Jakiego kierunku studiów szukasz?

Studia slawistyczne

Studia slawistyczne obejmują kształcenie w zakresie:

 • studiów bohemistycznych
 • studiów bułgarystycznych
 • studiów kroatystycznych
 • studiów serbistycznych.

Nauka koncentruje się na doskonaleniu języka wiodącego danej specjalności: czeskiego, bułgarskiego, chorwackiego lub serbskiego.

Studenci poznają różnicę między językiem specjalnościowym a innymi językami słowiańskimi na poziomie strukturalnym i semantycznym.

Moduł literacki przewidziany programem studiów gwarantuje zdobycie wiedzy nie tylko z zakresu literatury języka kraju specjalnościowego, ale także innych literatur południowosłowiańskich.


Dla kogo studia na kierunku studia slawistyczne

Studia przewidziane są dla miłośników wybranego kraju słowiańskiego, którzy oprócz doskonalenia języka pragną poszerzyć wiedzę o literaturze, kulturze, historii określonego kraju.

Studia filologiczne wymagają predyspozycji językowych. Istotna jest dobra pamięć, komunikatywność, łatwość przyswajania słownictwa i struktur językowych.

Program kształcenia na kierunku studia slawistyczne

Wybrane przedmioty w programie studiów:

 • Wiedza o kraju i kulturze ,
 • Wstęp do filologii słowiańskiej,
 • Literatura danego kraju w kontekście środkowoeuropejskim,
 • Praktyczna nauka języka.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku studia slawistyczne

O przyjęciu na studia decydują wyniki maturalne z:

 • języka polskiego
 • języka obcego.

Perspektywy pracy po kierunku studia slawistyczne

Kluczowe obszary i branże, gdzie absolwenci mogą zdobyć zatrudnienie po studiach to przykładowo:

 • wydawnictwa,
 • redakcje czasopism,
 • media,
 • turystyka,
 • dyplomacja,
 • biznes,
 • biura tłumaczeń,
 • administracja.

Opinie o kierunku studia slawistyczne

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku studia slawistyczne

filologia angielskafilologia angielska z językiem niemieckimfilologia angielska z lingwistyką stosowanąfilologia angielska z pedagogikąfilologia angielsko-celtyckafilologia angielsko-chińskafilologia bałkańska (bałkanistyka)filologia białoruska z językiem angielskimfilologia chorwacka z językiem serbskimfilologia czeskafilologia dalekowschodniafilologia duńskafilologia fińskafi­lologia fran­cu­ska z drugim językiem ro­mańskimfilologia germańskafilologia germańska z dodatkowym językiemfilologia germańska z językiem angielskimfilologia hiszpańska (iberystyka)filologia hiszpańska z amerykanistyką filologicznąfilologia hiszpańska z językiem angielskimfilologia indyjska (indologia)filologia klasycznafilologia klasyczna i studia śródziemnomorskiefilologia koreańskafilologia litewska i łotewska (bałtologia)filologia niderlandzkafilologia norweskafilologia nowogreckafilologia polskafilologia polska i kulturoznawstwo (makrokierunek)filologia polska nauczycielskafilologia polska z językiem angielskimfilologia południowsłowiańskafilologia portugalskafilologia romańskafilologia romańska z językiem obcymfilologia rosyjskafilologia rosyjska z dodatkowym językiem obcymfilologia rosyjsko-ukraińskafilologia rumuńskafilologia skandynawska (skandynawistyka)filologia słowiańskafilologia szwedzkafilologia ukraińskafilologia ukraińska z językiem rosyjskimfilologia węgierskafilologia wietnamskafilologia włoskafilologia wschodniosłowiańskafilologiczna obsługa internetu i e-edytorstwo

Jakie uczelnie oferują kierunek studia slawistyczne

W których miastach można studiować kierunek studia slawistyczne

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia filologiczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia filologiczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia filologiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia filologiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia filologiczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia filologiczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia filologiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia filologiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia filologiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia filologiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia filologiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia filologiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia filologiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia filologiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia filologiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia filologiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia filologiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia filologiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia filologiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia filologiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia filologiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia filologiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia filologiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia filologiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia filologiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia filologiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia filologiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia filologiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia filologiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia filologiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia filologiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia filologiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu