Jakiego kierunku studiów szukasz?

Prawo finansowe i skarbowość

Prawo finansowe i skarbowość to studia mające charakter prawniczy, uzupełnione o rozbudowane wątki interdyscyplinarne z zakresu: nauki finansów, administratywistyki, rachunkowości i wiedzy ekonomicznej. Ich celem jest kształcenie wysoko kwalifikowanych specjalistów z zakresu prawa finansowego i skarbowości.

Po ich ukończeniu absolwent posiadać będzie umiejętności oraz wiedzę z zakresu całości prawa finansów publicznych, prawa bankowego i ubezpieczeniowego, funduszy inwestycyjnych i instytucji finansowych, administracji podatkowej i skarbowości, podatków i innych danin publicznych, rachunkowość i prowadzenia ewidencji podatkowej.

Absolwent kierunku Prawo finansowe i skarbowość posiądzie podstawowy zasób wiedzy akademickiej o prawie publicznym, o powiązaniach wewnątrz tego systemu oraz powiązaniach polskiego prawa z prawem Unii Europejskiej i z prawem międzynarodowym. Będzie znał metody badawcze i narzędzia stosowane w naukach prawnych, w tym właściwe dla nich techniki pozyskiwania danych.

Dla kogo studia na kierunku prawo finansowe i skarbowość

To studia przewidziane dla absolwentów dowolnych studiów pierwszego stopnia, którzy chcą specjalizować się w prawie skarbowym, bankowym, finansowym czy ubezpieczeniowym.

Program kształcenia na kierunku prawo finansowe i skarbowość

Wybrane przedmioty w programie studiów:

 • źródła i wykładnia prawa
 • finanse publiczne i prawo finansowe
 • administracja finansowa i skarbowość celna
 • ordynacja podatkowa: część prawnomaterialna
 • prawo podatkowe UE
 • podatki dochodowe
 • rachunkowość i sprawozdawczość finansowa
 • zarys prawa pracy
 • międzynarodowe prawo podatkowe
 • finanse samorządu terytorialnego
 • kodeks postępowania administracyjnego
 • podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i hazardowy
 • prawo karne skarbowe
 • postępowanie podatkowe
 • prawo bankowe
 • podatki majątkowe – opodatkowanie nieruchomości
 • kontrola podatkowa i skarbowa.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku prawo finansowe i skarbowość

Warunkiem rekrutacji jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia.

Perspektywy pracy po kierunku prawo finansowe i skarbowość

Kompleksowa wiedza pozwoli absolwentowi znaleźć zatrudnienie w:

 • administracji skarbowej, w tym również w administracji celnej, w organach administracji samorządowej zajmujących się problematyką finansową i podatkową, w tym w regionalnych izb obrachunkowych;
 • instytucjach finansowych: w bankach, w firmach ubezpieczeniowych, w spółach prawa handlowego oraz innych podmiotach gospodarczych w działach zajmujących się rozliczaniem należności publicznoprawnych, płac i finansów;
 • firmach konsultingowych, w kancelariach doradców podatkowych, w biurach rachunkowych;
 • podmiotach zajmujących się badaniem sprawozdań finansowych (audyt).

Opinie o kierunku prawo finansowe i skarbowość

Na mocy umowy podpisanej pomiędzy Uniwersytetem Warszawskim a Państwową Komisją Egzaminacyjną, absolwenci kierunku Prawo Finansowe i Skarbowość są zwolnieni z części pisemnej egzaminu na doradcę podatkowego.


Kierunki pokrewne do kierunku prawo finansowe i skarbowość

Jakie uczelnie oferują kierunek prawo finansowe i skarbowość

W których miastach można studiować kierunek prawo finansowe i skarbowość

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia prawnicze w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia prawnicze w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia prawnicze w Gdańsku, Gdyni, Sopocie i woj. pomorskim
Studia prawnicze w Gdańsku, Gdyni, Sopocie i woj. pomorskim
Studia prawnicze w Katowicach, Częstochowie i woj. śląskim
Studia prawnicze w Katowicach, Częstochowie i woj. śląskim
Studia prawnicze w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia prawnicze w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia prawnicze w Krakowie i woj. małopolskim
Studia prawnicze w Krakowie i woj. małopolskim
Studia prawnicze w Lublinie i woj. lubelskim
Studia prawnicze w Lublinie i woj. lubelskim
Studia prawnicze w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia prawnicze w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia prawnicze w Opolu i woj. opolskim
Studia prawnicze w Opolu i woj. opolskim
Studia prawnicze w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia prawnicze w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia prawnicze w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia prawnicze w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia prawnicze w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia prawnicze w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia prawnicze w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia prawnicze w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia prawnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia prawnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia prawnicze w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia prawnicze w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia prawnicze w Łodzi i woj. łódzkim
Studia prawnicze w Łodzi i woj. łódzkim
​Studia prawnicze we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
​Studia prawnicze we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Politechnika Łódzka
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Gdański
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Politechnika Poznańska
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Politechnika Częstochowska
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Akademia Zamojska
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Politechnika Śląska
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Akademia Tarnowska
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie