Szczegółowy opis uczelni

Oferta Kształcenia

Zarządzanie

studia licencjackie / 6 semestrów

 • Kadry i płace w praktyce organizacji
 • Menedżer w ochronie zdrowia
 • Rachunkowość w przedsiębiorstwie
 • Własna firma
 • Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie
 • Zarządzanie sprzedażą
 • Zarządzanie w turystyce i hotelarstwie
 •  

Mechatronika

studia inżynierskie / 7 semestrów

 • Mechatronika przemysłowa
 • Mechatronika samochodowa
 • Mechatronika w przemyśle drzewnym

Informatyka

studia inżynierskie / 7 semestrów

 • Administrowanie sieciami komputerowymi
 • Programowanie aplikacji internetowych

Zarządzanie i inżynieria produkcji

studia inżynierskie / 7 semestrów

 • Inżynieria przedsięwzięć inwestycyjnych
 • Inżynieria logistyczna
 • Komputerowe wspomaganie zarządzania
 • Produkcja mebli
 • Systemy mechatroniczne w inżynierii produkcji
 • Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności

Ekonomia

studia magisterskie / 4 semestry

 • Ekonomia międzynarodowa
 • Ekonomia przedsiębiorstwa
 • Finanse przedsiębiorstw
 • Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie

Wydział Informatyki i Nauk Technicznych WSIiZ w Grudziądzu

Mechatronika:

studia inżynierskie / 7 semestrów

 • Mechatronika przemysłowa
 • Mechatronika samochodowa
 • Mechatronika w przemyśle drzewnym
O Uczelni

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego od wielu lat kształci studentów na kierunkach o charakterze ekonomicznym, społecznym, biznesowym i technicznym. WSIiZ to najstarsza na Warmii i Mazurach uczelnia niepubliczna z siedzibą w Olsztynie, posiadająca wydziały zamiejscowe. Oferuje kształcenia na studiach:

inżynierskich

 • informatyka
 • mechatronika
 • zarządzanie i inżynieria produkcji

licencjackich

 • zarządzanie
 • ekonomia

magisterskich

 • ekonomia

podyplomowych

WSIiZ kładzie nacisk na upraktycznienie kształcenia na kierunkach, które są poszukiwane na rynku pracy, który weryfikuje absolwentów właśnie poprzez jakość ich umiejętności i praktyczne kwalifikacje. Dbałość o najwyższą jakość procesu dydaktycznego oraz potwierdzone osiągnięcia w sferze działań organizacyjno-administracyjnych, leżą u podstaw decyzji władz uczelni o rozszerzeniu działalności i utworzeniu wydziału zamiejscowego.

Wydział Informatyki i Nauk Technicznych WSIiZ w Grudziądzu oferuje kształcenie na studiach:

inżynierskich

 • mechatronika
Studia Podyplomowe

Studia Podyplomowe oferowane przez WSIiZ to możliwość zdobycia specjalistycznej wiedzy, szansa na zostanie ekspertem w ścisłej dziedzinie lub zdobycie realnych kwalifikacji zawodowych. Ukończenie studiów podyplomowych zwiększa też szanse na uzyskanie zawodowego awansu czy znalezienie zatrudnienia.

Zapraszamy na dwu lub trzysemestralne Studia Podyplomowe nadające przede wszystkim umiejętności praktyczne.

 • Administrowanie sieciami komputerowymi CISCO
 • Akademia przedsiębiorczości
 • Automatyzacja procesów produkcji
 • Doradztwo zawodowe i zarządzanie karierą
 • Edukacja dla przedsiębiorczości
 • Kadry i płace w praktyce organizacji
 • Menedżer ochrony zdrowia
 • Menedżer oświaty
 • Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie
 • Przygotowanie pedagogiczne
 • Public i media relations
 • Rachunkowość i controlling
 • Resocjalizacja i profilaktyka społeczna
 • Resocjalizacja i profilaktyka społeczna – studia nadające kwalifikacje do pracy w oświacie
 • Wycena nieruchomości z możliwością odbycia praktyki
 • Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
 • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
 • Zarządzanie i administracja
 • Zarządzanie kulturą
 • Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie
 • Zarządzanie projektami
 • Zarządzanie sprzedażą
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi z elementami coachingu menedżerskiego
Nasze atuty - warto wiedzieć

Co nas wyróżnia?

Bardzo konkurencyjne czesne - rozumiemy, że cena jest ważna

Programy kształcenia - zapewniające nade wszystko zdobycie przez absolwentów umiejętności praktycznych

Zajęcia wyrównawcze – w razie potrzeby, studenci kierunków inżynierskich, mają zapewniony kurs wyrównawczy z matematyki i fizyki, prowadzony w zakresie absolutnie niezbędnym, przez znakomitego dydaktyka w bardzo miłej atmosferze

Kadra nauczająca – w dużej mierze praktycy mający świetny kontakt ze studentami, jednocześnie posiadający uznany dorobek naukowy i inżynierski.

Certyfikaty – Uczelnia umożliwia studentom uzyskiwanie uznanych międzynarodowych certyfikatów potwierdzających nabyte umiejętności, między innymi certyfikaty: CISCO, IAITAM, ECDL

Baza dydaktyczna – nowoczesne sale, audytoria, laboratoria komputerowe i specjalistyczne

Dostęp do licencjonowanego oprogramowania – przez okres studiów studenci mają zapewnioną możliwość legalnego instalowania na komputerach osobistych i korzystania z oprogramowania licencjonowanego przez WSIiZ na potrzeby procesu kształcenia

Nowoczesne narzędzia nauczania – w procesie dydaktycznym wykorzystujemy uczelnianą platformę e-learningową

Skontaktuj się z nami

Biuro Rekrutacji – STUDIA I i II STOPNIA

ul. Artyleryjska 3f, 10-165 Olsztyn, pok. 111

tel. 89 651 06 55, 89 521 88 03

e-mail: rekrutacja@owsiiz.edu.pl, dominika.malachowska@owsiiz.edu.pl

www.owsiiz.edu.pl

www.facebo­ok.com/ow­siiz.olsz­tyn

 

Centrum Studiów Podyplomowych

ul. Artyleryjska 3f, 10-165 Olsztyn, pok. 404/4

tel. 667 737 817, 89 651 06 71 lub 89 651 06 40

e-mail: owsiiz@owsiiz.edu.pl, podyplomowe@owsiiz.edu.pl

www.owsiiz.edu.pl

www.facebo­ok.com/ow­siiz.olsz­tyn

Artykuły dotyczące uczelni

Wyświetlone 1-4 z 4 rekordów.

O potrzebie praktycznego kształcenia opowiada dr Lucyna Kwiatkowska, Prorektor WSIiZ

- Dzisiaj uczelnie nie mogą działać w oderwaniu od aktualnych trendów i problemów gospodarki, muszą

Poznaj magazyn The Future Is Now#4 WSIiZ w Olsztynie

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego w Olsztyne, z radością prezentuj...

Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego - ekonomia

Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego proponuje kandy...

​​Wyższa Sz­koła In­for­ma­ty­ki i Zarządzania im. Prof. T. Ko­tar­bińskie­go - mechatronika

Celem studiów na mechatronice w WSIiZ im. prof. T. Kotarbińskiego jest przygotowanie profesjonalnej

Lokalizacja