Szczegółowy opis uczelni

Poznaj UTP w Bydgoszczy

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy jest uczelnią wieloprofilową o bogatej ofercie kształcenia zawierającej kierunki techniczne, rolnicze, ale także fizyczno-informatyczne, przyrodnicze, artystyczne i ekonomiczne.

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy jest wieloprofilową uczelnią kształcącą inżynierów, jedyną w regionie integrującą nauki rolnicze i techniczne. W ciągu 60 lat mury uczelni opuściło ponad 45 000 absolwentów.

Absolwentami są m.in. światowej sławy projektant stadionu olimpijskiego w Sydney mgr inż. Edmund Obiała oraz kryptolog profesor Józef Pieprzyk.

Obecnie na siedmiu wydziałach, w jednostkach międzywydziałowych oraz w administracji zatrudnionych jest 1300 pracowników, z czego 680 stanowią nauczyciele akademiccy, wśród nich 134 profesorów i doktorów habilitowanych.

Na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz doktoranckich i podyplomowych kształci się około 10 000 studentów. Konsekwentnie realizowany jest proces kształcenia nowoczesnych kadr inżynieryjno-technicznych poprzez:

 • uruchamianie nowych potrzebnych regionowi kierunków studiów
 • budowanie i rozszerzanie indywidualnego toku studiów
 • elastyczność procesu kształcenia
 • wdrażanie systemu ETCS oraz programów MostAR i MOSTECH umożliwiających studentom odbywanie części studiów w innych uczelniach krajowych i zagranicznych.

UTP zajmuje wysokie miejsca w rankingach wyższych uczelni, zwłaszcza w tych, w których oceniane jest przygotowanie absolwentów do zdobycia dobrej pracy.

Oferta kształcenia

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich prowadzi na rok 2016/2017 rekrutację kandydatów na następujące kierunki studiów:

a) studia stacjonarne pierwszego stopnia:

 • analityka chemiczna i spożywcza
 • architektura krajobrazu
 • architektura (w języku polskim i w języku angielskim)
 • architektura wnętrz
 • biotechnologia
 • budownictwo
 • elektronika i telekomunikacja (w języku polskim i w języku angielskim)
 • elektrotechnika
 • energetyka
 • finanse i rachunkowość
 • fizyka techniczna
 • informatyka stosowana
 • inżynieria biomedyczna
 • inżynieria gazu łupkowego
 • inżynieria materiałowa *
 • inżynieria odnawialnych źródeł energii
 • inżynieria środowiska
 • mechaniczna inżynieria tworzyw
 • mechanika i budowa maszyn
 • nanobioinżynieria
 • ochrona środowiska
 • ogrody zoologiczne i zwierzęta amatorskie
 • rolnictwo
 • technologia chemiczna
 • technologia żywności i żywienie człowieka
 • teleinformatyka
 • transport
 • wzornictwo
 • zarządzanie
 • zarządzanie i inżynieria produkcji
 • zoofizjoterapia
 • zootechnika

b) studia stacjonarne drugiego stopnia:

 • architektura (w języku polskim i w języku angielskim)
 • architektura wnętrz
 • biotechnologia (w języku polskim i w języku angielskim)
 • budownictwo
 • Computer Aided Engineering (w języku angielskim)
 • elektronika i telekomunikacja
 • elektrotechnika
 • informatyka stosowana
 • inżynieria biomedyczna
 • inżynieria materiałowa *
 • inżynieria środowiska
 • mechanika i budowa maszyn
 • ochrona środowiska
 • rolnictwo (w języku polskim i w języku angielskim)
 • technologia chemiczna (w języku polskim i w języku angielskim)
 • technologia żywności i żywienia człowieka
 • transport
 • zarządzanie
 • zarządzanie i inżynieria produkcji
 • zootechnika (w języku polskim i w języku angielskim)

c) studia niestacjonarne pierwszego stopnia:

 • analityka chemiczna i spożywcza
 • biotechnologia
 • budownictwo
 • elektronika i telekomunikacja
 • elektrotechnika
 • finanse i rachunkowość
 • informatyka stosowana
 • inżynieria materiałowa *
 • inżynieria środowiska
 • mechanika i budowa maszyn
 • ochrona środowiska
 • rolnictwo
 • technologia chemiczna
 • teleinformatyka
 • transport
 • zarządzanie
 • zarządzanie i inżynieria produkcji
 • zoofizjoterapia *
 • zootechnika

d) studia niestacjonarne drugiego stopnia:

 • budownictwo
 • elektronika i telekomunikacja
 • elektrotechnika
 • informatyka stosowana
 • inżynieria materiałowa *
 • inżynieria środowiska
 • mechanika i budowa maszyn
 • ochrona środowiska
 • rolnictwo
 • technologia chemiczna
 • transport
 • zarządzanie
 • zarządzanie i inżynieria produkcji
 • zootechnika (w języku polskim i angielskim)

*/ wymagana uchwała Senatu UTP

Rekrutacja na studia

Zasady i tryb przyjmowania kandydatów na studia pierwszego i drugiego stopnia na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy dostępne są na stronie internetowej Uczelni

Warto wiedzieć

Na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich dużo się dzieje.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zaglądania na stronę UTP i śledzenia na bieżąco informacji.

AKTUALNOŚCI STUDENCKIE

DOMY STUDENTA

BIURO KARIER

DZIAŁALNOŚĆ STUDENCKA

Skontaktuj się z nami

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

(UTP Bydgoszcz)

Al. prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz

tel: 52 374 94 01, 52 374 94 11

fax: 52 374 94 05

www.utp.edu.pl

rekrutacja.utp.edu.pl

kontakty e-mail:

rdd@utp.edu.pl (dział spraw studenckich)

rekrutacja@utp.edu.pl (biuro rekrutacji)

rdk@utp.edu.pl (dział kształcenia)

Dział Dydaktyki i Spraw Studenckich

Al. prof. S. Kaliskiego 7, bud. 3.1, pok. 108 - 110, 85 - 796 Bydgoszcz
tel. 52 374 94 01, 52 374 94 06


e-mail: rdd@utp.edu.pl

http://www.utp.edu.pl

Dział Kształcenia

tel. 52 374 93 67, 374 92 23

ul. Ks. A. Kordeckiego 20, 85-225 Bydgoszcz

e-mail: rdk@utp.edu.pl

http://www.utp.edu.pl

Dziekanat Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

tel. 52 340 85 19, 340 85 32, 340 85 32, 340 85 54

Al. Prof. S. Kaliskiego 7, 85-789 Bydgoszcz

e-mail: dzwbiis@utp.edu.pl

http://wbis.utp.edu.pl

Dziekanat Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej

tel. 52 374 90 50

ul. Seminaryjna 3, 85-326 Bydgoszcz

e-mail: dzwtiich@utp.edu.pl

http://wtiich.utp.edu.pl

Sekretariat Instytutu Matematyki i Fizyki

tel. 52 340 86 50, 340 86 92

Al. Prof. S. Kaliskiego 7, 85-789 Bydgoszcz

e-mail: dzimif@utp.edu.pl

http://imif.utp.edu.pl

Dziekanat Wydziału Inżynierii Mechanicznej

tel. 52 340 82 70, 340 82 73

Al. Prof. S. Kaliskiego 7, 85-789 Bydgoszcz

e-mail: dzwim@utp.edu.pl

http://wim.utp.edu.pl

Dziekanat Wydziału Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki

tel. 52 340 80 16, 340 80 38, 340 80 54

Al. Prof. S. Kaliskiego 7, 85-789 Bydgoszcz

e-mail: wtie@utp.edu.pl

http://wtie.utp.edu.pl

Dziekanat Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii

tel. 52 374 95 40, 374 95 63

ul. Bernardyńska 6/8, 85-029 Bydgoszcz

e-mail: dzwr@utp.edu.pl

http://wr.utp.edu.pl

Dziekanat Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt

tel. 52 374 97 67, 374 97 76

ul. Mazowiecka 28, 85-084 Bydgoszcz

e-mail: whibz@utp.edu.pl

http://whbz.utp.edu.pl

Dziekanat Wydziału Zarządzania

tel. 52 340 82 28, 340 88 55

ul. Fordońska 430, 85-790 Bydgoszcz

e-mail: dzwzr@utp.edu.pl

http://wz.utp.edu.pl

Artykuły dotyczące uczelni

Wyświetlone 1-8 z 8 rekordów.

UTP w Bydgoszczy zaprasza na Drzwi Otwarte

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy serdecznie zaprasza na Drz...

UTP w Bydgoszczy rekrutuje na studia drugiego stopnia

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy prowadzi rekrutację na studia drugiego stopnia

UTP w Bydgoszczy zaprasza na Drzwi Otwarte

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy zaprasza wszyst...

UTP w Bydgoszczy – kierunek zoofizjoterapia

niwersytet Techniczno-Przyrodniczy zaprasza na nowy kierunek studiów zoofizjoterapię. Są to studia

UTP w Bydgoszczy prowadzi rekrutację uzupełniającą na studia

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy prowadzi rekrutację uzupeł...

​Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy (UTP) - zootechnika

Zootechnika to ciekawy kierunek studiów proponowany przez Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im...

Uniwersytet Techniczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, kierunki studiów, zasady rekrutacji

Uniwersytet Techniczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy do 2006 roku funkcjonował pod nazwą Akademii Techni...

UTP w Bydgoszczy zaprasza na huczne "Otrzęsiny"

Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy serdecznie za...

Lokalizacja