Szczegółowy opis uczelni

WWSIS „Horyzont”

Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej „Horyzont” jest jedną z najlepszych uczelni niepublicznych na Dolnym Śląsku - według opinii studentów, ich rodziców oraz wykładowców.

Uczelnia oferuje studia na kierunkach:

 • Bioinformatyka I stopnia NOWOŚĆ
 • Automatyka i Robotyka I stopnia
 • Informatyka I i II stopnia (magisterskie)

Misją uczelni jest kształcenie studentów z uwzględnieniem najnowszych potrzeb rynku pracy w kraju, ze szczególnym uwzględnieniem Dolnego Śląska.
Programy nauczania na poszczególnych kierunkach studiów są tworzone w oparciu o standardy nauczania, które obowiązują na wszystkich uczelniach w Polsce.

Kadrę uczelni stanowią wysoce wykwalifikowani specjaliści w swoich dziedzinach.

Uczelnia jest wyposażona w nowoczesny sprzęt komputerowy i oprogramowanie i stale jest unowocześniana. Dla studentów informatyki, którzy mają problemy z matematyki, organizowane są zajęcia wyrównawcze. Nauka języków jest na najwyższym poziomie.

Studenci uczelni mają możliwość odbycia części studiów albo praktyk studenckich w krajach Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+.

Kierunki studiów

Uczelnia oferuje studia na kierunkach: Bioinformatyka I stopnia, Automatyka i Robotyka I stopnia, Informatyka I i II stopnia (magisterskie).

 • Bioinformatyka - NOWOŚĆ

studia I stopnia (inżynierskie)

W ramach kierunku do wyboru są takie specjalności jak:

 1. Metody Wirtualnej Rzeczywistości w Bioinformatyce
 2. Analiza i Przetwarzanie Danych Biologicznych
 • Automatyka i Robotyka

studia I stopnia (inżynierskie)

W ramach kierunku do wyboru są takie specjalności jak:

 1. Sterowanie Procesami Technologicznymi
 2. Roboty Mobilne
 3. Technologie Informacyjne w Automatyce
 • Informatyka

studia I stopnia (licencjackie, inżynierskie)

studia II stopna (magisterskie)

W ramach kierunku do wyboru są takie specjalności jak:

 • Bezpieczeństwo i Optymalizacja Sieci - Nowa specjalność na kierunku Informatyka – realizowana w ramach projektu współfinansowanego ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (UWAGA OBNIŻONE CZESNE!!!!)
 • Programowanie Bioinformatyczne
 • Administrator Sieci Komputerowych
 • Grafika Komputerowa
 • Projektowanie Stron Internetowych
 • Bezpieczeństwo Systemów Komputerowych
 • Bazy Danych
 • Informatyka w Logistyce
 • Technologie Informacyjne w Automatyce i Robotyce
 • Tester Oprogramowania
 • Programowanie Gier Komputerowych
 • Zarządzanie Projektami IT
 • Programowanie Urządzeń Mobilnych

STUDIA PODYPLOMOWE

 • Inżynieria Oprogramowania - Java Web Deweloper
 • Inżynieria Oprogramowania - Bazy Danych
 • Inżynieria Oprogramowania - Programowanie
 • Systemy i Sieci Komputerowe
 • Grafika Komputerowa z Elementami Wzornictwa Przemysłowego
 • Aplikacje Internetowe
 • Techniki multimedialne - Fotografia Cyfrowa
Nowy kierunek studiów inżynierskich - Bioinformatyka

BIOINFORMATYKA - studia inżynierskie

W związku z dużym zainteresowaniem bioinformatyką wśród kandydatów na studia i ogromnym zapotrzebowaniem na rynku pracy wśród specjalistów z tej dziedziny Władze Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej zdecydowały się na uruchomienie przyszłościowego kierunku, jakim jest Bioinformatyka.

W ramach kierunku Bioinformatyka można studiować na jednej z dwóch specjalności:

 • Metody Wirtualnej Rzeczywistości w Bioinformatyce - specjalność ma na celu przekazanie niezbędnej wiedzy o nowoczesnych narzędziach wykorzystywanych w kreowaniu multimediów z użyciem rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej oraz o rozwiązaniach stosowanych do integracji rzeczywistości wirtualnej z istniejącymi systemami informatycznymi na potrzeby szeroko rozumianej bioinformatyki.
 • Analiza i Przetwarzanie Danych Biologicznych - specjalność umożliwia studentom nabycie wiedzy i umiejętności, które wykorzystać można przy realizacji różnorodnych związanych z przetwarzaniem i interpretacją danych w obszarze bioinformatyki. Specjalność daje możliwość pozyskania kompetencji w nowoczesnej i gwałtownie rozwijającej się dziedzinie będącej na styku osiągnięć biologii i informatyki. Absolwent specjalności będzie przygotowany do pracy zarówno w ośrodkach badawczych, jak i przedsiębiorstwach związanych z informatyką i biotechnologią.
Rekrutacja

Nabór na studia prowadzony jest 2 razy w roku - na semestr zimowy i na semestr letni.

Rekrutacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń.

Można zapisać się on-line poprzez stronę internetową uczelni, a następnie przesłać dokumenty pocztą, albo przynieśc osobiście do Dziekanatu.

Dokumenty wymagane przy zapisach na studia I stopnia (licencjackich, inżynierskich):

 • kwestionariusz osobowy – do pobrania ze strony internetowej lub z dziekanatu
 • świadectwo dojrzałości oryginał lub odpis
 • świadectwo ukończenia szkoły: oryginał lub jego kserokopię poświadczoną urzędowo (dotyczy osób, które otrzymały świadectwo dojrzałości wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną)
 • potwierdzenie wniesienia opłaty wpisowej
 • kserokopię dowodu osobistego w dwukrotnym powiększeniu
 • 4 zdjęcia legitymacyjne

Przy zapisach na studia II stopnia (magisterskich) wymagane są następujące dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy - do pobrania ze strony internetowej lub z dziekanatu lub z dziekanatu
 • świadectwo dojrzałości oryginał lub odpis
 • świadectwo ukończenia szkoły: oryginał lub jego kserokopię poświadczoną urzędowo (dotyczy osób, któreotrzymały świadectwo dojrzałości wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną)
 • odpis dyplomu inżyniera lub licencjata wraz z suplementem do dyplomu lub potwierdzonym wypisem z indeksu
 • potwierdzenie wniesienia opłaty wpisowej
 • zaświadczenie lekarskie
 • kserokopię dowodu osobistego w dwukrotnym powiększeniu
 • 4 zdjęcia legitymacyjne

Kontakt z Dziekanatem

Wrocław, ul. Wejherowska 28

tel. 71/ 799 19 37 wew. 22, 23

e-mail: dziekanat@horyzont.eu

Skontaktuj się z nami

Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej „Horyzont”

ul. Wejherowska 28

534-239 Wrocław

tel. 71/ 799 19 37

dziekanat@horyzont.eu

www.horyzont.eu

Artykuły dotyczące uczelni

Wyświetlone 1-4 z 4 rekordów.

Nowe specjalności na kierunku Informatyka w WWSIS Horyzont

Poznaj nowe specjalności oferowane na kierunku INFORMATYKA przez Wrocławską Wyższą Szkołę Informatyk

...

Bioinformatyka we Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej

Bioinformatyka to nowy kierunek oferowany przez Wrocławską Wyższą Szkołę Informatyki Stosowanej HORY

...

Nowa specjalność na kierunku Automatyka i Robotyka we WWSIS Horyzont

STEROWANIE PROCESAMI TECHNOLOGICZNYMI to nowa specjalność oferowana przez Wrocławską Wyższą Szkołę I

...

Wrocław­ska Wyższa Sz­koła In­for­ma­ty­ki Sto­so­wanej „Horyzont” - informatyka

Absolwent studiów I stopnia na kierunku Informatyka w WWSIS Horyzont zdobywa zasadnicze kompetencje

Lokalizacja