Jakiego kierunku studiów szukasz?

Administracja

Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu

Kształcenie na kierunku Administracja w Wyższej Szkole Handlu i Usług w Poznaniu umożliwia pozyskanie wiedzy złożonej z zagadnień dotyczących nauk społecznych, nauk o prawie i administracji oraz nauk ekonomicznych.

Studenci nabywają wiedzę przede wszystkim z zakresu funkcjonowania administracji publicznej, administracji w biznesie, jak również swobodnego poruszania się w obszarze prawa krajowego i prawa Unii Europejskiej.

Ponadto, studenci zaznajamiają się z zagadnieniami związanymi z polityką, finansami oraz zarządzaniem sektorem publicznym.

Studia I stopnia

 • tytuł zawodowy - licencjat
 • czas trwania - 3 lata

Studia II stopnia

 • tytuł zawodowy - magister
 • czas trwania - 2 lata

Dla kogo studia na Administracji w WSHiU?

Administracja to kierunek dla osób, które się interesują historią gospodarczą, polityką, funduszami Unii Europejskiej, zarządzaniem.

Przyszli pracownicy administracyjni powinni umieć kierować zespołami ludzi, łatwo nawiązywać kontakt, wzbudzać zaufanie.

Studia na administracji wybierają osoby, które w przyszłości planują pracę w organach państwa, samorządu terytorialnego i administracji podmiotów gospodarczych.

Jest to kierunek dla osób dokładnych, uporządkowanych, odpowiedzialnych, mających łatwość przyswajania zmieniających się przepisów prawa.

Czego się nauczysz w WSHiU w Poznaniu?

Studenci Administracji w Wyższej Szkole Handlu i Usług w Poznaniu nabywają licznych umiejętności. Jakie są to kompetencje?

Między innymi w zakresie stosowania terminologii administracji publicznej, wykorzystywania nowoczesnych technik kancelaryjno - biurowych, zawierania umów, przygotowywania i przeprowadzania badań sondażowych, stosowania procedur i przygotowywania wymaganej przy zamówieniach publicznych dokumentacji, przeprowadzania oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa.

Nauczysz się również zarządzać projektami w zespole, indywidualnie i pod presją czasu.

Specjalności na kierunku Administracja w WSHiU

Studia licencjackie:

 • Administracja Publiczna
 • Administracja w Biznesie

Studia magisterskie:

 • Administracja Gospodarcza
 • Administracja i Gospodarka Jednostek Samorządu Terytorialnego

Praktyki zawodowe dla studentów Administracji

Podczas studiów nasi studenci odbywają praktykę zawodową na najwyższym poziomie, ponieważ aktywnie współpracujemy z krajowymi oraz zagranicznymi firmami.

W ramach programu Erasmus+ nasi uczniowie latają na praktyki zawodowe do Grecji, Francji, Hiszpanii i innych pięknych krajów.

Praca po studiach administracyjnych:

 • Urzędnik Państwowy
 • Urzędnik Samorządowy
 • Urzędnik służby cywilnej
 • Doradca prawny
 • Marketingowiec
 • W instytucjach gospodarki budżetowej
 • W komórkach administracyjnych firm prywatnych

Zobacz film:


Więcej informacji znajdziesz na stronie www uczelni - https://wshiu.pl/administracja/

Zobacz także Prezentację WSHiU w portalu


Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
Uniwersytet Szczeciński
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu