Jakiego kierunku studiów szukasz?

Zdrowie publiczne

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Zdrowie publiczne na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu to interdyscyplinarny kierunek oferujący absolwentom uzyskanie wszechstronnej wiedzy z zakresu funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej i budowania kapitału zdrowotnego społeczeństwa. Łączy wiedzę z zakresu nauk medycznych, społecznych i humanistycznych.

Czego nauczysz się na studiach?

Podczas studiów zdobędziesz wiedzę m.in. o:

 • procesach biologicznych, budowie i czynnościach ludzkiego organizmu,
 • pochodzeniu, diagnostyce i leczeniu wybranych chorób,
 • określaniu potrzeb zdrowotnych społeczeństwa,
 • strategii budowania programów zdrowotnych i społecznych,
 • badaniach i komunikacji społecznej,
 • zarządzaniu strategicznym i zarządzaniu zasobami ludzkimi,
 • prawie w systemie ochrony zdrowia i prawie administracyjnym,
 • zasadach prawnych pomocy osobom wykluczonym, ofiarom przemocy, readaptacji społecznej itd.,
 • zasadach z zakresu ochrony własności przemysłowej, intelektualnej, prawa autorskiego,
 • ubezpieczeniach społecznych ,
 • zdrowym stylu życia, profilaktyce i promocji zdrowia,
 • ekonomicznym funkcjonowaniu jednostek ochrony zdrowia (szpitali, przychodni itd.) i wpływu ekonomii na zachowania człowieka,
 • narzędziach informatycznych służących do analizy zjawisk społeczno-gospodarczych,
 • indywidualnej przedsiębiorczości,
 • źródłach rzetelnej informacji naukowej i metodologii badań naukowych.

Zdrowie publiczne - rekrutacja

3-LETNIE STUDIA I STOPNIA LICENCJACKIE

Przedmioty maturalne:
obowiązkowo język obcy nowożytny
oraz jeden z następujących przedmiotów (do wyboru): matematyka, geografia, biologia, chemia, fizyka/fizyka i astronomia.

2-LETNIE STUDIA II STOPNIA MAGISTERSKIE

Podczas rekrutacji brana jest pod uwagę średnia ocen uzyskanych w toku studiów pierwszego stopnia (np. średnia 5,0 to 5 punktów rekrutacyjnych; średnia 4,45 to 4,45 punktów). Dodatkowo można otrzymać 1 punkt rekrutacyjny za recenzowaną publikację.

Na studiach drugiego stopnia dostępne są specjalizacje:

 • zdrowie populacyjne
 • organizacja i zarządzanie.

Otwarcie specjalizacji uzależnione jest od odpowiedniej liczby chętnych.

Studia drugiego stopnia na kierunku Zdrowie publiczne są doskonałym wyborem dla osób, które ukończyły takie studia jak: pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, położnictwo, lekarski, lekarsko-dentystyczny, kosmetologia, dietetyka, zarządzanie, ekonomia, prawo, socjologia. Zapraszamy również osoby, które ukończyły kierunki pokrewne do wymienionych - każde zgłoszenie rozpatrzymy indywidualnie.

Praca po Zdrowiu publicznym

Ukończenie Zdrowia Publicznego stwarza możliwości rozpoczęcia kariery zawodowej w:

 • zarządzaniu i promocji zdrowia w zakładach opieki zdrowotnej,
 • administracji rządowej,
 • sektorze edukacji,
 • nadzorze sanitarno-epidemiologicznym,
 • instytucjach akademickich i badawczych,
 • instytucjach ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych,
 • firmach specjalizujących się w przeprowadzaniu audytów zdrowotnych,
 • coachingu zdrowotnym,
 • opracowywaniu programów profilaktycznych,
 • marketingu medycznym.

Dowiedz się więcej o Zdrowiu publicznym na UMW:


Czytaj więcej o studiach medycznych.

Zobacz inne kierunki medyczne.

Poznaj inne uczelnie medyczne.

Szukaj interesujących Cię kierunków studiów.

 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych, Wydział Międzyuczelniany w Gdańsku
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Politechnika Częstochowska
 • Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie
 • Akademia Zamojska
 • Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Coventry University Wrocław
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Politechnika Poznańska
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie - grupa Vistula
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczny w Opolu
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Warszawska Akademia Medyczna
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uczelnia Nauk Społecznych Filia Nowy Targ
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Łodzi
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Politechnika Łódzka
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Politechnika Lubelska
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Collegium Humanum w Poznaniu