Jakiego kierunku studiów szukasz?

Bioinżynieria

Bioinżynieria to kierunek na którym student zrozumie złożoność systemów żywych oraz pozna metody ich właściwego modelowania. Dzięki zdobytej wiedzy, będzie w stanie wykorzystać te organizmy i procesy na potrzeby człowieka, gospodarki i środowiska.

Kierunek Bioinżynieria łączy w sobie nauki przyrodnicze oraz techniczne. Celem kształcenia na tym kierunku jest wyedukowanie specjalistów odpowiedzialnych za zapewnienie zdrowia ludzkiego i promowanie zrównoważonego rozwoju.

Studia na Bioinżynierii trwają 7 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera.


Dla kogo studia na kierunku bioinżynieria

Przyszły student Bioinżynierii powinien potrafić współdziałać w grupie, być systematycznym oraz obowiązkowym. Ważne jest aby miał świadomość postępu technologicznego i ciągle dążył do pogłębiania swojej wiedzy.

Praca po tym kierunku będzie się często wiązać z pracą laboratoryjną, więc kandydat powinien posiadać zdolność analitycznego myślenia, ciekawość oraz być osobą cierpliwą, precyzyjną, dokładną.

Program kształcenia na kierunku bioinżynieria

Program studiów na kierunku Bioinżynieria obejmuje m.in. takie przedmioty:

 • ochrona środowiska
 • podstawy metabolizmu
 • gleboznawstwo
 • mikrobiologia ogólna
 • bioanalityka
 • biologia komórki
 • biostatystyka
 • podstawy biotechnologii zwierząt
 • bioinformatyka
 • podstawy biotechnologii roślin
 • technologie obrazowania w bioinżynierii
 • technologie recyklingu i gospodarka odpadami
 • podstawy biotechnologii żywności
 • bioenergetyka
 • biotechnologia medyczna
 • projektowanie bioprocesowe
 • metabolity roślinne
 • nanotechnologie
 • inżynieria białek
 • automatyzacja bioprocisów
 • bioprodukty
 • inżynieria chromosomowa.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku bioinżynieria

Podczas postępowania rekrutacyjnego pod uwagę brane są wyniki z języka obcego nowożytnego oraz jednego przedmioty z poniższych:

 • biologia
 • matematyka
 • chemia
 • informatyka
 • geografia
 • fizyka i astronomia

Warto zawsze sprawdzić szczegółowe wymogi kwalifikacyjne obowiązujące w danym roku.

Perspektywy pracy po kierunku bioinżynieria

Absolwenci Bioinżynierii są zatrudniani m.in. w:

 • w przemyśle rolno-spożywczym
 • gospodarstwach rolnych
 • zakładach i instytucjach zajmujących się produkcją, przetwórstwem, obrotem surowców i produktów żywnościowych
 • laboratoriach analitycznych, badawczych, kontroli jakości i certyfikacji
 • jednostkach doradczych i projektowych
 • ośrodkach badawczo-rozwojowych
 • administracji rządowej i samorządowej
 • oświacie.

Opinie o kierunku bioinżynieria

Bioinżynierią jest obecnie prężnie rozwijająca się dziedziną, przez co wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów wykształconych w tym kierunku.

Obecnie na wielu uczelniach prowadzony jest kierunek z zakresu inżynierii biomedycznej, który fokusuje się głównie na „technicznym” wspomaganiu pracy służb medycznych.

Studia na Bioinżynierii, nie skupiają się tylko na człowieku ale głównie na środowisku i jego ochronie ale również na innych organizmach żywych.

Kierunki pokrewne do kierunku bioinżynieria

Jakie uczelnie oferują kierunek bioinżynieria

W których miastach można studiować kierunek bioinżynieria

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Politechnika Gdańska
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu