Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/xd1SFnvWxSHyCaUjKwYhh04qCAda2Pi0.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/DmsCH-qkpFpdXxu7obSIxodc_og5O1aL.png?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/7l_4-PeQJFe-TAW-sGQlARKdUnYui0B2.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/AkRPQF76KrQKF4DfOsNpFyksFprMpaAf.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/dV2CRab6m_IPu0Se0ePHawNnToZaRoEX.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/yeWc1oCvTCP0vORkWqumq0GzKlky_RXb.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/4yCeA5pUjGTEO2xdbC3yvOX9tap3A5GY.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
ul. Kawęczyńska 36, 03-772 Warszawa
(+22) 590 07 30
rekrutacja@wsm.warszawa.pl
www.wsm.warszawa.pl
6.51
-0.74%
137
głosów

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie to Uczelnia z gronem 80. tys. studentów na przestrzeni 26 lat istnienia.

WSM w Warszawie jest jedną z najnowocześniejszych uczelni w Polsce. Od początku swojego istnienia kładzie nacisk na wszechstronny rozwój i edukację młodego pokolenia. Oferta edukacyjna WSM w Warszawie jest stale rozszerzana o nowe kierunki i specjalności zgodnie z oczekiwaniami rynku pracy. W trosce o dobro studentów tworzone są unikalne programy stypendialne oraz pomocy socjalnej. Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie otrzymuje wiele akredytacji, certyfikatów i nagród za prowadzoną działalność naukowo-badawczą i dydaktyczną oraz zajmuje wysokie miejsca w rankingach.

Kampus WSM w Warszawie to jeden z najnowocześniejszych obiektów akademickich w Polsce. Poza bogatym zapleczem naukowo–dydaktycznym znajdują się w nim m.in. aula widowiskowo-koncertowa na 700 osób, kompleks sportowo–rekreacyjny (basen, hale sportowe), akademik z 300. miejscami dla studentów, biblioteka, punkty gastronomiczne.

Aktualne władze uczelni

Prezydent - prof. WSM dr hab. Stanisław Dawidziuk, dr h.c.m.
Rektor - dr hab. inż. Zbigniew Ciekanowski prof. WSM
Prorektor - dr Joanna Michalak-Dawidziuk, prof. WSM
Prorektor - dr Leszek Borowiec

Aktualne kierunki studiów

Instytut Nauk Prawnych, Administracji i Bezpieczeństwa

Dyrektor: Dr Monika Bychowska

 • Administracja (lic. i mgr, I i II stopnia, stacjonarnie i niestacjonarnie)
 • Prawo (jednolite magisterskie, stacjonarnie i niestacjonarnie)
 • Bezpieczeństwo Narodowe (lic. I stopnia, stacjonarnie i niestacjonarnie)
 • Kryminologia (lic. I i II stopnia, stacjonarnie i niestacjonarnie)

Instytut Zarządzania i Nauk Technicznych

Dyrektor: Dr Agnieszka Król

 • Zarządzanie (lic. i mgr, I i II stopnia, stacjonarnie i niestacjonarnie)
 • Informatyka (inż. I stopnia, stacjonarnie i niestacjonarnie)
 • Finanse i Rachunkowość (lic. I stopnia, stacjonarnie i niestacjonarnie)
 • Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (inż. I stopnia, stacjonarnie i niestacjonarnie)

Instytut Pedagogiki i Psychologii

Dyrektor: Dr Izabella Kust

 • Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna (jednolite magisterskie, stacjonarnie i niestacjonarnie)
 • Psychologia (jednolite magisterskie, stacjonarnie i niestacjonarnie)
 • Pedagogika (I stopnia, studia stacjonarnie i niestacjonarnie)

Artykuły dotyczące uczelni

Lokalizacja

Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Uniwersytet Szczeciński
Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie