Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie

uczelnia niepubliczna, 05-420 Józefów, ul. Sienkiewicza 2, (+22) 789 19 03, dziekanat@wsge.edu.pl

Rekrutacja na studia 2022/2023

Informacje ogólne na temat naboru kandydatów

Każdego roku tysiące kandydatów biorą udział w procesie rekrutacji na wybraną uczelnię. Zasady naboru na studia od strony formalnej zasadniczo są podobne we wszystkich placówkach. Niemal wszystkie szkoły wyższe rekrutują poprzez elektroniczny system internetowy (ERK - Elektroniczna Rejestracja Kandydatów, IRK - Internetowa Rejestracja Kandydatów). Pierwszym krokiem jest zatem rejestracja kandydata, czyli założenie konta w specjalnym systemie internetowej rekrutacji na stronie www uczelni. Uzupełniając dane adresowe należy bezbłędnie podać PESEL, który zazwyczaj staje się loginem. Następnie kandydat wybiera interesujący go kierunek (może być więcej niż jeden), dokonuje opłaty rekrutacyjnej, wprowadza do systemu wyniki uzyskane na maturze.

Wynik rekrutacji będzie dostępny w systemie on-line. Po zalogowaniu się poznasz informacje o uzyskanych punktach (PROGI PUNKTOWE NA STUDIA), przyjęciu lub nie na studia. Jeżeli zostaniesz zakwalifikowany, zwykle w ciągu 7 dni należy dostarczyć na uczelnię komplet wymaganych dokumentów: świadectwo maturalne, zdjęcia, podpisany formularz internetowy, dowód wzniesienia opłaty rekrutacyjnej, kserokopia dowodu osobistego, orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiów na wybranym kierunku.

W przypadku większości uczelni niepublicznych (zwanych prywatnymi) fakt rejestracji kandydata poprzez system internetowy jest równoznaczny z przyjęciem na studia. Przypieczętowaniem tego procesu jest podpisanie umowy o naukę, która w prywatnych szkołach wyższych jest odpłatna. Zalecamy, aby szczegółowe informacje na temat naboru sprawdzić na stronie www wybranej uczelni.

Rekrutacja - Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej prowadzi rekrutację na studia I i II stopnia, jednolite studia magisterskie oraz studia podyplomowe.

Rekrutacja trwa od 18 maja do 30 listopada

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą studiów, oraz rejestracji w systemie rekrutacji Internetowej:

PO DOKONANIU REJESTRACJI W SYSTEMIE INTERNETOWYM (możesz pominąć rejestrację internetową i zrekrutować się na studia na miejscu) NALEŻY ZGŁOSIĆ SIĘ DO BIURA OBSŁUGI KSZTAŁCENIA Z WYMAGANYM KOMPLETEM DOKUMENTÓW:

Studia I i II stopnia:

  • podanie o przyjęcie na studia (wygenerowane z systemu IRK lub do pobrania ze strony www uczelni)
  • kserokopia świadectwa dojrzałości oraz kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał lub odpis) oraz oryginał do wglądu– studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie
  • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (2 strony) wraz z kserokopią suplementu do dyplomu oraz oryginały do wglądu – tylko studia II stopnia
  • 1 aktualna fotografia, zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych – o wymiarze 35×45 mm w tym również kopia w wersji elektronicznej (jeśli nie została wcześniej wgrana do IRK)
  • dokument tożsamości do wglądu
  • dowody wniesionych opłat

Typy studiów w Polsce

Najczęściej czytane