Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi

 • Zdjęcie 0
 • Zdjęcie 1
 • Zdjęcie 2
 • Zdjęcie 3
 • Zdjęcie 4
 • Zdjęcie 5
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
ul. Targowa 65, 90-324 Łódź
(+) 570 010 645
dziekanat@wssip.edu.pl
www.wssip.edu.pl
8.42
-0.22%
421
głosów

Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi jest uczelnią elitarną, kształcącą w oparciu o teorię i eksperyment twórczy pod indywidualną opieką ekspertów, w tym najlepszych profesorów w Polsce oraz praktyków zawodu.

To uczelnia niepubliczna o niepowtarzalnej strukturze organizacyjnej, kształcąca w zakresie architektury, wzornictwa, fotografii i filmu o szerokim wachlarzu specjalności.

WSSiP zapewnia kształcenie na poziomie zawodowym (studia I stopnia licencjackie i inżynierskie), magisterskim (studia uzupełniające i jednolite II stopnia) oraz studia podyplomowe w trybie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

WSSiP w Łodzi jako pierwsza w Polsce uczelnia niepubliczna otrzymała pozwolenie na prowadzenie kierunku studiów architektura wnętrz, wzornictwo oraz realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia.

Uczelnia jest jedną z trzech uczelni w Polsce, wydających dyplom ukończenia studiów z tytułem magistra sztuki na kierunku Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia oraz prowadzi Policealne Studium Aktorskie przy Wydziale Filmu i Fotografii.

WSSiP mieści się w zabytkowym pałacu Scheiblera, w pełni wyposażonym w specjalistyczny sprzęt, pracownie realizacyjne, sale wykładowe, bibliotekę i Galerię Wystawienniczą.


Artykuły dotyczące uczelni

Lokalizacja

 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu