Szczegółowy opis uczelni

Poznaj WSE - o Uczelni

Wyższa Szkoła Europejska w Krakowie swoim znakiem rozpoznawczym uczyniła wysoką jakość kształcenia opartą na wiedzy i doświadczeniu specjalistów - praktyków oraz analizach rynku pracy. Uczelnia na bieżąco dostosowuje programy nauczania do aktualnych potrzeb pracodawców, kształci aktywnie poprzez wykorzystanie innowacyjnych metod nauczania oraz dba o wszechstronny rozwój studentów. Uczelnia skupia środowisko wyjątkowych osób, które aktywnie działają w społeczności akademickiej, kulturalnej i biznesowej. Dlatego WSE wspiera zaangażowanie w rozmaite inicjatywy, projekty oraz przedsięwzięcia.

Dlaczego warto studiować w WSE?

• Dajemy Ci możliwość aktywnego działania
• Będziesz brał udział w różnych konferencjach
• Masz szansę rozwijać zainteresowania
• Doskonale poznasz języki obce
• Będziesz mógł wyjechać na zagraniczne stypendium
• Możesz realizować własne pomysły i projekty

ODKRYWAJ. ZMIENIAJ. TWÓRZ.


WIEDZA

• innowacyjne programy studiów dostosowane do rynku pracy
• aktywne metody nauczania m.in. poprzez case studies, gry strategiczne
• publikacje naukowe i projekty badawcze
• transfer wiedzy i doświadczeń w ramach Konsorcjum Akademickiego

PRAKTYKA

• współpraca ze światem biznesu
• programy staży i praktyk zgodne z kierunkami studiów
• zajęcia prowadzone przez wykładowców – praktyków
• realizacja projektów wspierających innowacyjną edukację

ZAINTERESOWANIA

• rozwój zainteresowań w kołach tematycznych
• konferencje, seminaria, debaty, spotkania z inspirującymi ludźmi
• możliwość realizacji własnych projektów w ramach Biura Projektów Studenckich
• indywidualny tok studiów

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

• wyjazdy w ramach programów Erasmus+
• intensywna nauka języków obcych
• współpraca z zagranicznymi Uczelniami m.in. z Chin i Stanów Zjednoczonych
• projekty międzynarodowe


Oferta Kształcenia

Rekrutacja 2019/2020

W ofercie edukacyjnej WSE znajdują się starannie opracowane kierunki, które odpowiadają na potrzeby współczesnego rynku pracy. Każdy z nich prowadzony jest przez wykwalifikowaną kadrę aktywnych zawodowo dydaktyków, którzy nie tylko uczą, ale też inspirują naszych studentów do samodzielnego działania.

W tym roku wprowadzamy również nowość - studia w trybie niestacjonarnym wieczorowym (zajęcia w tygodniu, w godzinach popołudniowych i wieczornych dla osób pracujących) na kierunkach Grafika reklamowa i multimedia (ścieżka Digital Art tylko w trybie stacjonarnym) oraz Skandynawistyka: studia filologiczno-biznesowe!

Na studiach I stopnia możesz wybrać następujące kierunki:

Na studiach II stopnia możesz wybrać kierunek:

*****

Studia I stopnia

 • Grafika reklamowa i multimedia (specjalności do wyboru: Grafika reklamowa i edytorska, Multimedia i grafika reklamowa, Digital Art, User Experience – Psychologia projektowania);

 • Psychologia (specjalności do wyboru: Psychologia menedżerska, Psychologia rozwoju i coaching; User Experience – Psychologia projektowania);

 • Skandynawistyka: studia filologiczno-biznesowe (specjalności do wyboru: Specjalność szwedzka, Specjalność norweska);

Studia II stopnia

 • Filologia – filologia angielska. Dostępne są trzy ścieżki: komunikacja międzykulturowa w biznesie, Przekład ustny i pisemny oraz Specjalność nauczycielska.

Projekty uczelniane

Projekt Platforma Kształcenia Społecznościowego - WeLearning

Poszukując nowych, nieoczywistych rozwiązań w zakresie dostosowywania oferty polskich uczelni do zmian społeczno-ekonomicznych, Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera rozpoczęła realizację projektu ukierunkowanego na wypracowanie innowacyjnego modelu kształcenia ustawicznego.

Opracowany i przetestowany w ramach projektu system, oparty na logice mediów społecznościowych, blended learning, narzędziach open source i zróżnicowanej ofercie kształcenia, pozwoli uczelniom wyższym na lepsze dostosowanie swojej oferty, a co za tym idzie – popularyzację wśród Polaków filozofii uczenia się przez całe życie.

W ramach projektu powstanie platforma kształcenia społecznościowego. Wśród zamieszczonych tam interaktywnych materiałów dydaktycznych znajdą się m.in. kursy e-learningowe, case studies, infografiki, artykuły, filmy edukacyjne. Powstała platforma będzie miejscem, gdzie użytkownicy będą mieli możliwość nie tylko samokształcenia, ale też wymiany doświadczeń. Uczestnicy projektu będą mogli skorzystać z szerokiej gamy innowacyjnych szkoleń stacjonarnych, e-learningowych, spotkań doradczo-coachingowych.
W ramach projektu powstanie między innymi system diagnozy potrzeb kształceniowych i koncepcja motywacji do udziału w procesie kształcenia ustawicznego.

Projekt składa się z 4 głównych zadań merytorycznych:

 • Diagnozy i analizy problemu

W ramach zadania przeprowadzone zostaną badania fokusowe, badania indywidualne IDI oraz analiza danych zastanych.

 • Opracowania wstępnej wersji produktu i strategii wdrażania

W ramach zadania opracowane zostaną materiały dydaktyczne, platforma edukacyjna oraz 4 kluczowe systemy/instrukcje dotyczące kształcenia ustawicznego, kontroli jakości obsługi klienta.

 • Testowania opracowanego produktu i opracowanie produktu finalnego

W ramach zadania przetestowane zostaną wypracowane narzędzia, modele oraz materiały dydaktyczne.

 • Upowszechniania i włączanie do głównego nurtu polityki produktu finalnego (etap wdrożeniowy)

Ostatnie zadanie ma na celu przeprowadzenie akcji promocyjno-informacyjnej, a przede wszystkim upowszechnianie opracowanych w ramach projektu narzędzi, modeli oraz rozwiązań.

Zapraszamy na platformę kształcenia społecznościowego https://welearning.edu.pl

Stay in Touch

Jest to projekt, który zakłada modernizację 4 uczelni:
 • Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera (Polska),
 • Athens School of Fine Arts (Grecja),
 • Universidad de Castilla – La Mancha (Hiszpania)
 • Wyższa Szkoła Informatyki I Zarządzania (Polska)

poprzez opracowanie, przetestowanie i wdrożenie innowacyjnego programu szkoleń adresowanych do studentów i wykładowców kierunku Grafika (i pokrewnych) studiów I i II stopnia w formie:

 1. Międzynarodowej Szkoły Letniej – kurs przeznaczony dla studentów studiów I i II stopnia, kierunków związanych z grafiką, sztuką.
 2. Międzynarodowej Akademii Dydaktyki – kurs przeznaczony dla pracowników dydaktycznych 4 partnerskich uczelni (łącznie 12 uczestników), którzy będą zaangażowani w działania projektowe.
 3. Dodatkowo opracowany zostanie zestaw materiałów dydaktycznych (kursy e-learningowe, wykłady multimedialne, podcasty), które wykorzystywane będą bezpośrednio podczas 2 edycji Międzynarodowej Szkoły Letniej.

Program zajęć jest adresowany do studentów kierunku Grafika (i pokrewnych) studiów I i II stopnia i merytorycznie dotyczy projektowania społecznie odpowiedzialnego. Uczestnicy zajęć zostaną wyposażenie w kompetencje z dziedziny human-centered design, potrzebne z punktu widzenia rynku pracy i otoczenia społeczno-gospodarczego.

Projekt przewiduje również realizację spotkań upowszechniających skierowanych do przedstawicieli sektora edukacji i szkolnictwa wyższego, przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, NGO, mediów oraz ekspertów branży kreatywnej.

W ramach projektu powstała baza online, która w ciekawej formie przedstawia dobre i złe praktyki projektowania społecznie odpowiedzialnego: http://stayintouch.design/pl/

Życie studenckie

Życie studenckie w WSE:

 • Samorząd studencki
 • Koła naukowe: Psychologiczne Koło Naukowe Korelacja, Koło Naukowe Studentów Grafiki Errata, Skandynawistyczne Koło Naukowe NORDEN
 • Bogata oferta wymiany zagranicznej
 • Biuro Karier (praktyki studenckie, pierwsza praca, staż)
 • Sport
 • Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości
 • Imprezy studenckie
 • Coroczne zjazdy absolwentów
Studia podyplomowe

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera proponuje szeroką i urozmaiconą ofertę studiów pody-plomowych, z której można skorzystać już od momentu skończenia studiów licencjackich. Przygotowując pro-gram studiów podyplomowych, analizujemy rynek pracy i potrzeby edukacyjne, konsultujemy się z pracodaw-cami i przedsiębiorcami, stale śledzimy zmieniające się zapotrzebowania. Wraz z opiekunami merytorycznymi czuwamy nad jakością nauczania, dokonujemy modyfikacji treści programowych, a na podstawie ankiet ewaluacyjnych przeprowadzamy ocenę wykładowców.

Atuty naszych studiów:

• praktyczność - zajęcia w formie warsztatów, obrona w formie praktycznej
• innowacyjność - WSE jako pionier wybranych kierunków studiów podyplomowych
• kadra składająca się z grona ekspertów i praktyków
• wysoka jakość infrastruktury uczelni - kabiny językowe, specjalistyczne oprogramowanie komputerowe
• różnorodność kierunków i dostosowanie ich do wymogów rynku pracy
• indywidualne podejście do słuchacza

Oferta studiów podyplomowych:

• Behawiorystyka zwierząt towarzyszących
• Biznesowe wystąpienia publiczne
• Coach – partner w rozwoju
• Coach i trener – partner w rozwoju
• Doradztwo, orientacja zawodowa i coaching kariery
• E-learning: projektowanie i wdrażanie
• E-marketing
• Grafika reklamowa
• Nowy Public Relations
• Psychologia rozwoju osobistego i zawodowego
• Psychologia w biznesie
• Tłumaczenie przysięgłe i specjalistyczne
• Zarządzanie projektami
• Zarządzanie zasobami ludzkimi

Więcej informacji na stronie: http://www.podyplomowe.wse.krakow.pl/

Kontakt:
Centrum Studiów Podyplomowych
tel.: 12 683 24 60, 68, 77
fax: 12 683 24 66
podyplomowe@wse.krakow.pl

Skontaktuj się z nami

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera

Al. Jana Pawła II 39 A, 31-864 Kraków

tel.: 12 683 24 00, 683 24 04 / 07

e-mail: wse@wse.krakow.pl


Punkt rekrutacyjno - informacyjny na studia I i II stopnia

Al. Jana Pawła II 39 A, 31-864 Kraków

tel. 12 683 24 04

e-mail: rekrutacja@wse.krakow.pl

Centrum Rozwoju Strategicznego; Centrum Studiów Podyplomowych WSE

Al. Jana Pawła II 39 A, 31-864 Kraków

tel. 12 683 24 60, 683 24 77

e-mail: podyplomowe@wse.krakow.pl

Artykuły dotyczące uczelni

Total 12 items.

Zarządzanie strategiczne - bezpłatne studia w...

Zarządzanie strategiczne to innowacyjny i perspektywiczny kierunek studiów, realizowany przez Wyższą Szkołę Europejską im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie.…

Przegląd portfolio podczas Festiwalu Separato...

Osoby zainteresowane studiowaniem kierunku Grafika reklamowa i multimedia w Wyższej Szkole Europejskiej w Krakowie mają świetną okazję do przeglądu Portfolio…

​Game Design - nowy kierunek studiów w Wyższe...

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie otwiera nowy kierunek studiów I stopnia, zaprojektowany z myślą o miłośnikach…

Zdobądź stypendium Rektora w WSE im. Ks. Józe...

Studenci Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. J. Tischnera w Krakowie mogą liczyć na atrakcyjne stypendia Rektora. W zbliżającym się roku…

Dzień Otwarty Lingwistyki w Wyższej Szkole Eu...

Dla wszystkich zainteresowanych zgłębianiem tajników języków obcych Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie przygotowała 7 marca 2019…

Wystawa malarstwa Simeona Genewa w WSE im. ks...

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie serdecznie zaprasza na wystawę malarstwa pt. "Raporty z Pasa Kuipera" Simeona…

WSE im. J. Tischnera zaprasza na Dzień Otwart...

Planujesz studia psychologiczne? Interesuje Cię tematyka z zakresu psychologii? Masz okazję poznać bliżej ten kierunek studiów, bo Wyższa Szkoła Europejska…

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w WSE im....

WSE im. ks. Józefa Tischnera zaprasza na Światowy Tydzień Przedsiębiorczości. To wydarzenie jest świetną okazją dla wszystkich, którzy chcą skorzystać…

Słuchacze „Nowego public relations” dla Muzeu...

Studenci podyplomowi „Nowego PR-u” pracowali nad kompleksową kampanią public relations komunikującą rebranding i promującą nową markę jednego z największych…

​Wyższa Szkoła Europejska ma nową siedzibę!

Budynek nowej siedziby Wyższej Szkoły Europejskiej to nowoczesny obiekt znajdujący się w specjalnej strefie ekonomicznej i bliskim sąsiedztwie Politechniki oraz…

Finisarz interdyscyplinarnej wystawy prac stu...

Separator to interdyscyplinarna wystawa, gdzie umieszczone zostaną najlepsze prace studentów II i III roku specjalności edytorskiej oraz multimedialnej Wyższej Szkoły…

Poznaj ofertę studiów podyplomowych w Wyższej...

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera proponuje szeroką i urozmaiconą ofertę studiów podyplomowych, z której można skorzystać już od…

Lokalizacja