Jakiego artykułu szukasz?

Rekrutacja na studia

Gdy opadną emocje związane z maturami, nadchodzi czas rekrutacji na studia. Tysiące kandydatów co roku przeżywają stres związany z niepewnością, czy dostaną się na wymarzoną uczelnię.

Każdego roku maturzyści zadają te same pytania:

 • Ile wynosi opłata rekrutacyjna?
 • Czy muszę osobiście złożyć dokumenty?
 • Dla kogo jest lista rezerwowa?
 • Skąd wziąć orzeczenie lekarskie?
 • Czy mogę studiować 2 kierunki równocześnie?
 • Ile kosztują studia niestacjonarne?
 • Co to jest drugi nabór?

Lista wątpliwości jest długa, każdego dręczy coś innego. Wiele cennych informacji o studiach uzyskać można podczas drzwi otwartych, organizowanych przez szkoły wyższe w formie stacjonarnej lub on-line. Szukaj informacji o spotkaniach z kandydatami w sekcji "Drzwi otwarte", znajdującej się przy wizytówce wybranej w Bazie Uczelni szkoły. Możesz także zadać pytania w sekcji "Komentarze".

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Wybór dodatkowych przedmiotów maturalnych wynika najczęściej z wymogów rekrutacyjnych na określone kierunki studiów. Warto więc wcześniej poznać zasady naboru, aby odpowiednio przygotować się do matury i uzyskać punkty z tych przedmiotów, które będą przeliczane na punkty rekrutacyjne.

Zasady rekrutacji mogą mocno różnić się w odniesieniu do tych samych kierunków studiów realizowanych na różnych uczelniach i w innych ośrodkach akademickich. Dlatego koniecznie należy sprawdzić, jakie przedmioty wymagane są na wybranych studiach. Wyszukaj w Bazie Uczelni interesującą Cię szkołę wyższą i sprawdź w sekcji "Rekrutacja", jakie przedmioty punktowane będą podczas naboru na określony kierunek studiów.

Terminy rekrutacji na studia

Proces rekrutacji kandydatów na studia rozpoczyna się zazwyczaj w maju, czyli miesiącu matur. Niektóre uczelnie startują z naborem już w marcu, inne od początku czerwca. Zawsze wcześniej rusza nabór na uczelnie artystyczne. Nie ma jednak jednego harmonogramu dla wszystkich szkół wyższych. Konkretne uczelnie same ustalają terminy rekrutacji.

Najpierw odbywa się rekrutacja podstawowa - ona zwykle trwa do połowy lipca.

Następnie zaczyna się rekrutacja uzupełniająca, która kończy się na przełomie lipca i sierpnia.

Potem jest jeszcze rekrutacja dodatkowa, wrześniowa - dotyczy oczywiście tych kierunków i uczelni, gdzie zostały jeszcze wolne miejsca.

W przypadku większości uczelni niepublicznych nabór na studia zaczyna się w czerwcu i trwa do początku października, chyba że skończą się limity miejsc na wybranych kierunkach. Taka sytuacja dotyczy jednak wyłącznie najpopularniejszych i prestiżowych kierunków, takich jak: kierunek lekarski, psychologia, prawo, ekonomia.

Opłata rekrutacyjna

Wysokość opłaty rekrutacyjnej należy sprawdzać w informacjach rekrutacyjnej każdej uczelni. Zwykle kształtują się one w przedziale od 85 zł do 150 zł. Najdroższe są kierunki, na które oprócz konkursu świadectw obowiązują również egzaminy wstępne: jak chociażby egzamin z rysunku na architekturę czy egzaminy sprawnościowe na AWF-ach.

Jeśli wybierasz kilka kierunków studiów, na każdym z nich należy uiścić opłatę rekrutacyjną.

Opłata rekrutacyjna nie jest zwracana, jeśli nie dostaniesz się na studia.

Rejestracja na studia

Rejestracja na studia odbywa się drogą elektroniczną. Polega na uzupełnieniu formularza dostępnego w systemie rekrutacyjnym każdej uczelni. Na tym etapie wymagane są podstawowe dane kandydata: imię, nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce urodzenia, płeć, numer PESEL, narodowość, obywatelstwo, adres zameldowania, adres do korespondencji, telefon kontaktowy, email. Należy wskazać także kierunek/kierunki, ewentualnie specjalności, na jakie się aplikuje oraz załączyć potwierdzenie dokonania wspomnianej opłaty rekrutacyjnej.

Kandydat zakłada w ten sposób swoje internetowe konto. Poprzez to konto będzie miał możliwość dostarczania dodatkowych brakujących danych, dokumentów a także uzyska dostęp do informacji o przebiegu naboru.

Informacje o wynikach matur uzupełnia się na koncie kandydata niezwłocznie po ich uzyskaniu.

Kiedy wyniki rekrutacji na studia?

Każda uczelnia ustala własny harmonogram postępowania rekrutacyjnego. Nie ma jednego, wspólnego terminu dla wszystkich uczelni, w którym zostaną wywieszone listy osób zakwalifikowanych na studia.

Można założyć, że na uczelniach publicznych od 14 lipca do 31 lipca wyniki dotyczące rekrutacji powinny być dostępne na stronach internetowych uczelni. To tak zwany pierwszy nabór.

W niepublicznych szkołach wyższych nabór najczęściej trwa do początku października (a niekiedy nawet dłużej), chyba że skończą się limity miejsc na wybranych kierunkach.

Termin składania dokumentów

W momencie ogłoszenia wyników rekrutacji kandydat na swoim internetowym koncie otrzymuje informację o zakwalifikowaniu na studia (lub nie). W przypadku pozytywnego roztrzygnięcia konieczne jest dostarczenie w określonym czasie wymaganych przez uczelnię dokumentów (może to być oryginał świadectwa lub jego kopia, orzeczenie lekarskie, opłata za legitymację studencką). Kandydat musi także we wskazanym terminie potwierdzić wolę studiowania, finalizując tym samym proces rekrutacji i zyskując status "przyjęty". Jeśli nie dokona tych formalności, traci miejsce na liście osób zakwalifikowanych i szansę studiowania na danym kierunku.

Zazwyczaj uczelnie wyznaczają 5 - 7 dni od ogłoszenia wyników postępowania kwalifikacyjnego na złożenie kompletu wymaganych dokumentów i dokończenie.

Lista rezerwowa

Osoby, które nie zostały zakwalifikowane na studia, trafiają na listę rezerwową – im wyżej znajdą się w rankingu, tym szanse na zakwalifikowanie na studia większe. Wynika to z faktu, że wielu kandydatów aplikuje na więcej niż jeden kierunek. W momencie uzyskania statusu osoby przyjętej, rezygnują ze studiów na pozostałych kierunkach, zwalniając swoje miejsce. Osoby z niższej pozycji listy rankingowej awansują na pozycje przybliżające do grona kandydatów zakwalifikowanych.

Ważne więc, aby będąc na liście rezerwowej, zbyt szybko nie podejmować decyzji o rezygnacji z wymarzonych studiów, ale wyczekać do momentu, aż upłynie termin potwierdzania woli studiowania i składania dokumentów, kiedy ostatecznie będzie ustalona lista osób przyjętych.

Progi punktowe na studia

Progi punktowe to liczba punktów, jakie musiała uzyskać ostatnia przyjęta na ten kierunek osoba. Najczęściej o wysokości progów punktowych decydują wyniki kandydatów. Im więcej punktów uzyskały osoby ubiegające się o miejsce na danym kierunku, tym wyższy jest próg przyjęcia, bowiem liczba osób, które mogą zostać zakwalifikowane na określone jest wcześniej precyzyjnie ustalona.

Zdarza się, że na niektórych kierunkach podawany jest minimalny próg przyjęcia - oznacza to, że osoby, które nie uzyskały wskazanej liczby punktów automatycznie odrzucane są przez system rekrutacyjny.

Dzięki znajomości progów punktowych z lat wcześniejszych i swoich wyników maturalnych można ocenić swoje szanse w rekrutacji. Należy jednak pamiętać, że to parametr zmienny i - jak wspomniano - zależy od wyników uzyskanych przez kandydatów aplikujących na studia w danym roku.

Drugi nabór na studia

Zdarza się, że na niektórych kierunkach studiów pozostają wolne miejsca w ramach przewidzianych limitów przyjęć. Wówczas Rektor może ustalić termin rekrutacji uzupełniającej. Informacja o dodatkowym naborze na studia podawana jest na stronach internetowych uczelni w II połowie lipca. Taka sytuacja dotyczy kierunków, które cieszyły się mniejszym zainteresowaniem kandydatów. Warto śledzić aktualności rekrutacyjne na interesujących uczelniach, może się zdarzyć, że w trybie drugiego naboru uda się uzyskać indeks na upragnionych studiach.

***

Jeżeli nie wiesz, na jaki kierunek studiów się zdecydować - polecamy zapoznać się z Poradnikiem dla Maturzysty.

Poznaj dokładnie różne Typy studiów oferowane na polskich uczelniach.

Wybierz najlepszy dla siebie Kierunek studiów oraz uczelnię, która ma go w ofercie.

Miasta akademickie oferują szeroki wachlarz form kształcenia na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, on-line, hybrydowych.

Nasza Wyszukiwarka uczelni, kierunków, typów studiów ułatwi podjęcie decyzji kandydatowi na studia.

Może już teraz planujesz Studia podyplomowe? Wybór programów ze wszystkich dziedzin jest imponujący.

Jeśli nie powiedzie się nabór w pierwszym terminie, pamiętaj, jest jeszcze wrześniowa rekrutacja na studia.

Czytaj poradniki dla studenta

Zostałeś studentem - co dalej?

Słownik pojęć studenckich

Ile naprawdę kosztują studia?

Jak przygotować się do pierwszej sesji?

Po jakich studiach znajdziesz pracę?

Uczelnie publiczne - zasady rekrutacji

Poniżej prezentujemy serię artykułów na temat ofert kształcenia w publicznych szkołach wyższych.

Informacje o WSZYSTKICH uczelniach, kierunkach studiów, zasadach rekrutacji, procedurach naboru na studia, opinie i komentarze znajdziecie w wyszukiwarce placówek na dziale Baza Uczelni lub na serwisach regionalnych ośrodków akademickich. Znajdziecie je w menu górnym - MIASTA lub na sekcji - W jakim mieście studiować?

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu - zasady rekrutacji
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu - zasady rekrutacji
Uniwersytet Warszawski - zasady rekrutacji
Uniwersytet Warszawski - zasady rekrutacji
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - zasady rekrutacji
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - zasady rekrutacji
Politechnika Poznańska - zasady rekrutacji
Politechnika Poznańska - zasady rekrutacji
Uniwersytet Śląski w Katowicach - zasady rekrutacji
Uniwersytet Śląski w Katowicach - zasady rekrutacji
Politechnika Łódzka - zasady rekrutacji
Politechnika Łódzka - zasady rekrutacji
Politechnika Krakowska - zasady rekrutacji
Politechnika Krakowska - zasady rekrutacji
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - zasady rekrutacji
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - zasady rekrutacji
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - zasady rekrutacji
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - zasady rekrutacji
Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie - zasady rekrutacji
Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie - zasady rekrutacji
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - zasady rekrutacji
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - zasady rekrutacji
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - zasady rekrutacji
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - zasady rekrutacji
Akademia Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach - zasady rekrutacji
Akademia Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach - zasady rekrutacji
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza - zasady rekrutacji
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza - zasady rekrutacji
Politechnika Koszalińską - zasady rekrutacji
Politechnika Koszalińską - zasady rekrutacji
Politechnika Gdańska - zasady rekrutacji
Politechnika Gdańska - zasady rekrutacji
Politechnika Wrocławska - zasady rekrutacji
Politechnika Wrocławska - zasady rekrutacji
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - zasady rekrutacji
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - zasady rekrutacji
Akademia Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie - zasady rekrutacji
Akademia Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie - zasady rekrutacji
Akademia Pomorska w Słupsku - zasady rekrutacji
Akademia Pomorska w Słupsku - zasady rekrutacji
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach - zasady rekrutacji
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach - zasady rekrutacji
Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie - zasady rekrutacji
Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie - zasady rekrutacji
Gdański Uniwersytet Medyczny - zasady rekrutacji
Gdański Uniwersytet Medyczny - zasady rekrutacji
Warszawski Uniwersytet Medyczny - zasady rekrutacji
Warszawski Uniwersytet Medyczny - zasady rekrutacji
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - zasady rekrutacji
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - zasady rekrutacji
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. J. Śniadeckiego w Gdańsku - zasady rekrutacji
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. J. Śniadeckiego w Gdańsku - zasady rekrutacji
Collegium Medicum UJ - zasady rekrutacji
Collegium Medicum UJ - zasady rekrutacji
Politechnika Świętokrzyska w Kielcach - zasady rekrutacji
Politechnika Świętokrzyska w Kielcach - zasady rekrutacji
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie - zasady rekrutacji
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie - zasady rekrutacji
Politechnika Śląska w Gliwicach - zasady rekrutacji
Politechnika Śląska w Gliwicach - zasady rekrutacji
Politechnika Rzeszowska - zasady rekrutacji
Politechnika Rzeszowska - zasady rekrutacji
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu - zasady rekrutacji
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu - zasady rekrutacji
Politechnika Częstochowska - zasady rekrutacji
Politechnika Częstochowska - zasady rekrutacji
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - zasady rekrutacji
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - zasady rekrutacji
Uniwersytet Rzeszowski - zasady rekrutacji
Uniwersytet Rzeszowski - zasady rekrutacji
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie - zasady rekrutacji
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie - zasady rekrutacji
Uniwersytet Gdański - zasady rekrutacji
Uniwersytet Gdański - zasady rekrutacji
Politechnika Białostocka - zasady rekrutacji
Politechnika Białostocka - zasady rekrutacji
Politechnika Warszawska - zasady rekrutacji
Politechnika Warszawska - zasady rekrutacji
Uniwersytet Wrocławski - zasady rekrutacji
Uniwersytet Wrocławski - zasady rekrutacji
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie - zasady rekrutacji
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie - zasady rekrutacji
Uniwersytet Opolski - zasady rekrutacji
Uniwersytet Opolski - zasady rekrutacji
Collegium Polonicum w Słubicach - zasady rekrutacji
Collegium Polonicum w Słubicach - zasady rekrutacji
Uniwersytet w Białymstoku - zasady rekrutacji
Uniwersytet w Białymstoku - zasady rekrutacji
Politechnika Opolska - zasady rekrutacji
Politechnika Opolska - zasady rekrutacji
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - zasady rekrutacji
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - zasady rekrutacji
Uniwersytet Jagielloński - zasady rekrutacji
Uniwersytet Jagielloński - zasady rekrutacji
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - zasady rekrutacji
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - zasady rekrutacji
Uniwersytet Szczeciński - zasady rekrutacji
Uniwersytet Szczeciński - zasady rekrutacji
Uniwersytet Łódzki - zasady rekrutacji
Uniwersytet Łódzki - zasady rekrutacji
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach - zasady rekrutacji
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach - zasady rekrutacji
Akademia Sztuki Wojennej - zasady rekrutacji
Akademia Sztuki Wojennej - zasady rekrutacji
Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu - zasady rekrutacji
Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu - zasady rekrutacji
Politechnika Lubelska - zasady rekrutacji
Politechnika Lubelska - zasady rekrutacji
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. K. Pułaskiego w Radomiu - zasady rekrutacji
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. K. Pułaskiego w Radomiu - zasady rekrutacji
Politechnika Bydgoska im. J. i J. Śniadeckich - zasady rekrutacji
Politechnika Bydgoska im. J. i J. Śniadeckich - zasady rekrutacji
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu - zasady rekrutacji
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu - zasady rekrutacji
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - zasady rekrutacji
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - zasady rekrutacji
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uniwersytet Kaliski
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Akademia Zamojska
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Akademia Tarnowska
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Akademia Piotrkowska
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Politechnika Śląska
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej