Jakiego artykułu szukasz?

Administracja w WSPiA wysoko oceniona przez Polską Komisję Akredytacyjną

Ocena Państwowej Komisji Akredytacyjnej potwierdza, że „administracja” w WSPiA jest najlepszym kierunkiem na Podkarpaciu. Spośród ośmiu przyjętych przez PKA kryteriów jakościowych dwa uzyskały najwyższą możliwą ocenę "wyróżniająco".
Administracja w WSPiA wysoko oceniona przez Polską Komisję Akredytacyjną

Kierunek „administracja” prowadzony przez Wyższą Szkołę Prawa i Administracji uzyskał wysoką ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Komisja uznała, że infrastruktura dydaktyczna oraz prowadzenie badań naukowych w uczelni zasługuje na wyróżnienie. W pozostałych 6 kategoriach „administracja” w WSPiA otrzymała „5”. Polska Komisja Akredytacyjna to niezależna instytucja, której ocena ma wpływ na uprawnienia do prowadzenia danego kierunku.

Według Polskiej Komisji Akredytacyjnej Wyższa Szkoła Prawa i Administracji spełnia wszystkie wymagania kadrowe, programowe, w tym dotyczące osiąganych efektów kształcenia, oraz organizacyjne do prowadzenia kierunku "administracja" na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Co bardzo ważne spośród ośmiu przyjętych przez PKA kryteriów jakościowych dwa uzyskały najwyższą możliwą ocenę "wyróżniająco". Komisja doceniła w taki sposób prowadzenie badań naukowych oraz infrastrukturę dydaktyczną WSPiA. Pozostałe sześć kryteriów uzyskało również wysoką ocenę "w pełni”, czyli „piątkę”.

Według Polskiej Komisji Akredytacyjnej na wysoką ocenę zasłużyły: koncepcja rozwoju kierunku, cele i efekty kształcenia oraz system ich weryfikacji, program studiów, zasoby kadrowe, system wsparcia studentów w procesie uczenia się oraz wewnętrzny system zapewnienia jakości. Ocena PKA potwierdza, że „administracja” w WSPiA jest najlepszym kierunkiem na Podkarpaciu.

Wysoka ocena dla kierunku „administracja” w WSPiA to bardzo ważna wiadomość. Jak tłumaczy prof. Jerzy Posłuszny, Rektor WSPIA, uczelnia prowadzi studia na kierunku „administracja” od wielu lat.

– W tym roku świętujemy 20-lecie działalności WSPiA na rynku edukacyjnym. Przez ten czas udało nam się zbudować doskonałą własną kadrę naukową. Są to wybitni specjaliści z różnych dziedzin. Wśród wykładowców jest także wielu praktyków. Warto podkreślić, że WSPiA zatrudnia aż 6 sędziów NSA, najwięcej spośród wszystkich uczelni w Polsce. Cały czas zmieniamy ten kierunek, dostosowując go do aktualnych potrzeb rynku pracy. Dlatego do oferty wprowadzamy nowe atrakcyjne specjalności. Wszystko po to, aby kształcić wysoko wyspecjalizowanych ekspertów posiadających praktyczne umiejętności. Warto podkreślić, że kierunek administracja w WSPiA uznawany jest przez środowisko akademickie za jeden z najlepszych w Polsce. Potwierdzeniem naszych starań i opinii jest bardzo wysoko ocena wystawiona przez Polską Komisję Akredytacyjną – mówi prof. Jerzy Posłuszny, Rektor WSPiA.

PKA

Polska Komisja Akredytacyjna jest niezależną państwową instytucją, działającą na rzecz zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia. Podstawowymi celami działań Komisji są dbałość o spełnianie standardów jakościowych przyjętych dla szkolnictwa wyższego, nawiązujących do najlepszych wzorców obowiązujących w europejskiej i globalnej przestrzeni edukacyjnej. Wspiera także uczelnie publiczne i niepubliczne w procesie doskonalenia jakości kształcenia, a także budowania kultury jakości. Działania te zmierzają do zapewnienia absolwentom polskich szkół wyższych wysokiej pozycji na krajowym i międzynarodowym rynku pracy oraz do zwiększenia konkurencyjności polskich uczelni jako instytucji europejskich.

Polska Komisja Akredytacyjna realizuje swoją misję poprzez dokonywanie obligatoryjnych ocen programowych i instytucjonalnych oraz formułowanie opinii o wnioskach dotyczących nadawania uprawnień do prowadzenia studiów. Ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej decyduje o przyznaniu uprawnień do prowadzenia danego kierunku.

WSPiA

Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w tym roku obchodzi jubileusz 20-lecia istnienia. Uczelnia jest najstarszą Szkołą Wyższą na Podkarpaciu utworzoną w 1995 r. Od tego czasu wykształciła ponad 30 tys. absolwentów. Uczelnia prowadzi studia w trzech Kolegiach Dydaktycznych. Kolegium Prawa, Kolegium Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Kolegium Administracji, Biznesu i Zarządzania.

Studenci do wyboru mają cztery kierunki studiów: Prawo (5-letnie studia magisterskie), Bezpieczeństwo Wewnętrzne (studia I i II stopnia – licencjackie i magisterskie) oraz Administrację // Zarządzanie (studia I i II stopnia).

WSPiA jest także jedyną uczelnią niepubliczną na Podkarpaciu, a nawet w Polsce wschodniej - co więcej, jedną z 19 (na ponad 300) uczelni niepublicznych w Polsce, która posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk prawnych. Daje nam to status uczelni akademickiej i tym samym przynależność do elitarnej grupy najlepszych uczelni w Polsce.

 

Komentarze (0)

brak komentarzy…
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Politechnika Łódzka
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
Uniwersytet Gdański
Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie