Jakiego kierunku studiów szukasz?

Administracja i polityka publiczna

Administracja i polityka publiczna to kierunek studiów, który daje możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności z zakresu polityki publicznej i administracji.

Zdobyte w czasie studiów wiedza i umiejętności, wraz z rozwijanymi kompetencjami społecznymi, przygotowują absolwenta do przyszłej samodzielnej pracy w instytucjach administracji państwowej, samorządowej jak i innych, wymagających przygotowania do działań z zakresu szeroko rozumianej administracji publicznej (w tym i na rzecz organizacji pozarządowych).

Struktura studiów na kierunku administracja i polityka publiczna umożliwia kształcenie w systemie stacjonarnym oraz niestacjonarnym na studiach pierwszego stopnia licencjackich. W systemie niestacjonarnym zajęcia odbywają się w soboty.


Do wyboru są następujące specjalności:
 • administracja samorządowa i fundusze europejskie
 • administracja publiczna i służby państwowe
 • administration and public policy in the European Union.


Dla kogo studia na kierunku administracja i polityka publiczna

Administracja polityka publiczna to kierunek dla osób skrupulatnych, dokładnych, uporządkowanych, odpowiedzialnych, bez trudu przyswajających zmieniające się przepisy prawa.

Przydatne w przyszłej pracy cechy to umiejętność kierowania zespołami ludzi, łatwość nawiązywania kontaktu, wzbudzanie zaufania.

Program kształcenia na kierunku administracja i polityka publiczna

W programie studiów są m.in takie przedmioty:

 • podstawy zarządzania w administracji
 • komunikacja społeczna
 • historia myśli społecznej
 • integracja europejska
 • metody analizy polityk publicznych
 • postępowanie administracyjne
 • polityka gospodarcza
 • zamówienia publiczne
 • finanse publiczne
 • przywództwo i decyzje polityczne
 • historia instytucji politycznych.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku administracja i polityka publiczna

Uwzględniane są następujące przedmioty:

 • język polski
 • język obcy
 • do wyboru: matematyka, biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, język mniejszości etnicznej, język mniejszości narodowej, język regionalny, wiedza o społeczeństwie.

Perspektywy pracy po kierunku administracja i polityka publiczna

Absolwenci studiów mogą pracować w:

 • instytucjach i urzędach administracji publicznej
 • służbach państwowych
 • służbie cywilnej
 • fundacjach
 • organizacjach pozarządowych
 • firmach bezpośrednio zaangażowanych w relacje z instytucjami administracji publicznej
 • instytucjach zajmujących się pozyskiwaniem funduszy europejskich
 • biznesie - w tych obszarach, gdzie konieczna jest współpraca i kontakt z administracją.

Opinie o kierunku administracja i polityka publiczna

Studiowanie administracji i polityki publicznej pozwala na poznanie i realizowanie najskuteczniejszych działań zmierzających do zapewnienie warunków rozwoju obywatelom.

Przygotowanie administracyjne umożliwia praktyczne wdrażanie najlepszych rozwiązań.

Posłuchajcie więcej na temat tego kierunku:


Kierunki pokrewne do kierunku administracja i polityka publiczna

Jakie uczelnie oferują kierunek administracja i polityka publiczna

W których miastach można studiować kierunek administracja i polityka publiczna

Komentarze (2)

Marta
Polecam AIK. Moim zdaniem warto tu studiować.
17.02.2021
08.04.2020
Tosia
Bardzo zachęcające filmy publikowane przez Ignatianum - odnośnie tego kierunku i ogólnie uczelni.

Zobacz również

Administracja
Administracja
Prawo
Prawo
​Prawo na Śląsku
​Prawo na Śląsku
Prawo w Bydgoszczy
Prawo w Bydgoszczy
​Prawo we Wrocławiu
​Prawo we Wrocławiu
​Prawo w Gdańsku
​Prawo w Gdańsku
​Prawo w Gdyni
​Prawo w Gdyni
​Prawo w Katowicach
​Prawo w Katowicach
​Prawo w Kielcach
​Prawo w Kielcach
​Prawo w Krakowie
​Prawo w Krakowie
Prawo w Łodzi
Prawo w Łodzi
​Prawo w Lublinie
​Prawo w Lublinie
Prawo w Olsztynie
Prawo w Olsztynie
Prawo w Opolu
Prawo w Opolu
​Prawo w Poznaniu
​Prawo w Poznaniu
Prawo w Radomiu
Prawo w Radomiu
Prawo w Rzeszowie
Prawo w Rzeszowie
Prawo w Szczecinie
Prawo w Szczecinie
​Prawo w Toruniu
​Prawo w Toruniu
Prawo w Warszawie
Prawo w Warszawie
Prawo w Zielonej Górze
Prawo w Zielonej Górze
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Politechnika Łódzka
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański