Jakiego kierunku studiów szukasz?

Techniki dentystyczne

Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej w Poznaniu

Dlaczego Techniki dentystyczne we WSEiT ?

Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii oferuje absolwentom szkół średnich oraz osobom legitymującym się dyplomem technika dentystycznego 3 - letnie wyższe studia zawodowe, o profilu praktycznym na kierunku techniki dentystyczne. Studia kończą się uzyskaniem tytułu licencjata. Przedmioty wykładane w toku nauczania dobrane są tak, by w pełni przygotować studenta do pracy w zawodzie. Szczególny nacisk jest kładziony na zdobycie jak największych umiejętności praktycznych z dziedziny protetyki i ortodoncji, co odbywa się w profesjonalnie wyposażonych pracowniach techniczno-dentystycznych oraz na obowiązkowych praktykach zawodowych. Studenci mają możliwość nauki w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym.

Po zaliczeniu 6 semestrów studia kończą się egzaminem dyplomowym, który składa się z części teoretycznej i praktycznej oraz obrony pracy licencjackiej. Student zdobywa wykształcenie wyższe i atrakcyjny zawód technika dentystycznego. Technicy dentystyczni stanowią podporę protetyki dentystycznej, ortodoncji I stomatologii estetycznej.

  • studia stacjonarne (dzienne - zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku). To najlepsza forma kształcenia dla osób, które nie pracują i chcą skoncentrować się na zdobywaniu wiedzy i korzystać z przywilejów i uroków życia studenckiego
  • Studia niestacjonarne (zaoczne - zajęcia w formie 12 zjazdów w każdym semestrze, które odbywają się od piątku od godz. 15:30 do godzin popołudniowych w niedzielę). To idealne rozwiązanie dla osób pracujących, które chcą zdobyć wyższe wykształcenie lub nowe kwalifikacje kosztem wolnych weekendów.

Zobacz film o technikach dentystycznych


Wybierz ścieżkę kształcenia, która najlepiej odpowiada Twoim potrzebom:

  • studia I stopnia (licencjackie) tradycyjne
  • studia I stopnia + higienistka stomatologiczna (tylko dla studiów stacjonarnych!!!)

* nauka na kierunku Higienistka stomatologiczna realizowana jest w ramach kształcenia policealnego w Wielkopolskiej Szkole Medycznej

SPECJALISTYCZNE SZKOLENIA W RAMACH STUDIÓW

Uczelnia oferuje rozszerzony zakres zajęć praktycznych poprzez możliwość odbycia w ramach studiów profesjonalnych szkoleń potwierdzonych certyfikatem lub dyplomem. Dotyczą one m.in. następujących tematów:

  • protezy wykonywane z materiałów termoplastycznych z zastosowaniem technologii wtłaczania termicznego
  • nowoczesne materiały kompozytowe stosowane w uzupełnieniach protetycznych
  • protezy bezklamrowe wykorzystujące do umocowania precyzyjne elementy retencyjne - zatrzaski, zasuwy i inne
  • licówki, korony i mosty pełnoceramiczne jako uzupełnienie o najwyższym stopniu estetyki
  • metoda termoformowania w wykonawstwie nakładek wybielających, szyn relaksacyjnych, szablonów chirurgicznych i ortodontycznych oraz ochraniaczy dla sportowców
  • oraz wiele innych tematów zgodnych z aktualnym rozwojem metod i technologii we współczesnej protetyce i ortodoncji.

* Rekrutacje zaczynamy od 1 czerwca br.

Do zobaczenia!

Zapraszamy na stronę Prezentacji Uczelni