• Collegium Polonicum 2021_2022
 • WSB NLU Szkoła Psychoterapii
Jakiego typu studiów szukasz?

Studia społeczne

Społeczne

Do kategorii studiów społecznych zaliczamy grupę kierunków, które zajmują się szeroko rozumianym społeczeństwem, regułami, strukturami i procesami społecznymi, które łączą lub dzielą ludzi, zmianami zachodzącymi w jednostce oraz grupach społecznych, metodami działań i stosunkami międzyludzkimi.

Najpopularniejsze kierunki społeczne to: dziennikarstwo i komunikacja społeczna, socjologia, politologia, psychologia, kulturoznawstwo, europeistyka, nauki o rodzinie. Od wielu lat te propozycje edukacyjne cieszą się ogromnym powodzeniem wśród kandydatów na studia.

Ukończenie studiów społecznych daje wiele różnorodnych możliwości na zaplanowanie kariery zawodowej. W zależności od ukończonego kierunku, absolwenci znajdą zatrudnienie jako: doradcy zawodowi, konsultanci społeczni, dziennikarze, PR-owcy, pracownicy administracji państwowej i samorządowej, dyplomaci, mediatorzy, negocjatorzy, animatorzy kultury, doradcy personalni, szkoleniowcy, trenerzy, specjaliści ds. rekrutacji, rozwoju kadr, kreowania wizerunku osób publicznych, fachowcy badający rynek i opinię publiczną, doradcy w zakresie komunikacji międzykulturowej.


społeczne kierunki studiów

a
administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne administracja i polityka publiczna administracja publiczna w systemie bezpieczeństwa narodowego african studies aktywność fizyczna i agroturystyka kwalifikowana analityka bezpieczeństwa analityka danych ekonomicznych analityka i komunikacja w biznesie analityka i kreatywność społeczna analityka i zarządzanie publiczne analityka kryminalistyczna i sądowa analityka społeczna analiza i kreowanie trendów andragogika animacja kultury animacja kultury i twórczej aktywności w sieci animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną animaloterapia antropozoologia applied psychology BSc Hons archaeology artes liberales arteterapia - terapia artystyczna aviation management BSc
b
behawiorystyka zwierząt bezpieczeństwo bezpieczeństwo i higiena pracy bezpieczeństwo i jakość produkcji żywności bezpieczeństwo i porządek publiczny bezpieczeństwo i prawo bezpieczeństwo i stosunki transgraniczne bezpieczeństwo i systemy ochrony bezpieczeństwo informacyjne bezpieczeństwo militarne bezpieczeństwo międzynarodowe bezpieczeństwo międzynarodowe i dyplomacja bezpieczeństwo morskie bezpieczeństwo morskie państwa bezpieczeństwo narodowe bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe bezpieczeństwo państwa bezpieczeństwo publiczne bezpieczeństwo w biznesie i administracji bezpieczeństwo w gospodarce cyfrowej bezpieczeństwo wewnętrzne bezpieczeństwo wewnętrzne z administracją publiczną bezpieczeństwo zdrowotne big data w analityce społecznej biobezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe biologia kryminalistyczna biznes manager biznesowe wykorzystanie dziedzictwa kulturowego business and digital analytics
c
chemia kryminalistyczna coaching coaching filozoficzny coaching i doradztwo filozoficzne coaching i doradztwo kariery coaching medyczny coaching stylu życia coaching zdrowego stylu życia cognitive science communication management criminal justice criminology and criminal justice cultural and social studies cultural communication culture, thought and humanity cyberdemokracja i studia nad rozwojem człowiek w cyberprzestrzeni
d
design i komunikacja społeczna design społeczny design w biznesie dialog i doradztwo społeczne digital communication and social media for management digital cultures doradztwo i coaching doradztwo i infobrokerstwo historyczne doradztwo kariery i doradztwo personalne doradztwo polityczne i publiczne doradztwo zawodowe z coachingiem i praca społeczno-opiekuńcza dyplomacja dyplomacja europejska dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze dziennikarstwo dziennikarstwo i komunikacja społeczna dziennikarstwo i kultura mediów dziennikarstwo i medioznawstwo dziennikarstwo i nowe media dziennikarstwo i zarządzanie mediami dziennikarstwo międzynarodowe dziennikarstwo, media i projektowanie komunikacji
e
e-Administracja eastern european jewish studies edukacja dla bezpieczeństwa i wiedza o społeczeństwie edukacja kulturalna ekologia integralna ekomiasto ekonomia społeczna ekoturystyka english studies - American and Canadian studies for intercultural communication and diplomacy etnologia i antropologia kulturowa etyka - mediacje i negocjacje european politics and economics european studies europeistyka europeistyka - integracja europejska europeistyka kulturowa
f
familiologia filozofia rozwoju osobowego z elementami psychologii food technology and human nutrition (studia w języku angielskim)
g
gastronomia i catering dietetyczny gastronomia i sztuka kulinarna geografia i gospodarka przestrzenna geografia społeczno-ekonomiczna z elementami GIS geografia wojskowa i zarządzanie kryzysowe geopolityka geopolityka i studia strategiczne gerontologia społeczna - asystent osób starszych global and development studies global business service global human resource management global studies gospodarka i ekonomia w dziejach gospodarka i rozwój zrównoważony gospodarka i zarządzanie publiczne gospodarka przestrzenna i zarządzanie nieruchomościami graduate programme in international relations graduate programme in political science grafika komputerowa i produkcja multimedialna
h
historia i wiedza o społeczeństwie hr w mediach i organizacjach międzynarodowych human resources i coaching human rights and genocide studies humanitarian action
i
indywidualne studia międzydziedzinowe infobrokerstwo i nowoczesna biurowość informacja w środowisku cyfrowym information security informatologia stosowana informatyka medialna informatyka społeczna innowacyjna gospodarka miejska innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną innowacyjność produktu intercultural communication in education and the workplace interdyscyplinarne studia europejskie interdyscyplinarne studia nad dzieciństwem i prawami dziecka interdyscyplinary studies on social change: mediterranean and other european borderlands international and political studies international legal communication international logistics international management and intercultural communication - global MBA international politics and diplomacy international relations international relations and area studies international relations and cultural diplomacy international relations and european studies international security and development international studies in philosophy inżynieria ochrony zdrowia i promocja it cyber security it project management
j
journalism and new media journalism and social communication język niemiecki i komunikacja w biznesie język polski w komunikacji społecznej
k
kognitywistyka kognitywistyka i komunikacja kognitywistyka komunikacji komunikacja cyfrowa komunikacja cyfrowa i media komunikacja europejska komunikacja i media komunikacja i psychologia w biznesie komunikacja internetowa komunikacja kultury i religii komunikacja medialna i społeczna komunikacja międzykulturowa komunikacja promocyjna i kryzysowa komunikacja społeczna komunikacja społeczna i lingwistyka kulturowa komunikacja wizerunkowa komunikacja wizualna komunikowanie promocyjno - wizerunkowe, reklama, branding, PR koordynowana opieka senioralna kreatywność i projektowanie społeczne kreatywność społeczna kryminalistyka kryminalistyka i systemy bezpieczeństwa kryminalistyka w biogospodarce kryminalistyka w służbie prawa kryminalistyka z kryminologią kryminologia kryminologia i resocjalizacja kryminologia prawnicza kryminologia stosowana kryptologia i cyberbezpieczeństwo kultur und kommunikation kultura i sztuka współczesna kultura w mediach i komunikacji kultura współczesna kulturoznawstwo i wiedza o mediach kulturoznawstwo międzynarodowe kulturoznawstwo: studia nad buddyzmem współczesnym kultury mediów
l
laboratoria kultury współczesnej law in international relations and business logistyka i administrowanie w mediach logopedia logopedia kliniczna z terapią zajęciową
m
management instytucji publicznych i public relations manager projektów społecznych marketing marketing i biznes elektroniczny marketing i komunikacja rynkowa marketing i sprzedaż marketing internetowy w CdV master of digital entrepreneurship master's degree in women's and gender studies masters in children’s rights and childhood studies media media audiowizualne i kultura cyfrowa media cultures media cyfrowe i komunikacja wizerunkowa media design i marketing wizerunkowy media i cywilizacja media i komunikacja w biznesie mediacja międzykulturowa mediacje i negocjacje mediaworking medioznawstwo menedżer dziedzictwa kulturowego migracje i mobilność migracje międzynarodowe międzydziedzinowe indywidualne studia humanistyczne i społeczne międzykulturowe studia filologiczne międzynarodowa polityka społeczna i analityka międzynarodowe stosunki gospodarcze międzynarodowe stosunki polityczne międzyobszarowe indywidualne studia humanistyczne i społeczne międzyobszarowe indywidualne studia humanistyczno-społeczne m​iędzynarodowe studia polskie
n
national security naturoterapia nauki o polityce nauki o rodzinie nauki społeczne stosowane nowe media nowe media i e-biznes nowe media i kultura cyfrowa nowoczesne technologie w kryminalistyce
o
obronność i bezpieczeństwo narodowe obronność państwa ochrona europejskich dóbr kultury w j. niem odnowa biologiczna okcydentalistyka organizacja i ekonomika ochrony zdrowia organizacja opieki nad osobą starszą organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej organizowanie rynku pracy
p
pedagogika chrześcijańska pedagogika małego dziecka pedagogika międzykulturowa z mediacją pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i szkolna pedagogika specjalna i edukacja społeczna pedagogika społeczna pielęgnacja zwierząt i animaloterapia polacy i niemcy w europie politologia politologia i stosunki międzynarodowe polityka kulturalna i zarządzanie w kulturze polityka publiczna polityka społeczna polityki miejskie i doradztwo publiczne polonistyczno-filozoficzne studia nauczycielskie polonistyka antropologiczno-kulturowa poradnictwo rozwojowe i pomoc psychologiczna porównawcze studia cywilizacji praca socjalna praca socjalna i ekonomia społeczna prawo europejskie prawo zatrudnienia produkcja medialna produkcja wideo profilaktyka społeczna i resocjalizacja projektowanie kultury projektowanie rozwoju regionalnego i lokalnego projektowanie społeczne przedsiębiorczość cyfrowa przemysł 4.0 psychofizyczne kształtowanie człowieka psychokryminalistyka psychologia psychologia i biologia zwierząt psychologia i informatyka psychologia medyczna psychologia w biznesie psychologia w zarządzaniu psychologia zdrowia psychoprofilaktyka psychoseksuologia psychoterapia public management public policy and administration public relations public relations i reklama public relations i zarządzanie informacją publikowanie współczesne
r
ratownictwo, ochrona ludności i pomoc humanitarna region karpacki: etnolingwistyka i studia kulturowe reklama relacje międzykulturowe religions of asia and africa: buddhism, islam and others resocjalizacja resocjalizacja z kryminologią rozwój regionalny i fundusze europejskie rozwój zasobów ludzkich
s
samorząd terytorialny i polityka regionalna social and public policy social sciences sociology socjoinformatyka socjokryminologia socjologia socjologia bezpieczeństwa socjologia ekonomiczna socjologia grup dyspozycyjnych socjologia interwencji społecznych socjologia mody socjologia stosowana i antropologia społeczna socjotechnika i oddziaływanie społeczne soziokulturelle studien / socio-cultural studies specjalistyczne studia teologiczne społeczeństwo informacyjne sprache - medien - gesellschaft stosowana psychologia zwierząt stosunki międzykulturowe stosunki międzynarodowe studia euroazjatyckie studia historyczno - dyplomatyczne studia historyczno-społeczne studia miejskie studia nad Azją Centralną studia nad Chinami studia nad Indiami i Azją Południową studia nauczycielskie - fizyka i matematyka studia o Polsce studia regionalne studia strategiczne nad Azją studia wschodnie studies in Central and Eastern Europe - histories, cultures and societies studium humanitatis - tradycje cywilizacji europejskiej survival i animacja przyrodnicza systemy informacyjne w bezpieczeństwie sztuka i edukacja sztuka mediów i edukacja wizualna sztuki społeczne
t
technologie cyfrowe w animacji kultury technologie kognitywne i media społecznościowe terapia zajęciowa transport (in English) trener zdrowia turystyka historyczna turystyka i zarządzanie dziedzictwem
u
ubezpieczenia - studia interdyscyplinarne una europa bachelor of european studies undergraduate programme in international relations undergraduate programme in political science usługi społeczne
w
wschodoznawstwo
z
zarządzanie zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej zarządzanie bezpieczeństwem narodowym zarządzanie bezpieczeństwem państwa zarządzanie dziedzictwem kulturowym i i ochrona zabytków zarządzanie i bezpieczeństwo zarządzanie i coaching zarządzanie i komunikacja w sztukach scenicznych zarządzanie i marketing zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe zarządzanie instytucjami służby zdrowia zarządzanie in­for­macją zarządzanie kapitałem ludzkim zarządzanie kryzysem indywidualnym zarządzanie kryzysowe zarządzanie kulturą i mediami zarządzanie miastem zarządzanie migracjami zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi zarządzanie państwem zarządzanie polityką społeczną zarządzanie projektami społecznymi zarządzanie publiczne zarządzanie ratownictwem i ochroną ludności zarządzanie sferą publiczną zarządzanie strategiczne zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych zarządzanie w administracji lokalnej zarządzanie w politykach publicznych zarządzanie w sporcie zarządzanie w służbach społecznych zarządzanie wiedzą z infobrokeringiem zarządzanie zasobami ludzkimi zarządzanie zmianą społeczną zintegrowane planowanie rozwoju zoopsychologia z animaloterapią zwierzęta w re­kreacji, edu­ka­cji i te­rapii
ż
życie publiczne żywienie człowieka i dietoterapia

Czytaj więcej o studiach społecznych

Czy warto kończyć studia społeczne

Studia społeczne dają interdyscyplinarne wykształcenie. Uczą rozumienia zjawisk i procesów społecznych, politycznych w skali lokalnej, państwowej, regionalnej i globalnej. Kształtują zdolność analizowania i oceniania relacji. To cenne umiejętności, przydatne w przyszłym życiu zawodowym.

Czas spędzony na uczelni, w środowisku akademickim to szansa na zdobycie nowych kontaktów, poznanie autorytetów w określonej dziedzinie, sięgnięcie po cenne lektury, podręczniki, możliwość wymiany poglądów, poznania innych punktów widzenia, okazja do merytorycznej dyskusji – wszystko to poszerza horyzonty, pozwala szerzej spojrzeć na świat, skłania do głębszej refleksji, ubogaca.

Dyplom uczelni jest wyróżnieniem, daje satysfakcję, prestiż posiadania wyższego wykształcenia. Bywa, że stanowi niezbędny wymóg przy podejmowaniu pracy na określonym stanowisku czy uzyskaniu awansu zawodowego. Pomyślnie ukończone studia są przepustką do dalszych etapów kształcenia takich jak studia doktoranckie, podyplomowe, MBA czy MPA.

Przywilejem studenta jest możliwość korzystania ze zniżek studenckich, dostęp do zasobów bibliotecznych, szansa uczestniczenia w uczelnianych programach wymiany zagranicznej (przykładowo ERASMUS+). Bogate życie studenckie angażuje najaktywniejszych w działalność w strukturach szkoły. Studenci mogą rozwijać swoje pasje uczestnicząc w spotkaniach tematycznych kół naukowych.

Każda niemal szkoła wyższa wspiera swoich studentów i absolwentów w zakresie wejścia na rynek pracy. Uczelniane biura karier służą pomocą, doradztwem, organizują praktyki zawodowe. Współpracując z lokalnymi przedsiębiorstwami i instytucjami umożliwiają znalezienie pracy zgodnej z posiadanym wykształceniem – takie wsparcie to duża korzyść, wynikająca z faktu bycia studentem.

Czy warto więc kończyć studia? Bezwzględnie tak.

Jaka praca po studiach społecznych

Studia społeczne przygotowują specjalistów, posiadających interdyscyplinarną wiedzę. Różnorodność kierunków, a przede wszystkim specjalności powoduje, że absolwenci przygotowani są do pacy w bardzo wielu dziedzinach i obszarach życia społecznego, kulturalnego, gospodarczego. Przyjrzyjmy się wybranym z nich.

Kierunki politologiczne przygotowują kadry zasilające instytucje polityczne, państwowe, organizacje społeczne, gospodarcze, oświatowe, międzynarodowe. Absolwenci pracują w strukturach administracji samorządowej, instytutach badawczych, ośrodkach eksperckich czy instytucjach bezpieczeństwa publicznego. Część z nich wybiera karierę polityczną, pracę w dyplomacji czy na rzecz partii politycznych w charakterze specjalisty ds. PR, rzecznika prasowego.

Socjologowie, stereotypowo kojarzeni z badaniem społeczeństw i przygotowywaniem statystycznych opracowań tych analiz, są oczywiście pożądanym pracownikami ośrodków badań opinii publicznej i firm badających rynek, instytutów badawczych, urzędów statystycznych. Oni również zasilają kadry korporacji biznesowych i medialnych, pracują w instytucjach administracji samorządowej i państwowej. Jako specjaliści znający mechanizmy rządzące społecznościami, są ekspertami od zarządzania zasobami ludzkimi, przeprowadzania badań marketingowych, budowania wizerunku firmy, kreowania reklamy. Pracują w instytucjach zajmujących się edukacją i kulturą.

Przykładowe miejsca pracy psychologa to ośrodki psychoterapii, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, młodzieżowe, rodzinne, małżeńskie, placówki oświatowe, kliniki medycyny somatycznej, centra kryzysowe, ośrodki opiekuńczo-resocjalizacyjne, ale też agencje reklamowe i PR, centra badania opinii społecznej, agencje konsultingowe, firmy doradcze i szkoleniowe.

Absolwenci dziennikarstwa przygotowani są do pracy w redakcjach radiowych, telewizyjnych, prasowych. Ogromny rynek pracy stanowi przestrzeń nowych mediów: portale internetowe, media społecznościowe. Dziennikarze są świetnymi specjalistami ds. public relations, promocji i komunikacji, rzecznikami prasowymi. Zatrudniani są w agencjach PR, działach komunikacji, firmach eventowych, sztabach wyborczych, instytucjach rządowych.

Dla kogo studia społeczne

Studia społeczne wybierają osoby, którym nieobce są problemy społeczne, potrafiące pochylić się nad sprawami konkretnego człowieka. Kandydaci to zazwyczaj świadomi obywatele, ciekawi świata współczesnej gospodarki, polityki, kultury, edukacji i technologii. Powinni cechować się analitycznym podejściem do badanych zjawisk i procesów, kreatywnością, otwartością na uczenie się i stały rozwój.

Ważna jest umiejętność komunikowania się, wzbudzania zaufania - przyszła praca absolwentów kierunków społecznych najczęściej będzie się odbywać wśród ludzi i dla ludzi. Stąd ważne, aby zainteresowanie ich problemami nie było obce osobom wybierającym takie studia.

Odpowiedzialność to także ważna cecha kandydata. Poznając mechanizmy społeczne, mechanizmy władzy, siłę mediów czy psychologiczne mechanizmy wywierania wpływu na ludzi łatwo wykorzystać je w sposób nieetyczny.

W trakcie studiów i w wielu przyszłych zawodach bazować korzystać będziecie z narzędzi statystycznych, specjalistycznych programów komputerowych, baz danych – swoboda w posługiwaniu się nowinkami technologicznymi ułatwi przykładowo tworzenie analiz społecznych i statystycznych.

Innych jeszcze nieco kompetencji oczekuje się od kandydatów na dziennikarstwo. Tu bezcenne będzie lekkie pióro, duża swoboda wypowiedzi, dociekliwość i chęć dzielenia się swoimi spostrzeżeniami i poglądami. Oprócz obiektywizmu i rzetelności, niemniej ważna jest umiejętność pracy pod presją czasu.

Zasady rekrutacji na studiach społecznych

Rekrutacja na kierunki studiów społecznych odbywa się na podstawie wyników uzyskanych na maturze z konkretnych, wskazanych przez uczelnię przedmiotów.

Niekiedy wymagany jest poziom rozszerzony wybranych z nich. Ale nawet jeśli wystarczy zdanie określonych przedmiotów na poziomie podstawowym, z przeliczników punktów może wynikać, że większe szanse będą miały osoby, które zdały maturę rozszerzoną. Krótko mówiąc, jeśli wybieracie popularne, mocno oblegane kierunki, przyłóżcie się do przedmiotów rekrutacyjnych dużo wcześniej, żeby uzyskać solidne wyniki, które bez problemu przełożą się na wymarzony indeks.

Kierunki społeczne są na tyle różnorodne, że nie ma przedmiotów, które by dominowały podczas rekrutacji. Dlatego wcześniej dokładnie sprawdzajcie, jakie są wymogi kwalifikacyjne, które przedmioty będą kluczowe podczas przyjęcia na wybrane studia.

Przykładowo kandydaci na dziennikarstwo i komunikację społeczną na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu będą rekrutowani na podstawie wyników uzyskanych na maturze z języka polskiego, języka obcego, historii, wiedzy o społeczeństwie oraz jednego przedmiotu do wyboru innego niż wymienione, wszystkie na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.Ale wybierając ten sam kierunek na Uniwersytecie Wrocławskim musicie mieć dobry wynik z języka polskiego, języka obcego oraz tylko jednego przedmiotu wybranego spośród: historia, historia sztuki, geografia, wiedza o społeczeństwie, matematyka, biologia, chemia, fizyka lub fizyka i astronomia, filozofia. Dwa razy więcej punktów uzyskacie za poziom rozszerzony.

Rekrutacja na psychologię na Uniwersytecie Śląskim odbywa się na podstawie wyników uzyskanych na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z języka polskiego, języka obcego, matematyki oraz jednego przedmiotu do wyboru spośród: biologia, chemia, filozofia, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie. Podstawę kwalifikacji na psychologię na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie jest wynik uzyskany z języka polskiego oraz jednego przedmiotu do wyboru: biologia, historia, matematyka.

Uczelnie niepubliczne najczęściej rekrutują na podstawie kolejności zgłoszeń i złożenia wymaganych dokumentów, aczkolwiek są kierunki, na których decydować będzie wynik z matury.

Jak widać zasady kwalifikacji w ramach tych samych nawet kierunków dosyć się od siebie różnią. Sprawdzajcie wcześniej szczegółowe wymogi rekrutacyjne, aby uniknąć niepotrzebnych rozczarowań.

Zanim wybierzesz studia społeczne

Przed wyborem konkretnego kierunku studiów warto zrobić szczegółowe rozeznanie. Często kierujemy się stereotypami, swoimi wyobrażeniami – warto je potwierdzić lub zweryfikować, aby uniknąć rozczarowań z powodu nietrafionej decyzji.

Dobrze aby studia, a potem praca zawodowa, były zbieżne z zainteresowaniami. Chociaż na etapie szkoły średniej często trudno jednoznacznie stwierdzić, z jaką dziedziną chcemy związać przyszłe życie zawodowe. Warto więc skorzystać z porady profesjonalistów – pracowników poradni pedagogicznej czy doradztwa zawodowego. Stosując odpowiednie narzędzia są w stanie określić nasze słabe i mocne strony, wskazać, gdzie leży potencjał, ukierunkować odnośnie ścieżki kształcenia.

Oceńcie swoje możliwości. Znając szczegółowe zasady rekrutacji, przeliczniki punktów, progi przyjęć czy limity miejsc jesteście w stanie oszacować swoje szanse. Niekiedy wybór tego samego kierunku w innym ośrodku akademickim pozwoli na łatwiejsze uzyskanie dyplomu.

Wybierając konkretny kierunek dobrze jest porównać programy nauczania, sprawdzić, jakie specjalności można wybrać – bywa, że pod tą samą nazwą kierunku kryją się mocno różniące się studia.

Pytajcie o staże zawodowe, obowiązkowe praktyki. Sprawdzajcie, jak wygląda zaplecze dydaktyczne, baza noclegowa, wyposażenie pracowni, sprzęt – to wszystko przesądzi o jakości Waszych studiów. Dowiedzcie się, jakie są możliwości wyjazdów, czy uczelnia lub wydział realizuje programy wymiany studenckiej.

Wiele z tych informacji znajdziecie na stronach wydziałowych czy uczelnianych, ale śledźcie również fora internetowe. Odwiedzajcie drzwi otwarte organizowane przez szkoły wyższe oraz edukacyjne imprezy targowe. Czytajcie opinie o uczelniach, pytajcie studentów, absolwentów – oni są doskonałym źródłem informacji.

Opinie o studiach społecznych

Studia społeczne to grupa kierunków, z których część od lat utrzymuje się czołówce popularności. Na dziennikarstwo czy psychologię o jeden indeks na wybranych uczelniach walczy nawet kilkunastu kandydatów.

Młodzi ludzie chcą zdobywać wykształcenie politologiczne, socjologiczne, marzą o karierze dziennikarskiej, wiążą swoją przyszłość z pracą psychologa.

Jednocześnie różnorodność oferowanych specjalności powoduje, że absolwenci są specjalistami często w bardzo wąskich, niszowych dziedzinach.

„Ja skończyłam w tym roku socjokryminologię i jestem bardzo zadowolona – opowiada Anna, absolwentka Społecznej Akademii Nauk. Od października idę na studia magisterskie. Jak ktoś lubi zagadnienia związane z przestępczością, patologiami, służbami mundurowymi, to polecam. Plusem jest to, że dużo zajęć już nawet od pierwszego roku odbywa się z praktykami, ludźmi, którzy pracują w zawodzie. Najwięcej pracy i trudności miałam z zaliczeniem kryminologii, balistyki, kryminalistyki, socjologia też nie była najłatwiejsza. Na pewno nie żałuję wyboru kierunku.”

Urszula bardzo świadomie wybrała studia na psychologii:

„Przed psychologią studiowałam pedagogikę na specjalności edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Na tym kierunku pojawiło się kilka przedmiotów związanych z psychologią i wtedy już bardzo mnie one interesowały. Gdy ukończyłam I stopień pedagogiki, postanowiłam spróbować z psychologią. Już od pewnego czasu interesuje mnie to, jak funkcjonuje psychika człowieka, a dzięki tym studiom mogę się bardzo dużo dowiedzieć.

Najciekawsze są dla mnie przedmioty ściśle powiązane z moim kierunkiem, np. psychologia społeczna, psychologia procesów poznawczych, psychologia rozwoju człowieka. Aktualnie jestem na 2 roku, dlatego wiele z ciekawych przedmiotów jeszcze przede mną. Bardzo dobrze wspominam zajęcia z umiejętności interpersonalnych, gdzie w małych grupkach dyskutowaliśmy na temat emocji, uczuć, stereotypów i wielu innych spraw.”

Wykaz uczelni oferujących studia społeczne

Polecane społeczne studia podyplomowe

Treści powiązane ze studiami społecznymi

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
​Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Olsztynie
​Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Olsztynie
Europeistyka
Europeistyka
Politologia
Politologia
Psychologia
Psychologia
Psychologia w Sopocie
Psychologia w Sopocie
Psychologia zdrowia na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym
Psychologia zdrowia na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym
Socjologia
Socjologia
Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
​Dziennikarstwo i komunikacja społeczna na Śląsku
​Dziennikarstwo i komunikacja społeczna na Śląsku
​Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Gdańsku
​Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Gdańsku
​Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Katowicach
​Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Katowicach
​Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Kielcach
​Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Kielcach
​Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Krakowie
​Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Krakowie
​Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Lublinie
​Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Lublinie
​Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Szczecinie
​Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Szczecinie
​Dziennikarstwo w Bydgoszczy
​Dziennikarstwo w Bydgoszczy
​Dziennikarstwo w Poznaniu
​Dziennikarstwo w Poznaniu
​Dziennikarstwo w Toruniu
​Dziennikarstwo w Toruniu
​Dziennikarstwo w Łodzi
​Dziennikarstwo w Łodzi
​Dziennikarstwo we Wrocławiu
​Dziennikarstwo we Wrocławiu
​Psychologia na Śląsku
​Psychologia na Śląsku
​Psychologia w Białymstoku
​Psychologia w Białymstoku
​Psychologia w Bydgoszczy
​Psychologia w Bydgoszczy
​Psychologia w Gdańsku
​Psychologia w Gdańsku
​Psychologia w Katowicach
​Psychologia w Katowicach
​Psychologia w Kielcach
​Psychologia w Kielcach
​Psychologia w Krakowie
​Psychologia w Krakowie
​Psychologia w Lublinie
​Psychologia w Lublinie
​Psychologia w Poznaniu
​Psychologia w Poznaniu
​Psychologia w Szczecinie
​Psychologia w Szczecinie
​Psychologia w Toruniu
​Psychologia w Toruniu
​Psychologia w Warszawie
​Psychologia w Warszawie
​Psychologia w biznesie w Gdyni
​Psychologia w biznesie w Gdyni
​Psychologia w Łodzi
​Psychologia w Łodzi
​Psychologia we Wrocławiu
​Psychologia we Wrocławiu
​Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UE Kraków) - kierunek europeistyka
​Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UE Kraków) - kierunek europeistyka
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana w Radomiu
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Politechnika Lubelska
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uczelnia WSB Merito w Warszawie
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Akademia Zamojska
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Politechnika Białostocka
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • AMA Film Academy w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uniwersytet Gdański
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Akademia WIT w Warszawie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • AMA Film Academy w Warszawie
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Politechnika Częstochowska
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Akademia Tarnowska
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Politechnika Śląska
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet Kaliski