Jakiego kierunku studiów szukasz?

Zielone technologie

Kierunek studiów Zielone Technologie ma realizować ideę zrównoważonego rozwoju, tworzyć produkty, które na każdym etapie istnienia będą przyjazne dla środowiska naturalnego.

Zielone technologie czy zielona chemia oznacza podejście do procesów chemicznych w taki sposób, by minimalizować ich oddziaływanie na środowisko. Produkt wytwarzany w myśl tych zasad na każdym etapie swojego istnienia: od produkcji, poprzez użytkowanie, aż po wycofanie z użycia – musi pozostać obojętnym wobec ekosystemów. Na koniec "wyrzucony na śmietnik" musi ulec biodegradacji.

Studia prowadzone będą w języku polskim i angielskim, w ramach identycznego programu kształcenia. Dzięki temu studenci będą mogli przejść cały program studiów w wybranym przez siebie języku, albo studiować częściowo po polsku, częściowo po angielsku.

Drugi lektorat studenci wybiorą spośród ośmiu języków krajów basenu Morza Bałtyckiego.

Absolwenci Zielonych Technologii będą mogli zdobyć certyfikaty ISO, co pozwoli im wzmocnić wiedzę i umiejętności zdobyte podczas wykładów i praktyki laboratoryjnej.

Dla kogo studia na kierunku zielone technologie
Brak szczegółowego opisu…
Program kształcenia na kierunku zielone technologie
Brak szczegółowego opisu…
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku zielone technologie
Brak szczegółowego opisu…
Perspektywy pracy po kierunku zielone technologie
Brak szczegółowego opisu…
Opinie o kierunku zielone technologie
Brak szczegółowego opisu…
Kierunki pokrewne do kierunku zielone technologie
Jakie uczelnie oferują kierunek zielone technologie
W których miastach można studiować kierunek zielone technologie
Komentarze ()
brak komentarzy…
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie