UTH im. Chodkowskiej Warszawa
Ignatianum
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego
UAM Festiwal 2022
Jakiego artykułu szukasz?

Rekrutacja na studia

Rekrutacja 2022_2023

Gdy miną emocje związane z maturami, nadchodzi czas rekrutacji na studia. Tysiące kandydatów co roku przeżywają stres związany z niepewnością, czy dostaną się na wymarzoną uczelnię.

Nabór na studia w niemal wszystkich szkołach wyższych odbywa się poprzez elektroniczny system internetowy (ERK - Elektroniczna Rejestracja Kandydatów). Aby dokonać rejestracji, należy założyć konto w specjalnym systemie internetowej rekrutacji na stronie www uczelni. Pierwszym krokiem jest podanie wszystkich niezbędnych danych osobowych wraz z numerem PESEL, który zazwyczaj staje się loginem.

Następnie kandydat wybiera interesujący go kierunek (może być więcej niż jeden), dokonuje opłaty rekrutacyjnej, wprowadza do systemu wyniki uzyskane na maturze.

Ponieważ zasady naboru na studia mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, pod nazwą każdej szkoły wyższej znajdziecie sekcję "Rekrutacja", a w niej aktywne linki kierujące na podstrony dedykowane Kandydatom, dotyczące przyjęć na studia.

Terminy rekrutacji

Proces rekrutacji kandydatów na studia rozpoczyna się zazwyczaj w maju. Nie ma jednak jednego harmonogramu dla wszystkich szkół wyższych. Konkretne uczelnie same ustalają terminy rekrutacji.

Zwyczajowo zapisy na studia zaczynają się w maju lub czerwcu. Poniżej podajemy przykładowe terminy rekrutacji na kilku uczelniach publicznych:

 • Uniwersytet Warszawski: od 6.06.2022 do 5.07.2022 (studia stacjonarne), od 6.06.2022 do 12.09.2022 (studia niestacjonarne)
 • Uniwersytet Jagielloński: od 1.06.2022 do 5.07.2022
 • Politechnika Warszawska: od 6.06.2022 do 7.07.2022
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: 1.06.2022 do 11.07.2022
 • Politechnika Wrocławska: od 16.05.2022

Przyjęło się, że najpierw odbywa się rekrutacja podstawowa - ona zwykle trwa do połowy lipca.

Następnie zaczyna się rekrutacja uzupełniająca, która kończy się na przełomie lipca i sierpnia.

Potem jest jeszcze rekrutacja dodatkowa, wrześniowa - dotyczy oczywiście tych kierunków i uczelni, gdzie zostały jeszcze wolne miejsca.

W przypadku większości uczelni niepublicznych nabór na studia zaczyna się w czerwcu i trwa do początku października, chyba że skończą się limity miejsc na wybranych kierunkach. Taka sytuacja dotyczy jednak wyłącznie najpopularniejszych i prestiżowych kierunków, takich jak: kierunek lekarski, psychologia, prawo, ekonomia.

Progi punktowe na studia

Wynik rekrutacji będzie dostępny w systemie on-line. Po zalogowaniu się poznasz informacje o uzyskanych punktach, przyjęciu lub nie na studia. To, co spędza sen z powiek kandydatów, to tzw. progi punktowe na studia. Wielu zastanawia się, czym one są.

Otóż próg punktowy jest to ilość punktów, które uzyskała ostatnia osoba na liście przyjętych na dany kierunek wybranej uczelni. Od tej minimalnej ilości punktów można było zostać studentem danego kierunku. Dzięki progom punktowym z lat wcześniejszych można zorientować się, jakie było zainteresowanie kierunkami w latach poprzednich. Wysokie progi punktowe świadczą o tym, że kandydaci w latach ubiegłych mieli bardzo dobre wyniki z matur bądź byli laureatami olimpiad przedmiotowych na szczeblu ogólnopolskim.

Należy pamiętać, że każda uczelnia ustala corocznie własne limity przyjęć, czyli ilość miejsc na każdy kierunek studiów. W ramach prowadzonej rekrutacji na studia zostaną przyjęte osoby z najlepszą punktacją w ramach ustalonego limitu dla kierunku. Dzieje się tak do wyczerpania miejsc.

Rekrutacja zakończona sukcesem

Jeżeli zostaniesz zakwalifikowany, zwykle w ciągu 7 dni należy dostarczyć na uczelnię komplet wymaganych dokumentów. Zwyczajowo są to:

 • świadectwo maturalne
 • zdjęcia
 • podpisany formularz internetowy
 • dowód wzniesienia opłaty rekrutacyjnej
 • kserokopia dowodu osobistego
 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiów na wybranym kierunku

O ile w przypadku uczelni publicznych i najpopularniejszych kierunków studiów walka o indeks może być niełatwa, to już w przypadku niepublicznych szkół wyższych sprawa wygląda zgoła inaczej.

Uczelnie prywatne (poza kilkoma wyjątkami w postaci topowych szkół niepublicznych, zajmujących wysokie miejsca w rankingach i stawiających dodatkowe wymogi rekrutacyjne kandydatom na wybranych kierunkach studiów) praktycznie przyjmują wszystkich chętnych. Oznacza to, że rejestracja kandydata poprzez system internetowy jest równoznaczna z przyjęciem na studia. Przypieczętowaniem tego procesu jest podpisanie umowy o naukę, która w prywatnych szkołach wyższych jest odpłatna.

Rekrutacja - najczęstsze pytania

Każdego roku maturzyści zadają te same pytania:

 • Ile wynosi opłata rekrutacyjna?
 • Czy muszę osobiście złożyć dokumenty?
 • Dla kogo jest lista rezerwowa?
 • Skąd wziąć orzeczenie lekarskie?
 • Czy mogę studiować 2 kierunki równocześnie?
 • Ile kosztują studia niestacjonarne?
 • Co to jest drugi nabór?

Lista wątpliwości jest długa, każdego dręczy coś innego. Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziecie w naszych artykułach.

Dowiedz się więcej o Rekrutacji na studia - poznaj najczęstsze pytania i odpowiedzi.

Wiesz, czym są Progi punktowe na studia? Koniecznie przeczytaj ważne informacje o rekrutacji w kontekście progów punktowych

Rozmyślasz o brakujących punktach, listach rezerwowych? Szukaj rozwiązać w każdej sytuacji.

Pamiętaj, jest jeszcze Wrześniowa rekrutacja na studia.

Czytaj poradniki dla studenta

Zostałeś studentem - co dalej?

Słownik pojęć studenckich

Ile naprawdę kosztują studia?

Jak przygotować się do pierwszej sesji?

Po jakich studiach znajdziesz pracę?

Uczelnie publiczne - zasady rekrutacji

Poniżej prezentujemy serię artykułów na temat ofert kształcenia w państwowych szkołach wyższych.

Poznaj Wydziały, Instytuty, samodzielne Jednostki Uczelniane, a przede wszystkim KIERUNKI i specjalności polskich uniwersytetów, politechnik, uczelni ekonomicznych, medycznych, pedagogicznych, technicznych, AWF-ów, szkół filologicznych, humanistycznych, artystycznych, wojskowych, morskich i PWSZ.

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu - zasady rekrutacji
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu - zasady rekrutacji
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - zasady rekrutacji
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - zasady rekrutacji
Politechnika Poznańska - zasady rekrutacji
Politechnika Poznańska - zasady rekrutacji
Uniwersytet Śląski w Katowicach - zasady rekrutacji
Uniwersytet Śląski w Katowicach - zasady rekrutacji
Uniwersytet Warszawski - zasady rekrutacji
Uniwersytet Warszawski - zasady rekrutacji
Politechnika Łódzka - zasady rekrutacji
Politechnika Łódzka - zasady rekrutacji
Politechnika Krakowska - zasady rekrutacji
Politechnika Krakowska - zasady rekrutacji
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - zasady rekrutacji
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - zasady rekrutacji
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. K. Pułaskiego w Radomiu - zasady rekrutacji
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. K. Pułaskiego w Radomiu - zasady rekrutacji
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - zasady rekrutacji
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - zasady rekrutacji
Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie - zasady rekrutacji
Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie - zasady rekrutacji
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - zasady rekrutacji
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - zasady rekrutacji
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - zasady rekrutacji
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - zasady rekrutacji
Akademia Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach - zasady rekrutacji
Akademia Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach - zasady rekrutacji
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza - zasady rekrutacji
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza - zasady rekrutacji
Politechnika Koszalińską - zasady rekrutacji
Politechnika Koszalińską - zasady rekrutacji
Politechnika Gdańska - zasady rekrutacji
Politechnika Gdańska - zasady rekrutacji
Politechnika Wrocławska - zasady rekrutacji
Politechnika Wrocławska - zasady rekrutacji
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - zasady rekrutacji
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - zasady rekrutacji
Akademia Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie - zasady rekrutacji
Akademia Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie - zasady rekrutacji
Akademia Pomorska w Słupsku - zasady rekrutacji
Akademia Pomorska w Słupsku - zasady rekrutacji
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach - zasady rekrutacji
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach - zasady rekrutacji
Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie - zasady rekrutacji
Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie - zasady rekrutacji
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu - zasady rekrutacji
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu - zasady rekrutacji
Gdański Uniwersytet Medyczny - zasady rekrutacji
Gdański Uniwersytet Medyczny - zasady rekrutacji
Warszawski Uniwersytet Medyczny - zasady rekrutacji
Warszawski Uniwersytet Medyczny - zasady rekrutacji
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - zasady rekrutacji
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - zasady rekrutacji
Politechnika Świętokrzyska w Kielcach - zasady rekrutacji
Politechnika Świętokrzyska w Kielcach - zasady rekrutacji
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. J. Śniadeckiego w Gdańsku - zasady rekrutacji
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. J. Śniadeckiego w Gdańsku - zasady rekrutacji
Collegium Medicum UJ - zasady rekrutacji
Collegium Medicum UJ - zasady rekrutacji
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie - zasady rekrutacji
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie - zasady rekrutacji
Politechnika Śląska w Gliwicach - zasady rekrutacji
Politechnika Śląska w Gliwicach - zasady rekrutacji
Politechnika Rzeszowska - zasady rekrutacji
Politechnika Rzeszowska - zasady rekrutacji
Politechnika Częstochowska - zasady rekrutacji
Politechnika Częstochowska - zasady rekrutacji
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu - zasady rekrutacji
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu - zasady rekrutacji
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - zasady rekrutacji
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - zasady rekrutacji
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - zasady rekrutacji
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - zasady rekrutacji
Uniwersytet Rzeszowski - zasady rekrutacji
Uniwersytet Rzeszowski - zasady rekrutacji
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie - zasady rekrutacji
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie - zasady rekrutacji
Uniwersytet Gdański - zasady rekrutacji
Uniwersytet Gdański - zasady rekrutacji
Politechnika Bydgoska im. J. i J. Śniadeckich - zasady rekrutacji
Politechnika Bydgoska im. J. i J. Śniadeckich - zasady rekrutacji
Politechnika Białostocka - zasady rekrutacji
Politechnika Białostocka - zasady rekrutacji
Politechnika Warszawska - zasady rekrutacji
Politechnika Warszawska - zasady rekrutacji
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie - zasady rekrutacji
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie - zasady rekrutacji
Uniwersytet Opolski - zasady rekrutacji
Uniwersytet Opolski - zasady rekrutacji
Uniwersytet w Białymstoku - zasady rekrutacji
Uniwersytet w Białymstoku - zasady rekrutacji
Collegium Polonicum w Słubicach - zasady rekrutacji
Collegium Polonicum w Słubicach - zasady rekrutacji
Uniwersytet Wrocławski - zasady rekrutacji
Uniwersytet Wrocławski - zasady rekrutacji
Politechnika Opolska - zasady rekrutacji
Politechnika Opolska - zasady rekrutacji
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - zasady rekrutacji
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - zasady rekrutacji
Uniwersytet Jagielloński - zasady rekrutacji
Uniwersytet Jagielloński - zasady rekrutacji
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - zasady rekrutacji
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - zasady rekrutacji
Uniwersytet Szczeciński - zasady rekrutacji
Uniwersytet Szczeciński - zasady rekrutacji
Uniwersytet Łódzki - zasady rekrutacji
Uniwersytet Łódzki - zasady rekrutacji
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach - zasady rekrutacji
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach - zasady rekrutacji
Akademia Sztuki Wojennej - zasady rekrutacji
Akademia Sztuki Wojennej - zasady rekrutacji
Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu - zasady rekrutacji
Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu - zasady rekrutacji
Politechnika Lubelska - zasady rekrutacji
Politechnika Lubelska - zasady rekrutacji
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
Uniwersytet Szczeciński
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu