Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Skoczowie

 • Zdjęcie 0
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Skoczowie
ul. Bielska 17 , 43-430 Skoczów
(+) 608 708 111
rekrutacja.skoczow@wsb.net.pl
www.wsb.net.pl
8.52
-0.87%
116
głosów

BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE

Studia licencjackie

 • Arteterapia
 • BHP i ochrona przeciwpożarowa
 • Bezpieczeństwo żywności i żywienia
 • Coaching z psychodietetyką
 • Ekopsychologia
 • Kosmetologia z elementami mentoringu
 • Opieka nad osobą starszą
 • Profilaktyka zdrowia psychicznego
 • Projektowanie i sprzedaż usług zdrowotnych
 • Psychodietetyka – trener personalny
 • Psychologia zdrowia
 • Public Relations w usługach zdrowotnych
 • Ratownictwo medyczne
 • Reklama i design produktu spożywczego
 • Terapia zajęciowa
 • Zarządzanie jakością w szpitalach i hotelach
 • Zarządzanie sekretariatem w placówkach zdrowia

Szczegółowe informacje na temat oferty edukacyjnej, zasad rekrutacji, promocji, itd. dostępne są na stronie WSB

Artykuły dotyczące uczelni

Lokalizacja

 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Politechnika Gdańska
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie