• Uniwersytet Medyczny Łódź Drzwi Otwarte
 • UTH im. Chodkowskiej Warszawa
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego
Jakiego artykułu szukasz?

Rekrutacja na studia

Rekrutacja 2022_2023

Gdy miną emocje związane z maturami, nadchodzi czas rekrutacji na studia. Tysiące kandydatów co roku przeżywają stres związany z niepewnością, czy dostaną się na wymarzoną uczelnię.

Nabór na studia w niemal wszystkich szkołach wyższych odbywa się poprzez elektroniczny system internetowy (ERK - Elektroniczna Rejestracja Kandydatów). Aby dokonać rejestracji, należy założyć konto w specjalnym systemie internetowej rekrutacji na stronie www uczelni. Pierwszym krokiem jest podanie wszystkich niezbędnych danych osobowych wraz z numerem PESEL, który zazwyczaj staje się loginem.

Następnie kandydat wybiera interesujący go kierunek (może być więcej niż jeden), dokonuje opłaty rekrutacyjnej, wprowadza do systemu wyniki uzyskane na maturze.

Ponieważ zasady naboru na studia mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, pod nazwą każdej szkoły wyższej znajdziecie sekcję "Rekrutacja", a w niej aktywne linki kierujące na podstrony dedykowane Kandydatom, dotyczące przyjęć na studia.

Terminy rekrutacji na studia

Proces rekrutacji kandydatów na studia rozpoczyna się zazwyczaj w maju, czyli miesiącu matur. Niektóre uczelnie startują z naborem już w marcu, inne od początku czerwca. Nie ma jednak jednego harmonogramu dla wszystkich szkół wyższych. Konkretne uczelnie same ustalają terminy rekrutacji. Poniżej podajemy przykładowe terminy rekrutacji na kilku uczelniach publicznych:

 • Uniwersytet Warszawski: od 6.06.2022 do 5.07.2022 (studia stacjonarne), od 6.06.2022 do 12.09.2022 (studia niestacjonarne)
 • Uniwersytet Jagielloński: od 1.06.2022 do 5.07.2022
 • Politechnika Warszawska: od 6.06.2022 do 7.07.2022
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: 1.06.2022 do 11.07.2022
 • Politechnika Wrocławska: od 16.05.2022

Przyjęło się, że najpierw odbywa się rekrutacja podstawowa - ona zwykle trwa do połowy lipca.

Następnie zaczyna się rekrutacja uzupełniająca, która kończy się na przełomie lipca i sierpnia.

Potem jest jeszcze rekrutacja dodatkowa, wrześniowa - dotyczy oczywiście tych kierunków i uczelni, gdzie zostały jeszcze wolne miejsca.

W przypadku większości uczelni niepublicznych nabór na studia zaczyna się w czerwcu i trwa do początku października, chyba że skończą się limity miejsc na wybranych kierunkach. Taka sytuacja dotyczy jednak wyłącznie najpopularniejszych i prestiżowych kierunków, takich jak: kierunek lekarski, psychologia, prawo, ekonomia.

Kiedy wyniki rekrutacji na studia 2022

W przypadku uczelni publicznych, które cieszą się największym zainteresowaniem kandydatów, wyniki pierwszego naboru zazwyczaj znane są w połowie lipca (do końca lipca).

Przykładowe daty ogłoszenia wyników naboru na studia z uczelni państwowych w różnych miastach akademickich:

 • Politechnika Warszawska - 11.07.2022
 • Politechnika Gdańska – 13.07.2022
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu - 21.07.2022
 • Politechnika Krakowska - od 11.07.2022 do 28.07.2022
 • Uniwersytet Gdański - 29.07.2022
 • Uniwersytet Adama Mickiewicza – 18.07.2022
 • Uniwersytet Warszawski – 19.07.2022
 • Uniwersytet Szczeciński - 18.07.2022
 • Uniwersytet Rolniczy w Krakowie – 14.07.2022
 • Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu – 13.07.2022
 • Politechnika Łódzka – 23.07.2022
 • Politechnika Białostocka - 13.07.2022
 • Politechnika Opolska - 21.07.2022
 • Uniwersytet Łódzki - od 14.07.2022 do 20.07.2022
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - 12.07.2022
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - 14.07.2022
 • Akademia Morska w Szczecinie - 22.07.2022
 • Akademia Wojsk Lądowych imienia gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu - 29.07.2022

Progi punktowe na studia

Wynik rekrutacji będzie dostępny w systemie on-line. Po zalogowaniu się poznasz informacje o uzyskanych punktach, przyjęciu lub nie na studia. To, co spędza sen z powiek kandydatów, to tzw. progi punktowe na studia. Wielu zastanawia się, czym one są.

Otóż próg punktowy jest to ilość punktów, które uzyskała ostatnia osoba na liście przyjętych na dany kierunek wybranej uczelni. Od tej minimalnej ilości punktów można było zostać studentem danego kierunku. Dzięki progom punktowym z lat wcześniejszych można zorientować się, jakie było zainteresowanie kierunkami w latach poprzednich. Wysokie progi punktowe świadczą o tym, że kandydaci w latach ubiegłych mieli bardzo dobre wyniki z matur bądź byli laureatami olimpiad przedmiotowych na szczeblu ogólnopolskim.

Należy pamiętać, że każda uczelnia ustala corocznie własne limity przyjęć, czyli ilość miejsc na każdy kierunek studiów. W ramach prowadzonej rekrutacji na studia zostaną przyjęte osoby z najlepszą punktacją w ramach ustalonego limitu dla kierunku. Dzieje się tak do wyczerpania miejsc.

Pod wizytówką każdej uczelni (dowolną szkołę wyższą znajdziesz w Wyszukiwarce) prezentujemy informacje na temat zasad rekrutacji oraz progów punktowych, jeśli takowe obowiązują w danej Placówce. Zapoznaj się z nimi, możesz też zadać pytania w sekcji "Komentarze".

Rekrutacja zakończona sukcesem

Jeżeli zostaniesz zakwalifikowany, zwykle w ciągu 7 dni należy dostarczyć na uczelnię komplet wymaganych dokumentów. Zwyczajowo są to:

 • świadectwo maturalne
 • zdjęcia
 • podpisany formularz internetowy
 • dowód wzniesienia opłaty rekrutacyjnej
 • kserokopia dowodu osobistego
 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiów na wybranym kierunku

O ile w przypadku uczelni publicznych i najpopularniejszych kierunków studiów walka o indeks może być niełatwa, to już w przypadku niepublicznych szkół wyższych sprawa wygląda zgoła inaczej.

Uczelnie prywatne (poza kilkoma wyjątkami w postaci topowych szkół niepublicznych, zajmujących wysokie miejsca w rankingach i stawiających dodatkowe wymogi rekrutacyjne kandydatom na wybranych kierunkach studiów) praktycznie przyjmują wszystkich chętnych. Oznacza to, że rejestracja kandydata poprzez system internetowy jest równoznaczna z przyjęciem na studia. Przypieczętowaniem tego procesu jest podpisanie umowy o naukę, która w prywatnych szkołach wyższych jest odpłatna.

Rekrutacja - najczęstsze pytania

Każdego roku maturzyści zadają te same pytania:

 • Ile wynosi opłata rekrutacyjna?
 • Czy muszę osobiście złożyć dokumenty?
 • Dla kogo jest lista rezerwowa?
 • Skąd wziąć orzeczenie lekarskie?
 • Czy mogę studiować 2 kierunki równocześnie?
 • Ile kosztują studia niestacjonarne?
 • Co to jest drugi nabór?

Lista wątpliwości jest długa, każdego dręczy coś innego. Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziecie w naszych artykułach.

Dowiedz się więcej o Rekrutacji na studia - poznaj najczęstsze pytania i odpowiedzi.

Wiesz, czym są Progi punktowe na studia? Koniecznie przeczytaj ważne informacje o rekrutacji w kontekście progów punktowych

Rozmyślasz o brakujących punktach, listach rezerwowych? Szukaj rozwiązać w każdej sytuacji.

Pamiętaj, jest jeszcze Wrześniowa rekrutacja na studia.

Czytaj poradniki dla studenta

Zostałeś studentem - co dalej?

Słownik pojęć studenckich

Ile naprawdę kosztują studia?

Jak przygotować się do pierwszej sesji?

Po jakich studiach znajdziesz pracę?

Uczelnie publiczne - zasady rekrutacji

Poniżej prezentujemy serię artykułów na temat ofert kształcenia w publicznych szkołach wyższych.

Informacje o WSZYSTKICH uczelniach, kierunkach studiów, zasadach rekrutacji, procedurach naboru na studia, opinie i komentarze znajdziecie w wyszukiwarce placówek na dziale Baza Uczelni lub na serwisach regionalnych ośrodków akademickich. Znajdziecie je w menu górnym - MIASTA lub na sekcji - W jakim mieście studiować?

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu - zasady rekrutacji
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu - zasady rekrutacji
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - zasady rekrutacji
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - zasady rekrutacji
Uniwersytet Warszawski - zasady rekrutacji
Uniwersytet Warszawski - zasady rekrutacji
Politechnika Poznańska - zasady rekrutacji
Politechnika Poznańska - zasady rekrutacji
Uniwersytet Śląski w Katowicach - zasady rekrutacji
Uniwersytet Śląski w Katowicach - zasady rekrutacji
Politechnika Łódzka - zasady rekrutacji
Politechnika Łódzka - zasady rekrutacji
Politechnika Krakowska - zasady rekrutacji
Politechnika Krakowska - zasady rekrutacji
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - zasady rekrutacji
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - zasady rekrutacji
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - zasady rekrutacji
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - zasady rekrutacji
Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie - zasady rekrutacji
Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie - zasady rekrutacji
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - zasady rekrutacji
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - zasady rekrutacji
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - zasady rekrutacji
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - zasady rekrutacji
Akademia Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach - zasady rekrutacji
Akademia Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach - zasady rekrutacji
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza - zasady rekrutacji
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza - zasady rekrutacji
Politechnika Koszalińską - zasady rekrutacji
Politechnika Koszalińską - zasady rekrutacji
Politechnika Gdańska - zasady rekrutacji
Politechnika Gdańska - zasady rekrutacji
Politechnika Wrocławska - zasady rekrutacji
Politechnika Wrocławska - zasady rekrutacji
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - zasady rekrutacji
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - zasady rekrutacji
Akademia Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie - zasady rekrutacji
Akademia Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie - zasady rekrutacji
Akademia Pomorska w Słupsku - zasady rekrutacji
Akademia Pomorska w Słupsku - zasady rekrutacji
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach - zasady rekrutacji
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach - zasady rekrutacji
Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie - zasady rekrutacji
Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie - zasady rekrutacji
Gdański Uniwersytet Medyczny - zasady rekrutacji
Gdański Uniwersytet Medyczny - zasady rekrutacji
Warszawski Uniwersytet Medyczny - zasady rekrutacji
Warszawski Uniwersytet Medyczny - zasady rekrutacji
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - zasady rekrutacji
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - zasady rekrutacji
Politechnika Świętokrzyska w Kielcach - zasady rekrutacji
Politechnika Świętokrzyska w Kielcach - zasady rekrutacji
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. J. Śniadeckiego w Gdańsku - zasady rekrutacji
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. J. Śniadeckiego w Gdańsku - zasady rekrutacji
Collegium Medicum UJ - zasady rekrutacji
Collegium Medicum UJ - zasady rekrutacji
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie - zasady rekrutacji
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie - zasady rekrutacji
Politechnika Śląska w Gliwicach - zasady rekrutacji
Politechnika Śląska w Gliwicach - zasady rekrutacji
Politechnika Rzeszowska - zasady rekrutacji
Politechnika Rzeszowska - zasady rekrutacji
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu - zasady rekrutacji
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu - zasady rekrutacji
Politechnika Częstochowska - zasady rekrutacji
Politechnika Częstochowska - zasady rekrutacji
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - zasady rekrutacji
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - zasady rekrutacji
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - zasady rekrutacji
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - zasady rekrutacji
Uniwersytet Rzeszowski - zasady rekrutacji
Uniwersytet Rzeszowski - zasady rekrutacji
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie - zasady rekrutacji
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie - zasady rekrutacji
Uniwersytet Gdański - zasady rekrutacji
Uniwersytet Gdański - zasady rekrutacji
Politechnika Białostocka - zasady rekrutacji
Politechnika Białostocka - zasady rekrutacji
Politechnika Warszawska - zasady rekrutacji
Politechnika Warszawska - zasady rekrutacji
Uniwersytet Wrocławski - zasady rekrutacji
Uniwersytet Wrocławski - zasady rekrutacji
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie - zasady rekrutacji
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie - zasady rekrutacji
Uniwersytet Opolski - zasady rekrutacji
Uniwersytet Opolski - zasady rekrutacji
Collegium Polonicum w Słubicach - zasady rekrutacji
Collegium Polonicum w Słubicach - zasady rekrutacji
Uniwersytet w Białymstoku - zasady rekrutacji
Uniwersytet w Białymstoku - zasady rekrutacji
Politechnika Opolska - zasady rekrutacji
Politechnika Opolska - zasady rekrutacji
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - zasady rekrutacji
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - zasady rekrutacji
Uniwersytet Jagielloński - zasady rekrutacji
Uniwersytet Jagielloński - zasady rekrutacji
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - zasady rekrutacji
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - zasady rekrutacji
Uniwersytet Szczeciński - zasady rekrutacji
Uniwersytet Szczeciński - zasady rekrutacji
Uniwersytet Łódzki - zasady rekrutacji
Uniwersytet Łódzki - zasady rekrutacji
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach - zasady rekrutacji
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach - zasady rekrutacji
Akademia Sztuki Wojennej - zasady rekrutacji
Akademia Sztuki Wojennej - zasady rekrutacji
Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu - zasady rekrutacji
Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu - zasady rekrutacji
Politechnika Lubelska - zasady rekrutacji
Politechnika Lubelska - zasady rekrutacji
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. K. Pułaskiego w Radomiu - zasady rekrutacji
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. K. Pułaskiego w Radomiu - zasady rekrutacji
Politechnika Bydgoska im. J. i J. Śniadeckich - zasady rekrutacji
Politechnika Bydgoska im. J. i J. Śniadeckich - zasady rekrutacji
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu - zasady rekrutacji
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu - zasady rekrutacji
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Łodzi
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet Opolski
 • Coventry University Wrocław
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Akademia Zamojska
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczny w Opolu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych, Wydział Międzyuczelniany w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Politechnika Częstochowska
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uczelnia Nauk Społecznych Filia Nowy Targ
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Politechnika Lubelska
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie - grupa Vistula
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Politechnika Łódzka
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie