Jakiego kierunku studiów szukasz?

Zdrowie publiczne

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Zdrowie publiczne na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu to interdyscyplinarny kierunek oferujący absolwentom uzyskanie wszechstronnej wiedzy z zakresu funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej i budowania kapitału zdrowotnego społeczeństwa. Łączy wiedzę z zakresu nauk medycznych, społecznych i humanistycznych.


Czego nauczysz się na studiach?

Podczas studiów zdobędziesz wiedzę m.in. o:

 • procesach biologicznych, budowie i czynnościach ludzkiego organizmu,
 • pochodzeniu, diagnostyce i leczeniu wybranych chorób,
 • określaniu potrzeb zdrowotnych społeczeństwa,
 • strategii budowania programów zdrowotnych i społecznych,
 • badaniach i komunikacji społecznej,
 • zarządzaniu strategicznym i zarządzaniu zasobami ludzkimi,
 • prawie w systemie ochrony zdrowia i prawie administracyjnym,
 • zasadach prawnych pomocy osobom wykluczonym, ofiarom przemocy, readaptacji społecznej itd.,
 • zasadach z zakresu ochrony własności przemysłowej, intelektualnej, prawa autorskiego,
 • ubezpieczeniach społecznych ,
 • zdrowym stylu życia, profilaktyce i promocji zdrowia,
 • ekonomicznym funkcjonowaniu jednostek ochrony zdrowia (szpitali, przychodni itd.) i wpływu ekonomii na zachowania człowieka,
 • narzędziach informatycznych służących do analizy zjawisk społeczno-gospodarczych,
 • indywidualnej przedsiębiorczości,
 • źródłach rzetelnej informacji naukowej i metodologii badań naukowych.

Zdrowie publiczne - rekrutacja

3-LETNIE STUDIA I STOPNIA LICENCJACKIE

Przedmioty maturalne:
obowiązkowo język obcy nowożytny
oraz jeden z następujących przedmiotów (do wyboru): matematyka, geografia, biologia, chemia, fizyka/fizyka i astronomia.

2-LETNIE STUDIA II STOPNIA MAGISTERSKIE

Podczas rekrutacji brana jest pod uwagę średnia ocen uzyskanych w toku studiów pierwszego stopnia (np. średnia 5,0 to 5 punktów rekrutacyjnych; średnia 4,45 to 4,45 punktów). Dodatkowo można otrzymać 1 punkt rekrutacyjny za recenzowaną publikację.

Na studiach drugiego stopnia dostępne są specjalizacje:

 • zdrowie populacyjne
 • organizacja i zarządzanie.

Otwarcie specjalizacji uzależnione jest od odpowiedniej liczby chętnych.

Studia drugiego stopnia na kierunku Zdrowie publiczne są doskonałym wyborem dla osób, które ukończyły takie studia jak: pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, położnictwo, lekarski, lekarsko-dentystyczny, kosmetologia, dietetyka, zarządzanie, ekonomia, prawo, socjologia. Zapraszamy również osoby, które ukończyły kierunki pokrewne do wymienionych - każde zgłoszenie rozpatrzymy indywidualnie.

Praca po Zdrowiu publicznym

Ukończenie Zdrowia Publicznego stwarza możliwości rozpoczęcia kariery zawodowej w:

 • zarządzaniu i promocji zdrowia w zakładach opieki zdrowotnej,
 • administracji rządowej,
 • sektorze edukacji,
 • nadzorze sanitarno-epidemiologicznym,
 • instytucjach akademickich i badawczych,
 • instytucjach ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych,
 • firmach specjalizujących się w przeprowadzaniu audytów zdrowotnych,
 • coachingu zdrowotnym,
 • opracowywaniu programów profilaktycznych,
 • marketingu medycznym.

Dowiedz się więcej o Zdrowiu publicznym na UMW:


Czytaj więcej o studiach medycznych.

Zobacz inne kierunki medyczne.

Poznaj inne uczelnie medyczne.

Szukaj interesujących Cię kierunków studiów.

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Politechnika Częstochowska
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Akademia Zamojska
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito Warszawa
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Uniwersytet Gdański
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Politechnika Łódzka
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Akademia Tarnowska
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Politechnika Śląska
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Politechnika Białostocka
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Politechnika Poznańska
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach