Szczegółowy opis uczelni

Poznaj WSOSP w Dęblinie

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH w Dęblinie - „SZKOŁA ORLĄT” to połączenie ponad 90 lat tradycji z nowoczesnością i praktycznym podejściem do kształcenia.

Uczelnia zmieniała kilkakrotnie swoją nazwę, strukturę oraz kierunki kształcenia, co zawsze podyktowane było troską o najwyższy poziom edukacji oraz jak najlepsze wykonanie zadań stojących przed uczelnią.

W 1968 roku "Szkoła Orląt" otrzymała status wyższej uczelni pod nazwą Wyższa Oficerska Szkoła Lotnicza. W roku 1971 odbyła się pierwsza promocja absolwentów WOSL, którzy uzyskali tytuły inżynierów - dowódców oraz trzecią klasę pilota wojskowego.

Wiele wysiłku włożono w proces tworzenie możliwości rozwoju naukowego i zawodowego kadry dydaktycznej oraz instruktorskiej. Stale rozbudowywano infrastrukturę i bazę naukowo - dydaktyczną szkoły.

Od 1 września 1994 roku uczelnia funkcjonuje w nowych strukturach organizacyjnych jako Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych. Wprowadzono niezbędne zmiany programowe oraz skorygowano kierunki i specjalności kształcenia. Priorytetowym zadaniem stało się przygotowanie pilotów śmigłowców dla utworzonej dywizji kawalerii powietrznej.

Obecnie główna baza dydaktyczna jest zlokalizowana w garnizonie Dęblin. Praktyczne szkolenie lotnicze odbywa się w jednostkach podległych Dowództwu Sił Powietrznych w Dęblinie i Radomiu.

Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych dysponuje bogatą bazą dydaktyczną i kulturalno-oświatową. Wśród ponad 70 sal wykładowych znajdują się m.in.:

 • duże aule
 • ogólne sale wykładowe,
 • sale specjalistyczne,
 • laboratoria specjalistyczne,
 • laboratoria językowe,
 • laboratoria komputerowe,
 • laboratorium Obiektywnej Kontroli Lotu,
 • symulatory lotów,
 • ośrodek szkolenia ratownictwa wysokościowo-lotniczego
 • strzelnice pełnowymiarowe, przystosowane do kształcenia słuchaczy oraz kadry.

Na terenie uczelni znajdują się również:

 • stadion z ośrodkiem sprawności fizycznej,
 • zespół kortów tenisowych,
 • basen kryty i otwarty,
 • siłownia,
 • sale gimnastyczne,
 • boiska (do piłki siatkowej, do piłki koszykowej, do piłki nożnej)

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami filmowymi na temat Uczelni

Studia I i II stopnia

STUDIA CYWILNE

WYDZIAŁ LOTNICTWA

Kierunek: LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA

studia I stopnia (inżynierskie)
 • pilotaż statku powietrznego (samoloty, śmigłowce)
 • bezzałogowe statki powietrzne
 • awionika
 • inżynieria lotnicza

studia II stopnia (magisterskie)

 • eksploatacja statków powietrznych

Kierunek: NAWIGACJA

studia I stopnia (inżynierskie)
 • eksploatacja infrastruktury nawigacyjnej portów lotniczych
 • zarządzanie ruchem lotniczym
studia II stopnia (magisterskie)
 • eksploatacja infrastruktury nawigacyjnej
 • zarządzanie ruchem lotniczym

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO I LOGISTYKI

Kierunek: BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

studia I stopnia (licencjackie
 • bezpieczeństwo i ochrona lotnisk
 • ochrona osób i mienia
 • zarządzanie kryzysowe
 • bezpieczeństwo i obsługa pasażera w transporcie lotniczym
 • zarządzanie bezpieczeństwem w organizacjach lotniczych
studia II stopnia (magisterskie)
 • bezpieczeństwo i ochrona lotnisk
 • zarządzanie bezpieczeństwem w organizacjach lotniczych

Kierunek: LOGISTYKA

studia I i II stopnia (inżynierskie i magisterskie)
 • logistyka lotnictwa
 • zarządzanie obsługą na lotnisku
 • logistyka wojskowa

STUDIA WOJSKOWE

WYDZIAŁ LOTNICTWA

Kierunek: LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA

studia I stopnia (inżynierskie)
 • pilotaż statku powietrznego (samoloty odrzutowe, samoloty transportowe, śmigłowce)
 • bezzałogowe statki powietrzne
studia II stopnia (magisterskie)
 • eksploatacja statków powietrznych

Kierunek: NAWIGACJA

studia I stopnia (inżynierskie)
 • nawigacja taktyczna (nawigator naprowadzania)
 • zarządzanie ruchem lotniczym
studia II stopnia (magisterskie)
 • zarządzanie ruchem lotniczym

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO I LOGISTYKI

Kierunek: LOGISTYKA

studia I i II stopnia (inżynierskie i magisterskie)
 • logistyka lotnictwa
 • zarządzanie obsługą na lotnisku
 • logistyka wojskowa
Rekrutacja na studia

Studia Cywilne

Wydział Lotnictwa tel. +48 26 151 88 11
Wydział Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki tel. +48 26 151 82 68

Studia Wojskowe tel. +48 26 151 77 33

www.wsosp.pl

REKRUTACJA PROWADZONA JEST DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I ODBYWA SIĘ W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:

KROK 1: załóż konto w internetowej rejestracji kandydatów
KROK 2: wypełnij wszystkie wymagane pola dotyczące danych osobowych (m.in. imię i nazwisko, adres do korespondencji, telefon itd.)
KROK 3: dokonaj wyboru kierunku (lub kierunków) studiów, na które chcesz być przyjęty
KROK 4: po otrzymaniu wyników matury wprowadź je NIEZWŁOCZNIE na swoim koncie w internetowej rejestracji kandydatów (w przedmiocie do wyboru wprowadź wynik najlepiej zdanego przedmiotu spośród przedmiotów do wyboru)
KROK 5: dokonaj opłaty rekrutacyjnej
KROK 6: czekaj na informację o wstępnym zakwalifikowaniu na listę kandydatów (otrzymasz ją na swoje konto w internetowej rejestracji kandydatów oraz znajdziesz na stronach internetowych uczelni))
KROK 7: po otrzymaniu informacji o wstępnym zakwalifikowaniu na wybrany kierunek dostarcz do nas w wyznaczonym terminie komplet wymaganych dokumentów (do siedziby Uczelni lub drogą pocztową)
KROK 8: odbierz decyzję o przyjęciu na studia (otrzymasz ja składając dokumenty lub pocztą), a w paździeniku weź udział w uroczystej immatrykulacji (uroczystość przyjęcia w poczet studentów) - od tej chwili jesteś studentem SZKOŁY ORLĄT !

O przyjęcie na studia pierwszego stopnia (inżynierskie lub licencjackie), mogą ubiegać się osoby, które posiadają świadectwo dojrzałości. Podstawą przyjęcia na studia pierwszego stopnia (studia stacjonarne i niestacjonarne), są wyniki matury ustalane na podstawie świadectwa dojrzałości.

O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów wyższych i tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub magistra. Kwalifikacja na studia odbywa się na podstawie ocen na dyplomie ukończenia studiów będącym podstawą do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji na studia znajdują się na stronie internetowej WSOSP w Dęblinie

Studia podyplomowe

Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych oferuje niestacjonarne studia podyplomowe w specjalnościach:

 • Zarządzanie ruchem lotniczym
 • Eksploatacja statków powietrznych
 • Zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy w organizacjach lotniczych
 • Bezpieczeństwo w portach lotniczych
 • Zarządzanie lotniskami użytku publicznego

Więcej informacji dostepnych jest TUTAJ

Warto wiedzieć

Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie oferuje osobom przyjętym na studia bardzo dobre warunki studiowania, w tym:

 1. Nowoczesne zaplecze dydaktyczne, w tym laboratoryjne
 2. Fachową, wysoko wykwalifikowaną kadrę dydaktyczno-naukową posiadającą bogate, praktyczne doświadczenie zawodowe związane z kierunkami kształcenia (zdobyte głównie w służbach mundurowych)
 3. Własne zaplecze szkoleniowe w postaci:
 • Akademickiego Ośrodka Szkolenia Lotniczego dysponującego najnowocześniejszymi symulatorami, własnymi samolotami i śmigłowcami szkoleniowymi, posiadającego uznane certyfikaty krajowe i międzynarodowe,
 • Ośrodka Szkolenia Służb Ruchu Lotniczego dysponującego symulatorami kontroli ruchu lotniczego, posiadającego uznane certyfikaty krajowe i międzynarodowe
 • Ośrodka Szkolenia Mechaników Obsługi Technicznej
 • Ośrodka Kształcenia Specjalistycznego Języka Angielskiego - Aviation English

Bardzo dobre zaplecze socjalne w postaci:

 • AKADEMIKÓW (opłaty za miejsce od 330 zł do 405 zł miesięcznie)
 • STOŁÓWKI STUDENCKIEJ
 • KLUBU UCZELNIANEGO
 • OBIEKTÓW SPORTOWYCH

WSPARCIE STYPENDIALNE w postaci:

 • najwyżych w kraju stypendiów socjalnych (ich wysokość w zależności od dochodu wynosi od 200 do 1.000 zł),
 • stypendiów rektora (za wyniki w nauce lub sporcie),
 • stypendiów specjalnych dla niepełnosprawnych,
 • zapomóg,
 • własnego funduszu stypendialnego, przeznaczanego przede wszystkim na studencką wymianę międzynarodową!!!

ZAPRASZAMY DO "SZKOŁY ORLĄT"!

Kontakt

Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych

ul. Dywizjonu 303 nr 35

08-521 Dęblin

Rekrutacja:

Studia Cywilne

Wydział Lotnictwa tel. +48 26 151 88 11
Wydział Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki tel. +48 26 151 82 68

Studia Wojskowe tel. +48 26 151 77 33

www.wsosp.pl

Artykuły dotyczące uczelni

Brak wyników.

Lokalizacja