Szczegółowy opis uczelni

WWSIS „Horyzont”

Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT to zupełnie nowa jakość w kształceniu studentów kierunków przyszłości. Kładziemy nacisk na przekazywanie specjalistycznej wiedzy w połączeniu z praktycznymi umiejętnościami.

Oferujemy studia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym na kierunkach: Informatyka (studia I oraz II stopnia), Automatyka i Robotyka (studia I stopnia), Bioinformatyka (studia I stopnia). Jesteśmy jedną z nielicznych uczelni na Dolnym Śląsku,które prowadzą studia I stopnia w języku angielskim na kierunkach Informatyka (studia I stopnia) oraz Bioinformatyka (studia I stopnia). Dodatkowo prowadzimy studia podyplomowe z zakresu informatyki.

Dlaczego warto studiować na WWSIS?

 • kadrę uczelni stanowią wysoce wykwalifikowani eksperci w swoich dziedzinach;
 • jesteśmy uczelnią kształcącą specjalistów w najbardziej poszukiwanych branżach;
 • posiadamy doskonale wyposażone pracownie techniczne i ciągle je unowocześniamy;
 • studenci naszej uczelni mają możliwość odbycia części studiów albo praktyk studenckich w ramach programu Erasmus+;
 • jesteśmy organizatorem prestiżowych kursów w ramach Akademii CISCO;
 • jesteśmy jedną z nielicznych uczelni w Europie, które organizują kursy Fluke Networks;
 • oferujemy różnorodne formy pomocy finansowej dla naszych studentów;
 • stwarzamy możliwości rozwoju – wydajemy Biuletyn Naukowy wpisany na listę czasopism punktowanych;
 • kładziemy nacisk na integrację studentów poprzez organizację różnego rodzaju wydarzeń;
 • staramy się o kolejne możliwości uzyskania dofinansowania z UE aby nasi studenci mogli bezpłatnie uczestniczyć w dodatkowych zajęciach.
Wydziały i specjalności

STUDIA I STOPNIA

WYDZIAŁ INFORMATYKI

INFORMATYKA

 • Administrator Sieci Komputerowych
 • Grafika Komputerowa
 • Projektowanie Stron Internetowych
 • Bezpieczeństwo Systemów Komputerowych
 • Programowanie
 • Bazy Danych
 • Informatyka w logistyce
 • Technologie informacyjne w automatyce i robotyce
 • Tester oprogramowania
 • Programowanie gier komputerowych
 • Zarządzanie projektami IT
 • Programowanie urządzeń mobilnych

INFORMATICS IN ENGLISH

Computer Science - First-cycle studies in English (leading to licentiate and bachelor degree)

 • Programming
 • Computer Network Administrator
 • Computer Graphics


WYDZIAŁ AUTOMATYKI I ROBOTYKI

 • Roboty mobilne
 • Technologie informacyjne w automatyce
 • Sterowanie procesami technologicznymi

WYDZIAŁ BIOINFORMATYKI

 • Metody wirtualnej rzeczywistości w bioinformatyce
 • Analiza i przetwarzanie danych biologicznych


STUDIA II STOPNIA

WYDZIAŁ INFORMATYKI

 • Grafika komputerowa
 • Sieci Komputerowe i Systemy Teleinformatyczne
 • Programowanie
 • Computer Studies

INFORMATICS IN ENGLISH


STUDIA PODYPLOMOWE

 • Inżynieria Oprogramowania - Bazy Danych
 • Inżynieria Oprogramowania - Programowanie
 • Grafika komputerowa z elementami wzornictwa przemysłowego
 • Techniki multimedialne – fotografia cyfrowa
 • Inżynieria Oprogramowania - Java Web Developer
Rekrutacja na studia

Wymagane dokumenty rekrutacja 2019/2020

Studia drugiego stopnia (uzupełniające magisterskie)

Kandydaci na studia winni złożyć w Dziekanacie Wydziału Informatyki następujące dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy
 • odpis dyplomu inżyniera lub licencjata wraz z suplementem do dyplomu
 • potwierdzenie wniesienia opłaty wpisowej
 • kserokopię dowodu osobistego w dwukrotnym powiększeniu
 • 4 zdjęcia legitymacyjne
 • umowę w dwóch egzemplarzach, załącznik do umowy oraz oświadczenie RODO

Uwaga!

Dla naszych absolwentów obniżone czesne!

Należy dostarczyć: odpowiednią umowę ze strony www w dwóch egzemplarzach oraz powyżej wyszczególnione dokumenty.

Studia pierwszego stopnia (licencjackie oraz inżynierskie)

Rekrutacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń. Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie w Dziekanacie odpowiedniego Wydziału kompletu dokumentów:

 • kwestionariusz osobowy
 • kopia świadectwa dojrzałości (świadectwo dojrzałości tylko do wglądu)
 • potwierdzenie wniesienia opłaty wpisowej
 • kserokopię dowodu osobistego w dwukrotnym powiększeniu
 • 4 zdjęcia legitymacyjne
 • umowę na wybrany kierunek w dwóch egzemplarzach, załączniki oraz oświadczenie RODO

Wszystkie dokumenty dostępne są pod adresem https://horyzont.eu/wroclaw/kandydaci/rekrutacja

UWAGA!

Wszelkie zmiany w dokumentach niezgodne z powyższymi wzorami powodują ich nieważność!

Rekrutacja on-line

Krok 1: Wypełnij: formularz zgłoszeniowy on-line

Krok 2: Wpłać wpisowe na konto Uczelni

Aktualnie obowiązująca kwota podana jest na stronie głównej Uczelni. Wpłacana kwota musi być zgodna z obowiązującą na dany dzień kwotą wpisowego (decyduje data dokonania przelewu / wpłaty gotówkowej).

Nr rachunku dla wpisowego (Bank Pekao S.A.): 17 1240 6670 1111 0000 5649 4392

Dane odbiorcy: Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej, ul. Słubicka 29-33, 53-615 Wrocław

Powyższy numer rachunku służy wyłącznie do wnoszenia opłaty wpisowej.

Do wnoszenia opłat czesnego student otrzyma indywidualny numer rachunku.

Krok 3: Przygotuj wszystkie wymagane dokumenty (patrz wyżej).

Krok 4: Wyślij komplet wyżej wymienionych dokumentów listem poleconym (zalecamy listem poleconym priorytetowym) na adres:

Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej "Horyzont", ul. ks. Marcina Lutra 4 (poprzednio ul. Wejherowska28), 54-239 Wrocław

z dopiskiem na kopercie "Rekrutacja - nazwa kierunku studiów", np. "Rekrutacja - Informatyka".

Krok 5: Oczekuj na kontakt pracownika Dziekanatu odpowiedniego Wydziału.

W przypadku problemów z otwarciem plików dokumentów zawartych na tej stronie należy pobrać program do podglądu plików formatu PDF, np. Foxit Reader.

Rekrutacja i opłaty

Opłaty za studia pierwszego stopnia (licencjackie oraz inżynierskie) rekrutacja 2019/2020

Czesne dla studiów pierwszego stopnia ustala się jako opłatę za semestr w sześciu ratach. Wysokość jednej raty czesnego wynosi niezależnie od wybranej specjalności na kierunku:


Kierunek

Stacjonarne

Niestacjonarne

Informatyka

495 zł

495 zł

Informatyka w języku angielskim

675 zł

675 zł

Automatyka i Robotyka

495 zł

495 zł

Bioinformatyka

435 zł 340 zł (*) 435 zł 340 zł (*)

Czesne stałe i stopniowane

Można wybrać czesne stałe i stopniowane.Czesne stałe daje z góry pewność, że rata się nie zmieni przez cały okres studiów. Czesne stopniowane, to z kolei bardzo niska rata przez pierwszy rok studiów, która potem stopniowo wzrasta, ale bez obaw – dokładnie wiesz o ile i możesz to spokojnie zaplanować w swoim budżecie.

Czesne stałe: 495 zł/m-c przez całe studia

Czesne stopniowane:

Rok studiów

12 rat

10 rat

Semestralne

Roczne

I

433,00 zł

520,00 zł

2600,00 zł

5200,00 zł

II

516,00 zł

620,00 zł

3100,00 zł

6200,00 zł

III

575,00 zł

690,00 zł

3450,00 zł

6900,00 zł

IV

591,00 zł

710,00 zł

3550,00 zł

7100,00 zł

Czesne stopniowane obowiązuje dla kierunku Informatyka.

(*) Promocja ograniczona czasowo


Opłaty za studia drugiego stopnia (uzupełniające magisterskie)

Czesne dla studiów drugiego stopnia (uzupełniające magisterskie) ustala się jako opłatę za semestr w sześciu ratach. Wysokość jednej raty czesnego wynosi niezależnie od wybranej specjalności na kierunku:

Kierunek

Stacjonarne studia magisterskie

Niestacjonarne studia magisterskie

Informatyka

540,00 zł 495,00 zł (*)

540,00 zł 495,00 zł (*)

Informatyka w języku angielskim

675 zł

675 zł

(*) Promocja ograniczona czasowo

Uwaga:

dla studentów WWSIS opłata wynosi 455 zł (zarówno na studia stacjonarne, jak niestacjonarne).

Skontaktuj się z nami

Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej „Horyzont”

ul. ks. Marcina Lutra 4
54 - 239 Wrocław

tel. 71 799-19-37 wew. 22, 23

tel. 71 788-94-25 wew. 22, 23

fax. 71 788-94-25 wew. 23

e-mail: dziekanat@horyzont.eu

https://horyzont.eu/Artykuły dotyczące uczelni

Total 5 items.

INFORMATICS - STUDIES IN ENGLISH

Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej „Horyzont" offers cutting-edge undergraduate studies (B.Sc./B.Eng.) in English. Currently, you can study Informatics with English…

Nowe specjalności na kierunku Informatyka w W...

Poznaj nowe specjalności oferowane na kierunku INFORMATYKA przez Wrocławską Wyższą Szkołę Informatyki Stosowanej HORYZONT.

Bioinformatyka we Wrocławskiej Wyższej Szkoł...

Bioinformatyka to nowy kierunek oferowany przez Wrocławską Wyższą Szkołę Informatyki Stosowanej HORYZONT.

Nowa specjalność na kierunku Automatyka i Rob...

STEROWANIE PROCESAMI TECHNOLOGICZNYMI to nowa specjalność oferowana przez Wrocławską Wyższą Szkołę Informatyki Stosowanej HORYZONT na kierunku Automatyka i Robotyka.

Wrocław­ska Wyższa Sz­koła In­for­ma­ty­ki St...

Absolwent studiów I stopnia na kierunku Informatyka w WWSIS Horyzont zdobywa zasadnicze kompetencje umożliwiające podjęcie efektywnej pracy w obszarze informatyki.

Lokalizacja