WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie

 • Zdjęcie 0
 • Zdjęcie 1
 • Zdjęcie 2
 • Zdjęcie 3
 • Zdjęcie 4
 • Zdjęcie 5
 • Zdjęcie 6
 • Zdjęcie 7
 • Zdjęcie 8
 • Zdjęcie 9
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
ul. Newelska 6, 01-447 Warszawa
(+22) 34 86 544
wit@wit.edu.pl
www.wit.edu.pl
6.80
0.52%
91
głosów

Jesteśmy już 20 lat na rynku edukacyjnym

Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT powstała w 1996 roku z inicjatywy Prezesa Pol­skiej Akademii Nauk. Uczelnia jest członkiem KRASP (Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich), jako jedna z dziewięciu szkół niepublicznych.

Misja i cele strategiczne Uczelni

Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania została powołana do realizacji misji, na którą składają się:

 • zapewnienie wysokiego poziomu nauczania m.in. przez zatrudnienie wysokokwalifikowanej kadry naukowej Polskiej Akademii Nauk
 • kształcenie studentów zgodnie z potrzebami rynku pracy – dzięki elastycznemu programowi oferowanych specjalności
 • umożliwienie zdolnej młodzieży, także mniej zamożnej, dostępu do wiedzy przez utrzymywanie niskich opłat za studia (czesnego)
 • prowadzenie badań naukowych we współpracy z najlepszymi placówkami naukowymi krajowymi i zagranicznymi.

Relacje z otoczeniem

Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania współpracuje z Instytutem Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk oraz innymi placówkami PAN. Ścisły związek uczelni z Instytutem Badań Systemowych PAN, jak również z innymi placówkami Wydziału Nauk Technicznych PAN, określa charakter studiów w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania. Dodatkowo uczelnia zatrudnia wykładowców z uczelni krajowych m.in.: Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Warszawskiej, Szkoły Głównej Handlowej, Wojskowej Akademii Technicznej, Akademii Obrony Narodowej, Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dzięki rozwiniętej współpracy zagranicznej do prowadzenia wykładów są zapraszani wybitni profesorowie uczelni zagranicznych, w tym także Polacy mieszkający w Kanadzie, USA i Francji, którzy są twórcami najnowszych światowych osiągnięć w dziedzinie informatyki, technik komputerowych, zarządzania, modelowania matematycznego. Przekazują oni swoje doświadczenia studentom WSISiZ.

Istotna w działalności każdej uczelni jest współpraca z zakładami pracyw realizacji studenckich praktyk zawodowych oraz staży. WSISiZ podpisała porozumienia owspółpracy w tym zakresie między innymi z: organizacjami rządowymi, samorządowymi i pozarządowymi: Krajową Izbą Gospodarczą, Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim, Urzędem miasta Milanówek, Centrum im. Adama Smitha, Przemysłowym Instytutem Telekomunikacji i firmami sektora IT: Oracle Polska, Asseco Poland, IBM, Infovide-Matrix SA, MIS, Extor

Począwszy od 2008 roku WSISiZ jest współorganizatorem Letnich praktyk badawczych. Tematem praktyk są zagadnienia z dziedziny matematyki, informatyki i komercjalizacji badań naukowych. Efektem letnich praktyk badawczych jest coroczny udział WSISiZ w Festiwalu Nauki w Warszawie.

Uprawnienia na różnych kierunkach

Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania ma prawo do nadawania tytułu:

 • magistra inżyniera i inżyniera Informatyki
 • magistra, inżyniera i licencjata Zarządzania
 • magistra sztuki i licencjata Grafiki
 • licencjata Administracji

W WIT można studiować w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

Polska Akademia Nauk – Patronat

WIT - Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie działająca pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk, plasuje się w ścisłej czołówce polskich uczelni w obszarze technik komputerowych. Nasi absolwenci pracują w wyuczonym zawodzie. W celu ciągłego polepszania jakości wyników, uczelnia wprowadza obecnie system zarządzania jakością ISO.

W ramach programu UE Socrates - Erasmus prowadzi wymiany studentów i kadry z uczelniami z Danii, Niemiec, Włoch, Hiszpanii i Portugalii. W celu wymiany doświadczeń środowisk z branży informatycznej uczelnia organizuje również różnego rodzaju konferencje naukowe, m. in. już od 10 lat International Workshop on IntuitionisticFuzzy Sets and Generalized Nets.

Najzdolniejsi studenci otrzymują propozycję pracy naukowo-badawczej w Instytucie Badań Systemowych PAN. Szkoła gwarantuje stypendia Rektora za najlepsze wyniki w nauce, stypendia socjalne i stypendia dla osób niepełnosprawnych.

Według Rankingu Szkół Wyższych Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy” i „Rzeczpospolitej” Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie znajduje się w dwudziestce najlepszych uczelni niepublicznych w Polsce.

Artykuły dotyczące uczelni

​Informatyka w Warszawie
​Informatyka w Warszawie
Planujesz studia informatyczne? Zobacz gdzie, za ile możesz studiować informatykę w Warszawie. Poznaj możliwości, jakie dają Ci studia techniczne na i...
 Kierunki studiów WIT z certyfikatami
Kierunki studiów WIT z certyfikatami
Wśród wyróżnionych certyfikatem „Studia z Przyszłością” kierunków WIT są: Informatyczne techniki zarządzania, Grafika orazInformatyka. Szczegóły poniż...
WIT po raz kolejny wspiera Warszawskie Dni Informatyki
WIT po raz kolejny wspiera Warszawskie Dni Informa...
Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania po raz kolejny wspiera Warszawskie Dni Informatyki. Udział w WDI to nie tylko wiedza od najlepszych...
WSISiZ zaprasza na bezpłatne seminarium nt. ochrony danych osobowych
WSISiZ zaprasza na bezpłatne seminarium nt. ochron...
Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie zaprasza na bezpłatne seminarium „Rola i zadania polityki bezpieczeństwa informacji w o...
Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie - informatyka
Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania...
Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania (WIT) zaprasza na kierunek informatyka. Uczelnia dysponuje jednym z najnowocześniejszych centrów ko...
WIT zaprasza na Dzień Otwarty 28 czerwca
WIT zaprasza na Dzień Otwarty 28 czerwca
Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania organizuje 28 czerwca Dzień Otwarty. Dla uczestników przewidziano wiele atrakcji oraz warsztaty.
Administracja w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT
Administracja w Wyższej Szkole Informatyki Stosowa...
Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT rekrutuje na kierunek Administracja. Studia I stopnia są współfinansowane ze środków Unii Europ...
Dzień Otwarty w WIT, szczególnie dla dziewczyn
Dzień Otwarty w WIT, szczególnie dla dziewczyn
Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT zaprasza na Dzień Otwarty w ramach akcji "Dziewczyny do kierunków ścisłych".

Lokalizacja

 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu