Szczegółowy opis uczelni

Dlaczego WSH?

Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu jest niepubliczną uczelnią wyższą o profilu biznesowym działającą od 1997 roku.

Oferujemy studia I i II stopnia w zakresie nauk ekonomicznych, technicznych, społecznych, a także kierunki prowadzone w języku angielskim. W swojej ofercie WSH posiada atrakcyjne studia podyplomowe, w tym MBA w języku angielskim we współpracy z renomowaną uczelnią Leipzig Graduate School of Management oraz w języku polskim, prowadzone we współpracy z partnerami biznesowymi.

Studia w WSH to:

 • Praktyka nad teorią. Studentów przygotowujemy do wykonywania konkretnego zawodu.
 • Elastyczność programu. Student sam dobiera sobie 30% programu studiów.
 • Nauka w językach obcych. Do wyboru jest kilkanaście przedmiotów kierunkowych realizowanych w języku angielskim w grupach międzynarodowych studentów.
 • Nowoczesny program kształcenia modułowego. Studenci odbywają zajęcia w różnej formie: wykłady, ćwiczenia, projekty i otrzymują jedną zbiorczą ocenę zaliczeniową w ramach danego modułu.
 • Kształcenie blisko praktyki. Praktyczny wymiar kształcenia to podstawa naszego programu studiów, przygotowanego we współpracy z pracodawcami i doświadczoną kadrą naukową.
 • Międzynarodowy charakter studiów. Naszym studentom oferujemy wyjazdy zagraniczne, w ramach programu Erasmus +, do jednej z 50 uczelni partnerskich w 20. krajach, jak również 3-miesięczne praktyki i staże zagraniczne w przedsiębiorstwach. Co roku kształcimy ponad 100 zagranicznych studentów. WSH od kilku lat jest najbardziej umiędzynarodowioną prywatną uczelnią na Dolnym Śląsku (wg. Rankingu Perspektywy)
 • Najwyższy poziom nauczania.
 • Pozytywna ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej:

a. 1. miejsce wśród niepublicznych uczelni biznesowych na Dolnym Śląsku( Ranking Perspektywy 2017)

b. 2. miejsce na Dolnym Śląsku i 19. w Polsce wśród wszystkich uczelni niepublicznych (Ranking Perspektywy 2017)

 • Nowoczesna siedziba w jednym miejscu - nowoczesny budynek z bezpłatnym parkingiem dla studentów WSH, oddalony o 15 minut od centrum miasta, całkowicie przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, samoobsługowy bar studencki, bezpłatne WiFi
 • Przyjazna atmosfera. Każdy student ma możliwość bezpośredniego kontaktu z władzami uczelni i wykładowcami.

Kierunki i specjalności

Studia I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)

https://www.handlowa.eu/pl/kierunki/studia-licencjackie

Informatyka (inż)

Logistyka (inż)

Finanse i rachunkowość

 • Rachunkowość i podatki
 • Ubezpieczenia gospodarcze
 • Analiza biznesowa

Zarządzanie

Turystyka i rekreacja

 • Hotelarstwo
 • Międzynarodowy Biznes Turystyczny
 • Organizacja Eventów

Specjalności międzykierunkowe:

 • E-biznes w turystyce
 • Przedsiębiorczość w turystyce

Management (ang)

Computer Engineering (eng-inż)

Tourism and Leisure (eng)

 • Hotel Business
 • Event Tourism
 • International Tourism Business

Interdyscyplinary specialities:

 • E-business in Tourism Industry
 • Tourism Entrepreneurship Business


Studia II stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)

https://www.handlowa.eu/pl/kierunki/studia-magisterskie

Zarządzanie

Turystyka i Rekreacja

Management (eng)

 • Sustainable development and corporate social responsibility,
 • Project management,
 • Strategic human capital management,
 • Internet Marketing,

Tourism and Leisure (eng)

 • International tourism and hospitality management
 • MICE


Studia podyplomowe

https://www.handlowa.eu/pl/kierunki/studia-podyplomowe

Cloud Computing Specialist

Employer Branding Experience

Head of E-commerce

Explore Hospitality – Nowoczesne Hotelarstwo

Sektor kosmiczny – analizy satelitarne i lotnicze

Technik programista - Programowanie dla nauczycieli

BHP i Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem. Edycja III

Elitarna Szkoła Stewardes Linii Lotniczych

Elitarna Szkoła Stewardes Jachtowych

Skuteczna Komunikacja i Kreowanie Wizerunku

Zarządzanie Procesem Rekrutacyjnym

Talent Management

Coaching for Leaders

Zarządzanie Marką Osobistą

Zarządzanie Jakością w Branży Automotive. Edycja IX

Tester oprogramowania

Zarządzanie Oświatą z elementami innowacyjnych technologii IT

Fotografia Podróżnicza i Reportażowa

Sales Real Estate & New Development Manager


Studia MBA

https://www.handlowa.eu/pl/kierunki/mba

Executive MBA(pl)

International MBA [eng]

MBA w Administracji Publicznej [pl]

MBA Lean Management [pl]

MBA IT Management [pl]

MBA Project Management [pl]

MBA Digital Transformation [eng]

MBA Process Management [pl]

Rekrutacja na studia

Studia licencjackie i magisterskie

O przyjęciu na studia licencjackie i magisterskie decyduje kolejność zgłoszeń oraz złożenie kompletu wymaganych dokumentów.

Proces rekrutacji:

 1. Przygotowanie dokumentów rekrutacyjnych
 2. Złożenie dokumentów lub wysłanie pocztą
 3. Dokonanie opłaty wpisowej.
 4. Decyzja o przyjęciu.

Więcej informacji oraz zasady rekrutacji - zapraszamy na https://www.handlowa.eu/pl/


Studia podyplomowe
Studia MBA
Skontaktuj się z nami

Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu

ul. Ostrowskiego 22, 53-238 Wrocław
tel. 71 333 11 02

https://www.handlowa.eu/pl/
rektorat@handlowa.eu


Rekrutacja

tel. +48 71 333 11 07
e-mail: dziekanat@handlowa.eu

Rekrutacja obywateli Ukrainy, Białorusi, Rosji

tel. +48 71 333 11 18

e-mail: admission@handlowa.eu

Artykuły dotyczące uczelni

Total 8 items.

Międzynarodowa Konferencja „Rola Turystyki w...

W Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu odbyła się Międzynarodowa Konferencja z serii Rola Turystyki w Gospodarce Regionu zorganizowana przez Katedrę…

Wykład dr Roba Davidsona w Wyższej Szkole Han...

W dniach od 12 do 13 maja w Wyższej Szkole Handlowej odbędzie się zorganizowana przez Katedrę Turystyki i Rekreacji VI…

Debata na temat bezpieczeństwa w Wyższej Szko...

W Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu odbyła się ważna debata poświęcona bezpieczeństwu regionu dolnośląskiego. W debacie wzięli udział między innymi…

Wykładowcy z Wyższej Szkoły Handlowej we Wroc...

Wykładowcy z Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu, dr inż. Teresa Kupczyk, dr Aneta Szymańska i dr Joanna Kubicka uczestniczyły w…

Pracodawcy premiują aktywnych

Eksperci są zgodni: zanim zaczniemy szukać wymarzonej pracy, warto już na etapie studiów zacząć myśleć, czego mogą od nas oczekiwać…

Absolwenci uczelni oczami praktyków

Najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego pokazują, że spośród 120 tysięcy osób zarejestrowanych w urzędach pracy jako bezrobotne, co czwarta to…

Spotkania z praktykami biznesu w Wyższej Szko...

WSH we Wrocławiu zaprasza na spotkania z osobowościami biznesu w cyklu „Absolwenci uczelni oczami praktyków”. Znajdź pomysł na siebie i…

Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu ogłasza r...

Trwa zimowa rekrutacja na studia w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu. Poznaj ofertę kształcenia WSH, wybierz kierunek studiów i rozpocznij…

Lokalizacja