Szczegółowy opis uczelni

WWSIS „Horyzont”

Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT to to zupełnie nowa jakość w kształceniu studentów kierunków przyszłości. Kładziemy nacisk na przekazywanie specjalistycznej wiedzy w połączeniu z praktycznymi umiejętnościami.

Oferujemy studia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym na kierunkach: Informatyka (studia I oraz II stopnia), Automatyka i Robotyka (studia I stopnia), Bioinformatyka (studia I stopnia) oraz prowadzonych tylko w języku angielskim: Computer Science ( studia I oraz II stopnia), Bioinformatics (studia I stopnia).

Jesteśmy jedną z nielicznych uczelni na Dolnym Śląsku, które prowadzą studia I oraz II stopnia w języku angielskim na kierunku Informatyka/ Computer Science in English. Dodatkowo prowadzimy studia podyplomowe z zakresu informatyki.

Dlaczego warto studiować na WWSIS?

 • kadrę uczelni stanowią wysoce wykwalifikowani eksperci w swoich dziedzinach;
 • jesteśmy uczelnią kształcącą specjalistów w najbardziej poszukiwanych branżach;
 • posiadamy doskonale wyposażone pracownie techniczne i ciągle je unowocześniamy;
 • studenci naszej uczelni mają możliwość odbycia części studiów albo praktyk studenckich w ramach programu Erasmus+;
 • jesteśmy organizatorem prestiżowych kursów w ramach Akademii CISCO;
 • jesteśmy jedną z nielicznych uczelni w Europie, które organizują kursy Fluke Networks;
 • oferujemy różnorodne formy pomocy finansowej dla naszych studentów;
 • stwarzamy możliwości rozwoju – wydajemy Biuletyn Naukowy wpisany na listę czasopism punktowanych;
 • kładziemy nacisk na integrację studentów poprzez organizację różnego rodzaju wydarzeń;
 • staramy się o kolejne możliwości uzyskania dofinansowania z UE aby nasi studenci mogli bezpłatnie uczestniczyć w dodatkowych zajęciach.
Wydziały i specjalności

STUDIA I STOPNIA

WYDZIAŁ INFORMATYKI

INFORMATYKA

COMPUTER SCIENCE First-cycle studies in English (leading to licentiate and bachelor degree)

 • Programming
 • Computer Network Administrator
 • Computer Graphics

WYDZIAŁ AUTOMATYKI I ROBOTYKI:

AUTOMATYKA I ROBOTYKA:

 • Roboty mobilne
 • Technologie informacyjne w automatyce
 • Sterowanie procesami technologicznymi


WYDZIAŁ BIOINFORMATYKI:

BIOINFORMATYKA w języku polskim

 • Metody wirtualnej rzeczywistości w bioinformatyce
 • Analiza i przetwarzanie danych biologicznych
 • Informatyka w medycynie

BIOINFORMATICS in English NEW 2019/2020!


STUDIA II STOPNIA

INFORMATYKA w języku polskim

COMPUTER SCIENCE in English

 • Programming
 • Computer Network Administrator
 • Computer Graphics


STUDIA PODYPLOMOWE (REKRUTACJA LETNIA)

Rekrutacja na studia

Rekrutacja 2019/2020

https://horyzont.eu/wroclaw/kandydaci/rekrutacja/

https://horyzont.eu/wroclaw/kandydaci/formularz-zgloszeniowy-rekrutacja-on-line


Nowy rok akademicki, to nowe możliwości! Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej zaprasza na studia na kierunkach: Informatyka / Computer Science, Automatyka i Robotyka oraz Bioinformatyka / Bioinformatics!

Kandydatom na studia oferujemy:

 • 3 kierunki kształcenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych (studia I-go stopnia na kierunkach Informatyka, Automatyka i Robotyka i Bioinformatyka, studia II-go stopnia na kierunku Informatyka),
 • studia w języku angielskim,
 • studia podyplomowe z Informatyki
 • rekrutację on-line,
 • bezpłatne kursy przygotowawcze z matematyki, informatyki, fizyki, chemii, języka angielskiego,
 • pracownie specjalistyczne i wykwalifikowana kadrę.


Nasi studenci mają możliwość:

 • udziału w licznych programach podnoszących kompetencje zawodowe (gratisowe certyfikaty CCNA i CCNA 2, Fluke Networks)
 • udziału w programie wymiany międzynarodowej ERASMUS+,
 • realizowania swoich pasji i zainteresowań w Studenckich Kołach Naukowych,
 • poszerzania swojej wiedzy w ramach Wykładów Otwartych.
Rekrutacja i opłaty

Opłaty za studia pierwszego stopnia (licencjackie oraz inżynierskie) rekrutacja 2019/2020


Skontaktuj się z nami

Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej „Horyzont”

ul. ks. Marcina Lutra 4
54 - 239 Wrocław

tel. 71 799-19-37 wew. 22, 23

tel. 71 788-94-25 wew. 22, 23

fax. 71 788-94-25 wew. 23

e-mail: dziekanat@horyzont.eu

https://horyzont.eu/Artykuły dotyczące uczelni

Total 5 items.

INFORMATICS - STUDIES IN ENGLISH

Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej „Horyzont" offers cutting-edge undergraduate studies (B.Sc./B.Eng.) in English. Currently, you can study Informatics with English…

Nowe specjalności na kierunku Informatyka w W...

Poznaj nowe specjalności oferowane na kierunku INFORMATYKA przez Wrocławską Wyższą Szkołę Informatyki Stosowanej HORYZONT.

Bioinformatyka we Wrocławskiej Wyższej Szkoł...

Bioinformatyka to nowy kierunek oferowany przez Wrocławską Wyższą Szkołę Informatyki Stosowanej HORYZONT.

Nowa specjalność na kierunku Automatyka i Rob...

STEROWANIE PROCESAMI TECHNOLOGICZNYMI to nowa specjalność oferowana przez Wrocławską Wyższą Szkołę Informatyki Stosowanej HORYZONT na kierunku Automatyka i Robotyka.

Wrocław­ska Wyższa Sz­koła In­for­ma­ty­ki St...

Absolwent studiów I stopnia na kierunku Informatyka w WWSIS Horyzont zdobywa zasadnicze kompetencje umożliwiające podjęcie efektywnej pracy w obszarze informatyki.

Lokalizacja