Jakiego kierunku studiów szukasz?

Biomechanika Inżynierska

Studia na kierunku Biomechanika Inżynierska dają możliwość zdobycia wiedzy niezbędnej do kompleksowego rozwiązywania zadań inżynierskich w zakresie projektowania i eksploatacji urządzeń wspomagających lokomocję człowieka, implantów i sztucznych narządów, sprzętu technicznego stosowanego w szpitalach, a także sprzętu rehabilitacyjnego.

Absolwent studiów Biomechanika Inżynierska będzie przygotowany do pracy w interdyscyplinarnych zespołach realizujących prace badawczo-rozwojowe nad urządzeniami, od których wymaga się precyzyjnego i bezpiecznego współdziałania z ciałem człowieka. Oprócz wiedzy teoretycznej studenci mają możliwość zdobycia umiejętności w zakresie stosowania nowoczesnych narzędzi komputerowych (programy graficzne
i obliczeniowe) wspomagających proces projektowania.

Czego się nauczysz na kierunku Biomechanika Inżynierska?

 • Rozwiązywać złożone zadania inżynierskie w zakresie projektowania sprzętu technicznego stosowanego w szeroko pojętej medycynie, np. roboty i manipulatory wspomagające zabiegi i operacje chirurgiczne, systemy nawigacji operacji medycznych, implanty i instrumentarium chirurgiczne, stabilizatory zewnętrzne kończyn, protezy kończyn, sprzęt rehabilitacyjny,
 • Prowadzić obliczenia kinematyczne i dynamiczne układów mechanicznych oraz obliczenia wytrzymałościowe elementów tych układów,
 • Korzystąć z wiedzy o szerokiej grupie różnorodnych materiałów konstrukcyjnych stosowanych do budowy urządzeń i sprzętu medycznego, biomateriałach spełniających surowe wymagania współpracy z tkankami organizmu żywego,
 • Dobierać elementy układów napędowych (elektrycznych, hydraulicznych i pneumatycznych) oraz układów sensorycznych i mikroprocesorowych sterujących ich pracą,
 • Współpracować w interdyscyplinarnych zespołach projektowo - badawczych.
Dla kogo studia na kierunku biomechanika Inżynierska
Brak szczegółowego opisu…
Program kształcenia na kierunku biomechanika Inżynierska
Brak szczegółowego opisu…
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku biomechanika Inżynierska
Brak szczegółowego opisu…
Perspektywy pracy po kierunku biomechanika Inżynierska
Brak szczegółowego opisu…
Opinie o kierunku biomechanika Inżynierska
Brak szczegółowego opisu…
Kierunki pokrewne do kierunku biomechanika Inżynierska
Jakie uczelnie oferują kierunek biomechanika Inżynierska
W których miastach można studiować kierunek biomechanika Inżynierska
Komentarze ()
brak komentarzy…
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska