczelniach (zarówno publicznych, jak i niepublicznych) na wybranych kierunkach (medyczne, artystyczne, sportowe) mogą dodatkowo obowiązywać egzaminy, testy sprawnościowe, teksty predyspozycji. Informacje o dodatkowych wymogach rekrutacji należy sprawdzać na stronie www wybranej uczelni.

Typy studiów w Polsce

Najczęściej czytane

 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Akademia Zamojska
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • AMA Film Academy w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Politechnika Poznańska
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • AMA Film Academy w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Kaliski
 • Politechnika Częstochowska
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Coventry University Wrocław
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Politechnika Śląska
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Akademia Tarnowska
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Politechnika Lubelska
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uczelnia WSB Merito w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana w Radomiu
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi