Jakiego kierunku studiów szukasz?

Zdrowie publiczne

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Zdrowie publiczne na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu to interdyscyplinarny kierunek oferujący absolwentom uzyskanie wszechstronnej wiedzy z zakresu funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej i budowania kapitału zdrowotnego społeczeństwa. Łączy wiedzę z zakresu nauk medycznych, społecznych i humanistycznych.

Czego nauczysz się na studiach?

Podczas studiów zdobędziesz wiedzę m.in. o:

 • procesach biologicznych, budowie i czynnościach ludzkiego organizmu,
 • pochodzeniu, diagnostyce i leczeniu wybranych chorób,
 • określaniu potrzeb zdrowotnych społeczeństwa,
 • strategii budowania programów zdrowotnych i społecznych,
 • badaniach i komunikacji społecznej,
 • zarządzaniu strategicznym i zarządzaniu zasobami ludzkimi,
 • prawie w systemie ochrony zdrowia i prawie administracyjnym,
 • zasadach prawnych pomocy osobom wykluczonym, ofiarom przemocy, readaptacji społecznej itd.,
 • zasadach z zakresu ochrony własności przemysłowej, intelektualnej, prawa autorskiego,
 • ubezpieczeniach społecznych ,
 • zdrowym stylu życia, profilaktyce i promocji zdrowia,
 • ekonomicznym funkcjonowaniu jednostek ochrony zdrowia (szpitali, przychodni itd.) i wpływu ekonomii na zachowania człowieka,
 • narzędziach informatycznych służących do analizy zjawisk społeczno-gospodarczych,
 • indywidualnej przedsiębiorczości,
 • źródłach rzetelnej informacji naukowej i metodologii badań naukowych.

Zdrowie publiczne - rekrutacja

3-LETNIE STUDIA I STOPNIA LICENCJACKIE

Przedmioty maturalne:
obowiązkowo język obcy nowożytny
oraz jeden z następujących przedmiotów (do wyboru): matematyka, geografia, biologia, chemia, fizyka/fizyka i astronomia.

2-LETNIE STUDIA II STOPNIA MAGISTERSKIE

Podczas rekrutacji brana jest pod uwagę średnia ocen uzyskanych w toku studiów pierwszego stopnia (np. średnia 5,0 to 5 punktów rekrutacyjnych; średnia 4,45 to 4,45 punktów). Dodatkowo można otrzymać 1 punkt rekrutacyjny za recenzowaną publikację.

Na studiach drugiego stopnia dostępne są specjalizacje:

 • zdrowie populacyjne
 • organizacja i zarządzanie.

Otwarcie specjalizacji uzależnione jest od odpowiedniej liczby chętnych.

Studia drugiego stopnia na kierunku Zdrowie publiczne są doskonałym wyborem dla osób, które ukończyły takie studia jak: pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, położnictwo, lekarski, lekarsko-dentystyczny, kosmetologia, dietetyka, zarządzanie, ekonomia, prawo, socjologia. Zapraszamy również osoby, które ukończyły kierunki pokrewne do wymienionych - każde zgłoszenie rozpatrzymy indywidualnie.

Praca po Zdrowiu publicznym

Ukończenie Zdrowia Publicznego stwarza możliwości rozpoczęcia kariery zawodowej w:

 • zarządzaniu i promocji zdrowia w zakładach opieki zdrowotnej,
 • administracji rządowej,
 • sektorze edukacji,
 • nadzorze sanitarno-epidemiologicznym,
 • instytucjach akademickich i badawczych,
 • instytucjach ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych,
 • firmach specjalizujących się w przeprowadzaniu audytów zdrowotnych,
 • coachingu zdrowotnym,
 • opracowywaniu programów profilaktycznych,
 • marketingu medycznym.

Dowiedz się więcej o Zdrowiu publicznym na UMW:


Czytaj więcej o studiach medycznych.

Zobacz inne kierunki medyczne.

Poznaj inne uczelnie medyczne.

Szukaj interesujących Cię kierunków studiów.

Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Uniwersytet Szczeciński
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie