Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem w Warszawie

 • Zdjęcie 0
Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem w Warszawie
ul. Hirszfelda 11, 02-776 Warszawa
(+) 509 932 622, 601 332 277
rekrutacja@wszp.edu.pl
www.wszp.edu.pl
7.08
0.47%
68
głosów

Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem w Warszawie od blisko 20 lat obecna jest na polskim rynku edukacyjnym.

Kształcimy ludzi przedsiębiorczych łącząc w programach studiów wiedzę akademicką z praktyką gospodarczą a kompetencje twarde z miękkimi. Ideą- hasłem uczelni było od samego początku jej istnienia "Wiedza - Umiejętności - Kompetencje", na długo przed tym jak takie same hasło pojawiło się w najnowszej Ustawie "Prawo o Szkolnictwie Wyższym".

Nasi studenci mogą wybrać formę studiów dostosowaną do ich możliwości organizacyjnych i finansowych w zależności od wybranej ścieżki kariery: studia e-learningowe (prowadzone od 2005 roku), studia niestacjonarne (weekendowe) oraz studia dzienne.

Głównym założeniem programu naszych studiów jest unikalna formuła „Jedne studia - dwa zawody”. Dzięki temu, niezależnie od wybranego przez siebie kierunku studiów nasz absolwent będzie mógł zdobyć drugi zawód poprzez wybór bardzo interesującej i praktycznej specjalności.

Potwierdzeniem wysokiej jakości kształcenia w naszej Uczelni jest GWARANCJA znalezienia satysfakcjonującej pracy - jakiej udzielamy studentom naszych studiów dziennych.

Artykuły dotyczące uczelni

Lokalizacja

 • Uniwersytet Gdański
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Politechnika Gdańska
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska