Szczegółowy opis uczelni

Wybierz studia w Wyższej Szkole Technicznej

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach jest pierwszą w regionie, niepubliczną wyższą uczelnią prowadzącą studia techniczno - artystyczno - medyczne, która kształci:

 • inżynierów na kierunkach Budownictwo, Gospodarka Przestrzenna, Informatyka, Mechatronika
 • magistrów na Kierunku Lekarskim
 • magistrów na kierunkach Grafika,
 • inżynierów i magistrów na kierunku Architektura
 • licencjatów i magistrów na kierunku Architektura Wnętrz
 • licencjatów na kierunku Wzornictwo
 • licencjatów na kierunku Pielęgniarstwo

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach została założona przez mgr inż. arch. Arkadiusza Hołdę. Uczelnia posiada uprawnienia szkoły wyższej nadane przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 grudnia 2003 roku. Wpisana jest do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych pod numerem 286. Programy i plany studiów są zgodne ze standardami Ministerstwa Nauki Szkolnictwa Wyższego.

Wizytówką uczelni jest specjalnie opracowany program nauczania i wysoko wykwalifikowana kadra naukowo-dydaktyczna, którą stanowią wybitni specjaliści wywodzący się ze śląskiego, krakowskiego, poznańskiego i łódzkiego środowiska akademickiego. Zbudowany na interdyscyplinarnej wiedzy, bogaty program studiów, przygotowuje studentów do przyszłej pracy zarówno teoretycznie, jak i praktycznie.

Misją uczelni jest tworzenie nowoczesnego systemu kształcenia magistrów, inżynierów, licencjatów odpowiadających współczesnym europejskim standardom. Przygotowując studentów do pracy za granicą, nauka języków obcych w WST prowadzona jest z podkreśleniem specjalistycznej i fachowej terminologii. Uczelnia otrzymała Certyfikat Wiarygodna Szkoła.

Więcej: www.wst.com.plKierunki i specjalności

Wydział Nauk Medycznych

Pielęgniarstwo

 • studia I stopnia licencjackie

Kierunek Lekarski - Nowość

 • studia jednolite magisterskie


Wydział Architektury, Budownictwa i Sztuk Stosowanych

Ar­chi­tek­tu­ra Wnętrz

 • stu­dia I stop­nia licen­cjac­kie
 • stu­dia II stop­nia ma­gister­skie

Ar­chi­tek­tu­ra

 • stu­dia I stop­nia inżynier­skie
 • stu­dia II stop­nia ma­gister­skie

Bu­dow­nic­two

 • stu­dia I stop­nia inżynier­skie
 • stu­dia II stop­nia ma­gister­skie

Specjal­ności:

 • Bu­dow­nic­two miesz­ka­nio­we
 • Sys­te­my in­teligent­nego bu­dyn­ku
 • Nie­ruchomości
 • Dro­gi i au­to­strady
 • Re­nowacja i mo­der­ni­zacja
 • Zarządzanie in­we­sty­cja­mi
 • Dro­gi ko­le­jowe

Informatyka

- studia I stopnia inżynierskie

Specjal­ności:

 • Zarządzanie projektami IT
 • Projektowanie Virtual Reality
 • Sieciowe systemy operacyjne i bazy danych w chmurze
 • Programowanie gier i multimedia
 • Symulacje i modelowanie komputerowe w biomedycynie
 • Aplikacje mobilne i platformy internetowe
 • Tester oprogramowania
 • Business inteligence
 • Cyberprzestępczość

Wzor­nic­two

- stu­dia I stop­nia licen­cjac­kie

Specjal­ności:

 • pro­jek­to­wanie mo­dy
 • pro­jek­to­wanie biżuterii

Go­spo­dar­ka Prze­strzen­na

- stu­dia I stop­nia inżynier­skie

Specjal­ności:

 • Pro­jek­to­wanie krajobrazu
 • In­we­sty­cje i nie­ruchomości
 • Tran­s­port i ko­mu­nika­cja

Gra­fi­ka

- stu­dia jed­nolite ma­gister­skie

Specjal­ności:

 • projektowanie wizualnych elementów gier - NOWOŚĆ
 • grafika multimedialna i animacja 3D
 • grafika reklamowa

Mechatro­nika

- stu­dia I stop­nia inżynier­skie

Specjal­ności:

 • Inżynie­ria medycz­na
 • Kon­tro­la i ste­ro­wanie w bu­dyn­kach in­teligent­nych
 • Sys­te­my in­teligent­ne
 • Mechatro­nika po­jazdów
 • Au­to­ma­ty­ka i ste­ro­wanie
 • Mechatro­nika prze­mysłowa
 • Samochody elektryczne i hybrydowe
Studia podyplomowe, kursy

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach zaprasza do skorzystania z oferty studiów podyplomowych oraz kursów.

Studia Podyplomowe - http://www.wst.com.pl/studia_podyplomowe

Kursy i Szkolenia - http://www.wst.com.pl/kursy

Studia Podyplomowe:

 • Akademia menedżera dla twórców i artystów
 • Antyterroryzm
 • Architektura wnętrz
 • Badania kliniczne
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • BIM EXECUTIVE - Projektowanie, koordynacja i wdrażanie nowoczesnych projektów budowlanych
 • Fotografia podróżnicza, reportażowa i dokumentalna
 • Grafika reklamowa
 • Interoperacyjność, certyfikacja, najnowsze systemy sterowania ruchem kolejowym
 • Inwestycje i instalacje fotowoltaiczne - teoria i praktyka pv
 • Konserwacja zabytkówarchitektury i urbanistyki
 • Konstrukcja i technologia ubioru
 • Mechatronika dla inżynierów
 • Mechatronika dla nauczycieli
 • Medycyna estetyczna
 • Organizacja i zarządzanie w przemyśle modowym - dla nauczycieli
 • Profesjonalna szkoła rzeczników prasowych i pracowników pr
 • Programowanie sterowników przemysłowych
 • Projektowanie 3d
 • Projektowanie i stylizacja ubioru
 • Projektowanie obiektów opieki zdrowotnej
 • Projektowanie przestrzeni wystawienniczych punktów sprzedaży
 • Rysunek i malarstwo
 • Sztuka witrażu
 • Transport, spedycja, logistyka
 • Urbanistyka i planowanie przestrzenne
 • Usługi detektywistyczne
 • Wycena nieruchomości
 • Zarządzanie marketingiem w branży modowe
 • Zarządzanie nieruchomościami

Kursy i szkolenia:

Centrum Szkoleniowo – Edukacyjne Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach to nowa, dynamicznie rozwijająca się jednostka szkoleniowa prowadząca profesjonalne kursy oraz studia podyplomowe, zarówno dla firm jak i klientów indywidualnych. W ofercie centrum znajduje się szeroki wachlarz specjalistycznych szkoleń objętych dofinansowaniem w ramach projektu „Śląski system PSF wsparciem rozwoju MMŚP” i gwarantujących rozwój oraz doskonalenie w różnych dziedzinach, dzięki temu każdy znajdzie coś odpowiedniego dla siebie. Dzięki Podmiotowemu Systemowi Finansowania Usług Rozwojowych, można uzyskać nawet do 80% dofinansowania na realizację dowolnego szkolenia z oferty Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl.

Oferta skierowana do wszystkich, zarówno młodych ludzi, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania i nabyć podstawowe umiejętności przed rozpoczęciem kształcenia na wybranym kierunku, jak i osób dorosłych chcących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, przekwalifikować się i zwiększyć swoją szansę na rynku pracy.

W ofercie Uczelni znajdują się kursy i szkolenia z zakresu:

 • Bezpieczeństwa

- antykorupcja dla przedsiębiorców i urzędników

- bezpieczeństwo obiektów handlowych

- oświadczenia majątkowe – aspekt praktyczny

- przeciwdziałanie praktykom korupcyjnym – tworzenie wewnętrznych procedur antykorupcyjnych

 • Mody

- kurs kroju i szycia

- kurs szycia miękkiej bielizny damskiej

- materiałoznawstwo odzieżowe od włókna do odzieży

- odzież specjalna jako środek ochrony indywidualnej

- projektowanie ubioru - „Z modą na Ty”

 • Medycyny estetycznej

- liposukcja metodą wodną

- transplantacja włosów metodą Regenera Activa

- zastosowanie lasera w ginekologii

- zastosowanie nici PDO i kwasu hialuronowego w medycynie estetycznej – twarz, szyja, podbródek

- zastosowanie osocza bogatopyłkowego, kwasu hialuronowego i nici PDO w ginekologii

 • Sztuki i projektowania

- kurs fotografii

- kurs rysunku

- archicad – kurs podstawowy

- grafika reklamowa – kurs podstawowy

- warsztaty fotograficzne – plener Morawy

 • Urody

- High Intensity Focused Ultrasound (HIFU)

- kurs makijażu - Foundation Pro. Poziom podstawowy i średniozaawansowany

- karboksyterapia

- laserowe usuwanie makijażu permanentnego i tatuażu oraz wykonanie peelingu węglowego

- mezotarapia igłowa i lipoliza iniekcyjna + mezotarapia mikroigłowa

- mezotarapia igłowa i mikroigłowa osoczem bogatopłytkowym PRP i fibryna I-PRF

- nowoczesna aparatura w kosmetologii

- stylizacja Brwi Brow Design -szkolenie z Biar Beauty

- stylizacja paznokci

- stylizacja rzęs

 • Zdrowia

- USG dla fizjoterapeutów i rehabilitantów z zakresu kończyny dolnej (staw biodrowy, staw kolanowy oraz okolice uda) – kurs podstawowy

 • Biznesu

- komunikacja interpersonalna

- profesjonalna obsługa klienta

- skuteczna sprzedaż relacyjna

- trening skuteczności

Rekrutacja na studia

Warunki rekrutacji

KIERUNKI: ARCHITEKTURA WNĘTRZ, ARCHITEKTURA, WZORNICTWO, BUDOWNICTWO, GOSPODARKA PRZESTRZENNA, GRAFIKA, MECHATRONIKA, INFORMATYKA

 • Złożenie podania o przyjęcie na studia
 • Bez egzaminów wstępnych
 • Przyjęcia na podstawie złożonych dokumentów do wyczerpania limitów miejsc
 • Respektujemy zarówno stare jak i nowe świadectwa maturalne
 • Brak limitu wieku przy przyjęciu na studia
STUDIA I STOPNIA (LICENCJACKIE, INŻYNIERSKIE, JEDNOLITE MAGISTERSKIE)
 • Świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał + kserokopia)
 • Świadectwo dojrzałości (oryginał + kserokopia)
 • Fotografia dowodowa: 3 sztuki (format 3,5 x 4,5)
 • Fotografia w wersji elektronicznej przesłane na adres: zdjecie@wst.com.pl
 • Dowód osobisty (kserokopia)
 • Podanie (kwestionariusz osobowy)
STUDIA II STOPNIA (UZUPEŁNIAJĄCE MAGISTERSKIE)
 • Dyplom ukończenia studiów wyższych (oryginał lub odpis)
 • Świadectwo dojrzałości (oryginał + kserokopia)
 • Fotografia dowodowa: 3 sztuki (format 3,5 x 4,5)
 • Fotografia w wersji elektronicznej przesłane na adres: zdjecie@wst.com.pl
 • Dowód osobisty (kserokopia)
 • Podanie (kwestionariusz osobowy)
Skontaktuj się z nami

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

ul. Rolna 4
40-555 Katowice

tel. 32 20 25 034
tel. 32 25 22 874
tel. 32 20 46 612
tel. 32 60 72 400
fax. 32 252 28 75

strona www: http://wst.com.pl

e-mail: wst@wst.com.pl

Artykuły dotyczące uczelni

Total 12 items.

Weź udział w konkursie "Ferie z modą"

Jesteś kreatywny? Interesujesz się rysunkiem, projektowaniem, modą? Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach ma zatem propozycję dla Ciebie na niebanalne ferie.…

Wybierz studia podyplomowe w Wyższej Szkole T...

Planujesz studia podyplomowe z zakresu architektury, grafiki, projektowania, urbanistyki czy medycyny estetycznej? Poznaj ofertę edukacyjną Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach.…

Promocja w katowickiej WST - Na Ostatni Dzwon...

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach ma atrakcyjną ofertę dla swoich przyszłych studentów. Możecie zaoszczędzić nawet 800 zł. Czytaj poniżej, na…

​Już niedługo na Śląsku przybędzie lekarzy. K...

Doskonała wiadomość dla kandydatów zainteresowanych studiami medycznymi. WST w Katowicach będzie kształcić przyszłych lekarzy. To już trzecia w Polsce szkoła…

Konkurs oraz kurs z rysunku w Wyższej Szkole...

Kurs z rysunku oraz wakacyjny konkurs dla osób, które interesują się projektowaniem, designem, architekturą oraz grafiką i pragną doskonalić swoje…

​Dzień Otwarty w Wyższej Szkole Technicznej

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach zaprasza wszystkich zainteresowanych studiami w WST na Dni Otwarte. Przyjdź do nas i poczuj się,…

Spędź ferie kreatywnie w Wyższej Szkole Techn...

Kurs na Wydziale Architektury, Budownictwa i Sztuk Stosowanych Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach kierowany jest do tych osób, które wybierają…

Studia podyplomowe za mniej niż połowę ceny w...

Na stronie Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach znajdziecie ofertę studiów podyplomowych i kursów dofinansowanych do 80 % ze środków EFS.…

Promocja „Na ostatni dzwonek” w Wyższej Szkol...

Promocja „NA OSTATNI DZWONEK” skierowana jest do kandydatów zapisujących się na studia w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach na rok…

Wakacyjny kurs rysunku w Wyższej Szkoły Techn...

WAKACYJNY KURS RYSUNKU w Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach kierowany jest w szczególności do wszystkich, którzy wybierają się na studia…

​Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach zapras...

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach organizuje kurs rysunku odręcznego, który odbędzie się w dniach 17 - 28 lipca 2017 roku…

Promocja dla studentów informatyki Wyższej Sz...

Dla pierwszych 20 osób, które chcą zapisać się na studia Informatyka w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach przygotowaliśmy…

Lokalizacja