Jakiego kierunku studiów szukasz?

Angielski język biznesu

Studia na kierunku Angielski język biznesu mają na celu wyposażyć w kompetencje komunikacyjne w zakresie języka ogólnego i specjalistycznego do celów pośredniczenia w międzynarodowych kontaktach gospodarczych i handlowych.

Specyfika programu nauczania na tym kierunku sprzyja zdobyciu wysokich kwalifikacji merytorycznych, związanych z biegłym opanowaniem języka angielskiego, ze szczególnym uwzględnieniem aspektu biznesowego, a także nabyciem umiejętności w dziedzinie międzykulturowej komunikacji biznesowej.

Absolwent kierunku Angielski język biznesu zdobędzie wiedzę dotyczącą ekonomii, prawa i mechanizmów życia gospodarczego, zwłaszcza w kontekście globalizacji międzynarodowych kontaktów gospodarczych i handlowych. Niezwykle cenną umiejętnością są kompetencje w zakresie kultury oraz uwrażliwienie na różnice międzykulturowe, ze szczególnym uwzględnieniem sfery biznesu czy negocjacji handlowych.

Gdzie i jaka praca po kierunku Angielski język biznesu?

Zdobyta na studiach wiedza i umiejętności pozwalają na zatrudnienie w: przedsiębiorstwach działających na rynku międzynarodowym lub prowadzących wymianę handlową z zagranicą, jednostkach administracji publicznej zorientowanych na współpracę międzynarodową. jednostkach administracji państwowej i samorządowej, biurach podróży, hotelach i jednostkach gastronomicznych, firmach produkcyjnych, handlowych i usługowych współpracujących z partnerami zagranicznymi, instytucjach finansowych i ubezpieczeniowych, działach marketingu, logistyki, obsługi klienta w firmach o charakterze międzynarodowym i zróżnicowanym kulturowo, agencjach reklamowych i public relations, przedsiębiorstwach, organizacjach międzynarodowych i non-profit, organizacjach pozarządowych, itd.

Dla kogo studia na kierunku angielski język biznesu
Brak szczegółowego opisu…
Program kształcenia na kierunku angielski język biznesu
Brak szczegółowego opisu…
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku angielski język biznesu
Brak szczegółowego opisu…
Perspektywy pracy po kierunku angielski język biznesu
Brak szczegółowego opisu…
Opinie o kierunku angielski język biznesu
Brak szczegółowego opisu…
Kierunki pokrewne do kierunku angielski język biznesu
Jakie uczelnie oferują kierunek angielski język biznesu
W których miastach można studiować kierunek angielski język biznesu
Komentarze ()
brak komentarzy…
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie