Jakiego kierunku studiów szukasz?

Bioinżynieria w produkcji zwierzęcej

Student kierunku bioinżynieria w produkcji zwierzęcej uzyska podstawową wiedzę z zakresu zoologii, botaniki, ekologii, chemii i biofizyki. Pozna zagadnienia budowy, fizjologii i biochemii organizmów żywych, w tym także drobnoustrojów.

Obok przedmiotów kierunkowych, takich jak genetyka i metody hodowlane, podstawy agronomii, rozród i biotechnologia zwierząt, towaroznawstwo produktów pochodzenia zwierzęcego w zależności od specjalności słuchacze otrzymają ofertę przedmiotów specjalnościowych, m.in. bioinformatykę, podstawy embriologii i transplantologii, biobezpieczeństwo produkcji zwierzęcej, bioinżynierię w produkcji pasz, organizację laboratoriów biologicznych, dozymetrię i cytogenetykę itp.

Absolwent kierunku Bioinżynieria w produkcji zwierzęcej będzie przygotowany do prowadzenia chowu i hodowli zwierząt według najnowszych technik i technologii z zachowaniem dobrostanu i biobezpieczeństwa produktów. W ramach specjalności metody analityczne w produkcji zwierzęcej posiądzie wiedzę i umiejętności w zakresie bioinżynierii pasz, toksykologii itp. Absolwent będzie konkurencyjny na rynku pracy dzięki znajomości metod biotechnologii w hodowli i produkcji pasz, genetyki molekularnej, embriologii, ale także zasad certyfikacji i systemów jakości.

Perspektywy pracy po kierunku bioinżynieria w produkcji zwierzęcej

Potencjalne miejsca zatrudnienia to: wytwórnie pasz, ośrodki hodowli zwierząt, wielko- i drobno-towarowe fermy zwierząt, administracja rządowa i samorządowa, nadzór hodowlany, służby inseminacyjne. Absolwent przygotowany jest także do prowadzenia własnego gospodarstwa lub działalności gospodarczej.

Dla kogo studia na kierunku bioinżynieria w produkcji zwierzęcej

Brak szczegółowego opisu…

Program kształcenia na kierunku bioinżynieria w produkcji zwierzęcej

Brak szczegółowego opisu…

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku bioinżynieria w produkcji zwierzęcej

Brak szczegółowego opisu…

Perspektywy pracy po kierunku bioinżynieria w produkcji zwierzęcej

Brak szczegółowego opisu…

Opinie o kierunku bioinżynieria w produkcji zwierzęcej

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku bioinżynieria w produkcji zwierzęcej

Jakie uczelnie oferują kierunek bioinżynieria w produkcji zwierzęcej

W których miastach można studiować kierunek bioinżynieria w produkcji zwierzęcej

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Politechnika Gdańska
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie