Jakiego kierunku studiów szukasz?

Okcydentalistyka

Okcydentalistyka jest on miksem europeistyki i kulturoznawstwa.

Studenci okcydentalistyki będą zajmować się specyfiką kultury zachodniej i to w szerokim rozumieniu. Okscydentalistyka to studia interdyscyplinarne, które mają w swoim kręgu zainteresowań nie tylko film czy malarstwo, lecz także gospodarkę, naukę czy prawo.

Nauczanie będzie przebiegać nie liniowo: od starożytności do współczesności, jak ma to miejsce na wielu kierunkach humanistycznych, ale problemowo. Będzie można uczyć się o przewrotach technologicznych, sztuce argumentacji albo kulturze masowej. To, co to dokładnie będzie, zależy od studenta.

Kierunek okcydentalistyka ma przełamywać podział na teorię i praktykę. Student ma zdobywać wiedzę nie po to, by czarować egzaminatora znajomością definicji, ale by ją rzeczywiście wykorzystać.

Każde zajęcia będą kończyć się projektem. Dzięki temu oprócz dyplomu student będzie mógł stworzyć rodzaj portfolio ze spisem projektów, które zrealizował podczas studiów. Wykładowcami na kierunku okcydentalistyka są pracownicy naukowi nauczający m.in. na historii, filozofii, etnologii, kulturoznawstwie i historii sztuki.

Dla kogo studia na kierunku okcydentalistyka
Brak szczegółowego opisu…
Program kształcenia na kierunku okcydentalistyka
Brak szczegółowego opisu…
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku okcydentalistyka
Brak szczegółowego opisu…
Perspektywy pracy po kierunku okcydentalistyka
Brak szczegółowego opisu…
Opinie o kierunku okcydentalistyka
Brak szczegółowego opisu…
Kierunki pokrewne do kierunku okcydentalistyka
Jakie uczelnie oferują kierunek okcydentalistyka
W których miastach można studiować kierunek okcydentalistyka
Komentarze ()
brak komentarzy…
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie