Jakiego kierunku studiów szukasz?

Ekonomia

Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu

Studia na kierunku Ekonomia w Wyższej Szkole Handlu i Usług w Poznaniu cieszą się zainteresowaniem studentów ze względu na ich szeroki charakter, jak i perspektywy zawodowe, które dają swoim absolwentom.

Jeśli więc chcesz założyć własny biznes, interesujesz się gospodarką w skali makro czy mikro, to jest to kierunek właśnie dla Ciebie.

Studiując Ekonomię poznasz bowiem tajniki gospodarki polskiej i światowej, w tym także finansów, prawa, rachunkowości czy podatków oraz innych obszarów wiedzy.

Studia licencjackie i magisterskie na kierunku Ekonomia to idealne rozwiązanie dla osób, które mają zacięcie do przedmiotów ścisłych i ciekawi ich świat finansów oraz gospodarki.

Wśród obowiązkowych przedmiotów na studiach ekonomicznych znajdują się również zagadnienia z obszaru prawa oraz psychologii. Żeby stać się dobrym ekonomistą potrzebna będzie również ciekawość świata, chęć dokształcania się i bieżącej obserwacji zmian na rynku.

Wyższa Szkoła Handlu i Usług różni się przede wszystkim przyjazną atmosferą, studenckie koła naukowe inspirują do podejmowania inicjatyw - komunikacji, networkingu, studenckich spotkań, dodatkowych szkoleń i warsztatów.

Dlaczego warto studiować Ekonomię w WSHiU?

 • otrzymujesz szeroką wiedzę z zakresu ekonomii
 • studia ekonomiczne otwierają inną perspektywę patrzenia na gospodarkę
 • zdobędziesz wiedzę i umiejętności marketingowe
 • programy studiów są dostosowywane do rynku pracy
 • dobre praktyki zawodowe za granicą
 • absolwenci ekonomii są zatrudniani na stanowiska kierownicze najwyższego szczebla: prezesów i dyrektorów firm, głównych księgowych, itp.

Specjalności na kierunku Ekonomia

studia licencjackie:

studia magisterskie:

Na studiach ekonomicznych o profilu praktycznym zdobędziesz szereg kompetencji, w tym umiejętność oceny i wyjaśniania zjawisk gospodarczych, diagnozowania sytuacji przedsiębiorstwa, posługiwania się rachunkiem ekonomicznym oraz przepisami prawa dotyczącymi gospodarki.

Nasi wykładowcy to specjaliści w swoich dziedzinach.

Program studiów obejmuje praktyki zawodowe w kraju oraz za granicą.

Nasi studenci odbywają praktykę w ramach Erasmus+ w:

 • Grecji
 • Bułgarii
 • Chorwacji
 • Hiszpanii
 • Portugalii

Absolwenci ekonomii są poszukiwanymi specjalistami przedsiębiorstwach o każdym profilu działalności: produkcyjnym, handlowym, usługowym.

Nasi studenci są zapotrzebowani w:

 • biurach rachunkowych i podatkowych,
 • w instytucjach finansowych,
 • podmiotach doradczych i inwestycyjnych,
 • bankach
 • firmach ubezpieczeniowych.

Ekonomiści pracują również w jednostkach administracji rządowej i samorządowej na stanowiskach związanych z obsługą finansową, np. w urzędach skarbowych czy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Wiedzę swoją pożytkują także prowadząc własną działalność gospodarczą w różnych jej obszarach i formach organizacyjnych. Są to szerokie perspektywy zatrudnienia.

Zapraszamy na kierunek Ekonomia do Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu

Obejrzyj film:

Zobacz także Prezentację WSHiU w portalu

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
Uniwersytet Szczeciński
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu