Coaching

Coaching to zaplanowany i systematycznie realizowany proces inspirowania i wspierania samorozwoju efektywności zawodowej, osobistej i interpersonalnej. Coaching to postawa i metoda pracy, pozwalająca na zwiększanie efektywności współpracy z podwładnymi i współpracownikami w organizacjach rynkowych i publicznych, szczególnie z:
  • klientami w biznesie, petentami w działalności samorządowej, beneficjentami w działalności stowarzyszeniowej,
  • nauczycielami i osobami uczącymi się w instytucjach edukacyjnych,
  • kandydatami na podoficerów i oficerów w służbach mundurowych
  • klientami w firmach świadczących usługi coachingowe.
W programie kształcenia przewidziano kilka modułów tematycznych:
  • Psychologia Społeczna
  • Zarządzanie Kapitałem Ludzkim
  • Teorie uczenia się i nauczania
  • Teoria efektywnego działania
Studenci mogą wybrać następujące specjalności:
  • coaching biznesowy
  • coaching samorządowy
  • coaching oświatowy
  • coaching stylu życia
  • coaching służb mundurowych
Jakie kompetencje posiadają absolwenci coachingu?
  • przygotowanie do wykonywania zawodu coacha i skutecznego promowania własnych usług na rynku,
  • uzyskanie możliwości certyfikowania swoich usług przez Brytyjskie Stowarzyszenie Coachingowe,
  • zwiększenie szans na rozwój osobisty oraz wzrost poczucia satysfakcji i kompetencji,
  • doskonalenie praktycznych umiejętności zwiększających skuteczność interpersonalną, takich jak komunikowanie, negocjowanie, wpływ społeczny, praca zespołowa.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Razem 3 rekordy.
54-118 Wrocław , Al. Śląska 1, Biuro rekrutacyjne w strefie E1 na Stadionie Wrocław, brama A
+48 () 664 042 240,

Komentarze (1)

  • Monika z WSI-E Rzeszów

    Zapraszamy do nas! Sprawdźcie ofertę studiów na kierunku Coaching i zarządzanie zasobami ludzkimi: http://wsie.edu.pl/ksztalcenie/studia-i-stopnia/cizzl/
    22.12.2015