Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

 • Zdjęcie 0
 • Zdjęcie 1
 • Zdjęcie 2
 • Zdjęcie 3
 • Zdjęcie 4
 • Zdjęcie 5
 • Zdjęcie 6
Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
ul. Kawęczyńska 36, 03-772 Warszawa
(+22) 590 07 30
rekrutacja@wsm.warszawa.pl
www.wsm.warszawa.pl
7.08
-0.82%
123
głosów

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie to Uczelnia z gronem 80. tys. studentów na przestrzeni 25 lat istnienia.

WSM w Warszawie jest jedną z najnowocześniejszych uczelni w Polsce. Od początku swojego istnienia kładzie nacisk na wszechstronny rozwój i edukację młodego pokolenia. Oferta edukacyjna WSM w Warszawie jest stale rozszerzana o nowe kierunki i specjalności zgodnie z oczekiwaniami rynku pracy. W trosce o dobro studentów tworzone są unikalne programy stypendialne oraz pomocy socjalnej. Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie otrzymuje wiele akredytacji, certyfikatów i nagród za prowadzoną działalność naukowo-badawczą i dydaktyczną oraz zajmuje wysokie miejsca w rankingach.

Kampus WSM w Warszawie to jeden z najnowocześniejszych obiektów akademickich w Polsce. Poza bogatym zapleczem naukowo–dydaktycznym znajdują się w nim m.in. aula widowiskowo-koncertowa na 700 osób, kompleks sportowo–rekreacyjny (basen, hale sportowe), akademik z 300. miejscami dla studentów, biblioteka, punkty gastronomiczne.

Aktualne władze uczelni

Prezydent - Prof. WSM dr hab. Stanisław Dawidziuk, Dr h.c.m.
Rektor - Prof. dr hab. Henryk Stańczyk
Prorektor ds. Naukowych - Prof. dr hab. Teresa Słaby
Prorektor ds. Dydaktycznych - Dr Joanna Michalak-Dawidziuk
Prorektor ds. Międzynarodowych i Studenckich - Prof. dr hab. Genowefa Grabowska

Aktualne kierunki studiów

Instytut Nauk Prawnych, Administracji i Bezpieczeństwa

Dyrektor: Dr Monika Bychowska

 • Administracja (lic. i mgr, I i II stopnia, stacjonarnie i niestacjonarnie)
 • Prawo (jednolite magisterskie, stacjonarnie i niestacjonarnie)
 • Bezpieczeństwo Narodowe (lic. I stopnia, stacjonarnie i niestacjonarnie)

Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości

Dyrektor: Dr Agnieszka Król

 • Zarządzanie (lic. i mgr, I i II stopnia, stacjonarnie i niestacjonarnie)
 • Informatyka (inż. I stopnia, stacjonarnie i niestacjonarnie)
 • Finanse i Rachunkowość (lic. I stopnia, stacjonarnie i niestacjonarnie)
 • Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (inż. I stopnia, stacjonarnie i niestacjonarnie)

Instytut Pedagogiki i Psychologii

Dyrektor: Dr Izabella Kust

 • Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna (jednolite magisterskie, stacjonarnie i niestacjonarnie)
 • Psychologia (jednolite magisterskie, stacjonarnie i niestacjonarnie)

Artykuły dotyczące uczelni

Lokalizacja

 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet Gdański
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Politechnika Gdańska
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy