Szczegółowy opis uczelni

Poznaj Uczelnię

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji kreuje nowoczesne i wszechstronnie wykształcone społeczeństwo obywatelskie, zapewnia opiekę naukową i biznesową, wspiera społeczność lokalną, pracując na rzecz poprawy kondycji ekonomicznej regionu. Nowatorskie kształcenie motywuje studentów do aktywnego życia zawodowego.

Uczelnia wspólnie ze swoim Założycielem, Fundacją „OIC Poland”, wdraża szereg nowatorskich, innowacyjnych programów finansowanych z funduszy pomocowych, mających na celu rozwój społeczno-gospodarczy regionu oraz ograniczanie skutków bezrobocia.


Realizując swoje cele Uczelnia przestrzega następujących zasad:

 • profesjonalizm - nasi wykładowcy mają wysokie kwalifikacje naukowe, zawodowe i etyczne. Dostosowują poziom kształcenia do indywidualnych możliwości studentów i wymagań współczesnego rynku pracy;
 • partnerstwo - jest stosowane w WSEI na co dzień. Zapewniamy naszym studentom przyjazne warunki studiowania, uwzględniające ich indywidualne możliwości ekonomiczne, zainteresowania i potrzeby;
 • jedność procesu kształcenia z praktyką gospodarczą - pozwala naszym absolwentom nie tylko znaleźć atrakcyjną pracę, ale także zakładać własne, dobrze prosperujące firmy lub rozwijać i unowocześniać już istniejące;
 • innowacyjność i przedsiębiorczość - przygotowujemy studentów do podejmowania
 • wyzwań współczesnej cywilizacji i gospodarki opartej na wiedzy.

Obejrzyj FILM o Uczelni


Oferta edukacyjna

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji oferuje studia na kierunkach:

 • Administracja
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne
 • Ekonomia
 • Finanse i rachunkowość
 • Informatyka
 • Logistyka
 • Mechanika i budowa maszyn
 • Pedagogika
 • Pielęgniarstwo
 • Psychologia
 • Transport
 • Zarządzanie


Rekrutacja na studia

Drodzy Kandydaci,

Szczegółowe informacje na temat oferty edukacyjnej i zasad rekrutacji dostępne są TUTAJ

Studia podyplomowe

Planujesz studia podyplomowe?

Zapraszamy do zapoznania się z naszą oferta - znajdziecie ją TUTAJ

Skontaktuj się z nami

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

ul. Projektowa 4
20-209 Lublin

tel./fax: 81 749-17-70
fax: 81 749-32-13
e-mail: sekretariat@wsei.lublin.pl


Biuro Obsługi Studenta/Rekrutacja
+48 81 749-17-77
bos@wsei.lublin.pl
rekrutacja@wsei.lublin.pl

Sekretariat Rektora

+48 81 749-17-77

Sekretariat Kanclerza

+48 81 749 17 70
fax: +48 81 749 32 13
sekretariat@wsei.lublin.pl

Artykuły dotyczące uczelni

Brak wyników.

Lokalizacja