Jakiego kierunku studiów szukasz?

Mikro- i nanotechnologie w biofizyce

Kształcenie na kierunku mikro- i nanotechnologie w biofizyce obejmuje zagadnienia z zakresu matematyki, fizyki, elektroniki, informatyki, chemii nieorganicznej i organicznej, biologii molekularnej, procesów biochemicznych i biofizycznych zachodzących w przyrodzie.

Studenci uczą się m.in. planować, realizować i optymalizować zadania inżynierskie z obszaru mikro- i nanotechnologii.

Poznają zasady projektowania układów elektronicznych o potencjalnym zastosowaniu w szeroko pojętej neuroelektronice, pracy z urządzeniami wysokiej próżni, obsługi zaawansowanej aparatury do badań fizycznych i chemicznych.


Dla kogo studia na kierunku mikro- i nanotechnologie w biofizyce

Studia na kierunku mikro- i nanotechnologie w biofizyce są trudne, wymagające.

Od kandydatów oczekuje się szczególnych predyspozycji do nauki przedmiotów ścisłych, matematyki, fizyki, informatyki, ale też przyrodniczych, biologii, chemii.

Program kształcenia na kierunku mikro- i nanotechnologie w biofizyce

Wybrane przedmioty w programie studiów:

 • matematyczne metody fizyki
 • mechanika i fizyka statystyczna
 • elektromagnetyzm i optyka
 • wprowadzenie do biomechaniki
 • wstęp do fizyki kwantowej
 • biofizyka procesów życiowych
 • wprowadzenie do elektroniki
 • biofizyka
 • mikrotomografia
 • wprowadzenie do nanotechnologii
 • biofizyka organizmów autotroficznych
 • struktura elektronowa fazy skondensowanej.
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku mikro- i nanotechnologie w biofizyce

Rekrutacja odbywa się w oparciu o wyniki uzyskane na maturze z jednego przedmiotu wybranego spośród:

 • matematyka
 • fizyka
 • chemia
 • informatyka
 • biologia.
Perspektywy pracy po kierunku mikro- i nanotechnologie w biofizyce

Absolwenci są przygotowani do pracy w branży:

 • elektronicznej
 • elektrotechnicznej
 • energetycznej
 • optycznej
 • budowlanej
 • farmaceutycznej
 • biotechnologicznej
 • ochrony środowiska
 • informatycznej.
Opinie o kierunku mikro- i nanotechnologie w biofizyce

Studia na kierunku mikro- i nanotechnologie w biofizyce przygotowują specjalistów do pracy w takich m.in. branżach jak przetwórstwo materiałów, mechanika precyzyjna, optyka, elektronika, energetyka, budownictwo, farmacja, biotechnologia, ochrona środowiska.

Zawód nanotechnologa pozostaje obecnie deficytowy. Uzyskane wykształcenie daje szansę na dynamiczną karierę i wybór rozwojowej ścieżki zawodowej.


Kierunki pokrewne do kierunku mikro- i nanotechnologie w biofizyce
Jakie uczelnie oferują kierunek mikro- i nanotechnologie w biofizyce
W których miastach można studiować kierunek mikro- i nanotechnologie w biofizyce
Komentarze ()
Ala
Kierunek zapowiada się interesująco, ale lekko raczej nie będzie.
13.01.2020
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie