Szczegółowy opis uczelni

O Uczelni

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego od wielu lat kształci studentów na kierunkach o charakterze ekonomicznym, społecznym, biznesowym i technicznym. WSIiZ to najstarsza na Warmii i Mazurach uczelnia niepubliczna z siedzibą w Olsztynie, posiadająca wydziały zamiejscowe.

Oferuje kształcenia na:

studiach inżynierskich

 • informatyka
 • mechatronika
 • zarządzanie i inżynieria produkcji

studiach licencjackich

 • zarządzanie
 • ekonomia

studiach magisterskich

 • ekonomia

studiach podyplomowych

WSIiZ kładzie nacisk na upraktycznienie kształcenia na kierunkach, które są poszukiwane na rynku pracy, który weryfikuje absolwentów właśnie poprzez jakość ich umiejętności i praktyczne kwalifikacje. Dbałość o najwyższą jakość procesu dydaktycznego oraz potwierdzone osiągnięcia w sferze działań organizacyjno-administracyjnych, leżą u podstaw decyzji władz uczelni o rozszerzeniu działalności i utworzeniu wydziału zamiejscowego.


Wydział Informatyki i Nauk Technicznych WSIiZ w Grudziądzu oferuje kształcenie na studiach:

inżynierskich

 • mechatronika
Oferta Kształcenia

Zarządzanie

studia licencjackie / 6 semestrów

 • Kadry i płace w praktyce organizacji
 • Menedżer w ochronie zdrowia
 • Rachunkowość w przedsiębiorstwie
 • Własna firma
 • Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie
 • Zarządzanie sprzedażą
 • Zarządzanie w turystyce i hotelarstwie

Mechatronika

studia inżynierskie / 7 semestrów

 • Mechatronika przemysłowa
 • Mechatronika samochodowa
 • Mechatronika w przemyśle drzewnym

Informatyka

studia inżynierskie / 7 semestrów

 • Administrowanie sieciami komputerowymi
 • Programowanie aplikacji internetowych

Zarządzanie i inżynieria produkcji

studia inżynierskie / 7 semestrów

 • Inżynieria przedsięwzięć inwestycyjnych
 • Inżynieria logistyczna
 • Komputerowe wspomaganie zarządzania
 • Produkcja mebli
 • Systemy mechatroniczne w inżynierii produkcji
 • Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności

Ekonomia

studia magisterskie / 4 semestry

 • Ekonomia międzynarodowa
 • Ekonomia przedsiębiorstwa
 • Finanse przedsiębiorstw
 • Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie

Wydział Informatyki i Nauk Technicznych WSIiZ w Grudziądzu

Mechatronika:

studia inżynierskie / 7 semestrów

 • Mechatronika przemysłowa
 • Mechatronika samochodowa
 • Mechatronika w przemyśle drzewnym
Nasze atuty - warto wiedzieć

Co nas wyróżnia?

Bardzo konkurencyjne czesne - rozumiemy, że cena jest ważna

Programy kształcenia - zapewniające nade wszystko zdobycie przez absolwentów umiejętności praktycznych

Zajęcia wyrównawcze – w razie potrzeby, studenci kierunków inżynierskich, mają zapewniony kurs wyrównawczy z matematyki i fizyki, prowadzony w zakresie absolutnie niezbędnym, przez znakomitego dydaktyka w bardzo miłej atmosferze

Kadra nauczająca – w dużej mierze praktycy mający świetny kontakt ze studentami, jednocześnie posiadający uznany dorobek naukowy i inżynierski.

Certyfikaty – Uczelnia umożliwia studentom uzyskiwanie uznanych międzynarodowych certyfikatów potwierdzających nabyte umiejętności, między innymi certyfikaty: CISCO, IAITAM, ECDL

Baza dydaktyczna – nowoczesne sale, audytoria, laboratoria komputerowe i specjalistyczne

Dostęp do licencjonowanego oprogramowania – przez okres studiów studenci mają zapewnioną możliwość legalnego instalowania na komputerach osobistych i korzystania z oprogramowania licencjonowanego przez WSIiZ na potrzeby procesu kształcenia

Nowoczesne narzędzia nauczania – w procesie dydaktycznym wykorzystujemy uczelnianą platformę e-learningową

Studia Podyplomowe

Studia Podyplomowe oferowane przez WSIiZ to możliwość zdobycia specjalistycznej wiedzy, szansa na zostanie ekspertem w ścisłej dziedzinie lub zdobycie realnych kwalifikacji zawodowych. Ukończenie studiów podyplomowych zwiększa też szanse na uzyskanie zawodowego awansu czy znalezienie zatrudnienia.

Zapraszamy na dwu lub trzysemestralne Studia Podyplomowe, nadające umiejętności praktyczne.

 • Administrowanie sieciami komputerowymi CISCO
 • Akademia przedsiębiorczości
 • Automatyzacja procesów produkcji
 • Doradztwo zawodowe i zarządzanie karierą
 • Edukacja dla przedsiębiorczości
 • Kadry i płace w praktyce organizacji
 • Menedżer ochrony zdrowia
 • Menedżer oświaty
 • Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie
 • Przygotowanie pedagogiczne
 • Public i media relations
 • Rachunkowość i controlling
 • Resocjalizacja i profilaktyka społeczna
 • Resocjalizacja i profilaktyka społeczna – studia nadające kwalifikacje do pracy w oświacie
 • Wycena nieruchomości z możliwością odbycia praktyki
 • Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
 • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
 • Zarządzanie i administracja
 • Zarządzanie kulturą
 • Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie
 • Zarządzanie projektami
 • Zarządzanie sprzedażą
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi z elementami coachingu menedżerskiego
Skontaktuj się z nami

Biuro Rekrutacji – studia I i II stopnia

ul. Artyleryjska 3f, 10-165 Olsztyn, pok. 111

tel. 89 651 06 55, 89 521 88 03

e-mail: rekrutacja@owsiiz.edu.pl, dominika.malachowska@owsiiz.edu.pl

www.owsiiz.edu.pl

www.facebo­ok.com/ow­siiz.olsz­tyn


Centrum Studiów Podyplomowych

ul. Artyleryjska 3f, 10-165 Olsztyn, pok. 404/4

tel. 667 737 817, 89 651 06 71 lub 89 651 06 40

e-mail: owsiiz@owsiiz.edu.pl, podyplomowe@owsiiz.edu.pl

www.owsiiz.edu.pl

www.facebo­ok.com/ow­siiz.olsz­tyn

Artykuły dotyczące uczelni

Total 4 items.

O potrzebie praktycznego kształcenia opowiada...

- Dzisiaj uczelnie nie mogą działać w oderwaniu od aktualnych trendów i problemów gospodarki, muszą reagować na sygnały płynące z…

Poznaj magazyn The Future Is Now#4 WSIiZ w Ol...

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego w Olsztyne, z radością prezentuje kolejny, czwarty już numer wydanego własnym…

Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarząd...

Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego proponuje kandydatom na studia sprawdzony kierunek, jakim jest ekonomia.

​​Wyższa Sz­koła In­for­ma­ty­ki i Zarządzani...

Celem studiów na mechatronice w WSIiZ im. prof. T. Kotarbińskiego jest przygotowanie profesjonalnej kadry inżynierskiej gotowej do podjęcia pracy we…

Lokalizacja