Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej

uczelnia niepubliczna, 43-382 Bielsko-Biała, ul. Czesława Tańskiego 5, (+33) 829 72 12, sekretariat@wsfip.edu.pl

Rekrutacja na studia 2022/2023

Informacje ogólne na temat naboru kandydatów

Każdego roku tysiące kandydatów biorą udział w procesie rekrutacji na wybraną uczelnię. Zasady naboru na studia od strony formalnej zasadniczo są podobne we wszystkich placówkach. Niemal wszystkie szkoły wyższe rekrutują poprzez elektroniczny system internetowy (ERK - Elektroniczna Rejestracja Kandydatów, IRK - Internetowa Rejestracja Kandydatów). Pierwszym krokiem jest zatem rejestracja kandydata, czyli założenie konta w specjalnym systemie internetowej rekrutacji na stronie www uczelni. Uzupełniając dane adresowe należy bezbłędnie podać PESEL, który zazwyczaj staje się loginem. Następnie kandydat wybiera interesujący go kierunek (może być więcej niż jeden), dokonuje opłaty rekrutacyjnej, wprowadza do systemu wyniki uzyskane na maturze.

Wynik rekrutacji będzie dostępny w systemie on-line. Po zalogowaniu się poznasz informacje o uzyskanych punktach (PROGI PUNKTOWE NA STUDIA), przyjęciu lub nie na studia. Jeżeli zostaniesz zakwalifikowany, zwykle w ciągu 7 dni należy dostarczyć na uczelnię komplet wymaganych dokumentów: świadectwo maturalne, zdjęcia, podpisany formularz internetowy, dowód wzniesienia opłaty rekrutacyjnej, kserokopia dowodu osobistego, orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiów na wybranym kierunku.

W przypadku większości uczelni niepublicznych (zwanych prywatnymi) fakt rejestracji kandydata poprzez system internetowy jest równoznaczny z przyjęciem na studia. Przypieczętowaniem tego procesu jest podpisanie umowy o naukę, która w prywatnych szkołach wyższych jest odpłatna. Zalecamy, aby szczegółowe informacje na temat naboru sprawdzić na stronie www wybranej uczelni.

Rekrutacja - Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej

Etapy rekrutacji w WSFiP

Krok pierwszy – Rejestracja elektroniczna

 • Załóż konto w systemie IRK (Internetowa Rekrutacja Kandydatów).
 • Postępuj zgodnie ze wskazówkami zamieszczonymi w wiadomościach przesłanych na adres e-mailowy wskazany podczas rejestracji.
 • Po aktywowaniu konta i zalogowaniu się do IRK i przejdź etapy uzupełniania danych.
  Aby sprawnie wypełnić wymagane pola przygotuj: swój numer pesel, świadectwo dojrzałości/dyplom, zdjęcie w formie elektronicznej.
 • Zapoznaj się z klauzulą informacyjną.
Krok drugi – Deklaracja kierunku
 • W systemie IRK deklarujesz kierunek studiów, na którym chcesz studiować.
 • Możesz zadeklarować maksymalnie 3 kierunki z tego samego lub różnych wydziałów.
 • Przyjęty możesz być tylko na jeden kierunek studiów, a na uczelni składasz formularz z ostatecznie wybranym przez ciebie kierunkiem. Opłata rekrutacyjna jest stała niezależnie od liczby zdeklarowanych kierunków.

Krok trzeci – Opłata rekrutacyjna

 • Numer konta na który należy dokonać opłaty rekrutacyjnej: Bank Pekao S.A. 28 1240 4142 1111 0000 4823 0360.
 • W tytule przelewu należy podać: opłata rekrutacyjna/ imię i nazwisko/ nr ID - Nr ID otrzymasz w powiadomieniu o założeniu konta w IRK.
 • Opłata rekrutacyjna musi być zaksięgowana na koncie Uczelni na dzień w którym będziesz składał dokumenty w dziekanacie.
Krok czwarty – Formalności

Złóż w Dziekanacie Uczelni komplet dokumentów zawierający:

 • Wydrukowane formularze z systemu Internetowa Rekrutacja Kandydatów.
 • Jedną fotografię (zgodnie z wymogami jak przy dowodzie osobistym).
 • Kserokopia świadectwa dojrzałości dotyczy kandydatów na studia I stopnia i jednolite magisterskie, kandydaci którzy zdawali tzw. "starą maturę" dodatkowo przedstawiają kserokopie świadectwa ukończenia szkoły średniej - oryginały do wglądu.
 • Kserokopie odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem dotyczy kandydatów na studia II stopnia - oryginał do wglądu.
 • Opłatę wpisowego (potwierdzenie z kwestury Uczelni dot. zaksięgowanej na koncie Uczelni opłaty).
Krok piąty – Oczekiwanie na rozpoczęcie studiów

Po wykonaniu powyższych kroków śledź swoje konto w systemie IRK, gdzie sprawdzisz ważne wiadomości oraz swój aktualny status.

Typy studiów w Polsce

Najczęściej czytane

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie - grupa Vistula
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
 • Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
 • Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych, Wydział Międzyuczelniany w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Opolski
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Akademia Zamojska
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
 • Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczny w Opolu
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uczelnia Nauk Społecznych Filia Nowy Targ
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Ateneum - Akademia Nauk Stosowanych w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Politechnika Lubelska
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Łodzi
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Politechnika Częstochowska
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi