Jakiego artykułu szukasz?

Rekrutacja na studia

Gdy opadną emocje związane z maturami, nadchodzi czas rekrutacji na studia. Tysiące kandydatów co roku przeżywają stres związany z niepewnością, czy dostaną się na wymarzoną uczelnię.

Każdego roku maturzyści zadają te same pytania:

 • Ile wynosi opłata rekrutacyjna?
 • Czy muszę osobiście złożyć dokumenty?
 • Dla kogo jest lista rezerwowa?
 • Skąd wziąć orzeczenie lekarskie?
 • Czy mogę studiować 2 kierunki równocześnie?
 • Ile kosztują studia niestacjonarne?
 • Co to jest drugi nabór?

Lista wątpliwości jest długa, każdego dręczy coś innego. Wiele cennych informacji o studiach uzyskać można podczas drzwi otwartych, organizowanych przez szkoły wyższe w formie stacjonarnej lub on-line. Szukaj informacji o spotkaniach z kandydatami w sekcji "Drzwi otwarte", znajdującej się przy wizytówce wybranej w Bazie Uczelni szkoły. Możesz także zadać pytania w sekcji "Komentarze".

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Wybór dodatkowych przedmiotów maturalnych wynika najczęściej z wymogów rekrutacyjnych na określone kierunki studiów. Warto więc wcześniej poznać zasady naboru, aby odpowiednio przygotować się do matury i uzyskać punkty z tych przedmiotów, które będą przeliczane na punkty rekrutacyjne.

Zasady rekrutacji mogą mocno różnić się w odniesieniu do tych samych kierunków studiów realizowanych na różnych uczelniach i w innych ośrodkach akademickich. Dlatego koniecznie należy sprawdzić, jakie przedmioty wymagane są na wybranych studiach. Wyszukaj w Bazie Uczelni interesującą Cię szkołę wyższą i sprawdź w sekcji "Rekrutacja", jakie przedmioty punktowane będą podczas naboru na określony kierunek studiów.

Terminy rekrutacji na studia

Proces rekrutacji kandydatów na studia rozpoczyna się zazwyczaj w maju, czyli miesiącu matur. Niektóre uczelnie startują z naborem już w marcu, inne od początku czerwca. Zawsze wcześniej rusza nabór na uczelnie artystyczne. Nie ma jednak jednego harmonogramu dla wszystkich szkół wyższych. Konkretne uczelnie same ustalają terminy rekrutacji.

Najpierw odbywa się rekrutacja podstawowa - ona zwykle trwa do połowy lipca.

Następnie zaczyna się rekrutacja uzupełniająca, która kończy się na przełomie lipca i sierpnia.

Potem jest jeszcze rekrutacja dodatkowa, wrześniowa - dotyczy oczywiście tych kierunków i uczelni, gdzie zostały jeszcze wolne miejsca.

W przypadku większości uczelni niepublicznych nabór na studia zaczyna się w czerwcu i trwa do początku października, chyba że skończą się limity miejsc na wybranych kierunkach. Taka sytuacja dotyczy jednak wyłącznie najpopularniejszych i prestiżowych kierunków, takich jak: kierunek lekarski, psychologia, prawo, ekonomia.

Opłata rekrutacyjna

Wysokość opłaty rekrutacyjnej należy sprawdzać w informacjach rekrutacyjnej każdej uczelni. Zwykle kształtują się one w przedziale od 85 zł do 150 zł. Najdroższe są kierunki, na które oprócz konkursu świadectw obowiązują również egzaminy wstępne: jak chociażby egzamin z rysunku na architekturę czy egzaminy sprawnościowe na AWF-ach.

Jeśli wybierasz kilka kierunków studiów, na każdym z nich należy uiścić opłatę rekrutacyjną.

Opłata rekrutacyjna nie jest zwracana, jeśli nie dostaniesz się na studia.

Rejestracja na studia

Rejestracja na studia odbywa się drogą elektroniczną. Polega na uzupełnieniu formularza dostępnego w systemie rekrutacyjnym każdej uczelni. Na tym etapie wymagane są podstawowe dane kandydata: imię, nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce urodzenia, płeć, numer PESEL, narodowość, obywatelstwo, adres zameldowania, adres do korespondencji, telefon kontaktowy, email. Należy wskazać także kierunek/kierunki, ewentualnie specjalności, na jakie się aplikuje oraz załączyć potwierdzenie dokonania wspomnianej opłaty rekrutacyjnej.

Kandydat zakłada w ten sposób swoje internetowe konto. Poprzez to konto będzie miał możliwość dostarczania dodatkowych brakujących danych, dokumentów a także uzyska dostęp do informacji o przebiegu naboru.

Informacje o wynikach matur uzupełnia się na koncie kandydata niezwłocznie po ich uzyskaniu.

Kiedy wyniki rekrutacji na studia?

Każda uczelnia ustala własny harmonogram postępowania rekrutacyjnego. Nie ma jednego, wspólnego terminu dla wszystkich uczelni, w którym zostaną wywieszone listy osób zakwalifikowanych na studia.

Można założyć, że na uczelniach publicznych od 14 lipca do 31 lipca wyniki dotyczące rekrutacji powinny być dostępne na stronach internetowych uczelni. To tak zwany pierwszy nabór.

W niepublicznych szkołach wyższych nabór najczęściej trwa do początku października (a niekiedy nawet dłużej), chyba że skończą się limity miejsc na wybranych kierunkach.

Termin składania dokumentów

W momencie ogłoszenia wyników rekrutacji kandydat na swoim internetowym koncie otrzymuje informację o zakwalifikowaniu na studia (lub nie). W przypadku pozytywnego roztrzygnięcia konieczne jest dostarczenie w określonym czasie wymaganych przez uczelnię dokumentów (może to być oryginał świadectwa lub jego kopia, orzeczenie lekarskie, opłata za legitymację studencką). Kandydat musi także we wskazanym terminie potwierdzić wolę studiowania, finalizując tym samym proces rekrutacji i zyskując status "przyjęty". Jeśli nie dokona tych formalności, traci miejsce na liście osób zakwalifikowanych i szansę studiowania na danym kierunku.

Zazwyczaj uczelnie wyznaczają 5 - 7 dni od ogłoszenia wyników postępowania kwalifikacyjnego na złożenie kompletu wymaganych dokumentów i dokończenie.

Lista rezerwowa

Osoby, które nie zostały zakwalifikowane na studia, trafiają na listę rezerwową – im wyżej znajdą się w rankingu, tym szanse na zakwalifikowanie na studia większe. Wynika to z faktu, że wielu kandydatów aplikuje na więcej niż jeden kierunek. W momencie uzyskania statusu osoby przyjętej, rezygnują ze studiów na pozostałych kierunkach, zwalniając swoje miejsce. Osoby z niższej pozycji listy rankingowej awansują na pozycje przybliżające do grona kandydatów zakwalifikowanych.

Ważne więc, aby będąc na liście rezerwowej, zbyt szybko nie podejmować decyzji o rezygnacji z wymarzonych studiów, ale wyczekać do momentu, aż upłynie termin potwierdzania woli studiowania i składania dokumentów, kiedy ostatecznie będzie ustalona lista osób przyjętych.

Progi punktowe na studia

Progi punktowe to liczba punktów, jakie musiała uzyskać ostatnia przyjęta na ten kierunek osoba. Najczęściej o wysokości progów punktowych decydują wyniki kandydatów. Im więcej punktów uzyskały osoby ubiegające się o miejsce na danym kierunku, tym wyższy jest próg przyjęcia, bowiem liczba osób, które mogą zostać zakwalifikowane na określone jest wcześniej precyzyjnie ustalona.

Zdarza się, że na niektórych kierunkach podawany jest minimalny próg przyjęcia - oznacza to, że osoby, które nie uzyskały wskazanej liczby punktów automatycznie odrzucane są przez system rekrutacyjny.

Dzięki znajomości progów punktowych z lat wcześniejszych i swoich wyników maturalnych można ocenić swoje szanse w rekrutacji. Należy jednak pamiętać, że to parametr zmienny i - jak wspomniano - zależy od wyników uzyskanych przez kandydatów aplikujących na studia w danym roku.

Drugi nabór na studia

Zdarza się, że na niektórych kierunkach studiów pozostają wolne miejsca w ramach przewidzianych limitów przyjęć. Wówczas Rektor może ustalić termin rekrutacji uzupełniającej. Informacja o dodatkowym naborze na studia podawana jest na stronach internetowych uczelni w II połowie lipca. Taka sytuacja dotyczy kierunków, które cieszyły się mniejszym zainteresowaniem kandydatów. Warto śledzić aktualności rekrutacyjne na interesujących uczelniach, może się zdarzyć, że w trybie drugiego naboru uda się uzyskać indeks na upragnionych studiach.

***

Jeżeli nie wiesz, na jaki kierunek studiów się zdecydować - polecamy zapoznać się z Poradnikiem dla Maturzysty.

Poznaj dokładnie różne Typy studiów oferowane na polskich uczelniach.

Wybierz najlepszy dla siebie Kierunek studiów oraz uczelnię, która ma go w ofercie.

Miasta akademickie oferują szeroki wachlarz form kształcenia na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, on-line, hybrydowych.

Nasza Wyszukiwarka uczelni, kierunków, typów studiów ułatwi podjęcie decyzji kandydatowi na studia.

Może już teraz planujesz Studia podyplomowe? Wybór programów ze wszystkich dziedzin jest imponujący.

Jeśli nie powiedzie się nabór w pierwszym terminie, pamiętaj, jest jeszcze wrześniowa rekrutacja na studia.

Czytaj poradniki dla studenta

Zostałeś studentem - co dalej?

Słownik pojęć studenckich

Ile naprawdę kosztują studia?

Jak przygotować się do pierwszej sesji?

Po jakich studiach znajdziesz pracę?

Uczelnie publiczne - zasady rekrutacji

Poniżej prezentujemy serię artykułów na temat ofert kształcenia w publicznych szkołach wyższych.

Informacje o WSZYSTKICH uczelniach, kierunkach studiów, zasadach rekrutacji, procedurach naboru na studia, opinie i komentarze znajdziecie w wyszukiwarce placówek na dziale Baza Uczelni lub na serwisach regionalnych ośrodków akademickich. Znajdziecie je w menu górnym - MIASTA lub na sekcji - W jakim mieście studiować?

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu - zasady rekrutacji
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu - zasady rekrutacji
Uniwersytet Warszawski - zasady rekrutacji
Uniwersytet Warszawski - zasady rekrutacji
Politechnika Poznańska - zasady rekrutacji
Politechnika Poznańska - zasady rekrutacji
Uniwersytet Śląski w Katowicach - zasady rekrutacji
Uniwersytet Śląski w Katowicach - zasady rekrutacji
Politechnika Łódzka - zasady rekrutacji
Politechnika Łódzka - zasady rekrutacji
Politechnika Krakowska - zasady rekrutacji
Politechnika Krakowska - zasady rekrutacji
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - zasady rekrutacji
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - zasady rekrutacji
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - zasady rekrutacji
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - zasady rekrutacji
Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie - zasady rekrutacji
Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie - zasady rekrutacji
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - zasady rekrutacji
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - zasady rekrutacji
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - zasady rekrutacji
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - zasady rekrutacji
Akademia Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach - zasady rekrutacji
Akademia Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach - zasady rekrutacji
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza - zasady rekrutacji
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza - zasady rekrutacji
Politechnika Koszalińską - zasady rekrutacji
Politechnika Koszalińską - zasady rekrutacji
Politechnika Gdańska - zasady rekrutacji
Politechnika Gdańska - zasady rekrutacji
Politechnika Wrocławska - zasady rekrutacji
Politechnika Wrocławska - zasady rekrutacji
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - zasady rekrutacji
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - zasady rekrutacji
Akademia Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie - zasady rekrutacji
Akademia Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie - zasady rekrutacji
Akademia Pomorska w Słupsku - zasady rekrutacji
Akademia Pomorska w Słupsku - zasady rekrutacji
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach - zasady rekrutacji
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach - zasady rekrutacji
Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie - zasady rekrutacji
Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie - zasady rekrutacji
Gdański Uniwersytet Medyczny - zasady rekrutacji
Gdański Uniwersytet Medyczny - zasady rekrutacji
Warszawski Uniwersytet Medyczny - zasady rekrutacji
Warszawski Uniwersytet Medyczny - zasady rekrutacji
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - zasady rekrutacji
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - zasady rekrutacji
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. J. Śniadeckiego w Gdańsku - zasady rekrutacji
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. J. Śniadeckiego w Gdańsku - zasady rekrutacji
Collegium Medicum UJ - zasady rekrutacji
Collegium Medicum UJ - zasady rekrutacji
Politechnika Świętokrzyska w Kielcach - zasady rekrutacji
Politechnika Świętokrzyska w Kielcach - zasady rekrutacji
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie - zasady rekrutacji
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie - zasady rekrutacji
Politechnika Śląska w Gliwicach - zasady rekrutacji
Politechnika Śląska w Gliwicach - zasady rekrutacji
Politechnika Rzeszowska - zasady rekrutacji
Politechnika Rzeszowska - zasady rekrutacji
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu - zasady rekrutacji
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu - zasady rekrutacji
Politechnika Częstochowska - zasady rekrutacji
Politechnika Częstochowska - zasady rekrutacji
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - zasady rekrutacji
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - zasady rekrutacji
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - zasady rekrutacji
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - zasady rekrutacji
Uniwersytet Rzeszowski - zasady rekrutacji
Uniwersytet Rzeszowski - zasady rekrutacji
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie - zasady rekrutacji
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie - zasady rekrutacji
Uniwersytet Gdański - zasady rekrutacji
Uniwersytet Gdański - zasady rekrutacji
Politechnika Białostocka - zasady rekrutacji
Politechnika Białostocka - zasady rekrutacji
Politechnika Warszawska - zasady rekrutacji
Politechnika Warszawska - zasady rekrutacji
Uniwersytet Wrocławski - zasady rekrutacji
Uniwersytet Wrocławski - zasady rekrutacji
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie - zasady rekrutacji
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie - zasady rekrutacji
Uniwersytet Opolski - zasady rekrutacji
Uniwersytet Opolski - zasady rekrutacji
Collegium Polonicum w Słubicach - zasady rekrutacji
Collegium Polonicum w Słubicach - zasady rekrutacji
Uniwersytet w Białymstoku - zasady rekrutacji
Uniwersytet w Białymstoku - zasady rekrutacji
Politechnika Opolska - zasady rekrutacji
Politechnika Opolska - zasady rekrutacji
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - zasady rekrutacji
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - zasady rekrutacji
Uniwersytet Jagielloński - zasady rekrutacji
Uniwersytet Jagielloński - zasady rekrutacji
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - zasady rekrutacji
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - zasady rekrutacji
Uniwersytet Szczeciński - zasady rekrutacji
Uniwersytet Szczeciński - zasady rekrutacji
Uniwersytet Łódzki - zasady rekrutacji
Uniwersytet Łódzki - zasady rekrutacji
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach - zasady rekrutacji
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach - zasady rekrutacji
Akademia Sztuki Wojennej - zasady rekrutacji
Akademia Sztuki Wojennej - zasady rekrutacji
Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu - zasady rekrutacji
Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu - zasady rekrutacji
Politechnika Lubelska - zasady rekrutacji
Politechnika Lubelska - zasady rekrutacji
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. K. Pułaskiego w Radomiu - zasady rekrutacji
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. K. Pułaskiego w Radomiu - zasady rekrutacji
Politechnika Bydgoska im. J. i J. Śniadeckich - zasady rekrutacji
Politechnika Bydgoska im. J. i J. Śniadeckich - zasady rekrutacji
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu - zasady rekrutacji
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu - zasady rekrutacji
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - zasady rekrutacji
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - zasady rekrutacji
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Uniwersytet Kaliski
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Politechnika Śląska
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Politechnika Poznańska
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uniwersytet WSB Merito Warszawa
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Politechnika Częstochowska
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Politechnika Łódzka
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uniwersytet Gdański
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Akademia Tarnowska
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Akademia Zamojska
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Politechnika Białostocka
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie