Jakiego kierunku studiów szukasz?

Zdrowie publiczne

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Zdrowie publiczne na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu to interdyscyplinarny kierunek oferujący absolwentom uzyskanie wszechstronnej wiedzy z zakresu funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej i budowania kapitału zdrowotnego społeczeństwa. Łączy wiedzę z zakresu nauk medycznych, społecznych i humanistycznych.

Czego nauczysz się na studiach?

Podczas studiów zdobędziesz wiedzę m.in. o:

 • procesach biologicznych, budowie i czynnościach ludzkiego organizmu,
 • pochodzeniu, diagnostyce i leczeniu wybranych chorób,
 • określaniu potrzeb zdrowotnych społeczeństwa,
 • strategii budowania programów zdrowotnych i społecznych,
 • badaniach i komunikacji społecznej,
 • zarządzaniu strategicznym i zarządzaniu zasobami ludzkimi,
 • prawie w systemie ochrony zdrowia i prawie administracyjnym,
 • zasadach prawnych pomocy osobom wykluczonym, ofiarom przemocy, readaptacji społecznej itd.,
 • zasadach z zakresu ochrony własności przemysłowej, intelektualnej, prawa autorskiego,
 • ubezpieczeniach społecznych ,
 • zdrowym stylu życia, profilaktyce i promocji zdrowia,
 • ekonomicznym funkcjonowaniu jednostek ochrony zdrowia (szpitali, przychodni itd.) i wpływu ekonomii na zachowania człowieka,
 • narzędziach informatycznych służących do analizy zjawisk społeczno-gospodarczych,
 • indywidualnej przedsiębiorczości,
 • źródłach rzetelnej informacji naukowej i metodologii badań naukowych.

Zdrowie publiczne - rekrutacja

3-LETNIE STUDIA I STOPNIA LICENCJACKIE

Przedmioty maturalne:
obowiązkowo język obcy nowożytny
oraz jeden z następujących przedmiotów (do wyboru): matematyka, geografia, biologia, chemia, fizyka/fizyka i astronomia.

2-LETNIE STUDIA II STOPNIA MAGISTERSKIE

Podczas rekrutacji brana jest pod uwagę średnia ocen uzyskanych w toku studiów pierwszego stopnia (np. średnia 5,0 to 5 punktów rekrutacyjnych; średnia 4,45 to 4,45 punktów). Dodatkowo można otrzymać 1 punkt rekrutacyjny za recenzowaną publikację.

Na studiach drugiego stopnia dostępne są specjalizacje:

 • zdrowie populacyjne
 • organizacja i zarządzanie.

Otwarcie specjalizacji uzależnione jest od odpowiedniej liczby chętnych.

Studia drugiego stopnia na kierunku Zdrowie publiczne są doskonałym wyborem dla osób, które ukończyły takie studia jak: pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, położnictwo, lekarski, lekarsko-dentystyczny, kosmetologia, dietetyka, zarządzanie, ekonomia, prawo, socjologia. Zapraszamy również osoby, które ukończyły kierunki pokrewne do wymienionych - każde zgłoszenie rozpatrzymy indywidualnie.

Praca po Zdrowiu publicznym

Ukończenie Zdrowia Publicznego stwarza możliwości rozpoczęcia kariery zawodowej w:

 • zarządzaniu i promocji zdrowia w zakładach opieki zdrowotnej,
 • administracji rządowej,
 • sektorze edukacji,
 • nadzorze sanitarno-epidemiologicznym,
 • instytucjach akademickich i badawczych,
 • instytucjach ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych,
 • firmach specjalizujących się w przeprowadzaniu audytów zdrowotnych,
 • coachingu zdrowotnym,
 • opracowywaniu programów profilaktycznych,
 • marketingu medycznym.

Dowiedz się więcej o Zdrowiu publicznym na UMW:


Czytaj więcej o studiach medycznych.

Zobacz inne kierunki medyczne.

Poznaj inne uczelnie medyczne.

Szukaj interesujących Cię kierunków studiów.

 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Akademia Tarnowska
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uczelnia WSB Merito w Warszawie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Politechnika Częstochowska
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Politechnika Śląska
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Politechnika Łódzka
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Coventry University Wrocław
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Politechnika Lubelska
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Akademia Zamojska
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet Kaliski
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana w Radomiu
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • AMA Film Academy w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • AMA Film Academy w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej