Szczegółowy opis uczelni

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański to dynamicznie rozwijająca się uczelnia, łącząca akademicką tradycję z nowoczesnością.

Na jedenastu wydziałach studiuje ponad 30 000 studentów, doktorantów oraz słuchaczy studiów podyplomowych, którymi opiekuje się niemal 1700 pracowników naukowych.

Takie kierunki, jak biologia, biotechnologia, chemia, oceanografia, fizyka, pedagogika, psychologia, prawo czy nauki ekonomiczne zaliczane są do krajowej czołówki. Kierunki studiów na Uniwersytecie Gdańskim posiadają certyfikaty jakości, czyli akredytacje Państwowej Komisji Akredytacyjnej oraz Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej

Uczelnia oferuje kształcenie na ponad 70 kierunkach studiów magisterskich i licencjackich w zakresie ok. 200 specjalności (niektóre kierunki również w języku angielskim), jak i szeroki wybór studiów podyplomowych dostępnych już po studiach licencjackich oraz studia doktoranckie.

Studia na Uniwersytecie Gdańskim to nie tylko nauka, ale także możliwość uczestnictwa w studenckim życiu kulturalnym, które aktywnie organizuje Akademickie Centrum Kultury „Alternator”, treningi w 25 sekcjach sportowych AZS i udział w pracach studenckich kół naukowych, międzynarodowych organizacjach i stowarzyszeniach. Studenci UG biorą udział w europejskich programach wymiany Studentów - takich jak ERASMUS, czy polskich - jak np. MOST. Mają praktyki i staże w instytucjach i przedsiębiorstwach w całej Polsce i za granicą. Ważnym aspektem studenckiej aktywności jest działalność Biura Karier UG, które pomaga zdobywać pracę i podejmować decyzje dotyczące zawodowego rozwoju, zaś Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości doradza studentom w zakładaniu własnych firm.

Nowoczesne warunki studiowania zapewnia wciąż rozbudowywany Bałtycki Kampus Uniwersytetu Gdańskiego z nowymi gmachami Wydziału Nauk Społecznych, Wydziału Biologii, Wydziału Chemii, Instytutu Neofilologii, nowoczesnej Biblioteki Głównej UG, odpowiadającymi wymaganiom XXI wieku.

Atutem Uniwersytetu Gdańskiego jest zwrócenie się ku morzu. Morski autorytet uczelni budują znakomite stacje badawcze o międzynarodowej renomie, takie jak Stacja Morska Instytutu Oceanografii UG w Helu, a morski wizerunek uczelni to unikatowe kierunki studiów, specjalności i badania naukowe związane z morzem, zwłaszcza pobrzeżem Bałtyku.

Rozwijanie działalności badawczej, uruchamianie nowych, dających szansę wszechstronnego rozwoju kierunków studiów oraz rozbudowa bazy dydaktyczno-badawczej pozwala Uniwersytetowi Gdańskiemu ugruntowywać pozycję lidera wśród uczelni wyższych.

Oferta Kształcenia

Oferta edukacyjna studiów I i II stopnia

Rekrutacja
tel. 58 523 25 31, 523 25 32
80-309 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 8

rekrutacja@ug.edu.pl
www.rekrutacja.ug.edu.pl


WYDZIAŁ BIOLOGII

 • biologia (I i II stopień studiów stacjonarnych i niestacjonarnych)
 • biologia medyczna (I stopień studiów stacjonarnych)
 • waloryzacja i zarządzanie zasobami przyrody (II stopień studiów stacjonarnych)

MIĘDZYUCZELNIANY WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII UG I GUMed

 • biotechnologia (I i II stopień studiów stacjonarnych)

WYDZIAŁ CHEMII

 • chemia (I i II stopień studiów stacjonarnych i II stopień niestacjonarnych)
 • ochrona środowiska ( (I i II stopień studiów stacjonarnych i II stopień niestacjonarnych)

WYDZIAŁ EKONOMICZNY

 • biznes i technologia ekologiczna (II stopień studiów stacjonarnych i niestacjonarnych)
 • ekonomia (I i II stopień studiów stacjonarnych i niestacjonarnych)
 • międzynarodowe stosunki gospodarcze (I i II stopień studiów stacjonarnych i niestacjonarnych)
 • międzynarodowe stosunki gospodarcze specjalność International Business (I i II st. studiów stacjonarnych)

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY

 • amerykanistyka (I i II stopień studiów stacjonarnych)
 • etnofilologia kaszubska (I stopień studiów stacjonarnych)
 • filologia angielska (I i II stopień studiów stacjonarnych i niestacjonarnych)
 • filologia germańska (I i II stopień studiów stacjonarnych i niestacjonarnych)
 • filologia klasyczna (I i II stopień studiów stacjonarnych)
 • filologia polska (I i II stopień studiów stacjonarnych i niestacjonarnych)
 • filologia romańska (I i II stopień studiów stacjonarnych i I stopień studiów niestacjonarnych)
 • filologia rosyjska (I i II stopień studiów stacjonarnych i niestacjonarnych)
 • iberystyka (I stopień studiów stacjonarnych i niestacjonarnych)
 • kulturoznawstwo (I i II stopień studiów stacjonarnych)
 • lingwistyka stosowana (I i II stopień studiów stacjonarnych, I stopień studiów niestacjonarnych)
 • logopedia (I i II stopień studiów stacjonarnych)
 • rosjoznawstwo (I stopień studiów stacjonarnych i niestacjonarnych)
 • sinologia (I stopień studiów stacjonarnych i niestacjonarnych)
 • skandynawistyka (I i II stopień studiów stacjonarnych)
 • skandynawistyka specjalność język, kultura, gospodarka Finlandii (I stopień studiów stacjonarnych)
 • slawistyka (I i II stopień studiów stacjonarnych)
 • studia bałkańskie (I stopień studiów stacjonarnych)
 • studia wschodnie (I stopień studiów stacjonarnych)
 • Studium Humanitatis - tradycje cywilizacji europejskiej (I stopień studiów stacjonarnych)
 • teatrologia (II stopień studiów stacjonarnych)
 • wiedza o teatrze (I stopień studiów stacjonarnych)
 • wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej (I stopień studiów stacjonarnych i niestacjonarnych)
 • zarządzanie instytucjami artystycznymi (I stopień studiów stacjonarnych)

WYDZIAŁ HISTORYCZNY

 • archeologia (I i II stopień studiów stacjonarnych)
 • etnologia ((I i II sto­pień stu­diów stacjonar­nych i I stopień studiów nie­stacjonar­nych)
 • historia (I i II stopień studiów stacjonarnych i niestacjonarnych)
 • historia sztuki (I i II stopień studiów stacjonarnych i I stopień studiów niestacjonarnych)
 • krajoznawstwo i turystyka historyczna (I i II stopień studiów stacjonarnych i I stopień niestacjonarnych) 
 • niemcoznawstwo (I i II stopień studiów stacjonarnych)
 • religioznawstwo (I stopień studiów stacjonarnych i niestacjonarnych)

WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I INFORMATYKI

 • bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna (I stopień studiów stacjonarnych)
 • bioinformatyka (I stopień studiów stacjonarnych)
 • physics (I i II stopień studiów stacjonarnych)
 • fizyka (I i II stopień studiów stacjonarnych)
 • fizyka medyczna (I i II stopień studiów stacjonarnych) 
 • informatyka (I i II stopień studiów stacjonarnych i niestacjonarnych)
 • matematyka (I i II stopień studiów stacjonarnych)
 • mathematics (I i II stopień studiów stacjonarnych)
 • medical physics (I i II stopień studiów stacjonarnych) 

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

 • bezpieczeństwo narodowe (I i II stopień studiów stacjonarnych i niestacjonarnych)
 • dyplomacja (I stopień studiów stacjonarnych i niestacjonarnych)
 • dziennikarstwo i komunikacja społeczna (I i II stopień studiów stacjonarnych i niestacjonarnych)
 • filozofia (I i II stopień studiów stacjonarnych i niestacjonarnych)
 • pedagogika (I i II stopień studiów stacjonarnych i niestacjonarnych)
 • pedagogika specjalna (I i II stopień studiów stacjonarnych i niestacjonarnych)
 • pedagogika wczesnej edukacji (I stopień studiów stacjonarnych i niestacjonarnych)
 • politologia (I i II stopień studiów stacjonarnych i niestacjonarnych)
 • praca socjalna (I i II stopień studiów stacjonarnych i niestacjonarnych)
 • psychologia (jednolite studia magisterskie stacjonarne oraz niestacjonarne)
 • psychologia specjalność neurobiopsychologia (jednolite studia magisterskie stacjonarne)
 • socjologia (I i II stopień studiów stacjonarnych i niestacjonarnych)

WYDZIAŁ OCEANOGRAFII I GEOGRAFII

 • geografia (I i II stopień studiów stacjonarnych)
 • geologia (I stopień studiów stacjonarnych)
 • gospodarka przestrzenna (I i II stopień studiów stacjonarnych i niestacjonarnych)
 • gospodarka wodna i ochrona zasobów wód (I stopień studiów stacjonarnych)
 • ichtiologia morska (I stopień studiów stacjonarnych)
 • oceanografia (I i II stopień studiów stacjonarnych)

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI

 • administracja (I i II stopień studiów stacjonarnych i niestacjonarnych)
 • European Business Administration (I stopień studiów stacjonarnych)
 • kryminologia (I i II stopień studiów stacjonarnych i niestacjonarnych)
 • prawo (jed­nolite stu­dia ma­gister­skie stacjonar­ne i studia nie­stacjonar­ne - wie­czoro­we i za­ocz­ne)
 • podatki i doradztwo podatkowe (I stopień studiów stacjonarnych i I i II stopień studiów niestacjonarnych)
 • prawo w administracji i gospodarce (II sto­pień stu­diów nie­stacjonar­nych)

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

 • finanse i rachunkowość (I i II stopień studiów stacjonarnych i niestacjonarnych)
 • informatyka i ekonometria (I i II stopień studiów stacjonarnych i niestacjonarnych)
 • zarządzanie (I i II stopień studiów stacjonarnych i niestacjonarnych)
 • podatki i doradztwo podatkowe ((I stopień studiów stacjonarnych, I i II stopień studiów nies­tacjonar­nych)

Stan na dzień 29 czewca 2015 r.

Czy wiesz, że

Czy wiesz, że:

Absolwenci UG zmieniają świat! Są wśród nich znani naukowcy (m.in. Maciej Żylicz), ekonomiści (np. profesorowie Dariusz Filar, Leszek Pawłowicz, Anna Zielińska-Głębocka ), pisarze (np. Stefan Chwin, Paweł Huelle), sportowcy (m.in. Monika Pyrek), reżyserzy (Krzysztof Babicki, Maciej Dejczer), dziennikarze (Tomasz Wołek), a także politycy, ministrowie oraz premierzy - Jan Krzysztof Bielecki oraz Donald Tusk, pełniący funkcję przewodniczącego Rady Europejskiej. Absolwentka UG Aneta Kręglicka, zdobywając w 1989 roku tytuł Miss Świata, stała się najpiękniejszym ambasadorem uczelni. Uniwersytet Gdański to także uczelnia prezydentów RP: Aleksander Kwaśniewski był studentem UG, świętej pamięci prezydent RP Lech Kaczyński przez wiele lat był pracownikiem naukowym UG, a prezydent Lech Wałęsa jest doktorem honoris causa UG i doradcą JM Rektora UG ds. globalizacji.

Kadra akademicka UG prowadzi badania naukowe na światowym poziomie i zdobywa prestiżowe nagrody. Na przykład prof. Grzegorz Węgrzyn jest odkrywcą leku na rzadką chorobę genetyczną Sanfilippo, prof. Ryszard Horodecki – laureatem Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w dziedzinie informatyki kwantowej.

Na Uniwersytecie Gdańskim propagowana jest idea przedsiębiorczości. Uniwersytecka drużyna SIFE (Students In Free Enterprise) przez dziesięć lat z rzędu zdobywa mistrzostwo Polski w międzynarodowym konkursie SIFE - Studenci dla Przedsiębiorczości, reprezentując Polskę w finałach światowych SIFE World Cup.

Studenci UG prowadzą uczelniane zespoły, gazety, teatry (w tym jedyny w Trójmieście teatr Maybe Theatre Company, wystawiający na profesjonalnych scenach spektakle w języku angielskim) oraz internetowe Megaotwarte Radio Studenckie - MORS.

Akademickie drużyny sportowe AZS UG należą do najlepszych w Polsce. AZS UG jest na czwartym miejscu w kategorii uniwesytetów w klasyfikacji Akademickich Mistrzostw Polski.

Uczelnia przystosowana jest do potrzeb niepełnosprawnych studentów. Wśród absolwentów UG jest Paweł Urbański, niewidomy student, który w specjalnej, zorganizowanej przez uczelnię wyprawie alpinistyczno-szkoleniowej, zdobył najwyższy szczyt na półkuli południowej i obu Ameryk - Aconcagua.

Studia doktoranckie i podyplomowe

Studia podyplomowe:
e-mail: podyplomowe@ug.edu.pl
Szczegółowe informacje na temat poszczególnych studiów podyplomowych znajdują się na stronie: http://ug.edu.pl/rekrutacja/studia_podyplomowe

 

Studia doktoranckie:
e-mail: doktoranci@ug.edu.pl
Szczegółowe informacje na temat poszczególnych studiów doktoranckich znajdują się na stronie: http://ug.edu.pl/rekrutacja/studia_trzeciego_stopnia

 

Gdańsk, ul. Bażyńskiego 8
budynek Rektoratu

STUDIA PODYPLOMOWE

Wydział Biologii

Wydział Chemii

Wydział Ekonomiczny

Wydział Filologiczny

Wydział Historyczny

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Wydział Nauk Społecznych

Wydział Oceanografii i Geografii

Wydział Prawa i Administracji

Wydział Zarządzania

STUDIA DOKTORANCKIE

Skontaktuj się z nami

BIURO REKRUTACJI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO
(studia I i II stopnia)

ul. Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk

tel. 58 523 25 31, 58 523 25 32

rekrutacja@ug.edu.pl

www.ug.edu.pl

DZIAŁ KSZTAŁCENIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO
(studia doktoranckie i podyplomowe)

ul. Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk

podyplomowe@ug.edu.pl

doktoranci@ug.edu.pl

www.ug.edu.pl

WYDZIAŁ BIOLOGII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

ul. Wita Stwosza 59, 80-952 Gdańsk

www.biology.ug.edu.pl

WYDZIAŁ CHEMII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

ul. Wita Stwosza 63, 80-952 Gdańsk

www.chemia.ug.edu.pl

WYDZIAŁ EKONOMICZNY UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

ul. Armii Krajowej 119/121 , 81-824 Sopot

www.ekonom.ug.edu.pl

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

ul. Wita Stwosza 55 , 80-952 Gdańsk

www.fil.ug.edu.pl

WYDZIAŁ HISTORYCZNY UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

ul. Wita Stwosza 55 , 80-952 Gdańsk

www.historia.ug.edu.pl

WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I INFORMATYKI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

ul. Wita Stwosza 57 , 80-952 Gdańsk

www.mfi.ug.edu.pl

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

ul. Jana Bażyńskiego 4 , 80-952 Gdańsk

www.wns.ug.edu.pl

WYDZIAŁ OCEANOGRAFII I GEOGRAFII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

Instytut Oceanografii

Al. Marszałka Piłsudskiego 46 , 81-378 Gdynia

Instytut Geografii

Ul. Bażyńskiego 4, 80-952 Gdańsk

www.oig.ug.edu.pl

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

ul. Jana Bażyńskiego 6 , Gdańsk

www.prawo.ug.edu.pl

MIĘDZYUCZELNIANY WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII UG-GUMed

ul. Kładki 24 , 80-822 Gdańsk

www.biotech.ug.edu.pl

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA UIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

ul. Armii Krajowej 101 , 81-824 Sopot

www.wzr.ug.edu.pl

Artykuły dotyczące uczelni

Wyświetlone 1-12 z 30 rekordów.

Design w przestrzeni społecznej - nowe studia podyplomowe UG i ASP w Gdańsku

Design w przestrzeni społecznej to wspólna propozycja Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku i Uniwersyte

...

Stań się konkurencyjny z UG - dofinansowane studia podyplomowe

Uczestnicy Projektu "Stań się konkurencyjny z UG - podnosimy kwalifikacje w małych i średnich przeds

...

Rekrutacja do Szkoły Prawa Chińskiego

Program szkoły skierowany jest do studentów prawa, ekonomii i administracji, jak również do absolwen

...

Rekrutacja na Uniwersytet Gdański – rok akademicki 2017/2018

20 czerwca 2017 roku ruszyły zapisy na studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie na U

...

​Rekrutacja w Instytucie Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego trwa

Szukasz studiów, które poszerzą Twoje horyzonty myślowe i nauczą krytycznego myślenia? Chcesz zdobyć

...

Światowej klasy naukowcy będą pracować na UG nad szczepionką leczącą raka

Dwóch światowej klasy naukowców, prof. Ted Hupp i prof. Robin Fahraeus, otrzyma 41 milionów złotych

VII Dni Australii na Uniwersytecie Gdańskim

VII Dni Australii to cykl prezentacji, filmików, warsztatów o nauce, życiu, pracy i podróżach po Aus

...

Studiuj w Instytucie Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa UG

Rekrutacja w Instytucie Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego już otwarta.

Bałtycki Festiwal Ekonomiczny na Wydziale Ekonomicznym UG

Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego zaprasza 12 oraz 13 maja 2016 r. na Bałtycki Festiwal E...

Podatki i Doradztwo podatkowe

Kierunek Podatki i Doradztwo podatkowe to nowatorski międzywydziałowy kierunek studiów, prowadzony p...

Uniwersytet Gdański - Studia Podyplomowe Skandynawistyczne

Uniwersytet Gdański zaprasza na Studia Podyplomowe Skandynawistyczne adresowane do absolwentów wszys...

Uniwersytet Gdański – przyroda

Przyrodę można studiować na Uniwersytecie Gdańskim na studiach dziennych I stopnia. Po 3-letniej nau...

Lokalizacja