Jakiego kierunku studiów szukasz?

Zootechnika

Zootechnika to nauka o racjonalnym chowie i hodowli zwierząt oraz ich użytkowaniu.

Studia obejmują zagadnienia z zakresu chowu i hodowli zwierząt, oceny surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego, podstaw produkcji roślinnej, projektowania produkcji, organizacji pracy w przedsiębiorstwie rolniczym, kierowania zespołami ludzkimi, prowadzenia gospodarstwa oraz podstaw prawa w zakresie działalności gospodarczej.

Studenci kierunku zaznajamiają się z prawami rynku i marketingu rolniczego. Zdobywają umiejętność posługiwania się rachunkiem ekonomicznym, oceny wydajności produkcyjnej i towaroznawstwa produktów oraz surowców zwierzęcych.

Przykładowe specjalności oferowane na kierunku Zootechnika:

 • agroturystyka, biologia rozrodu zwierząt
 • bioinżynieria i marketing pasz
 • biotechnologia w hodowli zwierząt
 • chów i hodowla zwierząt amatorskich
 • doradztwo i rozwój obszarów wiejskich
 • hodowla ekologiczna i ochrona zwierząt
 • hodowla i użytkowanie koni
 • hodowla i użytkowanie zwierząt,
 • hodowla koni i jeździectwo
 • hodowla zwierząt
 • hodowle amatorskie
 • hydrobiologia i ochrona środowiska
 • kształtowanie jakości produktów zwierzęcych
 • ocena i wykorzystanie surowców zwierzęcych
 • produkcja i marketing pasz przemysłowych
 • produkcja mieszanek paszowych i doradztwo żywieniowe
 • produkcja pasz przemysłowych i prefiksów
 • profilaktyka zoologiczna i rehabilitacja koni
 • towaroznawstwo i przetwórstwo surowców zwierzęcych
 • użytkowanie zwierząt wolno żyjących i gospodarka łowiecka
 • zarządzanie produkcją w chowie zwierząt.


Dla kogo studia na kierunku zootechnika

Zootechnika to kierunek dla miłośników zwierząt, zainteresowanych ich hodowlą, opieką nad nimi, ich dobrostanem.

Od kandydatów oczekuje się zacięcia naukowego - kształcenie ma na celu przygotować specjalistów z zakresu doskonalenia zwierząt gospodarskich, genetyki, biologii rozrodu.

Konkretne specjalności wybierają pasjonaci np. koni, zwierząt towarzyszących - osoby wrażliwe, empatyczne, które swoją przyszłość zawodową chcą powiązać ze swoją pasją.

Program kształcenia na kierunku zootechnika

Wybrane przedmioty w programie studiów:

 • zoologia z ekologią
 • anatomia zwierząt
 • mikrobiologia
 • chemia
 • dobrostan zwierząt
 • chemia rolna z gleboznawstwem
 • fizjologia zwierząt
 • żywienie zwierząt
 • biologia rozrodu
 • paszoznawstwo
 • chów i hodowla bydła/owiec i kóz/koni/drobiu/zwierząt futerkowych
 • profilaktyka zootechniczna
 • higiena zwierząt.

Duży jest udział zajęć praktycznych i terenowych. Studenci odbywają obowiązkowe praktyki.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku zootechnika

Podczas rekrutacji na Zootechnikę kluczowe znaczenie mają takie przedmioty jak język obcy, biologia, matematyka, chemia, fizyka i astronomia, informatyka, geografia.

Uczelnie wskazują konkretne z nich lub pozostawiają kandydatom wybór, które będą punktowane.

Szczegóły wymogów rekrutacyjnych sprawdzajcie w serwisach konkretnych uczelni.

Perspektywy pracy po kierunku zootechnika

Absolwenci Zootechniki mogą pracować w:

 • instytucjach zajmujących się ochroną zwierząt i środowiska,
 • doradztwie rolniczym,
 • placówkach naukowo-badawczych i szkolnictwie,
 • redakcjach czasopism rolniczych,
 • programach radiowych i telewizyjnych,
 • administracji rządowej i samorządowej związanej z rolnictwem,
 • nadzorze hodowlanym i służbach inseminacyjnych,
 • przedsiębiorstwach zajmujących się obrotem zwierząt oraz surowcami i produktami pochodzenia zwierzęcego,
 • przedsiębiorstwach paszowych,
 • szkolnictwie.

Opinie o kierunku zootechnika

Więcej o motywach wyboru kierunku, samych studiach i planach zawodowych opowiadają studentki Zootechniki:Kierunki pokrewne do kierunku zootechnika

Jakie uczelnie oferują kierunek zootechnika

W których miastach można studiować kierunek zootechnika

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia rolnicze i przyrodnicze w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Katowicach i na Śląsku
Studia rolnicze i przyrodnicze w Katowicach i na Śląsku
Studia rolnicze i przyrodnicze w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Krakowie i Małopolsce
Studia rolnicze i przyrodnicze w Krakowie i Małopolsce
Studia rolnicze i przyrodnicze w Lublinie i woj. lubelskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Lublinie i woj. lubelskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Opolu i woj. opolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Opolu i woj. opolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Łodzi i woj. łódzkim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Łodzi i woj. łódzkim
Studia rolnicze i przyrodnicze we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia rolnicze i przyrodnicze we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Weterynaria
Weterynaria
Weterynaria w Olsztynie
Weterynaria w Olsztynie
​Weterynaria w Krakowie
​Weterynaria w Krakowie
​Weterynaria w Lublinie
​Weterynaria w Lublinie
​Weterynaria w Toruniu
​Weterynaria w Toruniu
​Weterynaria w Warszawie
​Weterynaria w Warszawie
​Weterynaria we Wrocławiu
​Weterynaria we Wrocławiu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Coventry University Wrocław
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
 • Politechnika Lubelska
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Łodzi
 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Politechnika Poznańska
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uniwersytet Opolski
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Akademia Zamojska
 • Politechnika Łódzka
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych, Wydział Międzyuczelniany w Gdańsku
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • Uniwersytet Gdański
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Uczelnia Nauk Społecznych Filia Nowy Targ
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie - grupa Vistula
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczny w Opolu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Ateneum - Akademia Nauk Stosowanych w Gdańsku
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu