UAM Poznań, podmiana Iwona Paroń 24.04.2020
Jakiego typu studiów szukasz?

Studia filologiczne

Filologiczne

Propozycja studiów filologicznych to doskonała oferta dla tych, którzy cenią kulturę słowa, z pasją interpretują teksty polskie i obce, zapamiętale czytają książki i z przyjemnością o nich dyskutują. Studia filologiczne pozwalają szlifować mowę i pismo w danym języku, ale także uczą historii oraz kultury wybranego kraju.

Studia filologiczne nie należą do łatwych. Wymagają systematyczności i zaangażowania, dlatego dobrze, aby kandydat posiadał naturalne predyspozycje do nauki języków obcych. Słuch fonetycznych, świetna pamięć i łatwość w przyswajaniu nowego słownictwa z pewnością bardzo ułatwią naukę oraz uczynią ją przyjemniejszą. Warto interesować się zagadnieniami społecznymi, historycznymi i kulturalnymi danego kraju, śledzić prasę, internet, telewizję.

Doskonała znajomość języków obcych jest dziś bardzo pożądana na rynku pracy. Dotyczy to zarówno popularnego języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego czy włoskiego, ale także języków uznawanych za niszowe, takich jak: czeski, grecki, japoński, chiński, węgierski, szwedzki, norweski, duński. Osoby ubiegające się o pracę, gdzie wymagana jest znajomość mało popularnych języków obcych, mogą liczyć na bardzo atrakcyjne warunki finansowe.

Absolwenci studiów filologicznych najczęściej są zatrudniani w charakterze tłumacza, nauczyciela, specjalisty w dziedzinie języka biznesu, propagatora kultury danego obszaru językowego. Znając bardzo dobrze język obcy, są atrakcyjnymi kandydatami na rynku pracy w wielu branżach, głównie w firmach z kapitałem zagranicznym. Wysoko cenieni są tłumacze symultaniczni, a ich praca uznawana jest za niezwykle prestiżową.


filologiczne kierunki studiów
a
afrykanistykaamerykanistykaangielski język biznesuarabistykaasian studies - korean studies
b
bałkanistykabałtologia-filologia litewskabałtologia-filologia łotewskabałtyckie studia kulturowebusiness and languagesbusiness linguistics
c
Central European and Balkan Studiescyberlingwistyka
e
English Linguistics: Theories, Interfaces, TechnologiesEnglish Studies: Literature and Cultureetnofilologia białoruskaetnofilologia kaszubskaetnolingwistykaeuropean joint master’s programme in english and american studies
f
filologia angielskafilologia angielska z językiem niemieckimfilologia angielska z lingwistyką stosowanąfilologia angielska z pedagogikąfilologia angielsko-celtyckafilologia angielsko-chińskafilologia bałkańska (bałkanistyka)filologia białoruskafilologia chorwacka i filologia serbskafilologia czeskafilologia dalekowschodniafilologia duńskafilologia fińskafi­lologia fran­cu­ska z drugim językiem ro­mańskimfilologia germańskafilologia germańska z dodatkowym językiemfilologia germańska z językiem angielskimfilologia hiszpańska (iberystyka)filologia hiszpańska z amerykanistyką filologicznąfilologia hiszpańska z językiem angielskimfilologia indyjska (indologia)filologia klasycznafilologia klasyczna i śródziemnomorskafilologia koreańskafilologia litewska i łotewska (bałtologia)filologia niderlandzkafilologia norweskafilologia nowogreckafilologia polskafilologia polska i kulturoznawstwo (makrokierunek)filologia polska jako obcafilologia polska nauczycielskafilologia polska z językiem angielskimfilologia południowsłowiańskafilologia portugalskafilologia romańskafilologia romańska z językiem obcymfilologia rosyjskafilologia rosyjska z dodatkowym językiem angielskimfilologia rosyjsko-ukraińskafilologia rumuńskafilologia skandynawska (skandynawistyka)filologia słowiańskafilologia szwedzkafilologia ukraińskafilologia ukraińska z językiem rosyjskimfilologia węgierskafilologia wietnamskafilologia włoskafilologia wschodniosłowiańska
g
global communicationglottodydaktyka polonistyczna
h
hebraistyka
i
iberoznawstwoindologiaindywidualne studia międzydziedzinowe ISMinformatologia z biznesowym językiem angielskimiranistykaitalianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem
j
japonistykajęzyk francuskijęzyk francuski w komunikacji zawodowej z drugim językiem romańskimjęzyk i kultura Rosjijęzyki obce w mediach i biznesiejęzyk niemiecki i komunikacja w biznesiejęzyk niemiecki w obrocie gospodarczym język rosyjski w tłumaczeniach specjalistycznych
k
komunikacja biznesowa w języku rosyjskimkomunikacja wizerunkowo-mediacyjnakoreanistykakultura Rosji i narodów sąsiednich, studia filologiczne
l
latynoamerykanistykalingwistyka dla biznesulingwistyka kulturowalingwistyka kulturowa regionu azjatyckiegolingwistyka kulturowa regionu europejskiegolingwistyka stosowanalingwistyka w komunikacji specjalistycznejliteratura powszechna
m
mongolistyka i tybetologia
n
nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiegoniemcoznawstwonowe media i kultura cyfrowa
p
polonistyczno-filozoficzne studia nauczycielskiepolsko-niemieckie studia kulturowe i translatorskie przekład rosyjsko - polski z dodatkowym językiem obcym
r
rosjoznawstwo
s
scandinavian studies (studia skandynawskie)sinologiaskandynawistyka: studia filologiczno - biznesoweslawistykastudia afrykańskiestudia azjatyckiestudia bałkańskiestudia bałtyckie studia bułgarystycznestudia eurazjatyckiestudia filologiczno-kulturoznawcze (makrokierunek)studia nad Azją Południowo-Wschodniąstudia nad buddyzmemstudia nad Chinamistudia nad Indiami i Azją Południowąstudia nad Japoniąstudia nad Koreąstudia niemcoznawcze i środkowoeuropejskiestudia polonistyczno - germanistycznestudia polsko-niemieckiestudia polsko‐ukraińskiestudia slawistycznestudia środkowo-wschodnioeuropejskiestudia śródziemnomorskie
t
tłumaczenie ustnetranslacja konferencyjnatranslatorykatranslatoryka biznesowaturkologiatwórcze pisanie
u
ukrainistyka z językiem rosyjskim i angielskim
Czytaj więcej o studiach filologicznych
Czy warto kończyć studia filologiczne

Ukończenie studiów to nie tylko dyplom licencjata czy magistra. To przede wszystkim kilka lat spędzonych na zgłębianiu określonej dziedziny, kontakt ze specjalistami i autorytetami z danej branży, dostęp do materiałów i źródeł wiedzy przewidzianych tylko dla studentów.

Dyplom wyższej uczelni jest przepustką do dalszych etapów kształcenia i zdobywania kompetencji – studiów doktoranckich, podyplomowych. Ale też krokiem do zdobycia lepiej płatnej pracy. Określone wykształcenie jest niezbędne do zatrudnienia na pewnych stanowiskach i bez dyplomu nie ma szansy na awans.

Idąc na studia poznajesz ludzi o różnych poglądach, pochodzących z różnych środowisk, kultur, też krajów – to świetna lekcja tolerancji i otwartości na odmienność. Znajomości i przyjaźnie studenckie nawiązywane są na długie lata – doświadczenia z trudnych sesji egzaminacyjnych cementują relacje niekiedy na całe życie.

Zaangażowanie w działalność różnych organizacji studenckich pozwala na rozwijanie pasji, zdobywanie cennych doświadczeń, które zaowocują w momencie podejmowania pracy. Aktywne uczestnictwo w tematycznych kołach naukowych umożliwia poznanie ludzi z branży, współorganizowanie konferencji naukowych, uczestnictwo w eventach uczelnianych.

Studenci mają możliwość skorzystania z wyjazdów zagranicznych. Semestr w uczelni partnerskiej to bezcenne doświadczenie: szlifowanie języka, poznanie studentów z innego kraju, nawiązanie kontaktów, które mogą mieć kontynuację w przyszłym życiu zawodowym.

Nie wolno pominąć równie ważnego powodu, dla którego warto kończyć studia – dyplom wyższej uczelni to ciągle prestiż, wyróżnienie, satysfakcja z faktu zdobycia wyższego wykształcenia i przywilej wpisania w pewnych sytuacjach przed swoim nazwiskiem skrótu inż. lub mgr.

Jaka praca po studiach filologicznych

Mnogość kierunków filologicznych i specjalności powoduje, że absolwenci są specjalistami w różnorodnych dziedzinach.

Osoby, które ukończyły specjalności nauczycielskie na konkretnych filologiach obcych najczęściej pracują jako nauczyciele określonych języków w szkołach, przedszkolach, prowadzą kursy językowe czy lektoraty na uczelniach wyższych.

Doskonała znajomość dowolnych języków obcych, ale w szczególności niszowych: orientalnych, dalekowschodnich, skandynawskich w połączeniu z profesjonalną wiedzą z konkretnej dziedziny stanowią ogromny potencjał zawodowy. Absolwenci posiadający określone predyspozycjach doskonale odnajdą się w szeroko pojętym biznesie. Będą zatrudniani w firmach współpracujących z kontrahentami zagranicznymi, gdzie oprócz umiejętności płynnej komunikacji niezbędna jest znajomość realiów życia, uwarunkowań kulturowych: agencjach turystycznych, przedsiębiorstwach handlowych, działach marketingu i promocji, redakcjach prasowych, radiowych, telewizyjnych, wydawnictwach, ale też dyplomacji, instytucjach Unii Europejskiej, organizacjach międzynarodowych.

Uzyskanie kwalifikacji translatorskich pozwala na podjęcie pracy w biurach tłumaczeń, instytucjach rządowych i unijnych, wydawnictwach, mediach.

Absolwenci filologii polskiej (w różnych specjalnościach) będą poszukiwanymi pracownikami organizacji pozarządowych, instytucji kultury, mediów, wydawnictw.

Specjaliści z zakresu językoznawstwa i dziedzin pokrewnych obejmujących nauki o informacji znajdą zatrudnienie w archiwach, bibliotekach, firmach związanych z przetwarzaniem i udostępnianiem informacji, firmach marketingowych czy zajmujących się analizą mediów.

Dla kogo studia filologiczne

Studia filologiczne wybierają przeważnie humaniści. Choć oferta kierunków jest bardzo długa i zróżnicowana, na wszystkich studentów czekają tomy lektur, w przypadku filologii obcych - w oryginale. To studia dla osób, które interesują się literaturą, kulturą i historią krajów określonego obszaru językowego. Kierunki filologiczne są propozycją dedykowaną tym, którzy mają predyspozycje językowe, łatwo przyswajają nowe słownictwo, posiadają słuch fonetyczny, są otwarci na inne, często mocno odległe kultury.

Jak na każdym kierunku, również na studiach filologicznych nie zabraknie przedmiotów „nie do zdania”. Jednak uczestnictwo w zajęciach, systematyczność i przyswajanie materiału na bieżąco spowodują, że największe „kobyły” dadzą się pokonać. Niektóre przedmioty wymają niemal analitycznych predyspozycji – kiedy będziecie szczegółowo badać pewne struktury, słowotwórstwo, znaczenie słów, zwrotów.

Studia filologiczne, w szczególności filologie obce, to na pewno nie rozszerzony kurs językowy. Będziecie analizować strukturę języka, jego rozwój historyczny, praktyczna nauka języka nie do końca będzie przypominać to, jak do tej pory uczyliście się języka obcego.

Zasady rekrutacji na studiach filologicznych

Kandydaci na studia filologiczne w uczelniach publicznych rekrutowani są na podstawie wyników uzyskanych na maturze z określonych przedmiotów. Każda szkoła przewiduje inny sposób przeliczania punktów. Na wybrane kierunki wymagany jest poziom rozszerzony, niekiedy wystarczy zdać egzamin na poziomie podstawowym. Najczęściej kluczowe podczas rekrutacji na kierunki filologiczne są wyniki uzyskane z określonych języków obcych, także język polski, ewentualnie dodatkowo takie przedmioty jak wiedza o społeczeństwie, historia, geografia.

Przykładowo kandydaci na lingwistykę stosowaną na poznańskim UAM będą rekrutowani na podstawie wyników z części pisemnej języka polskiego oraz części pisemnej pierwszego języka obcego oraz części pisemnej i ustnej drugiego języka obcego. Uwzględniany jest poziom podstawowy i rozszerzony. Kandydaci na ten sam kierunek, którzy planują studiować na Uniwersytecie Gdańskim będą kwalifikowani na podstawie wyników z język angielskiego i niemieckiego, dodatkowe punkty uzyskają za egzamin maturalny na poziomie rozszerzonym.

Z kolei kandydaci na sinologię na Uniwersytecie Jagiellońskim będą mieli punktowane wyniki z języka angielskiego i polskiego, ale wybierając ten sam kierunek na UAM oprócz języka polskiego i języka obcego na poziomie rozszerzonym muszą mieć satysfakcjonujący wynik z jeszcze jednego przedmiotu wybranego spośród: filozofia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, język regionalny, język mniejszości narodowej, drugi język obcy, język antyczny i kultura antyczna czy wiedza o społeczeństwie.

Jak widać więc zasady rekrutacji będą się różnić w zależności od uczelni. Zawsze przed wyborem kierunku warto sprawdzić szczegółowe wymogi kwalifikacyjne, aby ocenić swoje szanse i wybrać na maturze przedmioty, które gwarantują satysfakcjonujący wynik podczas rekrutacji na studia. Informacje na ten temat znajdziecie w zakładkach "rekrutacja", "kandydaci", "kryteria przyjęć" itp.

Rekrutacja do niepublicznych szkół wyższych odbywa się najczęściej na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. Na niektóre kierunki studiów wymagane są wyniki z określonych przedmiotów na świadectwie maturalnym – sprawdźcie wcześniej, jakie oczekiwania względem kandydatów ma wybrana uczelnia.

Zanim wybierzesz studia filologiczne

Decydując się na konkretny kierunek warto mieć wyobrażenie, czego będziesz się uczyć, czy zakres tematyczny jest zbieżny z Twoimi oczekiwaniami. W końcu nie każdy musi i nie każdy chce być prawnikiem, lekarzem czy informatykiem. Perspektywa dobrze płatnej pracy nie powinna być motywacją wyboru kierunku. Kilka lat nauki i przyszła praca zawodowa niezgodna z zainteresowaniami i predyspozycjami będą jedynie rozczarowaniem. Już na tym etapie możesz skorzystać z pomocy profesjonalnych doradców zawodowych, którzy ocenią Twoje mocne strony, kompetencje, wskażą dziedziny, w których wykorzystasz swój potencjał.

Oceń swoje szanse rekrutacyjne. Zapoznaj się ze szczegółowymi zasadami rekrutacji, sposobem przeliczania punktów maturalnych. Dowiedz się, jakie były progi punktowe w poprzednich latach – przeważnie mocno się nie różnią. Może się okazać, że Twoje świadectwo z powodzeniem wystarczy podczas rekrutacji na ten sam kierunek studiów, ale w innej uczelni. Możesz uzyskać indeks na wymarzone studia, decydując się na inną szkołę wyższą.

Wybierając kierunek czy kierunki pokrewne zapoznaj się szczegółowo z programem studiów, planem praktyk zawodowych. Dowiedz się o możliwościach skorzystania na uczelni z programów wymiany studentów, wyjazdów zagranicznych – na tym etapie możesz zdecydować, w jakiej uczelni chcesz spędzić najbliższe lata edukacji, jakie są Twoje priorytety i oczekiwania.

Czytaj opinie o uczelni i konkretnym kierunku. Korzystaj z forów, gdzie poznasz poglądy konkretnych studentów, będziesz mógł zapytać o nurtujące Cię kwestie.

Opinie o studiach filologicznych

Magdalena, absolwentka filologii słowiańskiej w specjalności ukraińskiej na KUL wybrała ten kierunek, aby połączyć swoją pasję z przyszłym życiem zawodowym. Od zawsze interesowała ją Ukraina - studia pozwoliły dobrze poznać język, a przede wszystkim wielokrotnie odwiedzić ten kraj, szlifując dodatkowo i tak coraz lepszą znajomość ukraińskiego. Magda doskonale wspomina praktyki - polegały na tłumaczeniu tekstów dla jednej z lubelskich rozgłośni radiowych. Obecnie jest lektorką języka ukraińskiego w szkole językowej - studia stały się więc przepustką do satysfakcjonującej pracy, pozwalającej pielęgnować jej młodzieńczą pasję, którą wiele lat temu stała się Ukraina, jej język, kultura, mieszkańcy.

Zapytaliśmy studentkę trzeciego roku filologii angielskiej o jej opinię na temat studiów. Marta przekonuje, że „jeśli kochasz Wielką Brytanię, śledzisz newsy z Buckingham Palce i możesz godzinami słuchać akcentu brytyjskiej królowej, to absolutnie kierunek dla Ciebie”. Zapewnia, że takie kobyły jak praktyczna nauka języka angielskiego mogą okazać się niestraszne, a lektury w języku staroangielskim stanowią atrakcyjną ciekawostkę. Marta podkreśla atmosferę na Wydziale - studiuje na Uniwersytecie Adama Mickiewicza. Ciekawi wykładowcy z pasją wciągają w wiele inicjatyw, studenci uczestniczą w spotkaniach z interesującymi gośćmi co pozwala na nawiązanie ciekawych znajomości. „Poziom studiów na anglistyce jest dla mnie imponujący. Mam porównanie z innymi ośrodkami - poznaliśmy wielu studentów na wyjazdach integracyjnych i wiem, że to nie jest standard. To na pewno zasługa kadry. Kończę w tym roku licencjat, nie chcę przerywać edukacji na filologii. Zamierzam kontynuować kształcenie w zakresie tłumaczeń językowych”.

Czy warto studiować filologię polską? Autorka bloga zapewnia, że tak, ale zwraca uwagę, że to kierunek dla pasjonatów, zapaleńców, miłośników literatury, a na pewno nie poszukiwaczy przypadkowego kierunku, aby tylko studiować.

Poznajcie jej opinie i refleksje o filologii polskiej:

http://terra-feliks.blogspot.com/2017/06/czy-warto....

Wykaz uczelni oferujących studia filologiczne
Polecane filologiczne studia podyplomowe
Treści powiązane ze studiami filologicznymi
Filologia angielska
Filologia angielska
Studiowanie filologii angielskiej jest pomysłem na szersze poznanie zarówno kultury, sztuki, historii brytyjskiej i amer...
​Filologia angielska i filologia germańska we Wrocławiu
​Filologia angielska i filologia germańska we Wrocławiu
Studia filologiczne to z jednej strony praktyczna nauka języka obcego (konwersacje, wymowa, pisanie, słownictwo, gramaty...
​Filologia angielska i filologia germańska w Łodzi
​Filologia angielska i filologia germańska w Łodzi
Lubisz uczyć się języków obcych, pasjonujesz się kulturą krajów anglo- lub niemieckojęzycznych? Kierunki językowe cieszą...
​Filologia angielska i filologia germańska w Szczecinie
​Filologia angielska i filologia germańska w Szczecinie
Potrzeba płynnej znajomości języka obcego jest niezaprzeczalna. Angielski i niemiecki to języki, w których porozumieć mo...
​Filologia angielska i germańska w Bydgoszczy
​Filologia angielska i germańska w Bydgoszczy
Studia filologiczne to propozycja dla osób posiadających predyspozycje językowe, łatwość przyswajania nowego słownictwa,...
​Filologia angielska i germańska w Kielcach
​Filologia angielska i germańska w Kielcach
Na filologia obcych oprócz zajęć doskonalących płynność posługiwania się językiem (angielskim,niemieckim, czy dowolnym i...
​Filologia angielska i germańska w Lublinie
​Filologia angielska i germańska w Lublinie
Studia na filologii to propozycja dla humanistów. Na studentów czekają tomy lektur w oryginale. Będą poznawać historię i...
Filologia angielska i germańska w Olsztynie
Filologia angielska i germańska w Olsztynie
Masz łatwość nauki języków obcych? Lubisz przedmioty humanistyczne? Miło spędzasz czas nad lekturami w oryginale? – zap...
​Filologia angielska i germańska w Toruniu
​Filologia angielska i germańska w Toruniu
Stawiasz na perfekcyjną znajomość języków obcych? Planujesz studia na anglistyce lub germanistyce w Toruniu? Zatem zapra...
​Filologia angielska na Śląsku
​Filologia angielska na Śląsku
Doskonała znajomość języka angielskiego to przepustka do pracy w niemal wszystkich branżach. Trudno piąć się po szczebla...
​Filologia angielska w Białymstoku
​Filologia angielska w Białymstoku
Filologie obce wybierają humaniści, miłośnicy literatury, osoby zafascynowane krajami z określonego obszaru językowego, ...
​Filologia angielska w Gdańsku
​Filologia angielska w Gdańsku
Niestraszny Ci Szekspir w oryginale? Ciekawi Cię kultura i historia krajów anglojęzycznych? Może zatem studia filologicz...
​Filologia angielska w Gdyni
​Filologia angielska w Gdyni
Studia na filologii to na pewno nie rozszerzony kurs językowy. Poznasz szczegółowo literaturę, kulturę i historię krajów...
​Filologia angielska w Katowicach
​Filologia angielska w Katowicach
Bez znajomości języków obcych, zwłaszcza najpopularniejszego języka angielskiego, trudno dzisiaj o atrakcyjną, dobrze pł...
Filologia angielska w Krakowie
Filologia angielska w Krakowie
Perfekcyjna znajomość języka obcego to doskonały atut na rynku pracy. Wielu kandydatów na studia wybiera anglistykę jako...
​Filologia angielska w Poznaniu
​Filologia angielska w Poznaniu
Planujesz studia na kierunku Filologia angielska? Jeżeli tak, z pewnością zainteresują Cię poniższe informacje oraz film...
Filologia angielska w Rzeszowie
Filologia angielska w Rzeszowie
Chcesz być specjalistą w zakresie języka Szekspira? Niestraszna Ci lektura Byrona w oryginale? Pragniesz bliżej poznać ...
Filologia angielska w Warszawie
Filologia angielska w Warszawie
Jeżeli chcesz, by znajomość języka angielskiego była Twoim niewątpliwym atutem w życiu zawodowym oraz osobistym, postaw ...
Filologia germańska
Filologia germańska
Znajomość języka niemieckiego, z racji wielu powiązań biznesowych z krajami niemieckojęzycznymi, jest pożądana przez prz...
​Filologia germańska na Śląsku
​Filologia germańska na Śląsku
Filologia germańska to obok anglistyki jeden z najpopularniejszych kierunków z grupy studiów filologicznych. Bliskość ni...
​Filologia germańska w Gdańsku
​Filologia germańska w Gdańsku
Niestraszny Ci Goethe, Mann czy Schiller w oryginale? Chcesz wiedzieć więcej o kraju Bacha i Beethovena? Jeśli wybierzes...
​Filologia germańska w Katowicach
​Filologia germańska w Katowicach
Studia filologiczne to propozycja przede wszystkim dla humanistów. Osób zainteresowanych historią, kulturą i literaturą ...
​Filologia germańska w Krakowie
​Filologia germańska w Krakowie
Masz łatwość zapamiętywania nowego słownictwa i nie straszna Ci obca gramatyka? Chcesz się rozwijać w zakresie filologii...
​Filologia germańska w Poznaniu
​Filologia germańska w Poznaniu
Germanistyka to obok anglistyki najpopularniejsza filologia obca wybierana przez kandydatów na studia. Jak wygląda rekru...
​Filologia germańska w Warszawie
​Filologia germańska w Warszawie
Na germanistyce kształcą się więc przyszli nauczyciele języka niemieckiego, lektorzy, tłumacze, ale też osoby, dla który...
Studia filologiczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia filologiczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Znajomość języków obcych jest obecnie absolutnie niezbędna. Czy jednak po to studiuje się filologię, aby płynnie posługi...
Studia filologiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia filologiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Obecnie znajomość przynajmniej jednego języka obcego to absolutna konieczność, jeśli myśli się o rozwojowej, dobrze płat...
Studia filologiczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia filologiczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Dla wielu kandydatów na studia filologiczne są pierwszym i jedynym wyborem studiów. Takie osoby nie widzą siebie na kier...
Studia filologiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia filologiczne w Katowicach i woj. śląskim
Swobodna komunikacja w językach obcych to obecnie absolutna konieczność. Dotyczy to zarówno życia prywatnego – licznych ...
Studia filologiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia filologiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Doskonała znajomość określonych języków obcych to wymóg absolutnie konieczny, szczególnie w życiu zawodowym w określonyc...
Studia filologiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia filologiczne w Krakowie i Małopolsce
Szukasz kierunku filologicznego?Podpowiemy, w których uczelniach Krakowa i Małopolski można wybrać studia z tej dziedzin...
Studia filologiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia filologiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Co łączy astronautę, pilota odrzutowca i tłumacza symultanicznego?Zajmują trzy pierwsze miejsca na liście WHO najbardzie...
Studia filologiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia filologiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia filologiczne każdego roku niezmiennie wybiera bardzo wielu kandydatów.
Studia filologiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia filologiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
W tym artykule zbieramy w pigułce informacje na temat możliwości kształcenia na kierunkach filologicznych, zasad rekruta...
Studia filologiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia filologiczne w Opolu i woj. opolskim
Kandydaci na studia filologiczne już na etapie rekrutacji powinni wykazać się dobrą znajomością języka obcego. Muszą zat...
Studia filologiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia filologiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia filologiczne to w zdecydowanej większości kierunki związane z pogłębianiem znajomości konkretnego języka obcego,...
Studia filologiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia filologiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia filologiczne pozwalają nabrać płynności w posługiwaniu się wybranym językiem obcym, ale przede wszystkim poznać b...
Studia filologiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia filologiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Nauka języków obcych nie sprawia Ci trudności? Bardzo dobrze znasz wybrane języki i chcesz z tego uczynić pomysł na życi...
Studia filologiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia filologiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Jak twierdzi Flora Lewis, nauka nowego języka to nie tylko nauka innych słów określających te same rzeczy, to nowy sposó...
Studia filologiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia filologiczne w Warszawie i na Mazowszu
Doskonała znajomość języków obcych to jedna z najistotniejszych kompetencji w kontekście życia zawodowego. Posługiwanie...
Studia filologiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia filologiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Rozważacie kształcenie na którymś z kierunków filologicznych?W tym artykule przyglądamy się, jak wygląda oferta kształce...
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy