Jakiego kierunku studiów szukasz?

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu

Lubisz bezpośredni kontakt z ludźmi, pomagać młodszym, a może uszczęśliwia Cię praca z dziećmi?

Dobrze potrafisz wyjaśnić zagadnienia i chcesz przekazywać wiedzę przyszłym pokoleniom? Umiesz kreatywnie zorganizować czas, odpowiedzieć na potrzeby, możliwości, potencjały dzieci?

Jeśli odpowiedziałeś twierdząco na jedno z powyższych pytań, studia jednolite magisterskie na kierunku Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna w Wyższej Szkole Handlu i Usług w Poznaniu są właśnie dla Ciebie!

Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna to kierunek edukacji i wychowania dzieci.

Umysł młodego człowieka funkcjonuje inaczej niż umysł dorosłego. Efektywne nauczanie i prawidłowe oddziaływanie wychowawcze domaga się zatem specjalnego podejścia.

Współpraca z młodymi ludźmi, rodzicami wymaga bycia empatycznym, ale jednocześnie stanowczym w stosowaniu metod i szukaniu wspólnej drogi do osiągania sukcesów w nauce i życiu.

Czego się nauczysz na studiach:

 • Diagnozowania pedagogicznego
 • Praw ucznia
 • Praktyce przedszkolnej pedagogicznej
 • Praktyce wczesnoszkolnej pedagogicznej
 • Przeprowadzeniu zajęć grupowych
 • Tworzeniu dokumentacji pedagogicznej

Wyzwanie bycia nauczycielem wymaga umiejętności obserwowania dziecka i wyciągania wniosków do praktyki pedagogicznej.

To pedagog w dużej mierze kształtuje psychikę, wspiera i pomaga rozpoznawać zdolności, talenty młodego człowieka.

Jednolite magisterskie studia na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna dają uprawnienia do realizowania zawodu nauczyciela przedszkolnego i nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej.

Przedmioty na studiach pedagogicznych:

 • Podstawy Pedagogiki
 • Psychologia rozwojowa
 • Kultura języka z emisją głosu
 • Warsztaty umiejętności komunikacyjnych
 • Metodyka edukacji muzycznej
 • Metodyka edukacji plastycznej
 • Współczesne teorie pedagogiczne

Nasza Uczelnia różni się od innych przede wszystkim przyjazną atmosferą i otwartością na potrzeby studentów. Kierunek Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – to są przydatne studia w przyjaznym zespole.

Uczelnia zapewnia nie tylko kadrę składającą się z uznanych praktyków, ale także stawia na praktyczność nauczania. Student Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej będzie uczestniczył w licznych zajęciach warsztatowych, dzięki czemu będzie odpowiednio przygotowany do pracy w instytucjach edukacyjnych.

Dlaczego warto studiować Pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną w WSHiU?

 • Nauczysz się skutecznej pracy z dziećmi
 • studia dostosowane do potrzeb rynku pracy
 • zajęcia w postaci warsztatów i treningów
 • wykładowcy- specjaliści z branży
 • praktyka zawodowa w Przedszkole Little Friends Academy
 • szczęśliwe wspomnienia na całe życie

Nauczyciel, oprócz wykształcenia, powinien posiadać szereg umiejętności, również takt pedagogiczny - odpowiedzialne podejście do uczniów, traktowanie wszystkich uczestników podmiotowo.

Celem przyszłego nauczyciela jest konsekwentny i wszechstronny rozwój, osobisty sukces ucznia. Stawiamy na praktykę!

Wiedza teoretyczna dobrze utrwalana jest z praktyką.

Nasi studenci odbywają praktyki:

 • zawodowe w kraju
 • za granicą

Nasi studenci odbywają praktykę zawodową w: Grecji, Francji, Chorwacji, Bułgarii oraz w innych pięknych krajach w ramach programu Erasmus.

Dzięki temu absolwenci po studiach znajdują świetną pracę w kraju i za granicą.

Są zapotrzebowani na rynku pracy, cieszą się życiem zawodowym i miło wspominają studenckie wydarzenia oraz imprezy!

Absolwenci znajdują zatrudnienie w:

 • Przedszkolach
 • Żłobkach prywatnych
 • Szkołach Podstawowych
 • Poradniach pedagogicznych
 • Administracji publicznej
 • Organizacjach pozarządowych
 • Redakcjach czasopism pedagogicznych

Studia na kierunku Pedagogika Przedszkolna i wczesnoszkolna - jest to krok do ulubionej pracy i sukcesu osobistego.

Mamy cel - przekazać wiedzę następnym pokoleniom. Dlatego, że dzieci to nasza przyszłość!

Studia w WSHiU to są przyjaźnie i szczęśliwe wspomnienia o studenckim życiu na lata!

Zapraszamy do Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu!

Obejrzyj film:


Zobacz także Prezentację WSHiU w portalu

Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Uniwersytet Szczeciński
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie