Jakiego kierunku studiów szukasz?

Studia slawistyczne

Studia slawistyczne obejmują kształcenie w zakresie:

 • studiów bohemistycznych
 • studiów bułgarystycznych
 • studiów kroatystycznych
 • studiów serbistycznych.

Nauka koncentruje się na doskonaleniu języka wiodącego danej specjalności: czeskiego, bułgarskiego, chorwackiego lub serbskiego.

Studenci poznają różnicę między językiem specjalnościowym a innymi językami słowiańskimi na poziomie strukturalnym i semantycznym.

Moduł literacki przewidziany programem studiów gwarantuje zdobycie wiedzy nie tylko z zakresu literatury języka kraju specjalnościowego, ale także innych literatur południowosłowiańskich.


Dla kogo studia na kierunku studia slawistyczne

Studia przewidziane są dla miłośników wybranego kraju słowiańskiego, którzy oprócz doskonalenia języka pragną poszerzyć wiedzę o literaturze, kulturze, historii określonego kraju.

Studia filologiczne wymagają predyspozycji językowych. Istotna jest dobra pamięć, komunikatywność, łatwość przyswajania słownictwa i struktur językowych.

Program kształcenia na kierunku studia slawistyczne

Wybrane przedmioty w programie studiów:

 • Wiedza o kraju i kulturze ,
 • Wstęp do filologii słowiańskiej,
 • Literatura danego kraju w kontekście środkowoeuropejskim,
 • Praktyczna nauka języka.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku studia slawistyczne

O przyjęciu na studia decydują wyniki maturalne z:

 • języka polskiego
 • języka obcego.

Perspektywy pracy po kierunku studia slawistyczne

Kluczowe obszary i branże, gdzie absolwenci mogą zdobyć zatrudnienie po studiach to przykładowo:

 • wydawnictwa,
 • redakcje czasopism,
 • media,
 • turystyka,
 • dyplomacja,
 • biznes,
 • biura tłumaczeń,
 • administracja.

Opinie o kierunku studia slawistyczne

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku studia slawistyczne

filologia angielska filologia angielska z językiem niemieckim filologia angielska z lingwistyką stosowaną filologia angielska z pedagogiką filologia angielsko-celtycka filologia angielsko-chińska filologia bałkańska (bałkanistyka) filologia białoruska z językiem angielskim filologia chorwacka z językiem serbskim filologia czeska filologia dalekowschodnia filologia duńska filologia fińska filologia germańska filologia germańska z dodatkowym językiem filologia germańska z językiem angielskim filologia hiszpańska (iberystyka) filologia hiszpańska z amerykanistyką filologiczną filologia hiszpańska z językiem angielskim filologia klasyczna filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie filologia koreańska filologia litewska i łotewska (bałtologia) filologia niderlandzka filologia norweska filologia nowogrecka filologia polska filologia polska i kulturoznawstwo (makrokierunek) filologia polska nauczycielska filologia polska z językiem angielskim filologia portugalska filologia południowsłowiańska filologia romańska filologia romańska z językiem obcym filologia rosyjska (rusycystyka) filologia rosyjska z dodatkowym językiem obcym filologia rosyjsko-ukraińska filologia rumuńska filologia skandynawska (skandynawistyka) filologia szwedzka filologia słowiańska filologia ukraińska filologia ukraińska z językiem rosyjskim filologia wietnamska filologia wschodniosłowiańska filologia węgierska filologia włoska filologiczna obsługa internetu i e-edytorstwo fi­lologia fran­cu­ska z drugim językiem ro­mańskim

Jakie uczelnie oferują kierunek studia slawistyczne

W których miastach można studiować kierunek studia slawistyczne

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia filologiczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia filologiczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia filologiczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia filologiczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia filologiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia filologiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia filologiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia filologiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia filologiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia filologiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia filologiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia filologiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia filologiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia filologiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia filologiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia filologiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia filologiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia filologiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia filologiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia filologiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia filologiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia filologiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia filologiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia filologiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia filologiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia filologiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia filologiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia filologiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia filologiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia filologiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia filologiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia filologiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Politechnika Częstochowska
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Uniwersytet Kaliski
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Politechnika Śląska
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Politechnika Lubelska
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Politechnika Łódzka
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Politechnika Poznańska
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Akademia Tarnowska
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Akademia Zamojska
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu