Studia w Poznaniu
POZnan* Miasto know-how
 • UAM Poznań

Poznań - uczelnie, kierunki, studia

Uczelnie w Poznaniu

Uczelnie w Poznaniu to tradycja, historia, renoma. Znajdują się tu praktycznie wszystkie typy szkół wyższych. W Poznaniu studiować można na uniwersytecie, politechnice, uczelni ekonomicznej, przyrodniczej, medycznej, sportowej czy artystycznej, a także w jednej z wielu zlokalizowanych tu niepublicznych szkół wyższych. Oznacza to, że praktycznie wszystkie typy studiów dostępne są w stolicy Wielkopolski.

Zastanawiacie się, jakie konkretnie wybrać kierunki w Poznaniu? W zamieszczonym poniżej pełnym wykazie uczelni oraz studiów w Poznaniu znajdziecie informacje rekrutacyjne, szczegóły związane z naborem, a także opinie i komentarze studentów i przedstawicieli poszczególnych uczelni w Poznaniu.

Lokalizacja

Kierunki w Poznaniu

Oferta kierunków w Poznaniu zadowoli kandydatów o różnorodnych i odmiennych zainteresowaniach. Dostępne są niemal wszystkie typy studiów, aczkolwiek najliczniej reprezentowane są kierunki filologiczne, inżynierskie oraz z obszaru nauk o medycznych i ochrony zdrowia. Dużą grupę stanowi oferta kierunków artystycznych, projektowych.

Tylko w Poznaniu studiować można Groznawstwo, Aplikacje Internetu rzeczy czy Liberal Arts and Sciences.

Poniżej prezentujemy wykaz wszystkich kierunków studiów w Poznaniu. W ich opisach znajdziecie m.in. informacje na temat rekrutacji, perspektyw zawodowych, dostępnych specjalności czy kierunków pokrewnych.

a
administracja akustyka analityka danych ekonomicznych analityka kryminalistyczna i sądowa analityka medyczna analityka produktów spożywczych analiza biznesowa i data science analiza i przetwarzanie danych animacja aplikacje internetu rzeczy archeologia architecture architektura architektura krajobrazu architektura wnętrz astronomia automatic control and robotics automatyka i robotyka
b
bachelor in business administration bezpieczeństwo narodowe bezpieczeństwo wewnętrzne bezpieczeństwo zdrowotne biofizyka bioinformatyka biologia biologia i zdrowie człowieka biologia stosowana biotechnologia biotechnologia medyczna biotechnology biznes manager budownictwo budownictwo zrównoważone
c
central european and balkan studies chemia chemia aplikacyjna chemia materiałowa chemia medyczna z projektowaniem leków chemistry civil engineering computer science
d
data science dialog i doradztwo społeczne dietetyka dyrygentura dziennikarstwo dziennikarstwo i komunikacja społeczna
e
edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej edukacja techniczno - informatyczna ekoenergetyka ekonomia electronics and telecommunications elektroenergetyka elektromobilność elektronika i telekomunikacja elektroradiologia elektrotechnika energetyka energetyka jądrowa english linguistics: theories, interfaces, technologies english studies: literature and culture environmental protection etnolingwistyka etnologia european legal studies
f
farmacja filmoznawstwo i kultura mediów filologia angielska filologia angielska z pedagogiką filologia angielsko-celtycka filologia angielsko-chińska filologia bałkańska (bałkanistyka) filologia germańska filologia hiszpańska (iberystyka) filologia klasyczna filologia koreańska filologia polska filologia polska jako obca filologia portugalska filologia romańska filologia rosyjska (rusycystyka) filologia rumuńska filologia skandynawska (skandynawistyka) filologia szwedzka filologia ukraińska filologia wietnamska filologia włoska filologia wschodniosłowiańska filozofia finance finanse i rachunkowość finanse, audyt, inwestycje fizjoterapia fizjoterapia w języku angielskim fizyka fizyka medyczna fizyka techniczna fotografia
g
game development geodezja i kartografia geografia geoinformacja geologia german studies / studia o Niemczech global communication gospodarka i ekonomia w dziejach gospodarka przestrzenna gospodarka turystyczna gospodarka wodna grafika groznawstwo
h
hebraistyka historia historia sztuki historyczne praktyki wykonawcze humanistyka w szkole - polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie
i
indologia informacja naukowa i bibliotekoznawstwo informatyczne techniki zarządzania informatyka informatyka i ekonometria informatyka i inżynieria danych informatyka kwantowa innovation management instrumentalistyka intermedia inżynieria bezpieczeństwa inżynieria biomedyczna inżynieria chemiczna i procesowa inżynieria cyklu życia produktu inżynieria farmaceutyczna inżynieria hydrotechniczna inżynieria materiałowa inżynieria ochrony klimatu inżynieria rolnicza inżynieria środowiska inżynieria zarządzania it project management
j
jakość i bezpieczeństwo żywności jakość i rozwój produktu japonistyka jazz i muzyka estradowa język niemiecki i komunikacja w biznesie językoznawstwo i zarządzanie informacją
k
kartografia i geomatyka kierunek lekarski kierunek lekarsko-dentystyczny kierunek prawno-ekonomiczny kognitywistyka kompozycja i teoria muzyki komunikacja europejska komunikacja wizerunkowo-mediacyjna koreanistyka kosmetologia kryminologia kulturoznawstwo kuratorstwo i teorie sztuki
l
language and communication in healthcare language, mind, technology leśnictwo liberal arts and sciences lingwistyka kulturowa lingwistyka kulturowa regionu azjatyckiego lingwistyka kulturowa regionu europejskiego lingwistyka stosowana literatura powszechna logistyka lotnictwo lotnictwo i kosmonautyka
m
malarstwo management marketing marketing internetowy w CdV master of digital entrepreneurship matematyka matematyka w technice mechanika i budowa maszyn mechanika i budowa pojazdów mechatronika media media i komunikacja w biznesie mediaworking międzynarodowe stosunki gospodarcze międzyobszarowe indywidualne studia humanistyczne i społeczne muzyka w przestrzeni publicznej muzykologia
n
nadzór i kontrola naturoterapia nauczanie biologii i przyrody nauczanie języków obcych nauczanie matematyki i informatyki nawigacja neurobiologia nowe media i kultura cyfrowa
o
oceanotechnika ochrona dóbr kultury ochrona przyrody i edukacja przyrodniczo-leśna ochrona środowiska ochrona zdrowia roślin ogrodnictwo optometria (optyka okularowa) optyka okularowa z elementami optometrii
p
papiernictwo i poligrafia pedagogika pedagogika osób niepełnosprawnych z arteterapią pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna pedagogika specjalna physics and astronomy pielęgniarstwo pojazdy samochodowe polacy i niemcy w europie politologia polityka społeczna polityki miejskie i doradztwo publiczne położnictwo położnictwo pomostowe praca socjalna prawno-menedżerski kierunek prawo prawo Unii Europejskiej w języku angielskim prawo w biznesie product and process management projektowanie kultury projektowanie mebli protetyka słuchu przemysł 4.0 psychokryminalistyka psychologia psychologia w biznesie
q
quantitative finance
r
rachunkowość i finanse biznesu ratownictwo medyczne reżyseria reżyseria dźwięku rolnictwo rzeźba
s
scenografia sieci i instalacje w obiektach mieszkalnych i przemysłowych sinologia socjokryminologia sport stosunki międzynarodowe studia bliskowschodnie studia niderlandystyczne studia skandynawsko-bałtyckie studia środkowo-wschodnioeuropejskie sustainable building engineering / budownictwo zrównoważone sztuczna inteligencja sztuka operatorska sztuka pisania
t
taniec w kulturze fizycznej techniki dentystyczne technologia chemiczna technologia drewna technologia żywności i żywienie człowieka technologie i urządzenia wellness & spa technologie informatyczne w logistyce technologie komputerowe technologie obiegu zamkniętego teleinformatyka telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia teologia terapia zajęciowa tłumaczenia pisemne i multimedialne tłumaczenie konferencyjne polsko-angielskie transition, innovation and sustainability environments transport trener zdrowia i sprawności fizycznej turkologia turystyka i kultura śródziemnomorska turystyka i rekreacja twórcze pisanie i marketing wydawniczy
w
weterynaria wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej wiedza o teatrze wokalistyka wschodoznawstwo wychowanie fizyczne wzornictwo
z
zarządzanie zarządzanie i inżynieria produkcji zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej zarządzanie i prawo w biznesie zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi zarządzanie państwem zarządzanie środowiskiem zarządzanie w administracji lokalnej zarządzanie zmianą społeczną zdrowie publiczne zielona energia zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i edukacja przedszkolna zintegrowane planowanie rozwoju zmiany klimatu – przeciwdziałanie i adaptacja zootechnika
ż
żywienie zwierząt

Kierunki studiów wg typów kształcenia

administracyjne
administracjabachelor in business administrationzarządzanie w administracji lokalnej
artystyczne
animacjaarchitecturearchitekturaarchitektura krajobrazuarchitektura wnętrzdyrygenturaedukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznychedukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznejfilmoznawstwo i kultura mediówfotografiagame developmentgrafikahistoria sztukihistoryczne praktyki wykonawczeinstrumentalistykaintermediajazz i muzyka estradowakompozycja i teoria muzykikuratorstwo i teorie sztukimalarstwomuzyka w przestrzeni publicznejmuzykologiaochrona dóbr kulturyprojektowanie meblireżyseriareżyseria dźwiękurzeźbascenografiawiedza o teatrze wokalistykawzornictwo
biologiczno-przyrodnicze
analityka produktów spożywczychastronomiabezpieczeństwo zdrowotnebiofizykabioinformatykabiologiabiologia i zdrowie człowiekabiologia stosowanabiotechnologiabiotechnologychemiachemia aplikacyjnachemistryekoenergetykaenvironmental protectiongeografiageoinformacjageologiagospodarka wodnainżynieria hydrotechnicznainżynieria ochrony klimatuinżynieria rolniczainżynieria środowiskajakość i bezpieczeństwo żywnościkartografia i geomatykaleśnictwoneurobiologiaoceanotechnikaochrona przyrody i edukacja przyrodniczo-leśnaochrona zdrowia roślinochrona środowiskaogrodnictwophysics and astronomyrolnictwotechnologia chemicznatechnologia drewnatechnologia żywności i żywienie człowiekazarządzanie środowiskiemzootechnikażywienie zwierząt
ekonomiczne
analityka danych ekonomicznychanaliza biznesowa i data scienceaplikacje internetu rzeczybachelor in business administrationdata scienceekonomiafinancefinanse i rachunkowość finanse, audyt, inwestycjeinformatyka i ekonometriainnovation managementinżynieria zarządzaniajakość i rozwój produktujęzyk niemiecki i komunikacja w biznesiekierunek prawno-ekonomicznymanagementmarketingmatematykamiędzynarodowe stosunki gospodarczenadzór i kontrolaprawno-menedżerski kierunekprawo w biznesieproduct and process managementprzemysł 4.0quantitative financerachunkowość i finanse biznesutelemedycyna i projekty w ochronie zdrowiatransition, innovation and sustainability environmentszarządzanie i inżynieria produkcjizarządzanie i nowe technologie w sferze publicznejzarządzanie i prawo w biznesiezarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi
filologiczne
central european and balkan studiesenglish linguistics: theories, interfaces, technologiesenglish studies: literature and cultureetnolingwistykafilologia angielskafilologia angielska z pedagogikąfilologia angielsko-celtyckafilologia angielsko-chińskafilologia bałkańska (bałkanistyka)filologia germańskafilologia hiszpańska (iberystyka)filologia klasycznafilologia koreańskafilologia polskafilologia polska jako obcafilologia portugalskafilologia romańskafilologia rosyjska (rusycystyka)filologia rumuńskafilologia skandynawska (skandynawistyka)filologia szwedzkafilologia ukraińskafilologia wietnamskafilologia wschodniosłowiańskafilologia włoskagerman studies / studia o Niemczechglobal communicationhebraistykaindologiajaponistykajęzyk niemiecki i komunikacja w biznesiekomunikacja wizerunkowo-mediacyjnakoreanistykalanguage and communication in healthcarelanguage, mind, technologylingwistyka kulturowalingwistyka kulturowa regionu azjatyckiegolingwistyka kulturowa regionu europejskiegolingwistyka stosowanaliteratura powszechnanauczanie języków obcychnowe media i kultura cyfrowasinologiastudia niderlandystycznestudia skandynawsko-bałtyckie studia środkowo-wschodnioeuropejskieturkologiatłumaczenia pisemne i multimedialnetłumaczenie konferencyjne polsko-angielskie
humanistyczne
archeologiadialog i doradztwo społeczneedukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznychedukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznejetnolingwistykaetnologiafilmoznawstwo i kultura mediówfilozofiagospodarka i ekonomia w dziejachhebraistykahistoriahistoria sztukihistoryczne praktyki wykonawczehumanistyka w szkole - polonistyczno-historyczne studia nauczycielskieindologiainformacja naukowa i bibliotekoznawstwointermediajęzykoznawstwo i zarządzanie informacjąkognitywistykakomunikacja europejskakomunikacja wizerunkowo-mediacyjnakulturoznawstwokuratorstwo i teorie sztukilanguage and communication in healthcareliberal arts and scienceslingwistyka kulturowalingwistyka kulturowa regionu azjatyckiegolingwistyka kulturowa regionu europejskiegolingwistyka stosowanaliteratura powszechnamedia i komunikacja w biznesiemediaworkingmiędzyobszarowe indywidualne studia humanistyczne i społeczneochrona dóbr kulturypolacy i niemcy w europieprojektowanie kulturysinologiastudia bliskowschodniestudia skandynawsko-bałtyckie studia środkowo-wschodnioeuropejskiesztuka pisaniateologiaturkologiatwórcze pisanie i marketing wydawniczywiedza o filmie i kulturze audiowizualnejwiedza o teatrze wschodoznawstwo
medyczne
analityka kryminalistyczna i sądowaanalityka medycznabezpieczeństwo zdrowotnebiologia i zdrowie człowiekabiotechnologia medycznachemia medyczna z projektowaniem lekówdietetykaelektroradiologiafarmacjafizjoterapiafizjoterapia w języku angielskimfizyka medycznajakość i bezpieczeństwo żywnościkierunek lekarskikierunek lekarsko-dentystycznykosmetologianaturoterapianeurobiologiaoptometria (optyka okularowa)optyka okularowa z elementami optometriipielęgniarstwopołożnictwopołożnictwo pomostoweprotetyka słuchuratownictwo medycznetechniki dentystycznetelemedycyna i projekty w ochronie zdrowiaweterynariazdrowie publiczne
pedagogiczne
edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznychedukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznejedukacja techniczno - informatycznafilologia angielska z pedagogikąnauczanie biologii i przyrodynauczanie języków obcychnauczanie matematyki i informatykipedagogikapedagogika osób niepełnosprawnych z arteterapiąpedagogika przedszkolna i wczesnoszkolnapedagogika specjalnazintegrowana edukacja wczesnoszkolna i edukacja przedszkolna
prawnicze
european legal studies kierunek prawno-ekonomicznyprawno-menedżerski kierunekprawoprawo Unii Europejskiej w języku angielskimprawo w biznesiezarządzanie i prawo w biznesie
psychologiczne
kryminologiapsychokryminalistykapsychologiapsychologia w biznesieterapia zajęciowa
rolnicze, leśne
analityka produktów spożywczycharchitektura krajobrazugospodarka wodnainżynieria ochrony klimatuinżynieria rolniczainżynieria środowiskajakość i bezpieczeństwo żywnościleśnictwoochrona przyrody i edukacja przyrodniczo-leśnaochrona środowiskaogrodnictwoprojektowanie meblirolnictwotechnologia drewnatechnologia żywności i żywienie człowiekazarządzanie środowiskiemzootechnikażywienie zwierząt
społeczne
analityka danych ekonomicznychanalityka kryminalistyczna i sądowabezpieczeństwo narodowebezpieczeństwo wewnętrznebezpieczeństwo zdrowotnebiznes managerdialog i doradztwo społecznedziennikarstwodziennikarstwo i komunikacja społecznagospodarka i ekonomia w dziejachgroznawstwoinformatyczne techniki zarządzaniait project managementjęzyk niemiecki i komunikacja w biznesiekognitywistykakomunikacja europejskakryminologialogistykamarketingmarketing internetowy w CdVmaster of digital entrepreneurshipmediamedia i komunikacja w biznesiemediaworkingmiędzynarodowe stosunki gospodarczemiędzyobszarowe indywidualne studia humanistyczne i społecznenaturoterapianowe media i kultura cyfrowapolacy i niemcy w europiepolitologiapolityka społecznapolityki miejskie i doradztwo publicznepraca socjalnaprojektowanie kulturyprzemysł 4.0psychokryminalistykapsychologiapsychologia w biznesiesocjokryminologiastosunki międzynarodowetelemedycyna i projekty w ochronie zdrowiaterapia zajęciowawschodoznawstwozarządzaniezarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymizarządzanie państwemzarządzanie w administracji lokalnej zarządzanie zmianą społecznązintegrowane planowanie rozwoju
techniczne
akustykaanalityka kryminalistyczna i sądowaanaliza biznesowa i data scienceanimacjaaplikacje internetu rzeczyarchitecturearchitekturaarchitektura krajobrazuarchitektura wnętrzastronomiaautomatic control and roboticsautomatyka i robotykabiofizykabioinformatykabiotechnologiabiotechnologia medycznabiotechnologybudownictwochemia aplikacyjnacivil engineeringcomputer sciencedata scienceedukacja techniczno - informatycznaelectronics and telecommunicationselektroenergetykaelektromobilnośćelektronika i telekomunikacjaelektrotechnikaenergetykaenergetyka jądrowaenvironmental protectionfizykafizyka medycznafizyka technicznagame developmentgeodezja i kartografiageoinformacjageologiagroznawstwoinformatyczne techniki zarządzaniainformatykainformatyka i ekonometriainformatyka i inżynieria danychinformatyka kwantowainżynieria biomedycznainżynieria cyklu życia produktuinżynieria farmaceutycznainżynieria hydrotechnicznainżynieria ochrony klimatulogistykalotnictwomechanika i budowa pojazdówmechatronikaoptyka okularowa z elementami optometriiprzemysł 4.0technologie obiegu zamkniętegoteleinformatykatransportzarządzanie i inżynieria produkcjizielona energiazmiany klimatu – przeciwdziałanie i adaptacja
turystyczno-sportowe
gospodarka turystycznasporttaniec w kulturze fizycznejtrener zdrowia i sprawności fizycznejturystyka i kultura śródziemnomorskaturystyka i rekreacjawychowanie fizyczne
wojskowe i morskie
bezpieczeństwo narodoweinżynieria bezpieczeństwakryminologialotnictwonawigacjaoceanotechnikasocjokryminologia
ścisłe
akustykaanalityka produktów spożywczychanaliza i przetwarzanie danychastronomiaautomatyka i robotykabiofizykabioinformatykabiologiabiologia stosowanabiotechnologiabiotechnologybudownictwo zrównoważonechemiachemia materiałowachemia medyczna z projektowaniem lekówchemistryedukacja techniczno - informatycznaekonomiaelektromobilnośćelektrotechnikaenergetykafizykafizyka medycznafizyka technicznageodezja i kartografiageografiageoinformacjageologiainformatykainformatyka kwantowainżynieria chemiczna i procesowainżynieria materiałowainżynieria środowiskalotnictwo i kosmonautykamatematykamatematyka w technicemechanika i budowa maszynmechatronikaneurobiologiaphysics and astronomytechnologie komputeroweteleinformatyka

Studia w Poznaniu

Specjalnie dla kandydatów na studia przygotowaliśmy serię artykułów, zawierających treści pomocne na etapie przystępowania do matury, wyboru ścieżki kształcenia, procedur rekrutacyjnych i samych studiów. Dowiecie się z nich m.in. jakie są dostępne typy studiów i kierunki w Poznaniu i regionie, jak walczyć ze stresem egzaminacyjnym, jakie są najpopularniejsze studia, jak wygląda życie studenckie i rynek pracy w Poznaniu, ile naprawę kosztują studia. Poniższe treści będą przydatne, gdy będziecie decydować, które uczelnie w Poznaniu wybrać.

Zaciekawiła Was oferta kształcenia w tym regionie? Wybierzcie studia w Poznaniu.

Studia ekonomiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia ekonomiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Ogrodnictwo w Poznaniu
Ogrodnictwo w Poznaniu
Chemia w Poznaniu
Chemia w Poznaniu
MBA dla leśników - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
MBA dla leśników - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
​Ile naprawdę kosztują studia?
​Ile naprawdę kosztują studia?
Elektronika i telekomunikacja w Poznaniu
Elektronika i telekomunikacja w Poznaniu
Inżynieria bezpieczeństwa w Poznaniu
Inżynieria bezpieczeństwa w Poznaniu
Studia dziennikarskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia dziennikarskie w Poznaniu i Wielkopolsce
​Pedagogika w Poznaniu
​Pedagogika w Poznaniu
Ekonomia w Poznaniu
Ekonomia w Poznaniu
Studia pedagogiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia pedagogiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Optometria w Poznaniu
Optometria w Poznaniu
​Życie studenckie w Poznaniu
​Życie studenckie w Poznaniu
​Jaki kierunek studiów wybrać? - dylematy maturzysty
​Jaki kierunek studiów wybrać? - dylematy maturzysty
Budownictwo w Poznaniu
Budownictwo w Poznaniu
Nie dostałeś się na wymarzone studia - co zrobić?
Nie dostałeś się na wymarzone studia - co zrobić?
Inżynieria biomedyczna w Poznaniu
Inżynieria biomedyczna w Poznaniu
Architektura w Poznaniu
Architektura w Poznaniu
Studia sportowe w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia sportowe w Poznaniu i Wielkopolsce
Progi punktowe na studia
Progi punktowe na studia
Studia geograficzne w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia geograficzne w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Turystyka i rekreacja w Poznaniu
Turystyka i rekreacja w Poznaniu
Inżynieria materiałowa w Poznaniu
Inżynieria materiałowa w Poznaniu
Studia historyczne w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia historyczne w Poznaniu i woj. wielkopolskim
​Gdzie mieszkać w Poznaniu - poradnik studenta
​Gdzie mieszkać w Poznaniu - poradnik studenta
Studia teologiczne w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia teologiczne w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia filologiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia filologiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Biotechnologia w Poznaniu
Biotechnologia w Poznaniu
Zostałeś studentem i co dalej? - najczęstsze pytania pierwszoroczniaków
 Zostałeś studentem i co dalej? - najczęstsze pytania pierwszoroczniaków
Neurobiologia w Poznaniu
Neurobiologia w Poznaniu
Automatyka i robotyka w Poznaniu
Automatyka i robotyka w Poznaniu
Studia rolnicze i przyrodnicze w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Psychologia w biznesie w Poznaniu
Psychologia w biznesie w Poznaniu
Bioinformatyka w Poznaniu
Bioinformatyka w Poznaniu
Geoinformacja w Poznaniu
Geoinformacja w Poznaniu
Najczęściej wybierane uczelnie i kierunki podczas rekrutacji
Najczęściej wybierane uczelnie i kierunki podczas rekrutacji
Rekrutacja uzupełniająca na studia - wszystko o drugim naborze
Rekrutacja uzupełniająca na studia - wszystko o drugim naborze
Ekoenergetyka w Poznaniu
Ekoenergetyka w Poznaniu
Studia architektoniczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia architektoniczne w Poznaniu i Wielkopolsce
​Filologia germańska w Poznaniu
​Filologia germańska w Poznaniu
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
​Lokum dla studenta
​Lokum dla studenta
Kosmetologia w Poznaniu
Kosmetologia w Poznaniu
​Logistyka w Poznaniu
​Logistyka w Poznaniu
​Rekrutacja na studia, listy rezerwowe, brakujące punkty - poradnik
​Rekrutacja na studia, listy rezerwowe, brakujące punkty - poradnik
Energetyka w Poznaniu
Energetyka w Poznaniu
Lingwistyka stosowana w Poznaniu
Lingwistyka stosowana w Poznaniu
Zootechnika w Poznaniu
Zootechnika w Poznaniu
​Zarządzanie w Poznaniu
​Zarządzanie w Poznaniu
Najczęstsze błędy kandydatów przy wyborze studiów
Najczęstsze błędy kandydatów przy wyborze studiów
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Politologia w Poznaniu
Politologia w Poznaniu
Studia turystyczne i hotelarskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia turystyczne i hotelarskie w Poznaniu i Wielkopolsce
​Psychologia w Poznaniu
​Psychologia w Poznaniu
Studia informatyczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia informatyczne w Poznaniu i Wielkopolsce
​Prawo w Poznaniu
​Prawo w Poznaniu
Inżynieria zarządzania w Poznaniu
Inżynieria zarządzania w Poznaniu
Studia prawnicze w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia prawnicze w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia logistyczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia logistyczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Mechatronika w Poznaniu
Mechatronika w Poznaniu
Zimowy nabór na studia - jak wygląda rekrutacja w lutym?
Zimowy nabór na studia - jak wygląda rekrutacja w lutym?
Lotnictwo i kosmonautyka w Poznaniu
Lotnictwo i kosmonautyka w Poznaniu
Studia muzyczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia muzyczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Jakie studia wybrać?
Jakie studia wybrać?
​Kierunek lekarski i dentystyczny w Poznaniu
​Kierunek lekarski i dentystyczny w Poznaniu
​Dziennikarstwo w Poznaniu
​Dziennikarstwo w Poznaniu
Studia medyczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia medyczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Rolnictwo w Poznaniu
Rolnictwo w Poznaniu
Studia psychologiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia psychologiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Administracja w Poznaniu
Administracja w Poznaniu
Najpopularniejsze uczelnie w rekrutacji 2020_2021
Najpopularniejsze uczelnie w rekrutacji 2020_2021
Rekrutacja na Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu trwa
Rekrutacja na Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu trwa
​Filologia angielska w Poznaniu
​Filologia angielska w Poznaniu
Sinologia w Poznaniu
Sinologia w Poznaniu
Studia chemiczne w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia chemiczne w Poznaniu i woj. wielkopolskim
​Informatyka w Poznaniu
​Informatyka w Poznaniu
Oblana matura, słabo zdana matura - co robić?
Oblana matura, słabo zdana matura - co robić?
Ochrona środowiska w Poznaniu
Ochrona środowiska w Poznaniu
Skandynawistyka w Poznaniu
Skandynawistyka w Poznaniu
Studia matematyczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia matematyczne w Poznaniu i Wielkopolsce
​Rynek pracy w Poznaniu
​Rynek pracy w Poznaniu
Studia podyplomowe w Poznaniu
Studia podyplomowe w Poznaniu
Farmacja w Poznaniu
Farmacja w Poznaniu
​Jak walczyć z maturalnym stresem? Wskazówki dla maturzystów
​Jak walczyć z maturalnym stresem? Wskazówki dla maturzystów
Studia dzienne czy studia zaoczne?
Studia dzienne czy studia zaoczne?
Matematyka w Poznaniu
Matematyka w Poznaniu
Bezpieczeństwo w Poznaniu
Bezpieczeństwo w Poznaniu
Fizjoterapia w Poznaniu
Fizjoterapia w Poznaniu
Stypendia dla studentów
Stypendia dla studentów
Fizyka w Poznaniu
Fizyka w Poznaniu

Poznań - informacje ogólne

Nie sposób nie kochać Poznania. Kto raz tu przyjechał, rozpoczął studia, poznał zabytki, posmakował poznańskiego stylu życia, kuchni, gwary, już na zawsze pozostanie pod urokiem tego miasta. Bo Poznań, kulturalna i gospodarcza stolica Wielkopolski, to miasto wymarzone dla osób przedsiębiorczych, aktywnych, pełnych pasji, pragnących żyć intensywnie. Piękny i pełen zieleni przyciąga studentów i turystów jak magnes.

Nie ma się co dziwić, gdyż Poznań jest bardzo silnym ośrodkiem akademickim. Publiczne oraz niepubliczne szkoły wyższe prezentują niezwykle bogatą ofertę kierunków studiów w systemie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym (studia zaoczne, wieczorowe). Uczelnie poznańskie umożliwiają studia praktycznie każdego typu: techniczne, ekonomiczne, medyczne, artystyczne, humanistyczne, społeczne, prawno-administracyjne, filologiczne, turystyczne, sportowe, biologiczne, przyrodnicze, itd.


Uczelnie z największymi tradycjami to oczywiście placówki publiczne: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet Ekonomiczny, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego, Uniwersytet Przyrodniczy, Politechnika Poznańska, Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego, Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz, Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego. Obok uczelni publicznych w Poznaniu działa wiele szkół wyższych niepublicznych z bogatą ofertą kształcenia niemal każdego typu. Poznań słynie z rozwijającej się przedsiębiorczości akademickiej. Działające w mieście parki technologiczne oraz inkubatory przedsiębiorczości wspierają studentów w stawianiu pierwszych kroków w biznesie.

Stolica Wielkopolski słynie z zabytkowego Starego Rynku z doskonale odrestaurowanymi kamienicami, licznych restauracji, kawiarni i knajpek, gdzie do późnych godzin nocnych kwitnie bujne życie towarzyskie. Zwiedzający miasto studenci i turyści, nie powinni ominąć takich miejsc jak: Ratusz, barokowy Kościół Farny, Ostrów Tumski czy Zamek Cesarski. Wokół miasta znajduje się "Pierścień Rowerowy Dookoła Poznania", którego siedem szlaków dojazdowych łączy się z centrum miasta.

Ogromnym prestiżem cieszy się międzynarodowy festiwal teatralny Malta, który przyciąga przedstawicieli wielu krajów świata. Na poznańskim Torze Regatowym Malta cyklicznie odbywają się zawody Pucharu Świata, Mistrzostw Europy i Świata w wioślarstwie , jak i kajakarstwie. Poznań słynie także z nagłośnionych medialnie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Kalendarz imprez wystawowych jest niezwykle bogaty przez cały rok. Interesującym obiektem usługowo-handlowo-kulturalnym jest dla wielu Stary Browar. Został on uznany przez Fundację ICSC za najpiękniejsze centrum handlowe na świecie.


Poznań posiada międzynarodowy port lotniczy Ławica. Na jego terenie znajduje się także lotnisko wojskowe Poznań-Krzesiny, na którym stacjonują myśliwce F-16. Pod Poznaniem znajdują się dwa lądowiska sportowe.

Młodzież oraz studenci szczególnie chętnie spędzają czas wolny w takich miejscach, jak: Malta, Ogród Botaniczny, Palmiarnia, nowe ZOO, Park Wilsona, Park Sołacki, Cytadela, Morasko, a także w licznych knajpkach, pubach, klubach muzycznych, kafejkach, dyskotekach.

Typy studiów w Polsce

 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • AMA Film Academy w Krakowie
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uniwersytet Kaliski
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Akademia Zamojska
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Akademia Tarnowska
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Politechnika Częstochowska
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Politechnika Poznańska
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana w Radomiu
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Politechnika Białostocka
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Politechnika Lubelska
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • AMA Film Academy w Warszawie
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uczelnia WSB Merito w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Politechnika Śląska