Jakiego kierunku studiów szukasz?

Administracja i polityka publiczna

Administracja i polityka publiczna to kierunek studiów, który daje możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności z zakresu polityki publicznej i administracji.

Zdobyte w czasie studiów wiedza i umiejętności, wraz z rozwijanymi kompetencjami społecznymi, przygotowują absolwenta do przyszłej samodzielnej pracy w instytucjach administracji państwowej, samorządowej jak i innych, wymagających przygotowania do działań z zakresu szeroko rozumianej administracji publicznej (w tym i na rzecz organizacji pozarządowych).

Struktura studiów na kierunku administracja i polityka publiczna umożliwia kształcenie w systemie stacjonarnym oraz niestacjonarnym na studiach pierwszego stopnia licencjackich. W systemie niestacjonarnym zajęcia odbywają się w soboty.

Do wyboru są następujące specjalności:
 • administracja samorządowa i fundusze europejskie
 • administracja publiczna i służby państwowe
 • administration and public policy in the European Union.

Dla kogo studia na kierunku administracja i polityka publiczna

Administracja polityka publiczna to kierunek dla osób skrupulatnych, dokładnych, uporządkowanych, odpowiedzialnych, bez trudu przyswajających zmieniające się przepisy prawa.

Przydatne w przyszłej pracy cechy to umiejętność kierowania zespołami ludzi, łatwość nawiązywania kontaktu, wzbudzanie zaufania.

Program kształcenia na kierunku administracja i polityka publiczna

W programie studiów są m.in takie przedmioty:

 • podstawy zarządzania w administracji
 • komunikacja społeczna
 • historia myśli społecznej
 • integracja europejska
 • metody analizy polityk publicznych
 • postępowanie administracyjne
 • polityka gospodarcza
 • zamówienia publiczne
 • finanse publiczne
 • przywództwo i decyzje polityczne
 • historia instytucji politycznych.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku administracja i polityka publiczna

Uwzględniane są następujące przedmioty:

 • język polski
 • język obcy
 • do wyboru: matematyka, biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, język mniejszości etnicznej, język mniejszości narodowej, język regionalny, wiedza o społeczeństwie.

Perspektywy pracy po kierunku administracja i polityka publiczna

Absolwenci studiów mogą pracować w:

 • instytucjach i urzędach administracji publicznej
 • służbach państwowych
 • służbie cywilnej
 • fundacjach
 • organizacjach pozarządowych
 • firmach bezpośrednio zaangażowanych w relacje z instytucjami administracji publicznej
 • instytucjach zajmujących się pozyskiwaniem funduszy europejskich
 • biznesie - w tych obszarach, gdzie konieczna jest współpraca i kontakt z administracją.

Opinie o kierunku administracja i polityka publiczna

Studiowanie administracji i polityki publicznej pozwala na poznanie i realizowanie najskuteczniejszych działań zmierzających do zapewnienie warunków rozwoju obywatelom.

Przygotowanie administracyjne umożliwia praktyczne wdrażanie najlepszych rozwiązań.

Posłuchajcie więcej na temat tego kierunku:


Kierunki pokrewne do kierunku administracja i polityka publiczna

Jakie uczelnie oferują kierunek administracja i polityka publiczna

W których miastach można studiować kierunek administracja i polityka publiczna

Komentarze (2)

Marta
Polecam AIK. Moim zdaniem warto tu studiować.
17.02.2021
08.04.2020
Tosia
Bardzo zachęcające filmy publikowane przez Ignatianum - odnośnie tego kierunku i ogólnie uczelni.

Zobacz również

Administracja
Administracja
Prawo
Prawo
Prawo w Bydgoszczy
Prawo w Bydgoszczy
Prawo w Olsztynie
Prawo w Olsztynie
Prawo w Opolu
Prawo w Opolu
Prawo w Radomiu
Prawo w Radomiu
Prawo w Rzeszowie
Prawo w Rzeszowie
Prawo w Szczecinie
Prawo w Szczecinie
Prawo w Warszawie
Prawo w Warszawie
Prawo w Zielonej Górze
Prawo w Zielonej Górze
Prawo w Łodzi
Prawo w Łodzi
​Prawo na Śląsku
​Prawo na Śląsku
​Prawo w Gdańsku
​Prawo w Gdańsku
​Prawo w Gdyni
​Prawo w Gdyni
​Prawo w Katowicach
​Prawo w Katowicach
​Prawo w Kielcach
​Prawo w Kielcach
​Prawo w Krakowie
​Prawo w Krakowie
​Prawo w Lublinie
​Prawo w Lublinie
​Prawo w Poznaniu
​Prawo w Poznaniu
​Prawo w Toruniu
​Prawo w Toruniu
​Prawo we Wrocławiu
​Prawo we Wrocławiu
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uczelnia WSB Merito w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Politechnika Lubelska
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych, Wydział Międzyuczelniany w Gdańsku
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
 • Akademia Zamojska
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Politechnika Opolska
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie - grupa Vistula
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Coventry University Wrocław
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku