Studia w Poznaniu
POZnan* Miasto know-how
 • UAM Poznań

Poznań - uczelnie, kierunki, studia

Uczelnie w Poznaniu

Uczelnie w Poznaniu to tradycja, historia, renoma. Znajdują się tu praktycznie wszystkie typy szkół wyższych. W Poznaniu studiować można na uniwersytecie, politechnice, uczelni ekonomicznej, przyrodniczej, medycznej, sportowej czy artystycznej, a także w jednej z wielu zlokalizowanych tu niepublicznych szkół wyższych. Oznacza to, że praktycznie wszystkie typy studiów dostępne są w stolicy Wielkopolski.

Zastanawiacie się, jakie konkretnie wybrać kierunki w Poznaniu? W zamieszczonym poniżej pełnym wykazie uczelni oraz studiów w Poznaniu znajdziecie informacje rekrutacyjne, szczegóły związane z naborem, a także opinie i komentarze studentów i przedstawicieli poszczególnych uczelni w Poznaniu.

Lokalizacja

Kierunki w Poznaniu

Oferta kierunków w Poznaniu zadowoli kandydatów o różnorodnych i odmiennych zainteresowaniach. Dostępne są niemal wszystkie typy studiów, aczkolwiek najliczniej reprezentowane są kierunki filologiczne, inżynierskie oraz z obszaru nauk o medycznych i ochrony zdrowia. Dużą grupę stanowi oferta kierunków artystycznych, projektowych.

Tylko w Poznaniu studiować można Groznawstwo, Aplikacje Internetu rzeczy czy Liberal Arts and Sciences.

Poniżej prezentujemy wykaz wszystkich kierunków studiów w Poznaniu. W ich opisach znajdziecie m.in. informacje na temat rekrutacji, perspektyw zawodowych, dostępnych specjalności czy kierunków pokrewnych.

a
administracja akustyka analityka danych ekonomicznych analityka kryminalistyczna i sądowa analityka medyczna analityka produktów spożywczych analiza biznesowa i data science analiza i przetwarzanie danych animacja aplikacje internetu rzeczy arabistyka archeologia archeometria architecture architektura architektura krajobrazu architektura wnętrz astronomia automatic control and robotics automatyka i robotyka
b
bachelor in business administration bezpieczeństwo narodowe bezpieczeństwo wewnętrzne bezpieczeństwo zdrowotne biofizyka bioinformatyka biologia biologia i zdrowie człowieka biologia stosowana biomedical engineering biotechnologia biotechnologia medyczna biotechnology biznes manager budownictwo budownictwo zrównoważone
c
central europe in the international perspective central european and balkan studies chemia chemia aplikacyjna chemia dla inżynierów chemia materiałowa chemia medyczna z projektowaniem leków chemistry civil engineering computer science
d
design i komercjalizacja produktu dialog i doradztwo społeczne dietetyka dyrygentura dziennikarstwo dziennikarstwo i komunikacja społeczna
e
e-commerce edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej edukacja techniczno - informatyczna ekoenergetyka ekonomia electrical engineering electronics and telecommunications elektroenergetyka elektromobilność elektronika i telekomunikacja elektroradiologia elektrotechnika energetyka energetyka jądrowa energetyka przemysłowa i odnawialna english linguistics: theories, interfaces, technologies english studies: literature and culture environmental protection etnolingwistyka etnologia european legal studies
f
farmacja film eksperymentalny filmoznawstwo i kultura mediów filologia angielska filologia angielska w edukacji filologia angielska z pedagogiką filologia angielsko-celtycka filologia angielsko-chińska filologia bałkańska (bałkanistyka) filologia duńska filologia fińska filologia francuska filologia germańska filologia hiszpańska (iberystyka) filologia klasyczna filologia koreańska filologia nowogrecka filologia polska filologia polska jako obca filologia rosyjska (rusycystyka) filologia rumuńska filologia skandynawska (skandynawistyka) filologia szwedzka filologia ukraińska filologia węgierska filologia włoska filologia wschodniosłowiańska filozofia finance finanse i rachunkowość finanse, audyt, inwestycje fizjoterapia fizjoterapia w języku angielskim fizyka fizyka medyczna fizyka techniczna fotografia
g
game development geodezja i kartografia geografia geohazards and climate change geoinformacja geologia geoslawistyka german studies / studia o Niemczech global communication gospodarka i ekonomia w dziejach gospodarka przestrzenna gospodarka turystyczna governance of organizations grafika groznawstwo
h
hebraistyka historia historia sztuki historyczne praktyki wykonawcze humanistyka w szkole - polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie hydrologia, meteorologia i klimatologia
i
indologia informacja naukowa i bibliotekoznawstwo informatyka informatyka i ekonometria informatyka i inżynieria danych informatyka kwantowa innovation management instrumentalistyka intermedia inżynieria bezpieczeństwa i jakości inżynieria biomedyczna inżynieria chemiczna i procesowa inżynieria cyklu życia produktu inżynieria farmaceutyczna inżynieria hydrotechniczna inżynieria materiałowa inżynieria ochrony klimatu inżynieria rolnicza inżynieria środowiska inżynieria zarządzania
j
jakość i bezpieczeństwo żywności jakość i rozwój produktu japonistyka jazz i muzyka estradowa język niemiecki i komunikacja w biznesie językoznawstwo i zarządzanie informacją
k
kartografia i geomatyka kierunek lekarski kierunek lekarsko-dentystyczny kierunek prawno-ekonomiczny kognitywistyka kompozycja i teoria muzyki komunikacja europejska komunikacja wizerunkowo-mediacyjna koreanistyka kosmetologia kreatywna produkcja filmowa kryminologia kultura klasyczna kulturoznawstwo kuratorstwo i teorie sztuki
l
language, mind, technology leśnictwo liberal arts and sciences lingwistyka kulturowa lingwistyka kulturowa regionu azjatyckiego lingwistyka kulturowa regionu europejskiego lingwistyka stosowana literatura powszechna logistics logistyka lotnictwo lotnictwo i kosmonautyka
m
malarstwo management marketing marketing internetowy master of digital entrepreneurship matematyka matematyka nowoczesnych technologii matematyka w technice mechanika i budowa maszyn mechanika i budowa pojazdów mechatronics mechatronika media media interaktywne i widowiska mediaworking międzydziedzinowe studia indywidualne międzynarodowe stosunki gospodarcze muzykologia
n
nadzór i kontrola nauczanie biologii i przyrody nauczanie matematyki i informatyki neurobiologia nowe media w komunikacji
o
ochrona dóbr kultury ochrona przyrody i edukacja przyrodniczo-leśna ochrona środowiska ogrodnictwo optometria (optyka okularowa) optyka okularowa z elementami optometrii
p
pedagogika pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna pedagogika specjalna pielęgniarstwo polacy i niemcy w europie politologia polityka społeczna polonistyczno-filozoficzne studia nauczycielskie położnictwo praca socjalna prawo prawo europejskie prawo w biznesie produkcja audiowizualna projektowanie kultury projektowanie mebli protetyka słuchu przemysł 4.0 psychologia psychologia w biznesie
q
quantitative finance
r
rachunkowość i finanse biznesu ratownictwo medyczne reżyseria dźwięku rolnictwo rzeźba
s
scenografia sinologia socjokryminologia socjologia sport stosunki międzynarodowe studia niderlandystyczne studia o Polsce studia slawistyczne studia śródziemnomorskie sustainable building engineering / budownictwo zrównoważone sztuczna inteligencja sztuka pisania
t
taniec w kulturze fizycznej techniki dentystyczne technologia chemiczna technologia drewna technologia żywności i żywienie człowieka technologie informatyczne technologie komputerowe technologie obiegu zamkniętego teleinformatyka teologia terapia zajęciowa tłumaczenie konferencyjne polsko-angielskie tłumaczenie kreatywne i specjalistyczne tłumaczenie ustne transition, innovation and sustainability environments transport turkologia turystyka i rekreacja
w
weterynaria wiedza o teatrze wokalistyka wschodoznawstwo wychowanie fizyczne wzornictwo
z
zaawansowane badania socjologiczne zarządzanie zarządzanie i inżynieria produkcji zarządzanie i prawo w biznesie zarządzanie państwem zarządzanie środowiskiem zarządzanie w administracji lokalnej zarządzanie w it zdrowie publiczne zielona energia zintegrowane planowanie rozwoju zmiany klimatu ziemi zootechnika

Kierunki studiów wg typów kształcenia

administracyjne
administracjabachelor in business administrationmiędzydziedzinowe studia indywidualnezarządzanie w administracji lokalnej
artystyczne
animacjaarchitecturearchitekturaarchitektura krajobrazuarchitektura wnętrzdyrygenturaedukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznychedukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznejfilm eksperymentalnyfilmoznawstwo i kultura mediówfotografiagame developmentgrafikahistoria sztukihistoryczne praktyki wykonawczeinstrumentalistykaintermediajazz i muzyka estradowakompozycja i teoria muzykikreatywna produkcja filmowakuratorstwo i teorie sztukimalarstwomedia interaktywne i widowiskamuzykologiaochrona dóbr kulturyprojektowanie meblireżyseria dźwiękurzeźbascenografiawiedza o teatrze wokalistykawzornictwo
biologiczno-przyrodnicze
analityka produktów spożywczycharcheometriaastronomiabezpieczeństwo zdrowotnebiofizykabioinformatykabiologiabiologia i zdrowie człowiekabiologia stosowanabiotechnologiabiotechnologychemiachemia aplikacyjnachemistryekoenergetykaenvironmental protectiongeografiageohazards and climate changegeoinformacjageologiahydrologia, meteorologia i klimatologiainżynieria hydrotechnicznainżynieria ochrony klimatuinżynieria rolniczainżynieria środowiskajakość i bezpieczeństwo żywnościkartografia i geomatykaleśnictwoneurobiologiaochrona przyrody i edukacja przyrodniczo-leśnaochrona środowiskaogrodnictworolnictwotechnologia chemicznatechnologia drewnatechnologia żywności i żywienie człowiekazarządzanie środowiskiemzmiany klimatu ziemizootechnika
ekonomiczne
analityka danych ekonomicznychanaliza biznesowa i data scienceaplikacje internetu rzeczybachelor in business administrationdesign i komercjalizacja produktue-commerceekonomiafinancefinanse i rachunkowość finanse, audyt, inwestycjegovernance of organizationsinformatyka i ekonometriainnovation managementinżynieria zarządzaniajakość i rozwój produktujęzyk niemiecki i komunikacja w biznesiekierunek prawno-ekonomicznylogisticsmanagementmarketingmarketing internetowymatematykamiędzynarodowe stosunki gospodarczenadzór i kontrolaprawo w biznesieprzemysł 4.0quantitative financerachunkowość i finanse biznesutransition, innovation and sustainability environmentszarządzanie i inżynieria produkcjizarządzanie i prawo w biznesie
filologiczne
arabistykacentral europe in the international perspectivecentral european and balkan studiesenglish linguistics: theories, interfaces, technologiesenglish studies: literature and cultureetnolingwistykafilologia angielskafilologia angielska w edukacjifilologia angielska z pedagogikąfilologia angielsko-celtyckafilologia angielsko-chińskafilologia bałkańska (bałkanistyka)filologia duńskafilologia fińskafilologia francuskafilologia germańskafilologia hiszpańska (iberystyka)filologia klasycznafilologia koreańskafilologia nowogreckafilologia polskafilologia polska jako obcafilologia rosyjska (rusycystyka)filologia rumuńskafilologia skandynawska (skandynawistyka)filologia szwedzkafilologia ukraińskafilologia wschodniosłowiańskafilologia węgierskafilologia włoskageoslawistykagerman studies / studia o Niemczechglobal communicationhebraistykaindologiajaponistykajęzyk niemiecki i komunikacja w biznesiekomunikacja wizerunkowo-mediacyjnakoreanistykalanguage, mind, technologylingwistyka kulturowalingwistyka kulturowa regionu azjatyckiegolingwistyka kulturowa regionu europejskiegolingwistyka stosowanaliteratura powszechnamiędzydziedzinowe studia indywidualnepolonistyczno-filozoficzne studia nauczycielskiesinologiastudia niderlandystycznestudia slawistycznestudia śródziemnomorskieturkologiatłumaczenie konferencyjne polsko-angielskietłumaczenie kreatywne i specjalistycznetłumaczenie ustne
humanistyczne
arabistykaarcheologiacentral europe in the international perspectivedialog i doradztwo społeczneedukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznychedukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznejetnolingwistykaetnologiafilmoznawstwo i kultura mediówfilologia francuskafilozofiagospodarka i ekonomia w dziejachhebraistykahistoriahistoria sztukihistoryczne praktyki wykonawczehumanistyka w szkole - polonistyczno-historyczne studia nauczycielskieindologiainformacja naukowa i bibliotekoznawstwointermediajęzykoznawstwo i zarządzanie informacjąkognitywistykakomunikacja europejskakomunikacja wizerunkowo-mediacyjnakultura klasycznakulturoznawstwokuratorstwo i teorie sztukiliberal arts and scienceslingwistyka kulturowalingwistyka kulturowa regionu azjatyckiegolingwistyka kulturowa regionu europejskiegolingwistyka stosowanaliteratura powszechnamedia interaktywne i widowiskamediaworkingmiędzydziedzinowe studia indywidualneochrona dóbr kulturypolacy i niemcy w europiepolonistyczno-filozoficzne studia nauczycielskieprojektowanie kulturysinologiastudia o Polscestudia śródziemnomorskiesztuka pisaniateologiaturkologiatłumaczenie ustnewiedza o teatrze wschodoznawstwo
medyczne
analityka kryminalistyczna i sądowaanalityka medycznabezpieczeństwo zdrowotnebiologia i zdrowie człowiekabiomedical engineeringbiotechnologia medycznachemia medyczna z projektowaniem lekówdietetykaelektroradiologiafarmacjafizjoterapiafizjoterapia w języku angielskimfizyka medycznajakość i bezpieczeństwo żywnościkierunek lekarskikierunek lekarsko-dentystycznykosmetologianeurobiologiaoptometria (optyka okularowa)optyka okularowa z elementami optometriipielęgniarstwopołożnictwoprotetyka słuchuratownictwo medycznetechniki dentystyczneweterynariazdrowie publiczne
pedagogiczne
edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznychedukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznejedukacja techniczno - informatycznafilologia angielska z pedagogikąmiędzydziedzinowe studia indywidualnenauczanie biologii i przyrodynauczanie matematyki i informatykipedagogikapedagogika przedszkolna i wczesnoszkolnapedagogika specjalna
prawnicze
european legal studies kierunek prawno-ekonomicznymiędzydziedzinowe studia indywidualneprawoprawo europejskieprawo w biznesiezarządzanie i prawo w biznesie
psychologiczne
psychologiapsychologia w biznesieterapia zajęciowa
rolnicze, leśne
analityka produktów spożywczycharchitektura krajobrazuinżynieria ochrony klimatuinżynieria rolniczainżynieria środowiskajakość i bezpieczeństwo żywnościleśnictwoochrona przyrody i edukacja przyrodniczo-leśnaochrona środowiskaogrodnictwoprojektowanie meblirolnictwotechnologia drewnatechnologia żywności i żywienie człowiekazarządzanie środowiskiemzootechnika
społeczne
analityka danych ekonomicznychanalityka kryminalistyczna i sądowabezpieczeństwo narodowebezpieczeństwo wewnętrznebezpieczeństwo zdrowotnebiznes managercentral europe in the international perspectivedialog i doradztwo społecznedziennikarstwodziennikarstwo i komunikacja społecznagospodarka i ekonomia w dziejachgovernance of organizationsgroznawstwojęzyk niemiecki i komunikacja w biznesiekognitywistykakomunikacja europejskakryminologiakultura klasycznalogistykamarketingmaster of digital entrepreneurshipmediamediaworkingmiędzydziedzinowe studia indywidualnemiędzynarodowe stosunki gospodarczenowe media w komunikacjipolacy i niemcy w europiepolitologiapolityka społecznapolonistyczno-filozoficzne studia nauczycielskiepraca socjalnaprawo europejskieprodukcja audiowizualnaprojektowanie kulturyprzemysł 4.0psychologiapsychologia w biznesiesocjokryminologiasocjologiastosunki międzynarodowestudia o Polsceterapia zajęciowawschodoznawstwozaawansowane badania socjologicznezarządzaniezarządzanie państwemzarządzanie w administracji lokalnej zarządzanie w itzintegrowane planowanie rozwoju
techniczne
akustykaanalityka kryminalistyczna i sądowaanaliza biznesowa i data scienceanimacjaaplikacje internetu rzeczyarcheometriaarchitecturearchitekturaarchitektura krajobrazuarchitektura wnętrzastronomiaautomatic control and roboticsautomatyka i robotykabiofizykabioinformatykabiomedical engineeringbiotechnologiabiotechnologia medycznabiotechnologybudownictwochemia aplikacyjnacivil engineeringcomputer scienceedukacja techniczno - informatycznaelectrical engineeringelectronics and telecommunicationselektroenergetykaelektromobilnośćelektronika i telekomunikacjaelektrotechnikaenergetykaenergetyka jądrowaenergetyka przemysłowa i odnawialnaenvironmental protectionfizykafizyka medycznafizyka technicznagame developmentgeodezja i kartografiageoinformacjageologiagroznawstwoinformatykainformatyka i ekonometriainformatyka i inżynieria danychinformatyka kwantowainżynieria bezpieczeństwa i jakościinżynieria biomedycznainżynieria cyklu życia produktuinżynieria farmaceutycznainżynieria hydrotechnicznainżynieria ochrony klimatulogisticslogistykalotnictwomatematyka nowoczesnych technologiimechanika i budowa pojazdówmechatronikanowe media w komunikacjioptyka okularowa z elementami optometriiprodukcja audiowizualnaprzemysł 4.0technologie obiegu zamkniętegoteleinformatykatransportzarządzanie i inżynieria produkcjizarządzanie w itzielona energia
turystyczno-sportowe
gospodarka turystycznasporttaniec w kulturze fizycznejturystyka i rekreacjawychowanie fizyczne
wojskowe i morskie
bezpieczeństwo narodowelotnictwosocjokryminologia
ścisłe
akustykaanalityka produktów spożywczychanaliza i przetwarzanie danycharcheometriaastronomiaautomatyka i robotykabiofizykabioinformatykabiologiabiologia stosowanabiotechnologiabiotechnologybudownictwo zrównoważonechemiachemia dla inżynierówchemia materiałowachemia medyczna z projektowaniem lekówchemistryedukacja techniczno - informatycznaelektromobilnośćelektrotechnikaenergetykafizykafizyka medycznafizyka technicznageodezja i kartografiageografiageoinformacjageologiainformatykainformatyka kwantowainżynieria chemiczna i procesowainżynieria materiałowainżynieria środowiskalotnictwo i kosmonautykamatematykamatematyka nowoczesnych technologiimatematyka w technicemechanika i budowa maszynmechatronikaneurobiologiatechnologie informatycznetechnologie komputeroweteleinformatyka

Studia w Poznaniu

Specjalnie dla kandydatów na studia przygotowaliśmy serię artykułów, zawierających treści pomocne na etapie przystępowania do matury, wyboru ścieżki kształcenia, procedur rekrutacyjnych i samych studiów. Dowiecie się z nich m.in. jakie są dostępne typy studiów i kierunki w Poznaniu i regionie, jak walczyć ze stresem egzaminacyjnym, jakie są najpopularniejsze studia, jak wygląda życie studenckie i rynek pracy w Poznaniu, ile naprawę kosztują studia. Poniższe treści będą przydatne, gdy będziecie decydować, które uczelnie w Poznaniu wybrać.

Zaciekawiła Was oferta kształcenia w tym regionie? Wybierzcie studia w Poznaniu.

Nie dostałeś się na wymarzone studia - co zrobić?
Nie dostałeś się na wymarzone studia - co zrobić?
Biotechnologia w Poznaniu
Biotechnologia w Poznaniu
Studia historyczne w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia historyczne w Poznaniu i woj. wielkopolskim
​Dziennikarstwo w Poznaniu
​Dziennikarstwo w Poznaniu
Studia sportowe w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia sportowe w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia dziennikarskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia dziennikarskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Zootechnika w Poznaniu
Zootechnika w Poznaniu
Optometria w Poznaniu
Optometria w Poznaniu
Rekrutacja na Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu trwa
Rekrutacja na Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu trwa
Jakie studia wybrać?
Jakie studia wybrać?
Bioinformatyka w Poznaniu
Bioinformatyka w Poznaniu
​Filologia germańska w Poznaniu
​Filologia germańska w Poznaniu
Studia architektoniczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia architektoniczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Oblana matura, słabo zdana matura - co robić?
Oblana matura, słabo zdana matura - co robić?
​Pedagogika w Poznaniu
​Pedagogika w Poznaniu
Najczęstsze błędy kandydatów przy wyborze studiów
Najczęstsze błędy kandydatów przy wyborze studiów
Studia rolnicze i przyrodnicze w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Stypendia dla studentów
Stypendia dla studentów
Rekrutacja uzupełniająca na studia - wszystko o drugim naborze
Rekrutacja uzupełniająca na studia - wszystko o drugim naborze
​Prawo w Poznaniu
​Prawo w Poznaniu
​Rynek pracy w Poznaniu
​Rynek pracy w Poznaniu
Ekoenergetyka w Poznaniu
Ekoenergetyka w Poznaniu
​Jak walczyć z maturalnym stresem? Wskazówki dla maturzystów
​Jak walczyć z maturalnym stresem? Wskazówki dla maturzystów
Inżynieria biomedyczna w Poznaniu
Inżynieria biomedyczna w Poznaniu
Lotnictwo i kosmonautyka w Poznaniu
Lotnictwo i kosmonautyka w Poznaniu
​Ile naprawdę kosztują studia?
​Ile naprawdę kosztują studia?
Studia pedagogiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia pedagogiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Geoinformacja w Poznaniu
Geoinformacja w Poznaniu
Budownictwo w Poznaniu
Budownictwo w Poznaniu
Zostałeś studentem i co dalej? - najczęstsze pytania pierwszoroczniaków
 Zostałeś studentem i co dalej? - najczęstsze pytania pierwszoroczniaków
Inżynieria bezpieczeństwa w Poznaniu
Inżynieria bezpieczeństwa w Poznaniu
Studia muzyczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia muzyczne w Poznaniu i Wielkopolsce
​Jaki kierunek studiów wybrać? - dylematy maturzysty
​Jaki kierunek studiów wybrać? - dylematy maturzysty
Farmacja w Poznaniu
Farmacja w Poznaniu
Studia ekonomiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia ekonomiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia informatyczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia informatyczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Fizyka w Poznaniu
Fizyka w Poznaniu
Fizjoterapia w Poznaniu
Fizjoterapia w Poznaniu
​Psychologia w Poznaniu
​Psychologia w Poznaniu
​Logistyka w Poznaniu
​Logistyka w Poznaniu
Studia turystyczne i hotelarskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia turystyczne i hotelarskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Automatyka i robotyka w Poznaniu
Automatyka i robotyka w Poznaniu
Psychologia w biznesie w Poznaniu
Psychologia w biznesie w Poznaniu
Studia teologiczne w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia teologiczne w Poznaniu i woj. wielkopolskim
​Gdzie mieszkać w Poznaniu - poradnik studenta
​Gdzie mieszkać w Poznaniu - poradnik studenta
Rolnictwo w Poznaniu
Rolnictwo w Poznaniu
Neurobiologia w Poznaniu
Neurobiologia w Poznaniu
Energetyka w Poznaniu
Energetyka w Poznaniu
Sinologia w Poznaniu
Sinologia w Poznaniu
​Lokum dla studenta
​Lokum dla studenta
Studia prawnicze w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia prawnicze w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia medyczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia medyczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia dzienne czy studia zaoczne?
Studia dzienne czy studia zaoczne?
​Rekrutacja na studia, listy rezerwowe, brakujące punkty - poradnik
​Rekrutacja na studia, listy rezerwowe, brakujące punkty - poradnik
Najpopularniejsze uczelnie w rekrutacji 2020_2021
Najpopularniejsze uczelnie w rekrutacji 2020_2021
Chemia w Poznaniu
Chemia w Poznaniu
Ogrodnictwo w Poznaniu
Ogrodnictwo w Poznaniu
Studia geograficzne w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia geograficzne w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Skandynawistyka w Poznaniu
Skandynawistyka w Poznaniu
Studia artystyczne w Poznaniu
Studia artystyczne w Poznaniu
Studia podyplomowe w Poznaniu
Studia podyplomowe w Poznaniu
Kosmetologia w Poznaniu
Kosmetologia w Poznaniu
​Zarządzanie w Poznaniu
​Zarządzanie w Poznaniu
Targi Edukacyjne w Poznaniu
Targi Edukacyjne w Poznaniu
Lingwistyka stosowana w Poznaniu
Lingwistyka stosowana w Poznaniu
Studia psychologiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia psychologiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Ekonomia w Poznaniu
Ekonomia w Poznaniu
Studia filologiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia filologiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
​Informatyka w Poznaniu
​Informatyka w Poznaniu
Architektura w Poznaniu
Architektura w Poznaniu
MBA dla leśników - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
MBA dla leśników - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Elektronika i telekomunikacja w Poznaniu
Elektronika i telekomunikacja w Poznaniu
Administracja w Poznaniu
Administracja w Poznaniu
Inżynieria materiałowa w Poznaniu
Inżynieria materiałowa w Poznaniu
​Życie studenckie w Poznaniu
​Życie studenckie w Poznaniu
Inżynieria zarządzania w Poznaniu
Inżynieria zarządzania w Poznaniu
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Matematyka w Poznaniu
Matematyka w Poznaniu
Studia chemiczne w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia chemiczne w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Turystyka i rekreacja w Poznaniu
Turystyka i rekreacja w Poznaniu
​Filologia angielska w Poznaniu
​Filologia angielska w Poznaniu
Zimowy nabór na studia - jak wygląda rekrutacja w lutym?
Zimowy nabór na studia - jak wygląda rekrutacja w lutym?
​Kierunek lekarski i dentystyczny w Poznaniu
​Kierunek lekarski i dentystyczny w Poznaniu
Politologia w Poznaniu
Politologia w Poznaniu
Najczęściej wybierane uczelnie i kierunki podczas rekrutacji
Najczęściej wybierane uczelnie i kierunki podczas rekrutacji
Mechatronika w Poznaniu
Mechatronika w Poznaniu
Studia matematyczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia matematyczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Ochrona środowiska w Poznaniu
Ochrona środowiska w Poznaniu
Bezpieczeństwo w Poznaniu
Bezpieczeństwo w Poznaniu
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia logistyczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia logistyczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Progi punktowe na studia
Progi punktowe na studia

Poznań - informacje ogólne

Nie sposób nie kochać Poznania. Kto raz tu przyjechał, rozpoczął studia, poznał zabytki, posmakował poznańskiego stylu życia, kuchni, gwary, już na zawsze pozostanie pod urokiem tego miasta. Bo Poznań, kulturalna i gospodarcza stolica Wielkopolski, to miasto wymarzone dla osób przedsiębiorczych, aktywnych, pełnych pasji, pragnących żyć intensywnie. Piękny i pełen zieleni przyciąga studentów i turystów jak magnes.

Nie ma się co dziwić, gdyż Poznań jest bardzo silnym ośrodkiem akademickim. Publiczne oraz niepubliczne szkoły wyższe prezentują niezwykle bogatą ofertę kierunków studiów w systemie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym (studia zaoczne, wieczorowe). Uczelnie poznańskie umożliwiają studia praktycznie każdego typu: techniczne, ekonomiczne, medyczne, artystyczne, humanistyczne, społeczne, prawno-administracyjne, filologiczne, turystyczne, sportowe, biologiczne, przyrodnicze, itd.


Uczelnie z największymi tradycjami to oczywiście placówki publiczne: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet Ekonomiczny, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego, Uniwersytet Przyrodniczy, Politechnika Poznańska, Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego, Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz, Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego. Obok uczelni publicznych w Poznaniu działa wiele szkół wyższych niepublicznych z bogatą ofertą kształcenia niemal każdego typu. Poznań słynie z rozwijającej się przedsiębiorczości akademickiej. Działające w mieście parki technologiczne oraz inkubatory przedsiębiorczości wspierają studentów w stawianiu pierwszych kroków w biznesie.

Stolica Wielkopolski słynie z zabytkowego Starego Rynku z doskonale odrestaurowanymi kamienicami, licznych restauracji, kawiarni i knajpek, gdzie do późnych godzin nocnych kwitnie bujne życie towarzyskie. Zwiedzający miasto studenci i turyści, nie powinni ominąć takich miejsc jak: Ratusz, barokowy Kościół Farny, Ostrów Tumski czy Zamek Cesarski. Wokół miasta znajduje się "Pierścień Rowerowy Dookoła Poznania", którego siedem szlaków dojazdowych łączy się z centrum miasta.

Ogromnym prestiżem cieszy się międzynarodowy festiwal teatralny Malta, który przyciąga przedstawicieli wielu krajów świata. Na poznańskim Torze Regatowym Malta cyklicznie odbywają się zawody Pucharu Świata, Mistrzostw Europy i Świata w wioślarstwie , jak i kajakarstwie. Poznań słynie także z nagłośnionych medialnie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Kalendarz imprez wystawowych jest niezwykle bogaty przez cały rok. Interesującym obiektem usługowo-handlowo-kulturalnym jest dla wielu Stary Browar. Został on uznany przez Fundację ICSC za najpiękniejsze centrum handlowe na świecie.


Poznań posiada międzynarodowy port lotniczy Ławica. Na jego terenie znajduje się także lotnisko wojskowe Poznań-Krzesiny, na którym stacjonują myśliwce F-16. Pod Poznaniem znajdują się dwa lądowiska sportowe.

Młodzież oraz studenci szczególnie chętnie spędzają czas wolny w takich miejscach, jak: Malta, Ogród Botaniczny, Palmiarnia, nowe ZOO, Park Wilsona, Park Sołacki, Cytadela, Morasko, a także w licznych knajpkach, pubach, klubach muzycznych, kafejkach, dyskotekach.

Typy studiów w Polsce

 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Politechnika Poznańska
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Politechnika Śląska
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Uniwersytet Kaliski
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Politechnika Częstochowska
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Politechnika Lubelska
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Akademia Tarnowska
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Politechnika Białostocka
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Akademia Zamojska
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uniwersytet Morski w Gdyni