Jakiego kierunku studiów szukasz?

Informatyka algorytmiczna

Studia na kierunku Informatyka Algorytmiczna oferują wiedzę pozwalającą na elastyczne dostosowywanie się do wymagań rynku pracy i podejmowania zadań na wysokim poziomie technologicznym. Celowi temu służy duża liczba zajęć o charakterze ogólnym (w tym zajęć z matematyki i fizyki).

Program zajęć na kierunku Informatyka Algorytmiczna przewiduje opanowanie umiejętności projektowania i realizacji oprogramowania z zastosowaniem zaawansowanych technik.

Absolwent będzie umiał prowadzić projekty informatyczne, brać w nich udział oraz będzie stosować nowoczesne metody organizacji pracy w celu osiągnięcia wysokiej jakości i efektywności działania.

Czego się nauczysz kierunku Informatyka Algorytmiczna?

 • Programować w kilku językach proceduralnych, stosować właściwe algorytmy i struktury danych.
 • Projektować, implementować i korzystać z baz danych oraz budować serwisy WWW
 • Budować systemy wbudowane oraz pisać kompilatory.
Dla kogo studia na kierunku informatyka algorytmiczna
Brak szczegółowego opisu…
Program kształcenia na kierunku informatyka algorytmiczna
Brak szczegółowego opisu…
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku informatyka algorytmiczna
Brak szczegółowego opisu…
Perspektywy pracy po kierunku informatyka algorytmiczna
Brak szczegółowego opisu…
Opinie o kierunku informatyka algorytmiczna
Brak szczegółowego opisu…
Kierunki pokrewne do kierunku informatyka algorytmiczna
Jakie uczelnie oferują kierunek informatyka algorytmiczna
W których miastach można studiować kierunek informatyka algorytmiczna
Komentarze ()
brak komentarzy…
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie