UTH im. Chodkowskiej Warszawa
2019 Uniwersytet Jagielloński - Michał Rdzanek - UJ
Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie
Ignatianum
WSAIB Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Kwiatkowskiego w Gdyni
Jakiego artykułu szukasz?

Rekrutacja na studia

Nabór na studia 2021_2022

Gdy miną emocje związane z maturami, nadchodzi czas rekrutacji na studia. Tysiące kandydatów co roku przeżywają stres związany z niepewnością, czy dostaną się na wymarzoną uczelnię.

Nabór na studia w niemal wszystkich szkołach wyższych odbywa się poprzez elektroniczny system internetowy (ERK - Elektroniczna Rejestracja Kandydatów). Aby dokonać rejestracji, należy założyć konto w specjalnym systemie internetowej rekrutacji na stronie www uczelni. Pierwszym krokiem jest podanie wszystkich niezbędnych danych osobowych wraz z numerem PESEL, który zazwyczaj staje się loginem.

Następnie kandydat wybiera interesujący go kierunek (może być więcej niż jeden), dokonuje opłaty rekrutacyjnej, wprowadza do systemu wyniki uzyskane na maturze.

Ponieważ zasady naboru na studia mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, pod nazwą każdej szkoły wyższej znajdziecie sekcję "Rekrutacja", a w niej aktywne linki kierujące na podstrony dedykowane Kandydatom, dotyczące przyjęć na studia.

Progi punktowe na studia

Wynik rekrutacji będzie dostępny w systemie on-line. Po zalogowaniu się poznasz informacje o uzyskanych punktach, przyjęciu lub nie na studia. To, co spędza sen z powiek kandydatów, to tzw. progi punktowe na studia. Wielu zastanawia się, czym one są.

Otóż próg punktowy jest to ilość punktów, które uzyskała ostatnia osoba na liście przyjętych na dany kierunek wybranej uczelni. Od tej minimalnej ilości punktów można było zostać studentem danego kierunku. Dzięki progom punktowym z lat wcześniejszych można zorientować się, jakie było zainteresowanie kierunkami w latach poprzednich. Wysokie progi punktowe świadczą o tym, że kandydaci w latach ubiegłych mieli bardzo dobre wyniki z matur bądź byli laureatami olimpiad przedmiotowych na szczeblu ogólnopolskim.

Należy pamiętać, że każda uczelnia ustala corocznie własne limity przyjęć, czyli ilość miejsc na każdy kierunek studiów. W ramach prowadzonej rekrutacji na studia zostaną przyjęte osoby z najlepszą punktacją w ramach ustalonego limitu dla kierunku. Dzieje się tak do wyczerpania miejsc.

Rekrutacja zakończona sukcesem

Jeżeli zostaniesz zakwalifikowany, zwykle w ciągu 7 dni należy dostarczyć na uczelnię komplet wymaganych dokumentów. Zwyczajowo są to:

  • świadectwo maturalne
  • zdjęcia
  • podpisany formularz internetowy
  • dowód wzniesienia opłaty rekrutacyjnej
  • kserokopia dowodu osobistego
  • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiów na wybranym kierunku

O ile w przypadku uczelni publicznych i najpopularniejszych kierunków studiów walka o indeks może być niełatwa, to już w przypadku niepublicznych szkół wyższych sprawa wygląda zgoła inaczej.

Uczelnie prywatne (poza kilkoma wyjątkami w postaci topowych szkół niepublicznych, zajmujących wysokie miejsca w rankingach i stawiających dodatkowe wymogi rekrutacyjne kandydatom na wybranych kierunkach studiów) praktycznie przyjmują wszystkich chętnych. Oznacza to, że rejestracja kandydata poprzez system internetowy jest równoznaczna z przyjęciem na studia. Przypieczętowaniem tego procesu jest podpisanie umowy o naukę, która w prywatnych szkołach wyższych jest odpłatna.

Czytaj poradniki dla studenta

Zostałeś studentem - co dalej?

Słownik pojęć studenckich

Ile naprawdę kosztują studia?

Jak przygotować się do pierwszej sesji?

Po jakich studiach znajdziesz pracę?

Uczelnie publiczne - zasady rekrutacji

Poniżej prezentujemy serię artykułów na temat ofert kształcenia w państwowych szkołach wyższych.

Poznaj Wydziały, Instytuty, samodzielne Jednostki Uczelniane, a przede wszystkim KIERUNKI i specjalności polskich uniwersytetów, politechnik, uczelni ekonomicznych, medycznych, pedagogicznych, technicznych, AWF-ów, szkół filologicznych, humanistycznych, artystycznych, wojskowych, morskich i PWSZ.

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, kierunki studiów, zasady rekrutacji
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, kierunki studiów, zasady rekrutacji
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, kierunki studiów, zasady rekrutacji
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, kierunki studiów, zasady rekrutacji
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, kierunki studiów, zasady rekrutacji
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, kierunki studiów, zasady rekrutacji
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. K. Pułaskiego w Radomiu, kierunki studiów
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. K. Pułaskiego w Radomiu, kierunki studiów
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, kierunki studiów, zasady rekrutacji
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, kierunki studiów, zasady rekrutacji
Politechnika Poznańska, kierunki studiów, zasady rekrutacji
Politechnika Poznańska, kierunki studiów, zasady rekrutacji
Uniwersytet Śląski w Katowicach, kierunki studiów, zasady rekrutacji
Uniwersytet Śląski w Katowicach, kierunki studiów, zasady rekrutacji
Uniwersytet Warszawski, kierunki studiów, zasady rekrutacji
Uniwersytet Warszawski, kierunki studiów, zasady rekrutacji
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, kierunki studiów, zasady rekrutacji
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, kierunki studiów, zasady rekrutacji
Politechnika Łódzka, kierunki studiów, zasady rekrutacji
Politechnika Łódzka, kierunki studiów, zasady rekrutacji
Politechnika Krakowska, kierunki studiów, zasady rekrutacji
Politechnika Krakowska, kierunki studiów, zasady rekrutacji
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, kierunki studiów, rekrutacja
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, kierunki studiów, rekrutacja
Akademia Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie, kierunki studiów, rekrutacja
Akademia Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie, kierunki studiów, rekrutacja
Akademia Pomorska w Słupsku, kierunki studiów, zasady rekrutacji
Akademia Pomorska w Słupsku, kierunki studiów, zasady rekrutacji
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, kierunki studiów, zasady rekrutacji
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, kierunki studiów, zasady rekrutacji
Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie, kierunki studiów, zasady rekrutacji
Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie, kierunki studiów, zasady rekrutacji
Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie, kierunki studiów, rekrutacja
Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie, kierunki studiów, rekrutacja
Akademia Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach, kierunki studiów, rekrutacja
Akademia Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach, kierunki studiów, rekrutacja
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, kierunki studiów, zasady rekrutacji
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, kierunki studiów, zasady rekrutacji
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, kierunki studiów, zasady rekrutacji
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, kierunki studiów, zasady rekrutacji
Gdański Uniwersytet Medyczny, kierunki studiów, zasady rekrutacji
Gdański Uniwersytet Medyczny, kierunki studiów, zasady rekrutacji
Warszawski Uniwersytet Medyczny, kierunki studiów, zasady rekrutacji
Warszawski Uniwersytet Medyczny, kierunki studiów, zasady rekrutacji
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, kierunki studiów, zasady rekrutacji
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, kierunki studiów, zasady rekrutacji
Politechnika Świętokrzyska w Kielcach, kierunki studiów, zasady rekrutacji
Politechnika Świętokrzyska w Kielcach, kierunki studiów, zasady rekrutacji
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. J. Śniadeckiego w Gdańsku, kierunki studiów, rekrutacja
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. J. Śniadeckiego w Gdańsku, kierunki studiów, rekrutacja
Collegium Medicum UJ, kierunki studiów, zasady rekrutacji
Collegium Medicum UJ, kierunki studiów, zasady rekrutacji
Politechnika Śląska w Gliwicach, kierunki studiów, zasady rekrutacji
Politechnika Śląska w Gliwicach, kierunki studiów, zasady rekrutacji
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, kierunki studiów, zasady rekrutacji
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, kierunki studiów, zasady rekrutacji
Politechnika Rzeszowska, kierunki studiów, zasady rekrutacji
Politechnika Rzeszowska, kierunki studiów, zasady rekrutacji
Politechnika Częstochowska, kierunki studiów, zasady rekrutacji
Politechnika Częstochowska, kierunki studiów, zasady rekrutacji
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, kierunki studiów, zasady rekrutacji
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, kierunki studiów, zasady rekrutacji
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, kierunki studiów, zasady rekrutacji
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, kierunki studiów, zasady rekrutacji
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, kierunki studiów, zasady rekrutacji
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, kierunki studiów, zasady rekrutacji
Politechnika Wrocławska, kierunki studiów, zasady rekrutacji
Politechnika Wrocławska, kierunki studiów, zasady rekrutacji
Uniwersytet Rzeszowski, kierunki studiów, zasady rekrutacji
Uniwersytet Rzeszowski, kierunki studiów, zasady rekrutacji
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, kierunki studiów, zasady rekrutacji
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, kierunki studiów, zasady rekrutacji
Uniwersytet Gdański, kierunki studiów, zasady rekrutacji
Uniwersytet Gdański, kierunki studiów, zasady rekrutacji
Uniwersytet Techniczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, kierunki studiów, zasady rekrutacji
Uniwersytet Techniczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, kierunki studiów, zasady rekrutacji
Politechnika Białostocka, kierunki studiów, zasady rekrutacji
Politechnika Białostocka, kierunki studiów, zasady rekrutacji
Politechnika Warszawska, kierunki studiów, zasady rekrutacji
Politechnika Warszawska, kierunki studiów, zasady rekrutacji
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, kierunki studiów, zasady rekrutacji
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, kierunki studiów, zasady rekrutacji
Uniwersytet Opolski, kierunki studiów, zasady rekrutacji
Uniwersytet Opolski, kierunki studiów, zasady rekrutacji
Uniwersytet w Białymstoku, kierunki studiów, zasady rekrutacji
Uniwersytet w Białymstoku, kierunki studiów, zasady rekrutacji
Uniwersytet Wrocławski, kierunki studiów, zasady rekrutacji
Uniwersytet Wrocławski, kierunki studiów, zasady rekrutacji
Collegium Polonicum w Słubicach, kierunki studiów, zasady rekrutacji
Collegium Polonicum w Słubicach, kierunki studiów, zasady rekrutacji
Politechnika Opolska, kierunki studiów, zasady rekrutacji
Politechnika Opolska, kierunki studiów, zasady rekrutacji
Uniwersytet Jagielloński, kierunki studiów, zasady rekrutacji
Uniwersytet Jagielloński, kierunki studiów, zasady rekrutacji
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, kierunki studiów, zasady rekrutacji
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, kierunki studiów, zasady rekrutacji
Uniwersytet Szczeciński, kierunki studiów, zasady rekrutacji
Uniwersytet Szczeciński, kierunki studiów, zasady rekrutacji
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, kierunki studiów, zasady rekrutacji
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, kierunki studiów, zasady rekrutacji
Uniwersytet Łódzki, kierunki studiów, zasady rekrutacji
Uniwersytet Łódzki, kierunki studiów, zasady rekrutacji
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, kierunki studiów, zasady rekrutacji
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, kierunki studiów, zasady rekrutacji
Akademia Sztuki Wojennej, kierunki studiów, zasady rekrutacji
Akademia Sztuki Wojennej, kierunki studiów, zasady rekrutacji
Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu, kierunki studiów, rekrutacja
Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu, kierunki studiów, rekrutacja
Politechnika Gdańska, kierunki studiów, zasady rekrutacji
Politechnika Gdańska, kierunki studiów, zasady rekrutacji
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, kierunki studiów, rekrutacja
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, kierunki studiów, rekrutacja
Politechnika Lubelska, kierunki studiów, zasady rekrutacji
Politechnika Lubelska, kierunki studiów, zasady rekrutacji
Politechnika Koszalińska, kierunki studiów, zasady rekrutacji
Politechnika Koszalińska, kierunki studiów, zasady rekrutacji
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
Politechnika Łódzka
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Uniwersytet Gdański
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu