Jakiego kierunku studiów szukasz?

Zootechnika

Zootechnika to nauka o racjonalnym chowie i hodowli zwierząt oraz ich użytkowaniu.

Studia obejmują zagadnienia z zakresu chowu i hodowli zwierząt, oceny surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego, podstaw produkcji roślinnej, projektowania produkcji, organizacji pracy w przedsiębiorstwie rolniczym, kierowania zespołami ludzkimi, prowadzenia gospodarstwa oraz podstaw prawa w zakresie działalności gospodarczej.

Studenci kierunku zaznajamiają się z prawami rynku i marketingu rolniczego. Zdobywają umiejętność posługiwania się rachunkiem ekonomicznym, oceny wydajności produkcyjnej i towaroznawstwa produktów oraz surowców zwierzęcych.

Przykładowe specjalności oferowane na kierunku Zootechnika:

 • agroturystyka, biologia rozrodu zwierząt
 • bioinżynieria i marketing pasz
 • biotechnologia w hodowli zwierząt
 • chów i hodowla zwierząt amatorskich
 • doradztwo i rozwój obszarów wiejskich
 • hodowla ekologiczna i ochrona zwierząt
 • hodowla i użytkowanie koni
 • hodowla i użytkowanie zwierząt,
 • hodowla koni i jeździectwo
 • hodowla zwierząt
 • hodowle amatorskie
 • hydrobiologia i ochrona środowiska
 • kształtowanie jakości produktów zwierzęcych
 • ocena i wykorzystanie surowców zwierzęcych
 • produkcja i marketing pasz przemysłowych
 • produkcja mieszanek paszowych i doradztwo żywieniowe
 • produkcja pasz przemysłowych i prefiksów
 • profilaktyka zoologiczna i rehabilitacja koni
 • towaroznawstwo i przetwórstwo surowców zwierzęcych
 • użytkowanie zwierząt wolno żyjących i gospodarka łowiecka
 • zarządzanie produkcją w chowie zwierząt.


Dla kogo studia na kierunku zootechnika

Zootechnika to kierunek dla miłośników zwierząt, zainteresowanych ich hodowlą, opieką nad nimi, ich dobrostanem.

Od kandydatów oczekuje się zacięcia naukowego - kształcenie ma na celu przygotować specjalistów z zakresu doskonalenia zwierząt gospodarskich, genetyki, biologii rozrodu.

Konkretne specjalności wybierają pasjonaci np. koni, zwierząt towarzyszących - osoby wrażliwe, empatyczne, które swoją przyszłość zawodową chcą powiązać ze swoją pasją.

Program kształcenia na kierunku zootechnika

Wybrane przedmioty w programie studiów:

 • zoologia z ekologią
 • anatomia zwierząt
 • mikrobiologia
 • chemia
 • dobrostan zwierząt
 • chemia rolna z gleboznawstwem
 • fizjologia zwierząt
 • żywienie zwierząt
 • biologia rozrodu
 • paszoznawstwo
 • chów i hodowla bydła/owiec i kóz/koni/drobiu/zwierząt futerkowych
 • profilaktyka zootechniczna
 • higiena zwierząt.

Duży jest udział zajęć praktycznych i terenowych. Studenci odbywają obowiązkowe praktyki.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku zootechnika

Podczas rekrutacji na Zootechnikę kluczowe znaczenie mają takie przedmioty jak język obcy, biologia, matematyka, chemia, fizyka i astronomia, informatyka, geografia.

Uczelnie wskazują konkretne z nich lub pozostawiają kandydatom wybór, które będą punktowane.

Szczegóły wymogów rekrutacyjnych sprawdzajcie w serwisach konkretnych uczelni.

Perspektywy pracy po kierunku zootechnika

Absolwenci Zootechniki mogą pracować w:

 • instytucjach zajmujących się ochroną zwierząt i środowiska,
 • doradztwie rolniczym,
 • placówkach naukowo-badawczych i szkolnictwie,
 • redakcjach czasopism rolniczych,
 • programach radiowych i telewizyjnych,
 • administracji rządowej i samorządowej związanej z rolnictwem,
 • nadzorze hodowlanym i służbach inseminacyjnych,
 • przedsiębiorstwach zajmujących się obrotem zwierząt oraz surowcami i produktami pochodzenia zwierzęcego,
 • przedsiębiorstwach paszowych,
 • szkolnictwie.

Opinie o kierunku zootechnika

Więcej o motywach wyboru kierunku, samych studiach i planach zawodowych opowiadają studentki Zootechniki:Kierunki pokrewne do kierunku zootechnika

Jakie uczelnie oferują kierunek zootechnika

W których miastach można studiować kierunek zootechnika

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia rolnicze i przyrodnicze w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia rolnicze i przyrodnicze we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia rolnicze i przyrodnicze we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Katowicach i na Śląsku
Studia rolnicze i przyrodnicze w Katowicach i na Śląsku
Studia rolnicze i przyrodnicze w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Krakowie i Małopolsce
Studia rolnicze i przyrodnicze w Krakowie i Małopolsce
Studia rolnicze i przyrodnicze w Łodzi i woj. łódzkim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Łodzi i woj. łódzkim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Lublinie i woj. lubelskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Lublinie i woj. lubelskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Opolu i woj. opolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Opolu i woj. opolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Weterynaria
Weterynaria
​Weterynaria we Wrocławiu
​Weterynaria we Wrocławiu
​Weterynaria w Krakowie
​Weterynaria w Krakowie
​Weterynaria w Lublinie
​Weterynaria w Lublinie
Weterynaria w Olsztynie
Weterynaria w Olsztynie
​Weterynaria w Toruniu
​Weterynaria w Toruniu
​Weterynaria w Warszawie
​Weterynaria w Warszawie
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
Uniwersytet Szczeciński
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie